వికీపీడియా:తెవికీ 11వ వార్షికోత్సవాలు - Tewiki 11th Anniversary Celebrations/Budget

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొదటి పేజి
Main
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
11వ వార్షికోత్సవ సంబరాలు
11th Anniversary Celebrations
ఖర్చులు
Budget
స్పాన్సర్స్
Sponsors
చర్చ
Discussion
నివేదిక
Documentation
కార్యవర్గం
Committee

Please provide a detailed breakdown of project expenses according to the instructions here. See Budget Guidelines.

క్ర. సం
Sl.No
అంశం
Item
పరిమాణం
Quantity
ఎన్ని రోజులు/ఎన్నిమార్లు
Number of days/Times
వెల
Rate
మొత్తం
Total
ఇతర వివరాలు
Other Information
సభ్యులకు పాల్గొనేందుకు సహకారం (Community Participation Support) (Subtotal : INR. 2,40,000 )
1 "ప్రయాణ ఖర్చులు (తెలుగు సభ్యులు), Travel Expenses (average per person)" 60 1 1,500 90,000
2 "వసతి Accommodation (మూడు రోజులకు 3 days)" 50 3 1,000 1,50,000
సభ్యులకు సన్మానం (Felicitation of Community Members) (Subtotal : INR. 57,500 )
1 "వికీ విశిష్ట పురస్కారం Wikipedian Award" 5 1 10,000 50,000
2 "జ్ఞాపికలు members, guests, Awardee" 15 1 500 7,500
భోజన వసతి ముందు మరియు తరువాత రోజు (Food) (Subtotal : INR. 20,000 )
1 "అల్పాహారం, Breakfast" 80 1 30 2,400
2 "మధ్యాహ్న భోజనం, Lunch" 80 1 100 8,000
3 "రాత్రి భోజనం, Dinner" 80 1 100 8,000
4 "కాఫీ, టీ, Tea,Coffee" 80 1 20 1,600
భోజన వసతి మొదటి రోజు (Food) (Subtotal : INR. 20,000 )
1 "అల్పాహారం, Breakfast" 80 1 30 2,400
2 "మధ్యాహ్న భోజనం, Lunch" 80 1 100 8,000
3 "రాత్రి భోజనం, Dinner" 80 1 100 8,000
4 "కాఫీ, టీ, Tea,Coffee" 80 1 20 1,600
భోజన వసతి రెండవ రోజు (Food) (Subtotal : INR. 20,000 )
1 "అల్పాహారం, Breakfast" 80 1 30 2,400
2 "మధ్యాహ్న భోజనం, Lunch" 80 1 100 8,000
3 "రాత్రి భోజనం, Dinner" 80 1 100 8,000
4 "కాఫీ, టీ, Tea,Coffee" 80 1 20 1,600
ఇతర ఖర్చులు (Other Expenditur ) (Subtotal : INR. 25,000 )
1 "ఇతరాలు, Miscellaneous" 0 2 Days 3,500 7,000
2 "బానర్స్ డెకరేషన్ , Banners, Decoration" 3 -- -- 3,000
3 "వైఫై , Wifi" 1 2 Days 7,500 15,000
"మొత్తం సొమ్ము Total Amount: Rs. 3,82,500 /-

వీటితో పాటుగా C.I.S వాళ్ళకు రికెస్ట్ పెట్టవలసినవి

[మార్చు]
  • వికీ టీ షర్ట్స్
  • వికీ పెన్నులు
  • బ్యాడ్జెస్
  • బ్యాగ్స్ (వికీ సబ్యులకు మాత్రమే)