వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గ్రామాలు/సమాచారపెట్టె మెరుగు/వికీడేటా/pages with link to onefivenine villageinfo site

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూల క్వారీ క్వెరీ Executed in 4.21 seconds as of Tue Jul 30 2019. Resultset (653 rows)

page category
అద్దంకి(ఉత్తర)_గ్రామం అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గోవాడ_(అద్దంకి) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చక్రాయపాలెం_(అద్దంకి_మండలం) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
జర్లపాలెం అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తిమ్మాయపాలెం_(అద్దంకి) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ధర్మవరం_(అద్దంకి) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగులపాడు_(అద్దంకి) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెరాయపాలెం అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బొమ్మనంపాడు అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మణికేశవరం అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మైలవరం_(అద్దంకి) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మోదేపల్లి అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామయపాలెం_(అద్దంకి) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వంగపాడు_(అద్దంకి) అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
విప్పర్లవారిపాలెం అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెంపరాల అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వేలమూరిపాడు అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
శంఖవరప్పాడు అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
సింగరకొండపాలెం అద్దంకి_మండలంలోని_గ్రామాలు
అచ్చంపేట(అర్ధవీడు) అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అయ్యవారిపల్లి_(అర్ధవీడు) అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అర్ధవీడు అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కాకర్ల_(అర్ధవీడు) అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దొనకొండ_(అర్ధవీడు) అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాపినేనిపల్లి అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెదకందుకూరు అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బొల్లుపల్లి అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బోగోలు_(అర్ధవీడు) అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మగుటూరు అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మొహిద్దీన్_పురం అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మొహిద్దీన్_పురం అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రంగాపురం_(అర్ధవీడు) అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెలగలపాయ అర్ధవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇంకొల్లు ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇడుపులపాడు ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొణికి_(ఇంకొల్లు) ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గంగవరం_(ఇంకొల్లు) ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దుద్దుకూరు ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగండ్ల ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పావులూరు ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పూసపాడు_(ఇంకొల్లు) ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
భీమవరం_(ఇంకొల్లు) ఇంకొల్లు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఆత్మకూరు_(ఉలవపాడు) ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కారేడు ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
క్రిష్ణాపురం_(ఉలవపాడు) ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చాకిచెర్ల ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చాగల్లు_(ఉలవపాడు) ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బద్దెపూడి ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
భీమవరం_(ఉలవపాడు) ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మన్నేటికోట ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామయపట్నం ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వీరెపల్లి ఉలవపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉలిచి ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కరవది ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొప్పోలు_(గ్రామీణ) ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుండయ_పాళెం ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతాయ_గారి_పాలెం ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెరువుకొమ్ముపాలెం ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చేజెర్ల_(ఒంగోలు_మండలము) ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
త్రోవగుంట ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దేవరంపాడు ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెళ్లూరు_(గ్రామీణ) ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముక్తినూతలపాడు_(గ్రామీణ) ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వలేటి_వారిపాళెం ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెంగముక్కపాలెం ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సర్విరెడ్డిపాలెం ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సర్వేరెడ్డిపాలెం ఒంగోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఔరంగాబాదు కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
కంభం కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినకంభం కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
జంగంగుంట్ల కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
తురిమెల్ల కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
యెర్రబాలెం_(కంభం) కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
రావిపాడు_(కంభం) కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
లంజకోట కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
హజరత్‌గూడెం కంభం_మండలంలోని_గ్రామాలు
కమ్మవారిపల్లి_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కృష్ణాపురం_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గానుగపెంట_(కనిగిరి_మండలం) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుడిపాడు_(కనిగిరి_మండలం) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గురవాజీపేట కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గోసులవీడు కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చళ్లగిరిగల కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చాకిరాల కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చిన_ఇర్లపాడు కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినాలవలపాడు కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చీర్లదిన్నె కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
జమ్మలమడక_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తక్కెళ్లపాడు కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తాళ్లూరు_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తుమ్మగుంట_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
దిరిసవంచ కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పునుగోడు కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పేరం_గుడిపల్లి కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పోలవరం_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బడుగులేరు కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బల్లిపల్లి కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బొమ్మిరెడ్డిపల్లి_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
యడవల్లి_(కనిగిరి) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వంగపాడు కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
శంకవరం_(కనిగిరి_మండలం) కనిగిరి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఆదిపూడి కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కుంకలమర్రు కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కేశవరప్పాడు కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొడవలివారి_పాలెం కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దగ్గుబాడు కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నందిగుంటపాలెం కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాయుడువారిపాలెం కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
యర్రంవారిపాలెం కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
స్వర్ణ_(గ్రామం) కారంచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అలవలపాడు_(కురిచేడు) కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఆవులమంద_(గ్రామం) కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కురిచేడు కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కురిచేడు_మండలం కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గంగదొనకొండ కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దేకనకొండ కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నమశ్శివాయపురం కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పశ్చిమ_కాశీపురం కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పశ్చిమ_గంగవరం కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పశ్చిమ_నాయుడుపాలెం కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పశ్చిమ_వీరయపాలెం కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద్దవరం_(కురిచేడు) కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పొట్లపాడు_(కురిచేడు) కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బయ్యవరం_(కురిచేడు_మండలం) కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బోదనంపాడు కురిచేడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అనకర్లపూడి కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇలవెర కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కే.ఉప్పలపాడు కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొండపి కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుర్రప్పడియ కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గోగినేనివారిపాలెం కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినకండ్ల_గుంట కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినవెంకన_పాలెం కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చోడవరం_(కొండపి) కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నెన్నూరుపాడు కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెట్లూరు_(కొండపి_మండలం) కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెరిదేపి కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మిట్టపాలెం_(కొండపి_మండలం) కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముప్పవరం_(కొండపి_మండలం) కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మూగచింతల_(కొండపి) కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెన్నూరు కొండపి_మండలంలోని_గ్రామాలు
అల్లూరు_(కొత్తపట్నం) కొత్తపట్నం_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఈతముక్కల కొత్తపట్నం_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తపట్నం కొత్తపట్నం_మండలంలోని_గ్రామాలు
గాదె_పాలెం కొత్తపట్నం_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాదర్తి కొత్తపట్నం_మండలంలోని_గ్రామాలు
మదనూరు కొత్తపట్నం_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాజుపాలెం_(కొత్తపట్నం) కొత్తపట్నం_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇరసలగుండం కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
కాట్రగుంట_(కొనకనమిట్ల) కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొనకనమిట్ల కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
గనివానిపాడు కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
గరిమనపెంట కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
గార్లదిన్నె_(కొనకనమిట్ల) కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొట్లగట్టు కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతగుంట_(కొనకనమిట్ల) కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
చిన_అరికట్ల కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినమనగుండం కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
తువ్వపాడు కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగంపల్లి_(కొనకనమిట్ల) కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగరాజుగుంట కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద_అరికట్ల కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
బచ్చలకూరపాడు కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
మునగపాడు_(కొనకనమిట్ల) కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
రేగుమానిపల్లి కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
వద్దిమడుగు కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
వాగెమడుగు కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
వింజవర్తిపాడు కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెలిగండ్ల_(కొనకనమిట్ల) కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
సలనూతల కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
సిద్దవరం_(కొనకనమిట్ల) కొనకనమిట్ల_మండలంలోని_గ్రామాలు
అల్లినగరం కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇడమకల్లు కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొమరోలు కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతలపల్లె_(కొమరోలు) కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తాటిచెర్ల_(కొమరోలు) కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దద్దవాడ కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నల్లగుంట్ల_(కొమరోలు) కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పుల్లారెడ్డిపల్లె_(కొమరోలు) కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బాదినేనిపల్లె కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బ్రాహ్మణపల్లి_(కొమరోలు_మండలం) కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముక్తాపురం_(కొమరోలు) కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాజుపాలెం_(కొమరోలు) కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రెడ్డిచెర్ల కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సూరావారిపల్లె కొమరోలు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అనమనమూరు కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొరిశపాడు కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తిమ్మనపాలెం కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దైవాల_రావూరు కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పమిడిపాడు_(కొరిశపాడు) కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పిచికలగుడిపాడు కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ప్రాసంగులపాడు కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బొడ్డువాని_పాలెం కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మేదరమెట్ల కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాచపూడి కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రావినూతల_(కొరిశపాడు) కొరిశపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అంబవరము గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఆదిమూర్తిపల్లె గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉయ్యాలవాడ_(గిద్దలూరు_మండలం) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఎల్లుపల్లె గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఓబులాపురం_(గిద్దలూరు) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కంచిపల్లి గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొంగలవీడు_(గిద్దలూరు) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తకోట_(గిద్దలూరు) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొమ్మునూరు గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
క్రిష్టంశెట్టిపల్లి గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గడికోట_(గిద్దలూరు) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తంబళ్లపల్లి గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తిమ్మాపురం_(గిద్దలూరు) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నరవ_(గిద్దలూరు) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పొదలకొండపల్లి గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముండ్లపాడు_(గిద్దలూరు) గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సంజీవరావుపేట గిద్దలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అమ్మవారి_పాలెం గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తపేట_(గుడ్లూరు) గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుండ్లపాలెం_(గుడ్లూరు) గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుడ్లూరు గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినల_త్రాపి గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చేవూరు గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దప్పలంపాడు గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దారకానిపాడు గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాయుడుపాలెం_(గుడ్లూరు) గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పరకొండపాడు గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పూరేటిపల్లి గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పొట్లూరు_(గుడ్లూరు) గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బసిరెడ్డి_పాలెం గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మోచెర్ల గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రావూరు గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెంకంపేట_(గుడ్లూరు) గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
స్వర్ణాజిపురం గుడ్లూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అంబవరం_(చంద్రశేఖరపురం) చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
అనికళ్లపల్లి చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
అరివేముల చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉప్పలపాడు_(చంద్రశేఖరపురం_మండలం) చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
కంభంపాడు_(చంద్రశేఖరపురం_మండలం) చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
కోవిలంపాడు చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
చంద్రశేఖరపురం చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతపూడి_(చంద్రశేఖరపురం) చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెన్నపనాయునిపల్లి చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
దర్శిగుంటపేట చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
నల్లమడుగుల చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెదరాజుపాలెం చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
బోయమడుగుల చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
రేగులచిలక చంద్రశేఖరపురం_మండలంలోని_గ్రామాలు
కడవకుదురు చినగంజాము_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొనసపూడి చినగంజాము_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతగుంపల్లి చినగంజాము_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెదగంజాం చినగంజాము_మండలంలోని_గ్రామాలు
మోటుపల్లి చినగంజాము_మండలంలోని_గ్రామాలు
సంతరావూరు చినగంజాము_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇలపావులూరు చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కందూరివారి_అగ్రహారం చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
గోనుగుంట చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చండ్రపాడు చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినరావిపాడు చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తొర్రగుడిపాడు చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
దేవరపాలెం_(చీమకుర్తి) చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నిప్పట్లపాడు చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నేకునాంబాదు చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పడమటినాయుడుపాలెం చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పల్లమల్లి చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పిడతలపూడి చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పులికొండ చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బండ్లమూడి చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బుధవాడ_(చీమకుర్తి) చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
భూసురపల్లి చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మంచికలపాడు చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
యెర్రగుడిపాడు_(చీమకుర్తి) చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాజుపాలెం_లక్ష్మీపురం చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామచంద్రాపురం_(చీమకుర్తి) చీమకుర్తి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఈపూరుపాలెం_(గ్రామీణ) చీరాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
గవినివారిపాలెం చీరాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
బుర్లవారిపాలెం చీరాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
వాడరేవు చీరాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
అక్కచెరువుపాలెం జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఎడ్లూరుపాడు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కామేపల్లి_(జరుగుమిల్లి) జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కె.బిట్రగుంట జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చతుకుపాడు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతలపాలెం_(జరుగుమల్లి) జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చిర్రికూరపాడు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
జరుగుమల్లి జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూమడు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
దవగూడూర్ జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నందనవనం_(జరుగుమిల్లి) జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నరసింగోలు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నరసింహనాయని_ఖండ్రిక జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పచ్చవ జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాలేటిపాడు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పైడిపాడు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామచంద్రాపురం_(జరుగుమిల్లి) జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
రెడ్డిపాలెం_(జరుగుమల్లి) జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వర్ధినేనిపాలెం జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వావిలేటిపాడు జరుగుమల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
అలవాలపాడు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కల్లంవారి_పాలెం జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కశ్యపురం జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొండ_మంజులూరు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొండమూరు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కోటపాడు_(జే.పంగులూరు) జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చండలూరు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినమల్లవరం జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
జాగర్లమూడివారిపాలెం జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూర్పు_కొప్పెరపాడు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూర్పు_తక్కెళ్లపాడు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నూజెండ్లపల్లి జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బుధవాడ_(జే.పంగులూరు) జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బైట_మంజులూరు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముప్పవరం_(జే.పంగులూరు_మండలం) జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామకూరు జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రేణింగవరం జే.పంగులూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అనంతవరం_(టంగుటూరు_మండలం) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఆలకూరపాడు టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఎం.నిడమలూరు టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కందుకూరు_(టంగుటూరు) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కారుమంచి_(టంగుటూరు) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొణిజేడు టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
జయవరం_(టంగుటూరు) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
టంగుటూరు_(ప్రకాశం_జిల్లా) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూరుపునాయుడుపాలెం టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పొందూరు_(టంగుటూరు) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మర్లపాడు_(టంగుటూరు) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మల్లవరపాడు టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వల్లూరు_(టంగుటూరు) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వాసెపల్లిపాడు టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెలగపూడి_(టంగుటూరు_మండలం) టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సూరారెడ్డిపాలెం టంగుటూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కలుజువ్వలపాడు తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కేతగుడిపి తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గానుగపెంట_(తర్లుపాడు_మండలం) తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొల్లపల్లి_(తర్లుపాడు) తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెన్నారెడ్డిపల్లి తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
జగన్నాధపురం_(తర్లుపాడు) తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తర్లుపాడు తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తాడివారిపల్లి తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తుమ్మలచెరువు_(తర్లుపాడు_మండలం) తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగెండ్లముడుపు తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పోతలపాడు తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మంగలకుంట తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మిర్జాపేట తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాగసముద్రం తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సీతనాగులవరం తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సూరేపల్లి_(తర్లుపాడు) తర్లుపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తాళ్ళూరు తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తురకపాలెం తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దోసకాయలపాడు తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగంభొట్లపాలెం తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బెల్లంకొండవారిపాలెం తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బొద్దికూరపాడు తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మన్నేపల్లి తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మాధవరం_(తాళ్ళూరు) తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాజానగరం_(తాళ్ళూరు) తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామభద్రాపురం_(తాళ్ళూరు) తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
లక్కవరం_(తాళ్ళూరు) తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
విఠలాపురం తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెలుగు_వారి_పాలెం_(తాళ్ళూరు_మండలం) తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
శివరాంపురం_(తాళ్ళూరు) తాళ్ళూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఎండూరివారిపాలెం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఒడ్డుపాలెం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
కంకణాలపల్లి_(త్రిపురాంతకము_మండలం) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
కేశినేనిపల్లె త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తఅన్నసముద్రం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తముడివేముల త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
గణపవరం_(త్రిపురాంతకము) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుట్టలఉమ్మడివరం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొల్లపల్లి_(త్రిపురాంతకము) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొల్లవాండ్లపల్లె త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెరువుకొమ్ముతాండ త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఛెర్లోపల్లి త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
డి.వి.యన్.కాలని త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
దివ్వేపల్లి త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
దూపాడు_(ఫ్రకాశం_జిల్లా) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
నడిగడ్డ_(త్రిపురాంతకము) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
నడిపాలెం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాసరరెడ్డినగర్ త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాత_అన్నసముద్రం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాత_ముడివేముల త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాపన్నపాలెం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
బాలాజితాండ త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
బి.టి.యస్.కాలని త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
బొంకూరివారిపాలెం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
మిట్టపాలెం_(త్రిపురాంతకం) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
మిరియంపల్లి త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముడివేముల త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
మేడపి త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
యానాదికాలని త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాజుపాలెం_(త్రిపురాంతకము) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామసముద్రం_(త్రిపురాంతకము) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
లేళ్లపల్లి త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
విశ్వనాధపురం_(త్రిపురాంతకము) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెంగాయపాలెం త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెల్లంపల్లి(త్రిపురాంతకం) త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
సోమేపల్లి త్రిపురాంతకము_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తపల్లి_(దర్శి_మండలం) దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొర్లమడుగు దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చందలూరు_(దర్శి) దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
జముకులదిన్నె దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తానం_చింతల దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తుమ్మెదలపాడు దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూర్పు_చౌటపాలెం దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూర్పు_వీరయపాలెం దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూర్పు_వెంకటాపురం దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
త్రిపురసుందరిపురం దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
దర్శి దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
దేవవరం_(దర్శి) దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాపిరెడ్డిపాలెం దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద_ఉయ్యాలవాడ దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పోతకామూరు దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పోతవరం_(దర్శి) దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బండివెలిగండ్ల దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
యెర్రోబనపల్లి దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాజంపల్లి దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామచంద్రాపురం_(దర్శి) దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
లంకోజనపల్లి దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెంకటాచలంపల్లి దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
సామంతపూడి దర్శి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఆరవల్లిపాడు దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇండ్లచెరువు దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొచ్చెర్లకోట దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
చందవరం_(దొనకొండ_మండలం) దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
తెల్లపాడు_(దొనకొండ) దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
దొనకొండ దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
పడమటి_వెంకటాపురం దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
పడమర_లక్ష్మీపురం దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద్దన్నపాలెం దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
పోలేపల్లి_(దొనకొండ) దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
భూమనపల్లి దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
మంగినపూడి_(దొనకొండ) దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
మల్లంపేట_(దొనకొండ) దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
రామాపురం_(దొనకొండ) దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
రుద్రసముద్రం_(దొనకొండ) దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
వద్దిపాడు దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
సంగాపురం దొనకొండ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కటకానిపల్లి దోర్నాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
చిన్న_దోర్నాల దోర్నాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
దోర్నాల దోర్నాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
నల్లగుంట్ల_(దోర్నాల) దోర్నాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద_బొమ్మలాపురం దోర్నాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
యడవల్లి_(దోర్నాల) దోర్నాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
యెగువ_చెర్లోపల్లి దోర్నాల_మండలంలోని_గ్రామాలు
అమ్మనబ్రోలు నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఈదుమూడి నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉప్పుగుండూరు నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఒమ్మెవరం నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఓబనపాలెము_(_నాగులుప్పలపాడు_మండలం) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కండ్లగుంట_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తకోట_(నాగులుప్పలపాడు) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చదలవాడ_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చవటపాలెం_(నాగులుప్పలపాడు) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చీర్వానుప్పలపాడు నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెకూరపాడు నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తిమ్మసముద్రం_(నాగులుప్పలపాడు) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగులుప్పలపాడు నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నిడమానూరు_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పోతవరం_(నాగులుప్పలపాడు) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మట్టిగుంట నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మద్దిరాల_-_ముప్పాళ్ళ నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మద్దిరాలపాడు నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మాచవరం_(నాగులుప్పలపాడు_మండలం) నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాపర్ల నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వినోదరాయునిపాలెము నాగులుప్పలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అడుసుమల్లి పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అన్నంభొట్లవారిపాలెం పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇనగల్లు పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉప్పుటూరు_(పర్చూరు) పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఏదుబాడు పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గర్నెపూడి పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొల్లపూడి_(పర్చూరు) పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెన్నుభొట్ల_పాలెం పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తిమ్మరాజుపాలెం_(పర్చూరు_మండలం) పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నాగులపాలెం పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నూతలపాడు పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బోడవాడ(పర్చూరు) పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రమణయ్యపాలెం పర్చూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అయ్యన్నకోట పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అయ్యవారిపల్లె_(పామూరు) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇనిమెర్ల పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కంబాలదిన్నె_(పామూరు) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కట్టకిందపల్లి పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతలపాలెం_(పామూరు) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చిలమకూరు_(పామూరు) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తూర్పు_కోడిగుడ్లపాడు పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దాదిరెడ్డిపల్లె_(పామూరు_మండలం) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దూబగుంట_(పామూరు) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పామూరు పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బలిజపాలెం పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బుక్కపురం_(పామూరు) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బోడవాడ పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
భొట్ల_గూడూరు పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మోపాడు_(పామూరు) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రావిగుంటపల్లి పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వగ్గంపల్లి పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వీరభద్రాపురం_(పామూరు_మండలం) పామూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇసుకత్రిపురవరం పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కవలకుంట్ల_(పుల్లలచెరువు) పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొమరోలు_(పుల్లలచెరువు) పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గంగవరం_(పుల్లలచెరువు_మండలం) పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చాపలమడుగు పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పుల్లలచెరువు పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మర్రివేముల పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మానేపల్లి_(పుల్లలచెరువు) పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముతుకుల పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
యెండ్రపల్లి పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాచకొండ_(పుల్లలచెరువు) పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
శతకోడు పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సాతకోడు పుల్లలచెరువు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుంటుపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చింతగంపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినవారిమడుగు పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
చౌట_గోగులపల్లి పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తలకొండపాడు పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నేరెడుపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద_అలవలపాడు పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద_ఇర్లపాడు పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెదచెర్లోపల్లి పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పోతవరం_(పెదచెర్లోపల్లి) పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
బత్తుపల్లి పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మారెళ్ల పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముద్దపాడు పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మురుగమ్మి పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
లక్ష్మక్కపల్లి_(పెదచెర్లోపల్లి) పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వేపగంపల్లి పెదచెర్లోపల్లి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఎస్.కొత్తపల్లి పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కంభంపాడు_(పెద్దారవీడు_మండలం) పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కలనూతల పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొబ్బూరు_(పెద్దారవీడు) పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చాట్లమిట్ట పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తంగిరాలపల్లి పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తోకపల్లి పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దేవరాజుగట్టు పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద్దారవీడు పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బద్వీడు పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బోయద_గుంపుల పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
శనికవరం పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సుంకేశుల_(పెద్దారవీడు) పెద్దారవీడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అక్కచెరువు_(పొదిలి) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
అన్నవరం_(పొదిలి) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఆముదాలపల్లి_(పొదిలి_మండలం) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఈగలపాడు పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉప్పలపాడు_(పొదిలి_మండలం) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఓబులక్కపల్లి_(పొదిలి) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కంభాలపాడు పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కుంచెపల్లి పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
జువ్వలేరు పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తాలమళ్ల పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
తుమ్మగుంట_(పొదిలి) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
నందిపాలెం పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
పాములపాడు_(పొదిలి) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మల్లవరం_(పొదిలి_మండలం) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మాదాలవారిపాలెం పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
మూగచింతల_(పొదిలి) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
యెలూరు పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
వేలూరు_(పొదిలి) పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
సుదనగుంట పొదిలి_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇప్పగుంట పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉప్పలదిన్నె పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కోటపాడు_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెన్నిపాడు_(పొన్నలూరు_మండలం) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెరుకూరు_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చౌటపాలెం_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తిమ్మపాలెం పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెదవెంకన్న_పాలెం పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పొన్నలూరు పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
బోగనంపాడు పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మాలెపాడు_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముండ్లముదోరి_పాలెం పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముప్పాళ్ల_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మేకపాడు పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాజోలుపాడు పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రావులకొల్లు_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెల్లటూరు_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వేంపాడు_(పొన్నలూరు) పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సింగరభొట్లపాలెం పొన్నలూరు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉప్పుమాగులూరు బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కూకట్లపల్లి బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొండాయపాలెం_(బల్లికురవ) బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొణిదెన బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొత్తూరు_(బల్లికురవ) బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొప్పెరపాడు బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొప్పెరపాలెం బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొమ్మినేనివారి_పాలెం బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుంటుపల్లి_(బల్లికురవ) బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
గొర్రెపాడు బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెన్నుపల్లి బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
బల్లికురవ బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముక్తేశ్వరం_(బల్లికురవ) బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
వల్లపల్లి బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెలమవారి_పాలెం బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
వేమవరం_(బల్లికురవ_మండలం) బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
వైదన బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
శంకరలింగం_గుడిపాడు బల్లికురవ_మండలంలోని_గ్రామాలు
కోనపల్లి బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
గలిజెరుగుళ్ల బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
చినఓబినేనిపల్లి బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
చెట్టిచెర్ల బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
జగ్గంబొట్ల_కృష్ణాపురం బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
నేకనాంబాదు బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
పిట్టికాయగుళ్ల బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
పూసలపాడు_(బెస్తవారిపేట) బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెదఓబినేనిపల్లి బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
బసినెపల్లి బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
బేస్తవారిపేట బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
మదనపుల్లలచెరువు బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
మోక్షగుండం బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
సలకలవీడు బేస్తవారిపేట_మండలంలోని_గ్రామాలు
అన్నంగి మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఇనమనమెల్లూరు మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఏడుగుండ్లపాడు మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కీర్తిపాడు మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొలచనకోట మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గడియపూడి మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గార్లపాడు_(మద్దిపాడు_మండలం) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుండ్లపల్లి_(మద్దిపాడు) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దొడ్డవరం_(మద్దిపాడు) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దొడ్డవరప్పాడు మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నందిపాడు_(మద్దిపాడు) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నేలటూరు_(మద్దిపాడు) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెద_కొత్తపల్లి మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మద్దిపాడు మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మల్లవరం_(మద్దిపాడు_మండలం) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
రాచవారిపాలెం మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
లింగంగుంట_(మద్దిపాడు) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వెల్లంపల్లి_(మద్దిపాడు) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
సీతారాంపురం_(మద్దిపాడు) మద్దిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
అంకేపల్లి మర్రిపూడి_మండలంలోని_గ్రామాలు
కామేపల్లివారి_పాలెం సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొనగానివారి_పాలెం సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గుమ్మలంపాడు_(సంతనూతలపాడు) సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
గురవారెడ్డి_పాలెం సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చండ్రపాలెం సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
చిలకపాడు_(సంతనూతలపాడు) సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పిడతలగుడిపాడు సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పేర్నమిట్ట సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మంగమూరు సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మైనంపాడు సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
యెనికపాడు సంతనూతలపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ఉమ్మనపల్లి హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కూతగుండ్ల హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
కొండారెడ్డిపల్లి_(హనుమంతునిపాడు) హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
తిమ్మారెడ్డిపల్లి_(హనుమంతునిపాడు) హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దాసళ్లపల్లి హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
దొడ్డిచింతల హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నందనవనం_(హనుమంతునిపాడు) హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
నల్లగండ్ల హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
పెదగొల్లపల్లి హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
ముప్పలపాడు హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
మొహమ్మదాపురం_(హనుమంతునిపాడు) హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వలిచెర్ల హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వీరరామాపురం హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
వేములపాడు_(హనుమంతునిపాడు) హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
హనుమంతపురం_(హనుమంతునిపాడు) హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
హనుమంతునిపాడు హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు
హాజీపురం హనుమంతునిపాడు_మండలంలోని_గ్రామాలు