వికీపీడియా:నిర్వాహకుల పనుల సమీక్ష

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియాలో నిర్వాహకుల పనులను సమీక్షించి, పెద్దగా నిర్వాహక విధులను నిర్వర్తించలేకపోతున్న నిర్వాహకులు స్వచ్ఛందంగా తప్పుకోవడానికి, లేదా ఇతరులు వారిని తప్పుకోమని కోరేందుకూ ఒక కొలమానాన్ని ఏర్పటు చేసుకున్నాం. అదే వికీపీడియా:నిర్వాహకత్వ హక్కుల ఉపసంహరణ. దీని ప్రకారం అరునెల్ల కోసారి నిర్వాహకులు చేస్తున్న పనులను ఎవరికివారే సమీక్షించుకోవచ్చు లేదా వేరెవరైనా సమీక్షించవచ్చు. సమీక్ష విధి విధానాలను పై పేజీలో చూడవచ్చు. ఆ విధానాలను అనుసరించి, వివిధ నిర్వాహకుల పనులపై సమీక్షలను కింది ఉప పేజీల్లో చూడవచ్చు:

  1. చదువరి: వికీపీడియా:నిర్వాహకుల పనుల సమీక్ష/చదువరి
  2. ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి: వికీపీడియా:నిర్వాహకుల పనుల సమీక్ష/ప్రణయ్‌రాజ్ వంగరి
  3. యర్రా రామారావు: వికీపీడియా:నిర్వాహకుల పనుల సమీక్ష/యర్రా రామారావు
  4. కె. వెంకటరమణ: వికీపీడియా:నిర్వాహకుల పనుల సమీక్ష/కె.వెంకటరమణ