వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2023 41వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2023 41వ వారం
గుంటూరు లోని అన్నమయ్య పార్కులో గీతోపదేశం విగ్రహం

గుంటూరు లోని అన్నమయ్య పార్కులో గీతోపదేశం విగ్రహం

ఫోటో సౌజన్యం: భాస్కరనాయుడు