వాడుకరి:UREMANOJ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నమస్కారం..

నాపేరు ఊరే మనోజ్. నేను హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం (HCU)లో MA పూర్తి చేసాను.

వికీపీడియాలో తెలుగు భాషా వ్యాసాలను అభివృద్ధికి చేయడానికి నా వంతు కృషి చేస్తున్నాను.

వికీపీడియా పేజస్ వాంటింగ్ ఫోటోస్ 2021 లో పాల్గొని వికీపీడియాలో ఫోటోలను చేర్చాను.