వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 32వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 32వ వారం
జెముడు కాకి (కోకిల జాతికి చెందిన ఒక పక్షి, చుడడానికి కాకిలా ఉంటుంది)

జెముడు కాకి (కోకిల జాతికి చెందిన ఒక పక్షి, చుడడానికి కాకిలా ఉంటుంది)

ఫోటో సౌజన్యం: Anton Croos