వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 44వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 44వ వారం
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని దొనకొండలో 19వ శతాబ్దంలో నిర్మితమైన ఏబీఎం బాప్టిస్ట్ చర్చి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని దొనకొండలో 19వ శతాబ్దంలో నిర్మితమైన ఏబీఎం బాప్టిస్ట్ చర్చి

ఫోటో సౌజన్యం: Roopkiran.guduri