వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2018 10వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2018 10వ వారం
సుందరవనాలు (సుందర్బన్స్) "మడ అడవులలో" ఒక పెద్ద పులి. సుందర్ అనగా "అందమైన" మరియు బన్ అనగా "అరణ్యం" లేదా "అడవి"

సుందరవనాలు (సుందర్బన్స్) "మడ అడవులలో" ఒక పెద్ద పులి. సుందర్ అనగా "అందమైన" మరియు బన్ అనగా "అరణ్యం" లేదా "అడవి"

ఫోటో సౌజన్యం: Soumyajit Nandy