వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 11వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 11వ వారం
విశాఖలోని కంబాలకొండ అభయారణ్యం లో ఒక అంట్రింత పూల తీగ

విశాఖలోని కంబాలకొండ అభయారణ్యం లో ఒక అంట్రింత పూల తీగ

ఫోటో సౌజన్యం: వాడుకరి:Adityamadhav83