వాడుకరి:YVSREDDY/నేను ప్రారంభించిన వ్యాసాలలో తొలగించబడిన వ్యాసాల జాబితా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేను ప్రారంభించిన వ్యాసాలలో తొలగించబడిన వ్యాసాల జాబితా. నేను ప్రారంభించగా తొలగించబడిన వ్యాసాలు వికీపీడియా నియమాలకు అనుగుణంగా తిరిగి ప్రారంభించుటకు తొలగించబడిన నాటికి అందులో ఉన్న సమాచారం భద్రపరచుచున్నాను.

వ.సంఖ్య వ్యాసం పేరు వ్యాసం స్థితి ప్రస్తుత భైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/హృదయం (చిహ్నం) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు 2 మూలాలు బొమ్మలు 3
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/రూపం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/కంప్యూటర్ డేటా స్టోరేజ్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అరల్ సముద్రం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పిప్పలి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అణు జీవశాస్త్రం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అంబువాసిని మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ఆకాశవల్లి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/రోజము మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/త్రిగుణ సేన్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/బహుభాషితం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/సాంకేతిక రేఖాచిత్రం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/కంకర మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/నిజాయితీ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ఎయిర్ ఇండియా దినోత్సవం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/లియాండ్రా బెకెర్రా లుంబ్రెరాస్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విలీనం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/లంక (ఊరు) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/సూర్యోదయం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/డిబేస్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/డిస్క్ స్టోరేజ్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/నూరు వరహాలు - ఎరుపు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/డేవిడ్ (మైఖేలాంజెలో) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/బిర్లా నక్షత్రశాల, చెన్నై మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/కమాండ్ (కంప్యూటింగ్) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అగార్ శైవలం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ప్రపంచ రక్త దాతల దినోత్సవం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫి దినోత్సవం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ప్రపంచ నోటి ఆరోగ్య దినోత్సవం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పెళ్ళిచూపులు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పెయింటర్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పూతకొమ్మ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పానీయం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పవర్ బిల్డర్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/నిర్దేశ భ్రమణ చట్రం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/నిరాహారదీక్ష మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ముహూర్తం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/మిథ్యా బలం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/లేడీ స్లిప్పర్ పూలు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/కర్పూర తులసి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/జెముడు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ఇంక్‌జెట్ ప్రింటర్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/హొల్లాంగ్ చెట్టు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ఆల్డర్ వృక్షాలు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ఆరోహణ కాలం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అవరుద్ధ కంపనాలు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అజఢత్వ నిర్దేశ చట్రాలు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విన్నర్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విష్ణు తులసి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విభూది తులసి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విజేత (ఛాంపియన్) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విజువల్ బేసిక్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విజయం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వాగ్గేయకారుడు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వన తులసి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వన మల్లి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/స్థిరాస్తి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/స్థానికులు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/సబ్బు బుడగ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/షేర్‌వేర్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/రోడోడెండ్రాన్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/రామ తులసి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/రాజ్యం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/చిరస్మరణీయుడు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వ్యతిరేక ప్రవచనం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వాసి (ప్రసిద్ధి) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ప్రసిద్ధుడు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/డీవీడీ ప్లేయర్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పెద్దలకు మాత్రమే మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/తీగ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/D మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వివాహ వార్షికోత్సవం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/నానార్థాలు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/సమాచారం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/భుక్తాయాసం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/భారతదేశంలోని విద్యా బోర్డులు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/నాగ తుమ్మ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/బహుమతి మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/బహుమతి (ప్రైజ్) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/బహుమతి (గిఫ్ట్) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విరాళం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/దేవమాత మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/మాంసపు తోరణములు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/పచ్చికాయ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/నూరు వరహాలు - తెలుపు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వెటకారం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అమంగళము మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/కారణజన్ముడు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/సహజ కంపనాలు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/అయోమయ నివృత్తి పద అర్ధం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/సెలబ్రిటీ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ఆటంకం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/గట్టు కోణం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/గోళం మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/కోన (కొండ) మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/బాంకింగ్ మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/సంపన్నుడు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/ఒంటి రెక్కలు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/విడవలి నేసేవారు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/తథాస్తు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వాడుకరి:YVSREDDY/వ్యాసంపేరు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు

వాడుకరి:YVSREDDY/తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు[మార్చు]

వాడుకరి:YVSREDDY/తొలగింపు కొరకు వ్యాసాలు

వ.సంఖ్య వ్యాసం పేరు వ్యాసం స్థితి ప్రస్తుత భైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
1 ఆస్తి చట్టం ఆంగ్లం 2,746 బైట్లు వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు 13
2 ఛాతి ఎత్తు వద్ద వ్యాసం బాగుంది 4550 బైట్లు వరుసలు 10 మూలాలు 5 బొమ్మలు 1 13
3 నవోదయ వైద్య కళాశాల మొలక 1,962 బైట్లు వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు 14
4 తొమ్మిది బాగుంది 6,998 బైట్లు వరుసలు 11 మూలాలు 2 బొమ్మలు 11
5 సమాధి బాగుంది 6,767 బైట్లు వరుసలు 18 మూలాలు బొమ్మలు 3 No
6 డీవీడీ ప్లేయర్ బాగుంది 2090 వరుసలు 5 మూలాలు బొమ్మలు 2 8
7 హృదయం (చిహ్నం) మొలక 1,324 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 3
8 వీడియో కెమెరా బాగుంది 5000 బైట్లు వరుసలు 13 మూలాలు బొమ్మలు 2 13
9 సెవెన్ సీస్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ మొలక 1,937 బైట్లు వరుసలు 5 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
10 జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం మొలక 1,057 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 13
11 కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డి మొలక 2,112 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 13
12 సాహిల్ దోషి మొలక 1,998 బైట్లు వరుసలు 6 మూలాలు బొమ్మలు 13
13 సమాచారం మొలక 2,340 బైట్లు వరుసలు 3 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
14 చైన్ (యూనిట్) మొలక 1,568 బైట్లు వరుసలు 4 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
15 రైతు బజార్ బాగుంది 2,016 బైట్లు వరుసలు 6 మూలాలు బొమ్మలు 13
16 ప్రీతం ముండే బాగుంది 6700 వరుసలు 8 మూలాలు 3 బొమ్మలు 1 13
17 పెద్దలకు మాత్రమే బాగుంది 4,695 బైట్లు వరుసలు 13 మూలాలు బొమ్మలు 1 13
18 పెట్టుబడి మొలక ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు
19 మూలధనం మొలక ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు
20 నవోదయ వైద్య కళాశాల మొలక ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు 1 మూలాలు బొమ్మలు 14
21 డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొలక 1,594 బైట్లు వరుసలు 4 మూలాలు బొమ్మలు 1 15
22 ప్రసిద్ధుడు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య భారతదేశంలోని విద్యా బోర్డులు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు
సంఖ్య వ్యాసంపేరు మొలక/బాగుంది ప్రస్తుతభైట్స్ వరుసలు మూలాలు బొమ్మలు

నేను ప్రారంభించిన వ్యాసాలలో మూలాలు చేర్చవలసిన వ్యాసాలు[మార్చు]

నేను ప్రారంభించిన వ్యాసాలలో అనువాదం చేయాల్సిన వ్యాసాలు[మార్చు]