వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మల జాబితా 2009

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అంతర్జాలంలో సార్వజనికమైన బొమ్మల వనరుల కోసం వికీపీడియా:సార్వజనిక బొమ్మల వనరులు చూడండి.

వికీపీడియాలో ఉన్న మంచి మంచి బొమ్మలను ఏరి వాటిని అందరికీ ప్రదర్శించటమే ఈ వారం బొమ్మ లక్ష్యం.

ఈ వారపు బొమ్మ

[మార్చు]
2024 24వ వారం

జాబితా

[మార్చు]
వారంవారీ పట్టిక
2007 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2008 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2009 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ఇదివరకు ప్రదర్శింపబడినవి

[మార్చు]


2009 సంవత్సరం వారం వారం బొమ్మల జాబితా

[మార్చు]ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]