వికీపీడియా:నామకరణ పధ్ధతులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కరి ధుషనధులు రామాయనం లొ రాక్షస పాత్రలు రామ చంద్ర మూర్తి తొ యుధం పరజయం చెందుతరు కాని వారి ప్రథిభను రామ చంద్ర మూర్తి మెచుతరు