వికీపీడియా:ప్రారంభపేజీల జాబితా-కె వెంకటరమణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. 06:35, 3 ఆగస్టు 2004 :  +629‎ : గుంటూరు జిల్లా (Jchan7575)
 2. 07:16, 3 ఆగస్టు 2004 :  +15,560‎ : ఆంధ్రప్రదేశ్ ‎  
 3. 07:10, 5 ఆగస్టు 2004 :  +111‎ : భూగోళ శాస్త్రము ‎  
 4. 16:31, 16 అక్టోబరు2004 :  +1,590‎ : ఖమ్మం
 5. 12.05. 15 నవంబరు 2004 :  +202‎ : తర్క శాస్త్రము (తొలగించబడిన వ్యాస పునరుద్ధరణ)
 6. 06:56, 16 నవంబరు 2004 :  +155‎ : కంప్యూటరు
 7. 20:45, 23 నవంబరు 2004 :  +12,402‎ : ఊరగాయ
 8. 15:37, 24 నవంబరు 2004 :  +19‎ : తెలుగుదనం
 9. 17:17, 24 నవంబరు 2004 :  +975‎ : ఖగోళ శాస్త్రము
 10. 17:34, 24 నవంబరు 2004 :  +1,490‎ : శాస్త్రము
 11. 23:06, 24 నవంబరు 2004 :  +2312‎ : డిజిటల్‌ కంప్యూటర్‌
 12. 23:37, 24 నవంబరు 2004 :  +2,020‎ : కంప్యూటర్ హార్డ్‌వేర్
 13. 00:21, 25 నవంబరు 2004 : +52 : జనరంజక శాస్త్రము (తొలగించబడిన వ్యాస పునరుద్ధరణ)
 14. 00:42, 25 నవంబరు 2004 :  +5,104‎ : కారము
 15. 00:55, 25 నవంబరు 2004 :  +2,550‎ : విభూతి
 16. 01:05, 25 నవంబరు 2004 :  +3,453‎ : ఆకురాలు కాలం
 17. 01:08, 25 నవంబరు 2004 :  +5,180‎ : భూగర్భం
 18. 20:41, 26 నవంబరు 2004 :  +6,481‎ : తెలుగు ‎ ‎
 19. 17:38, 28 నవంబరు 2004 :  +2,162‎ : గోడకుర్చీ ‎  
 20. 16:20, 7 డిసెంబరు 2004 :  +78‎ : భాష
 21. 01:54, 8 డిసెంబరు 2004 :  +926‎ : ఆటలు
 22. 01:59, 8 డిసెంబరు 2004 :  +609‎ : కంప్యూటర్ సాఫ్ట్‌వేర్
 23. 09:41, 8 డిసెంబరు 2004 :  +2,022‎ : తెలుగు సాహిత్యము
 24. 10:08, 8 డిసెంబరు 2004 : +3,840‎ నన్నయ్య
 25. 11:38, 8 డిసెంబరు 2004 :  +471‎ : ఆది కవి
 26. 11:43, 8 డిసెంబరు 2004 :  +249‎ : తిక్కన
 27. 12:10, 8 డిసెంబరు 2004 :  +899‎ : ఎఱ్రాప్రగడ
 28. 17:46, 8 డిసెంబరు 2004 :  +225‎ : ఆతుకూరి మొల్ల
 29. 17:51, 8 డిసెంబరు 2004 :  +660‎ : శ్రీనాథుడు
 30. 17:55, 8 డిసెంబరు 2004 :  +904‎ : తెనాలి రామలింగడు
 31. 17:58, 8 డిసెంబరు 2004 :  +330 : వికటకవి ‎(తొలగించబడినది)
 32. 18:41, 8 డిసెంబరు 2004 :  +5,463‎ : బమ్మెర పోతన
 33. 19:10, 8 డిసెంబరు 2004 :  +8,506‎ : అన్నమయ్య
 34. 19:21, 8 డిసెంబరు 2004 :  +240‎ : తాళ్ళపాక తిమ్మక్క
 35. 19:45, 8 డిసెంబరు 2004 :  +692‎ : మధుబాబు
 36. 19:50, 8 డిసెంబరు 2004 :  +760‎ : యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
 37. 06:15, 9 డిసెంబరు 2004 :  +2,573‎ : వేమన
 38. 06:31, 9 డిసెంబరు 2004 :  +1,812‎ : మహాభాగవతం
 39. 06:54, 9 డిసెంబరు 2004 :  +2,712‎ : భాగవతం - ఒకటవ స్కంధము
 40. 07:10, 9 డిసెంబరు 2004 :  +1,051‎ : ఏకవింశతి అవతారములు
 41. 07:30, 9 డిసెంబరు 2004 :  +1,047‎ : భాగవతం - పన్నెండవ స్కంధము
 42. 09:02, 9 డిసెంబరు 2004 :  +1,227‎ : బలరాముడు
 43. 09:27, 9 డిసెంబరు 2004 :  +301‎ : నరసింహావతారము
 44. 09:48, 9 డిసెంబరు 2004 :  +302‎ : బుద్ధావతారము
 45. 10:54, 9 డిసెంబరు 2004 :  +229‎ : నర నారాయణ అవతారము
 46. 11:43, 9 డిసెంబరు 2004 :  +491‎ : శ్రీ కృష్ణుడు
 47. 23:43, 18 డిసెంబరు 2004 :  +797‎ : నిఘంటువు
 48. 01:12, 24 డిసెంబరు 2004 :  +39‎ : మన కవులు
 49. 01:13, 24 డిసెంబరు 2004 : +42 సాహిత్యం (తొలగించబడి మరల సృష్టించబడినది)
 50. 14:16, 15 జనవరి 2005 :  +161‎ : తెలుగు వ్యాకరణం
 51. 14:36, 15 జనవరి 2005 :  +1,266‎ : గోదావరి
 52. 14:42, 15 జనవరి 2005 :  +801‎ : త్రేతాయుగము
 53. 14:51, 15 జనవరి 2005 :  +640‎ : సత్యయుగము
 54. 14:51, 15 జనవరి 2005 : +640‎ సత్య యుగము ‎‎
 55. 14:56, 15 జనవరి 2005 :  +831‎ : ద్వాపరయుగము
 56. 14:58, 15 జనవరి 2005 :  +888‎ : కలియుగము
 57. 18:33, 15 జనవరి 2005 :  +512‎ : యతి
 58. 18:36, 15 జనవరి 2005 :  +502‎ : ప్రాస
 59. 07:38, 17 జనవరి 2005 :  +1,549‎ : మత్తేభ విక్రీడితము
 60. 07:45, 17 జనవరి 2005 :  +1,567‎ : శార్దూల విక్రీడితము
 61. 07:50, 17 జనవరి 2005 :  +1,059‎ : చంపకమాల
 62. 07:54, 17 జనవరి 2005 :  +1,499‎ : ఉత్పలమాల
 63. 09:23, 17 జనవరి 2005 : +1,025‎ సినిమా
 64. 10:38, 17 జనవరి 2005 :  +955‎ : వార్తాపత్రిక ‎   
 65. 16:37, 17 జనవరి 2005 :  +2,169‎ : దర్శనీయ స్థలాలు
 66. 17:18, 17 జనవరి 2005 :  +871‎ : ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు
 67. 06:30, 19 జనవరి 2005 : +1,503‎ కందం‎
 68. 06:41, 19 జనవరి 2005 : +1,121‎ తేటగీతి
 69. 06:46, 19 జనవరి 2005 :  +1,240‎ : ఆటవెలది
 70. 09:59, 19 జనవరి 2005 :  +1,955‎ : తిరుమల
 71. 07:01, 19 జనవరి 2005 : +2,077‎ సీసము (పద్యం)
 72. 10:28, 19 జనవరి 2005 :  +596‎ : అహోబిలం
 73. 08:31, 19 జనవరి 2005 :  +1,360‎ : శ్రీశైలం
 74. 04:26, 20 జనవరి 2005 : +3,896‎ భద్రాచలం
 75. 04:31, 20 జనవరి 2005 : +816‎ నది
 76. 04:41, 20 జనవరి 2005 : +2,001‎ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (తొలగించబడినది)-మరల సృష్టి
 77. 05:01, 20 జనవరి 2005 : +3469 చరిత్ర
 78. 05:07, 20 జనవరి 2005 : +645‎ కంపాక్ట్ డిస్క్
 79. 05:14, 20 జనవరి 2005 : +1,241‎ టీవీ ‎
 80. 15:29, 20 జనవరి 2005 : +241‎ శ్రీశ్రీ ‎
 81. 16:04, 20 జనవరి 2005 : +1,732‎ అల్లసాని పెద్దన ‎
 82. 16:15, 20 జనవరి 2005 : +1,005‎ నంది తిమ్మన
 83. 16:24, 20 జనవరి 2005 : +841‎ శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము
 84. 16:34, 20 జనవరి 2005 : +1,392‎ స్వారోచిష మనుసంభవము ‎
 85. 16:38, 20 జనవరి 2005 : +604‎ ప్రబంధము
 86. 16:40, 20 జనవరి 2005 : +58‎ మనుచరిత్ర ‎
 87. 16:44, 20 జనవరి 2005 : +413‎ ఆంధ్ర కవితా పితామహుడు
 88. 16:49, 20 జనవరి 2005 : +28‎ ఉత్పల మాల
 89. 16:54, 20 జనవరి 2005 : +949‎ దాశరథి రంగాచార్య
 90. 17:11, 20 జనవరి 2005 : +2,220‎ పారిజాతాపహరణం (ప్రబంధం)
 91. 17:29, 20 జనవరి 2005 : +787‎ ఆశుకవిత ‎
 92. 00:52, 21 జనవరి 2005 :  +711‎ : ఉద్భటారాధ్య చరిత్ర
 93. 01:11, 21 జనవరి 2005 :  +2,268‎ : పాండురంగ మహాత్మ్యము
 94. 01:13, 21 జనవరి 2005 :  +749‎ : ఘటికాచల మహాత్మ్యము
 95. 01:18, 21 జనవరి 2005 :  +459‎ : కందర్పకేతు విలాసము
 96. 01:30, 21 జనవరి 2005 :  +2,217‎ : దిగంబర కవులు
 97. 01:36, 21 జనవరి 2005 :  +968‎ : చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్
 98. 01:39, 21 జనవరి 2005 :  +268‎ : గోన బుద్ధారెడ్డి
 99. 01:41, 21 జనవరి 2005 :  +574‎ : రంగనాథ రామాయణము
 100. 01:46, 21 జనవరి 2005 :  +378‎ : సిద్దేంద్ర యోగి
 101. 01:50, 21 జనవరి 2005 :  +438‎ : తాళ్ళపాక చిన తిరు వేంగళనాథుడు
 102. 01:53, 21 జనవరి 2005 :  +588‎ : అష్టభాషా దండకము
 103. 01:58, 21 జనవరి 2005 :  +45‎ : జీవ శాస్త్రం
 104. 02:13, 21 జనవరి 2005 :  +3,755‎ : కూరగాయలు
 105. 02:15, 21 జనవరి 2005 :  +139‎ : ఉర్ల గడ్డ
 106. 02:18, 21 జనవరి 2005 :  +667‎ : చిక్కుడు
 107. 02:19, 21 జనవరి 2005 :  +492‎ : బెండకాయ
 108. 02:21, 21 జనవరి 2005 :  +520‎ : కాబేజీ
 109. 02:22, 21 జనవరి 2005 :  +530‎ : వంకాయ
 110. 02:24, 21 జనవరి 2005 :  +455‎ : క్యాలిఫ్లవరు
 111. 02:26, 21 జనవరి 2005 :  +249‎ : దోసకాయలు
 112. 02:27, 21 జనవరి 2005 :  +410‎ : బంగాళదుంప
 113. 02:29, 21 జనవరి 2005 :  +305‎ : ఉల్లిపాయలు
 114. 02:30, 21 జనవరి 2005 :  +250‎ : బఠానీ
 115. 02:31, 21 జనవరి 2005 :  +488‎ : చిలగడదుంప
 116. 02:32, 21 జనవరి 2005 :  +126‎ : టమాటో
 117. 02:36, 21 జనవరి 2005 :  +651‎ : నీరు
 118. 02:38, 21 జనవరి 2005 :  +129‎ : ధాన్యము
 119. 02:42, 21 జనవరి 2005 :  +749‎ : బియ్యము
 120. 02:44, 21 జనవరి 2005 :  +573‎ : అటుకులు
 121. 02:48, 21 జనవరి 2005 :  +994‎ : పాలు
 122. 02:51, 21 జనవరి 2005 :  +531‎ : పండు
 123. 02:58, 21 జనవరి 2005 :  +1,103‎ : అరటి
 124. 03:01, 21 జనవరి 2005 :  +554‎ : బొరుగులు
 125. 03:17, 21 జనవరి 2005 :  +4,182‎ : జానపద గీతాలు
 126. 03:19, 21 జనవరి 2005 :  +244‎ : యాదగిరిగుట్ట
 127. 03:25, 21 జనవరి 2005 :  +1,938‎ : సాఫ్టువేరు వ్రాయు భాషలు
 128. 04:40, 21 జనవరి 2005 :  +256‎ : పద్య కవిత
 129. 04:41, 21 జనవరి 2005 : + 185 : చంపూ కవిత (తొలగించబడినది)
 130. 07:11, 22 జనవరి 2005 :  +3,307‎ : పరిక్షిత్తు
 131. 05:41, 21 జనవరి 2005 :  +365‎ : కాణిపాకం
 132. 05:46, 21 జనవరి 2005 :  +322‎ : శ్రీకాళహస్తి
 133. 07:14, 22 జనవరి 2005 :  +260‎ : నాస్తికత్వం
 134. 07:20, 22 జనవరి 2005 :  +854‎ : కూర్మావతారము
 135. 07:31, 22 జనవరి 2005 :  +1,005‎ : వామనావతారము
 136. 07:42, 22 జనవరి 2005 :  +3,120‎ : రామావతారము
 137. 07:51, 22 జనవరి 2005 :  +745‎ : కల్క్యావతారము
 138. 08:18, 22 జనవరి 2005 :  +2,277‎ : భాగవతం - ఐదవ స్కంధము
 139. 08:21, 22 జనవరి 2005 :  +719‎ : సప్త ద్వీపాలు
 140. 08:24, 22 జనవరి 2005 :  +333‎ : సప్త సముద్రాలు
 141. 08:42, 22 జనవరి 2005 :  +1,172‎ : భాగవతం - పదకొండవ స్కంధము