వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -109

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
76000 వీరరత్నాలు 8 శీతంరాజు విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 40 3.00
76001 వీరరత్నాలు 9 శీతంరాజు విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 40 3.00
76002 అపూర్వ నీతికథలు 1 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76003 అపూర్వ నీతికథలు 2 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76004 అపూర్వ నీతికథలు 3 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76005 అపూర్వ నీతికథలు 4 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76006 అపూర్వ నీతికథలు 5 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76007 అపూర్వ నీతికథలు 6 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76008 అపూర్వ నీతికథలు 7 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76009 అపూర్వ నీతికథలు 8 నదీరా యన్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1985 32 3.00
76010 నీతికథలు 1 యం.వి.కె. రాఘవాచార్యులు శ్రీ విద్యార్థి ప్రచురణాలయం, మాగల్లు 1989 71 5.00
76011 నీతికథలు 2 యం.వి.కె. రాఘవాచార్యులు శ్రీ విద్యార్థి ప్రచురణాలయం, మాగల్లు 1989 52 4.00
76012 నీతికథలు 3 డి. మధుకుమార్ శ్రీ విద్యార్థి ప్రచురణాలయం, మాగల్లు 1989 64 5.00
76013 నీతి కథా సుధాలహరి 1 యం.వి.కె. రాఘవాచార్యులు శ్రీ విద్యార్థి ప్రచురణాలయం, మాగల్లు 1989 60 4.50
76014 నీతి సుధాలహరి 1వ భాగము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 40 4.00
76015 నీతి సుధాలహరి 2వ భాగము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 40 4.00
76016 నీతి సుధాలహరి 3వ భాగము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 40 4.00
76017 నీతి సుధాలహరి 4వ భాగము దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 39 3.00
76018 నీతికధావళి 1 జయశ్రీ మల్లిక్ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 32 3.00
76019 నీతికధావళి 2 జయశ్రీ మల్లిక్ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 32 3.00
76020 నీతికధావళి 3 జయశ్రీ మల్లిక్ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 40 3.00
76021 నీతికధావళి 4 జయశ్రీ మల్లిక్ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 40 3.00
76022 నీతికధావళి 5 జయశ్రీ మల్లిక్ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 40 3.00
76023 నీతికధావళి 1 చింతలపాటి లక్ష్మీనారాయణ నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 52 5.00
76024 నీతికధావళి 2 చింతలపాటి లక్ష్మీనారాయణ నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 56 5.00
76025 ఋషుల కథలు 1 రెంటాల గోపాలకృష్ణ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 40 4.00
76026 అమ్మ చెప్పిన కథలు 3 పుండరీకుడు శీతంరాజు సుబ్రహ్మణ్యం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 40 4.50
76027 అమ్మ చెప్పిన కథలు 4 త్రిమాత గర్వభంగం శీతంరాజు సుబ్రహ్మణ్యం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 44 4.50
76028 అమ్మ చెప్పిన కథలు 5 శ్రీనాథకవి శీతంరాజు సుబ్రహ్మణ్యం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 44 4.50
76029 గణపతి కథలు యన్.వి.యస్. శర్మ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1987 40 4.00
76030 అతిరథులు 1 డి.యస్.ఆర్. ఆచార్య శ్రీ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 44 4.50
76031 అతిరథులు 2 డి.యస్.ఆర్. ఆచార్య శ్రీ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 40 4.00
76032 అతిరథులు 3 డి.యస్.ఆర్. ఆచార్య శ్రీ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 43 4.50
76033 అతిరథులు 4 డి.యస్.ఆర్. ఆచార్య విద్యార్థి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 47 4.50
76034 అతిరథులు 5 డి.యస్.ఆర్. ఆచార్య విద్యార్థి ప్రచురణాలయం, మాగల్లు 1988 39 4.00
76035 శుక్రాచార్యులు యం.వి.ఆర్. కృష్ణశర్మ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1988 47 3.00
76036 శుక్రాచార్యులు యం.వి.ఆర్. కృష్ణశర్మ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1988 47 3.00
76037 మహాభారతంలో మధుర గాథలు 1వ భాగము సి.హెచ్.వి. నరసయ్య భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1986 44 4.00
76038 మహాభారతంలో మధుర గాథలు 2వ భాగము సి.హెచ్.వి. నరసయ్య భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1986 56 4.50
76039 మహాభారతంలో మధుర గాథలు 3వ భాగము సి.హెచ్.వి. నరసయ్య భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1987 63 6.00
76040 మహాభారతంలో మధుర గాథలు 4వ భాగము సి.హెచ్.వి. నరసయ్య భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1987 52 5.00
76041 దేవకీనందనుడు డి.ఆర్.కె. లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 50 5.00
76042 రుక్మిణీ కళ్యాణం యం. సత్యనారాయణ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1987 40 4.00
76043 ఇంద్ర బృహస్పతులు యం.వి.ఆర్. కృష్ణశర్మ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 52 3.00
76044 భీష్ముడు విభావసు గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 82 8.00
76045 శ్రీకృష్ణావతార కథ పాలావజ్ఝల రామారావు శ్రీ పార్థసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 46 5.00
76046 మహాభారత నీతి కథలు కుంతి కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 48 5.00
76047 మహాభారత నీతి కథలు ధర్మరాజు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 56 5.00
76048 మహాభారత నీతి కథలు అర్జునుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 52 5.00
76049 మహాభారత నీతి కథలు శ్రీకృష్ణుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 58 5.00
76050 మహాభారత నీతి కథలు భరతుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ లలిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 44 5.00
76051 మహాభారత నీతి కథలు దుర్యోధనుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 58 5.00
76052 మహాభారత నీతి కథలు విరాటుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 47 5.00
76053 మహాభారత నీతి కథలు జనమేజయుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ లలిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 44 5.00
76054 మహాభారత నీతి కథలు కర్ణుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 64 5.00
76055 మహాభారత నీతి కథలు ద్రౌపది కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 52 5.00
76056 మహాభారత నీతి కథలు యయాతి కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ లలిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 48 5.00
76057 మహాభారత నీతి కథలు ద్రోణుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 56 5.00
76058 మహాభారత నీతి కథలు నహుషుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ లలిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 52 5.00
76059 మహాభారత నీతి కథలు పాండురాజు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 55 5.00
76060 మహాభారత నీతి కథలు శంతనుడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ లలిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 43 5.00
76061 మహాభారత నీతి కథలు భీష్ముడు కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ లలిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 52 5.00
76062 మత్స్యయంత్రం జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 48 3.50
76063 బంగారుముంగిస జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 47 3.50
76064 మహావీరుడు (భీమసేనుడు) జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 51 3.50
76065 బాలరాజు ... ... ... 86 2.00
76066 తెలుగు పాపాయి ... బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., కర్నూలు ... 32 2.00
76067 చిన్నారి బాల గీతాలు చంద్రం విజయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 1989 31 3.00
76068 చిరంజీవి బాలగేయాలు చంద్రం విజయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 1988 47 6.00
76069 సుక్కమ్మ సెంద్రయ్య పాటలు చంద్రం విజయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 1995 48 15.00
76070 గొప్ప త్యాగం రంగనాథ రామచంద్రరావు పెన్నేటి పబ్లికేషన్స్, కడప 2007 58 35.00
76071 సింగినాదం జీలకఱ్ఱ రెంటాల గోపాలకృష్ణ ... ... 68 2.50
76072 బాలల కథలు (చంద్రగుప్తుడు, విక్రమార్కుని త్రిలోకవిహారము) ... ... ... 80 2.00
76073 నానా దేశ వాసులు మిస్.సి.డి. సౌజ వేంకట్రామ అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1954 36 2.00
76074 చంద్రబింబం బి.కె. మోహన్ ... ... 34 2.00
76075 అందరిదీ ఈ తోట మద్దులూరి రామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 39 3.00
76076 భోగిపళ్ళు వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1988 171 8.00
76077 అడవి తల్లి కలువకొలను సదానంద పెన్నేటి పబ్లికేషన్స్, కడప 2007 87 45.00
76078 అనగా అనగా మండా సూర్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 112 20.00
76079 అమ్మ పిల్లల నవల వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1992 63 8.00
76080 స్నేహబంధం కె. రామలక్ష్మి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 44 10.00
76081 జంబుకుడు రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1995 64 8.00
76082 అక్షరభిక్ష సి. వేణుగోపాల రెడ్డి ... ... 30 2.00
76083 ముంగిట ముత్యాలు భమిడిపాటి బాలాత్రిపురసుందరి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య 2010 104 100.00
76084 స్వతంత్ర భారతం బెలగాం భీమేశ్వరరావు క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 56 20.00
76085 వజ్రాల గుహ బెలగాం భీమేశ్వరరావు గ్రంధి వెంకటనాగేశ్వరరావు పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2012 40 20.00
76086 చెట్లొస్తున్నాయ్ జాగ్రత్త బెలగాం భీమేశ్వరరావు జట్టు ట్రస్ట్, పార్వతీపురం 2001 48 20.00
76087 పనస పళ్లు బాలగీతాలు బెలగాం భీమేశ్వరరావు సరోజారాయ్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 54 20.00
76088 పిల్లలు చెప్పిన కథలు ఠింగురుబిళ్ళ ఎం. హరికిషన్ పెన్నేటి పబ్లికేషన్స్, కడప 2007 55 35.00
76089 బాల గేయాలు కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 109 100.00
76090 బాబాసాహెబ్ డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1990 80 12.00
76091 బాలకుటీరం ఆకెళ్ల వెంకటసుబ్బలక్ష్మి విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 2004 52 40.00
76092 చుక్ చుక్ రైలు బెలగాం భీమేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 48 25.00
76093 చిన్నారులకు చక్కనైన 16 నీతి కథలు బెలగాం భీమేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 56 15.00
76094 పిల్లల బొమ్మల భాగవతము ... ... 1952 118 2.00
76095 బొమ్మల బాలభారతము ... ... ... 144 2.00
76096 బుడుగు 1 ముళ్లపూడి వెంకటరమణ బుడుగు బుక్స్, విజయవాడ 1981 76 10.00
76097 చెట్లను పెంచుదాం బెలగాం భీమేశ్వరరావు శ్రీ విష్ణు ఎంటర్ ప్రైజెస్ ... 36 15.00
76098 కొరివి దెయ్యాలు బెలగాం భీమేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 40 25.00
76099 బాలల కథా కదంబం ... శ్రీ వేంకటేశ్వర బాలకుటీర్, గుంటూరు 2015 161 20.00
76100 సౌదా నల్లగుర్రపునాడా సౌదా ... 2003 61 75.00
76101 బాలల బొమ్మల భాగవతం పడాల రామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 48 40.00
76102 బాలవికాస్ నాటికలు ద్వితీయ భాగం బి.వి. రమణరావు శ్రీ సత్యసాయి సాధనాట్రస్టు, అనంతపురం 2009 91 20.00
76103 బాపూజీ చిత్ర జీవితము మాగంటి బాపినీడు జాతీయ జ్ఞాన మందిరము ... 124 2.50
76104 జవాహర్ లాల్ నెహ్రూ బొమ్మల కథ ఎస్.డి. సావంత్. ఎస్.డి. బాదల్కర్ పబ్లికేషన్స్, డివిజన్ 1973 42 3.50
76105 Eidos Interactive Games with Character 10 1.00
76106 लता के युगल गीत ... नूतन पाकेट वुक्स ... 208 10.00
76107 కృష్ణశాస్త్రి మేఘమాల ఓరియంట్ లాఙ్మన్ 1996 81 35.00
76108 శ్రీ N.T. రామారావు అన్న గారి జీవిత చరిత్ర సాదినేని రంగారావు సాదినేని శివనాగేశ్వరరావు, గొట్టిపాడు 1991 48 10.00
76109 సెట్ మీద నా తొలినాటి అనుభవం ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు ది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్ము జర్నలిస్టు అసోసియేషన్ ... 80 2.50
76110 ఘంటసాల సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ ... జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 80 30.00
76111 75 ఏళ్ళ తెలుగుటాకీ వెలుగు నీడలు పి.ఎస్. రావ్ కళాతపస్వి క్రియేషన్స్ లలితా మహల్, చెన్నై 2008 66 50.00
76112 ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ సాహితీ సర్వస్వం ఏడవ సంపుటం సినీరమణీయం 2 ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 276 175.00
76113 మహానటుడు అక్కినేని నటించిన మరువలేని పాత్రలు ఎం.కె. రాము రసమయి, హైదరాబాద్ 1998 288 100.00
76114 బహుదూరపు బాటసారి హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద ఘంటసాల గానసభ, హైదరాబాద్ 2012 124 100.00
76115 పద్మనాభం ఆత్మకథ పద్మనాభం హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 47 20.00
76116 బాషా తో నేను ఒకే ఒక్కడు రజనికాంత్ సురేష్ కృష్ణ, రాజేంద్ర కుమార్ సురేష్ కృష్ణ, మాలతి రంగరాజన్ 2012 176 150.00
76117 నిండు పున్నమి పండు వెన్నెల రావు బాలసరస్వతీదేవి అభినందన మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2015 152 100.00
76118 తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగం ఎం.వి. రమణారెడ్డి డా. ఎం.వి. రమణారెడ్డి, ప్రొద్దుటూరు 2004 192 100.00
76119 75 ఏళ్ల తెలుగు తెర/75 ఏళ్ల తెలుగు సినిమా ప్రత్యేక సంచిక/గోడమీద బొమ్మ ... ఆదివారం ఈనాడు Folder 2011 100 5.00
76120 మన ఇద్దరు సాక్షి ఫన్ డే/సాంగ్ రే బంగారు రాజా ... ఆదివారం సాక్షి ఫన్ డే Folder 2014 30 5.00
76121 నాన్నగారికి ఏకలవ్య శిష్యుణ్ణి/శరణు శరణు అయ్యప్పా/వెండితెరపై వెన్నెల సంతకం ... ఆదివారం ఈనాడు Folder 2004 74 5.00
76122 హాసం హాస్య సంగీత పత్రికలు (సినిమా) ... హాసం హాస్య సంగీత పత్రిక Folder 2004 74 5.00
76123 అమరజీవి అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తెలుగు విద్యార్థి విద్యా సాంస్కృతిక మాసపత్రిక ... తెలుగు విద్యార్థి విద్యా సాంస్కృతిక మాసపత్రిక 2014 58 15.00
76124 తెలుగునాడి అమెరికా తెలుగు పత్రిక జంపాల చౌదరి అమెరికా తెలుగు పత్రిక 2004 67 30.00
76125 లైఫ్ @ చార్‌మినార్ అయినంపూడి శ్రీలక్ష్మి సరోజినీ శ్యాంసుందర్ వృద్ధాశ్రమ సేవాసంఘం 2011 48 75.00
76126 ఇండియాటుడే వార్షిక సాహిత్య సంచిక 1994 ... ఇండియాటుడే వార్షిక సాహిత్య సంచిక 1994 160 10.00
76127 ఇండియాటుడే వార్షిక సాహిత్య సంచిక 1996 అరుణ్ పూరి ఇండియాటుడే వార్షిక సాహిత్య సంచిక 1996 144 15.00
76128 ఇండియాటుడే వార్షిక సాహిత్య సంచిక 2000 (నవ్య భావధార) ప్రభు చావ్లా ఇండియాటుడే వార్షిక సాహిత్య సంచిక 2000 128 15.00
76129 మహేశ్ బాబు సూపర్ హిట్ స్టార్ ఇండియాటుడే స్పెషల్ 2013 ప్రభు చావ్లా ఇండియాటుడే స్పెషల్ 2013 120 40.00
76130 ఆంధ్రప్రభ సినిమా అనుబంధం చిత్రప్రభ ... ... 2014 21 2.00
76131 శివరంజని జన్మదిన ప్రత్యేక సంచిక ... ... ... 306 10.00
76132 The American Review - Going to the Movies Nathan Glick 1979 130 15.00
76133 Inside Bollywood National Geographic Chris Johns, Bernard Ohanian National Geographic Magazine 2005 126 30.00
76134 Cinema Century Outlook Vol. LII No. 22 Krishna Prasad Outlook Magazine 2012 112 25.00
76135 Bollywood Special Outlook Vol.XLIII No. 18 Vinod Mehta Outlook Magazine 2003 96 15.00
76136 100 Films Since Sholay The Journey Rauf Ahmed Zee Premiere Magazine 2000 177 75.00
76137 Amitabh Special Deepak Mirchandani MovieMagazine 1986 81 7.00
76138 తారా తోరణం తెలుగు సినిమా నటుల జీవిత మజిలీలు మొదటి భాగం ... తారా తోరణం తెలుగు సినిమా నటుల జీవిత మజిలీలు ... 98 100.00
76139 Balaraj My Brother Bhishm Sahari 158 2.00
76140 అనుబంధాలు రామకృష్ణ, పిచ్చేశ్వరరావు మధుబుక్సు, విజయవాడ 1963 153 1.75
76141 మహాకవి శ్రీశ్రీ బులెటిన్ 26 సింగంపల్లి అశోక్ కుమార్ ... 2013 15 1.00
76142 ఆరుద్ర సినిమా పాటలు ... జ్యోతి ... 126 2.00
76143 సినిమా ఎలాతీస్తారు ముళ్ళపూడి శ్రీనివాసప్రసాద్ ప్రభవ సచిత్ర మాసపత్రిక 1978 49 2.00
76144 నెమలి కన్నోడ సుద్దాల అశోక్‌తేజ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 224 100.00
76145 ఆరుద్ర సినీగీతాలు నాల్గవ సంపుటం కె. రామలక్ష్మి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 230 100.00
76146 చిరంజీవి శిఖరదర్శనం సి. శ్రీకాంత్ కుమార్ ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2005 280 125.00
76147 రజని విచిత్రం వైశిష్ట్యం విస్మయం దేవశెట్టి మహేశ్, కె. వెంకటేశ్ సినిమా సాహిత్య ప్రకాశన 2007 124 59.00
76148 దాశరథి సినిమా పాటలు కె. ప్రభాకర్ లావణ్య ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ 2010 124 100.00
76149 తెలుగు సినిమాల్లో డబ్బింగ్ పాటలు పైడిపాల సునయన క్రియేషన్స్, బెంగుళూరు 2015 310 175.00
76150 చిత్ర మధురగీతాలు నారాయణ డి.వి.వి.ఎస్. జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2014 96 30.00
76151 ఎలా సినిమా చూస్తే అలా తయారవుతావు ... డిఫరెంట్ జాక్సన్, ఫిల్మాసఫర్ 2006 142 55.00
76152 సినిమా పాటలలో ఏమున్నది సూర్యదేవర రవికుమార్ పావులూరి పబ్లిషర్సు, గుంటూరు 2009 36 25.00
76153 భద్రం కొడుకో అక్కినేని కుటుంబరావు స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 109 40.00
76154 సావిత్రి కంపల్లె రవిచంద్రన్ కంఠంనేని వెంకటేశ్వరరావు, సత్తెనపల్లి 2015 223 250.00
76155 గురూజీ మళ్లీ ఎప్పుడు కలుద్దాం అంబట్ల రవి ... 2011 106 50.00
76156 కొమ్మా కొమ్మా కోకిలమ్మ ఇంద్రగంటి జానకీబాల అస్మిత రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ విమెన్ 2003 153 75.00
76157 గోపీచంద్ సినిమా రచనలు గంజి శశిధర్ అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2013 254 225.00
76158 తెలుగు సినీగేయకవుల చరిత్ర పైడిపాల స్నేహ ప్రచురణలు, చెన్నై 2010 366 225.00
76159 మది శారదాదేవి మందిరమే మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి వి.వి. రామారావు, మాటూరి సూరిబాబు క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 401 300.00
76160 ఆస్కార్ అవార్డులు తెర వెనుక సూత్రధారులు రామ్‌జీ తివారీ, వేదుల రామకృష్ణ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 100 50.00
76161 ఆత్రేయ మనసు పాటల సొగసు శ్రీనివాసగాంధి వకుళ్ ప్రచురణలు, మచిలీపట్నం 2015 136 100.00
76162 బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి బాలు భాస్కరుని సత్య జగదీష్ మధురం పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 270 150.00
76163 మూవీ మొఘల్ యు. వినాయకరావు జయా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 338 300.00
76164 ధ్రువతార కన్నాంబ హెచ్. రమేష్ బాబు చిన్నీ పబ్లికేషన్స్, నాగర్ కర్నూలు 2008 104 150.00
76165 Hyderabad Film Club Souvenir S.J. Surya Bh.S.S. Prakash Reddy 2001 38 10.00
76166 How Films Are Made Khwaja Ahmed Abbas National Book Trust, India 1977 62 1.50
76167 Psycho Robert Bloch 1998 41 2.00
76168 Cine Central, Calcutta Presents Paul Biswas & Co. Pvt. Ltd 90 20.00
76169 Indian Cinema 79-80 Uma da Cunha Directorate of Film Festivals 1980 134 20.00
76170 Indian Cinema 1992 Manjulika Dubey Directorate of Film Festivals 1993 139 50.00
76171 Captain Kidd Norman Reilly Raine The World Publishing Company 1945 191 20.00
76172 Charlie Chaplin Pam Brown Orient Longman 1994 63 40.00
76173 The Finest Hours Jack Le Vien And Peter Lewis Transworld Publishers London 1964 159 2.00
76174 Kramer Versus Kramer Avery Corman New American Library 1977 247 4.00
76175 Agatha Christie Murder on the Orient Express 191 2.00
76176 వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణప్రభ 50 స్వర్ణోత్సవ సంచిక ... శ్రీరామకృష్ణప్రభ జూలై 1994 1994 87 8.00
76177 వివేకానంద Wakeup India G. Naganathan N.C. Ramanujachary, Chennai 1998 201 25.00
76178 వివేకానంద Spotlight : Bhakti The Path of Divine Love The Vedanta Kesari 2015 278 25.00
76179 వివేకానంద Spotlight : Codes to Organize Life The Vedanta Kesari 2002 168 35.00
76180 వివేకానంద Spotlight : Swami Vivekananda The Vedanta Kesari 1987 60 20.00
76181 వివేకానంద Spotlight : Holy Scriptures The Vedanta Kesari 1988 65 20.00
76182 వివేకానంద Spotlight : The Art of Living The Vedanta Kesari 2000 250 25.00
76183 వివేకానంద Prabuddha Bharata or Awakened India Vol 103 Prabuddha Bharata 1998 120 25.00
76184 వివేకానంద Prabuddha Bharata or Awakened India Vol 58 Prabuddha Bharata 1963 320 2.00
76185 వివేకానంద Ramakrishna Math And Ramakrishna Mission Convention 1980 Souvenir Swami Lokeswarananda 1980 442 25.00
76186 వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ వివేకానంద భావ ప్రచార పరిషత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచమ వార్షికోత్సవ సంచిక సావనీర్ 1995 రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 1995 90 20.00
76187 వివేకానంద శ్రీరామకృష్ణ వివేకానంద భావ ప్రచార పరిషత్ ప్రథమ సమ్మేళనము శ్రీరామకృష్ణ భక్త ద్వితీయ సమ్మేళనము ... రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 1991 100 20.00
76188 వివేకానంద Vivekananda Kendra Samachar Vol. II ... A Vivekananda Kendra Publication 1977 31 1.00
76189 వివేకానంద స్వామి వివేకానంద జీవితం సందేశం ... రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 2014 143 5.00
76190 వివేకానంద స్మృతి పరిధిని అధిగమించి ఆలోచించడం ఎ.ఆర్.కె. శర్మ శ్రీ శారదా బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2012 176 100.00
76191 వివేకానంద వీరశివాజీ గాథలు వినుర వివేకానందుని మాటలలోన ఎం.సి. నంజుండరావు శ్రీ శివాజీ స్మారక సమితి, శ్రీశైలం ... 88 50.00
76192 వివేకానంద నా భారతం అమర భారతం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2006 232 75.00
76193 వివేకానంద సోదర సోదరీమణులారా స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2003 655 55.00
76194 వివేకానంద స్వామి వివేకానంద సమగ్ర సప్రామాణిక జీవిత గాథ స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2005 559 100.00
76195 వివేకానంద శ్రీ శారదా ప్రసంగములు వెదురుమూడి వేంకటకృష్ణరావు శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1991 346 25.00
76196 వివేకానంద శ్రీ శారదా దేవి చరిత్ర చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1985 259 25.00
76197 వివేకానంద ప్రాచ్యము పాశ్చాత్యము కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1957 157 20.00
76198 వివేకానంద శ్రీ వివేకానంద జీవిత చరిత్ర చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1948 328 2.50
76199 వివేకానంద శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి మొదటి భాగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1981 244 4.50
76200 వివేకానంద శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి మొదటి భాగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1956 234 1.50
76201 వివేకానంద శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి రెండవ భాగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 230 2.00
76202 వివేకానంద సందేశ తరంగిణి మొదటి భాగము తత్త్వానందస్వాములవారు శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1981 330 5.00
76203 వివేకానంద అమృతమయ జీవితం ... వివేకానంద కేంద్ర, చెన్నై ... 142 30.00
76204 వివేకానంద ధ్యానము దాని పద్ధతులు స్వామి చేతనానంద, పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1998 89 10.00
76205 వివేకానంద జ్ఞానయోగం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2000 287 30.00
76206 వివేకానంద భక్తి యోగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1987 121 2.00
76207 వివేకానంద భక్తి యోగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1958 121 1.50
76208 వివేకానంద భక్తియోగం చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2000 96 15.00
76209 వివేకానంద శ్రీ వివేకానంద సాహిత్య సర్వస్వము ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1984 320 18.00
76210 వివేకానంద కర్మయోగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1995 146 10.00
76211 వివేకానంద కర్మయోగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1985 170 25.00
76212 వివేకానంద కర్మయోగం ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2000 109 12.00
76213 వివేకానంద రాజయోగము వివేకానంద ప్రణీతము ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1987 295 20.00
76214 వివేకానంద రాజయోగం ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 88 10.00
76215 వివేకానంద బాలల వివేకానందుడు నిరామయానందస్వామి, కరణం రంగనాథరావు శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1988 64 5.00
76216 వివేకానంద భారతదేశం ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1995 91 10.00
76217 వివేకానంద ధ్యానము దాని పద్ధతులు స్వామి చేతనానంద, పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2003 89 12.00
76218 వివేకానంద సరళయోగం ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై ... 108 10.00
76219 వివేకానంద శ్రీ శారదాదేవి స్వామి శ్రీకాంతానంద, డి.వి. బ్రహ్మాజీ శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2001 154 10.00
76220 వివేకానంద మన ఇతిహాస కథలు ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2006 24 12.00
76221 వివేకానంద స్వామి వివేకానంద జీవితము మహత్కార్యము తపస్యానందస్వామి, దయాత్మానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1992 264 8.00
76222 వివేకానంద ఋషుల మవుదాం స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1996 40 2.00
76223 వివేకానంద భారత జాతికి నా హితవు ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2006 92 3.00
76224 వివేకానంద షికాగో నగర ఉపన్యాసములు చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1993 64 2.00
76225 వివేకానంద రాజయోగం ఆరు పాఠాలు ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2007 30 6.00
76226 వివేకానంద యువతా లెండి మేల్కోండి మీ శక్తిని తెలుసుకోండి స్వామి శ్రీకాంతానంద, డి.వి. బ్రహ్మాజీ శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2011 188 15.00
76227 వివేకానంద Sadhanas or Preparations For Higher Life Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 2000 44 2.00
76228 వివేకానంద Meditation And Its Methods Swami Chetanananda Advaita Ashrama, Calcutta 1997 135 2.00
76229 వివేకానంద Paths of Meditation Sri Ramakrishna Math, Madras 2005 227 30.00
76230 వివేకానంద Chicago Addresses Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1996 72 10.00
76231 వివేకానంద Women of India Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2003 129 30.00
76232 వివేకానంద Vivekananda His Call to The Nation Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1999 102 20.00
76233 వివేకానంద My Master Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1990 64 5.00
76234 వివేకానంద Practical Vedanta Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1970 112 2.00
76235 వివేకానంద Bhakti Yoga Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1983 113 4.00
76236 వివేకానంద Teachings of Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1964 307 2.00
76237 వివేకానంద Talks with Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1993 499 30.00
76238 వివేకానంద Swami Vivekananda His Life and Legacy Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1988 199 2.00
76239 వివేకానంద Swami Vivekananda His Life and Legacy Swami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1984 199 3.00
76240 వివేకానంద The Meeting of East and West in Swami Vivekananda Swami Ranganatha The Ramakrishan Mission, Calcutta 1968 130 2.00
76241 వివేకానంద Sri Ramakrishna Paramahamsa D.S. Sarma Sri Ramakrishna Math, Madras 1976 99 2.00
76242 వివేకానంద Rebuild India Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1980 55 5.00
76243 వివేకానంద Swamiji's Return to India Sri Ramakrishna Math, Madras 2003 60 2.00
76244 వివేకానంద Swami Vivekananda on India And Her Problems Swami Nirvedananda Advaita Ashrama, Calcutta 1946 123 2.00
76245 వివేకానంద Teachings of Vivekananda 296 2.00
76246 వివేకానంద Tales and Parables Men of the World Sri Ramakrishna Math, Madras 1967 272 2.00
76247 వివేకానంద My Life And Mission Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1963 28 2.00
76248 వివేకానంద Swami Vivekananda The Friend of All Sri Ramakrishna Math, Madras 1994 75 2.00
76249 వివేకానంద The East And The West Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1994 107 10.00
76250 వివేకానంద Thoughts on Vedanta Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 2000 66 10.00
76251 వివేకానంద Education Swami Vivekananda T.S. Avinashilingam Sri Ramakrishna Math, Madras 2007 84 15.00
76252 వివేకానంద The Message of Our Master Advaita Ashrama, Calcutta 1968 183 2.50
76253 వివేకానంద Meditation Monks of the Ramakrishna Order Sri Ramakrishna Math, Madras 1986 161 7.00
76254 వివేకానంద Mind And Modern Problems Swami Bodhamayananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2013 147 25.00
76255 వివేకానంద Words of Inspiration Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2003 67 15.00
76256 వివేకానంద Swami Vivekananda The Friend of All Sri Ramakrishna Math, Madras 2004 75 4.00
76257 వివేకానంద Sri Ramakrishna Swami Nikhilananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1968 184 24.00
76258 వివేకానంద Sri Ramakrishna Paramahamsa The Divine Master, Vivekananda Comes to Us 31 1.00
76259 వివేకానంద The Man Making Message of Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1973 208 3.00
76260 వివేకానంద Sayings of Sri Ramakrishna Sri Ramakrishna Math, Madras 1995 353 25.00
76261 వివేకానంద Swami Vivekananda His Life and Message Swami Lokeswarananda The Ramakrishan Mission, Calcutta 2004 74 2.00
76262 వివేకానంద My India, The India Eternal Swami Vivekananda The Ramakrishan Mission, Calcutta 1998 239 25.00
76263 వివేకానంద Swami Vivekananda Life and Teachings Brahmachari Amal The Ramakrishan Mission, Calcutta 2012 128 24.00
76264 వివేకానంద Selections From The Gospel of Sri Ramakrishna Annotated & Explained Swami Nikhilananda Jaico Publishing House 2003 207 135.00
76265 వివేకానంద Sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda Pravrajika Atmaprana Sister Nivedita Girls School 1992 314 50.00
76266 వివేకానంద Selections from The Complete Works of Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1995 570 100.00
76267 వివేకానంద Personality Development through Human Excellence P. Purushotham Karant 2006 102 65.00
76268 వివేకానంద విజయ రహస్యం, భారతీయ యువతకు పిలుపు, సేవ, విశ్వాసం ... రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 2016 60 20.00
76269 వివేకానంద The Story of Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1992 69 12.00
76270 వివేకానంద Ramakrishna For Children Udbodhan Office 1990 39 2.00
76271 వివేకానంద The Vedanta Kesari Vol. LXXII Swami Tapasyananda 1985 154 2.00
76272 వివేకానంద స్వామి వివేకానందుని జీవితంలోని సన్నివేశాలు కె.పి. శివకుమార్, కొల్లిమర్ల రంగశాయి వివేకానంద కేంద్ర, చెన్నై 1993 33 7.00
76273 వివేకానంద Swami Vivekananda And America 28 2.00
76274 వివాహం వివాహవిధి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సూతాశ్రమము, తెనాలి ... 22 2.00
76275 వివాహం పెండ్లి పద్ధతి రావెల సాంబశివరావు కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి ... 30 2.00
76276 వివాహం పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దన విశ్వధర్మపరిషత్ సాహిత్య విభాగం 2008 68 2.00
76277 వివాహం పాణిగ్రహణము ముక్కామల జనార్దన విశ్వధర్మపరిషత్ సాహిత్య విభాగం 1992 68 2.00
76278 వివాహం హిందూ వివాహ ప్రాశస్త్యము ... విశ్వహిందూ పరిషత్, గుంటూరు ... 40 2.00
76279 వివాహం హిందూ వివాహ ప్రాశస్త్యము గొట్టిపాటి రామకోటేశ్వరరావు ... ... 64 2.00
76280 వివాహం వివాహవైభవము ఎస్. ప్రశాంత్ కుమార్ ... ... 28 2.00
76281 వివాహం గృహలక్ష్మి ప్రతిష్ఠ శ్రీరామశర్మ ఆచార్య, జన్నాభట్ల వాసుదేవ శాస్త్రి వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్టు, నారాకోడూరు ... 60 2.00
76282 వివాహం కల్యాణ సంస్కృతి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 23 2.00
76283 వివాహం పాణిగ్రహణము శ్రీపాద లక్ష్మీపతిశాస్త్రి వావిలాల ప్రెస్, మద్రాసు ... 66 2.00
76284 వివాహం హిందూ వివాహ ప్రాశస్త్యము ... ... 1992 32 2.00
76285 వివాహం పెండ్లిసందడి సాదినేని రంగారావు ... 2009 99 25.00
76286 వివాహం వైదిక వివాహ విధి ... ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి ... 48 2.00
76287 వివాహం కల్యాణమస్తు నండూరి సత్యనారాయణమూర్తి కుముదం భక్తి స్పెషల్ 2007 16 1.00
76288 వివాహం కళ్యాణ కౌముది బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ 1984 20 2.00
76289 వివాహం కళ్యాణ కౌముది బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ 1988 24 2.00
76290 వివాహం శుభదిన ప్రేమకానుక కనకమేడల వెంకటేశ్వరరావు ది లిటిల్ ఫ్లవర్ కంపెని, మద్రాసు 1961 120 2.00
76291 వివాహం కళ్యాణ మణిమంజరి ... ... ... 148 2.00
76292 వివాహం ఉపనయన వివాహవిధి మూలతాత్పర్య పద్యానువాద సహితము చర్ల గణపతిశాస్త్రి ... 1970 317 2.00
76293 వివాహం భారత దేశంలో పెళ్ళిళ్ళు కడియాల జగన్నాథశర్మ టెక్నికల్ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1981 130 10.00
76294 వివాహం సువర్ణముఖి బాలినేని కృష్ణమూర్తి టి. నారాయణ 2005 40 1.00
76295 వివాహం వివాహ సంస్కారము మంత్రార్థ తాత్పర్య సహితము ... శ్రీ లలితానందాశ్రమము, చీరాల ... 164 30.00
76296 వివాహం మాంగల్య తంతునానేన మైలవరపు శ్రీనివాసరావు మైలవరపు శ్రీనివాసరావు ... 124 40.00
76297 వివాహం వివాహ వైభవం దరెగోని శ్రీశైలం, డి. హన్మంతరెడ్డి దరెగోని శ్రీశైలం, అచ్చంపేట 2013 95 40.00
76298 వివాహం పెళ్ళి దాని పుట్టుపూర్వోత్తరాలు తాపీ ధర్మారావు పాపులర్ షూ మార్టు, విజయవాడ ... 24 40.00
76299 వివాహం భక్త కళ్యాణమ్ వేదాంతం తాండవ కృష్ణమాచార్యులు వేదాంతం తిరుమలాచార్యులు 1998 72 15.00
76300 వివాహం కళ్యాణ సంస్కృతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 84 10.00
76301 వివాహం సప్తపది ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 50 2.50
76302 వివాహం వివాహ చరిత్ర ... ... ... 99 2.00
76303 వివాహం రజస్వలావివాహఖండనము ... ... ... 130 2.00
76304 వివాహం శాంతి కళ్యాణము ... సత్యప్రచార గ్రంథమాల, కుమ్మమూరు 2007 86 2.00
76305 వివాహం ఆదర్శ దాంపత్య జీవనము హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్దార్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2007 157 15.00
76306 వివాహం గృహస్థాశ్రమంలో ఎలా ఉండాలి స్వామీ రామసుఖదాస్, జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2003 128 6.00
76307 వివాహం గృహస్థాశ్రమంలో ఎలా ఉండాలి స్వామీ రామసుఖదాస్, జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 128 7.00
76308 వివాహం స్త్రీలకు ఋషివాణి స్వామి సిద్ధేశ్వరానంద ... 1991 54 2.00
76309 వివాహం పెండ్లి పద్ధతి రావెల సాంబశివరావు కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి ... 10 10.00
76310 వివాహం వివాహాలు విడాకులు మంగారి రాజేందర్ యూనైటెడ్ లా పబ్లికేషన్స్ 2011 114 25.00
76311 వివాహం కల్యాణవాణి ... ... ... 30 2.00
76312 వివాహం వైదిక వివాహ వైశిష్ట్యము ... ... ... 24 2.00
76313 వివాహం కొత్త దంపతులతో కొన్నిలక్షణాలు గురజాడ శోభాపేరిందేవి ... 2010 329 100.00
76314 వివాహం పరిణయసమాహ్వానమ్ ... ... 2003 16 2.00
76315 వివాహం పరిణయ హరిచందనం ... ... 1993 16 1.00
76316 వివాహం రాజరాజేశ్వరీ కల్యాణవాణి ... పెద్ది సత్యనారాయణ, పెద్ది కృష్ణకుమార్ 1988 21 2.00
76317 వివాహం క్రాంతి మోహన కల్యాణ వీణ ... ... ... 24 2.00
76318 వివాహం దాంపత్య ధర్మం పెద్ది సత్యనారాయణ పావులూరి భార్గవ్ వినీల వివాహ కానుక ... 36 2.00
76319 వివాహం కల్యాణ గీతిక ... ... 1990 19 1.00
76320 వివాహం దాంపత్య ధర్మం పెద్ది సత్యనారాయణ దుద్దెంపూడి వేణుగోపాలస్వామి 2015 16 2.00
76321 వివాహం దాంపత్య ధర్మం పెద్ది సత్యనారాయణ శ్రీ లంకా సూర్యనారాయణ ... 16 2.00
76322 వివాహం కల్యాణాక్షతలు ... ... 2008 16 2.00
76323 వివాహం మధు మాధురి ... ... ... 20 2.00
76324 వివాహం నాగశ్వేత కృష్ణశాయిభరత్ పెళ్లి పుస్తకం ... ... ... 28 2.00
76325 వివాహం శృంగార సుగంధం పెద్ది సత్యనారాయణ ... ... 24 2.00
76326 వివాహం నరేంద్ర లావణ్యం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి ... 2012 95 25.00
76327 వివాహం కళ్యాణహరితం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి ... 2006 64 25.00
76328 వివాహం నాగకన్యా పరిణయము వజ్ఝా శ్రీరామచంద్రమూర్తి ... ... 20 2.00
76329 వివాహం Check List For a Perfect Wedding Barbara Lee Follett 1993 206 20.00
76330 వివాహం When The Marriage is Made in Comedy Circus Deepali S. Basur Shree Book Centre 264 150.00
76331 వివాహం Giles Gordon About a Marriage Penguin Books 1972 170 20.00
76332 వివాహం Ten Commandments of Marriage J.P. Vaswani 12 1.00
76333 వివాహం A Marriage Manual Hannah M. Stone Pocket Books 1976 168 2.00
76334 వివాహం A Manual of Hindu Marriage Brahmavarchas Shantikunj Hardwar 2000 95 20.00
76335 వివాహం Significance of Marriage Rituals 20 2.00
76336 వివాహం Hindu Marriage And Married Life K. Sivananda Murty 2009 80 20.00
76337 వివాహం Indian Marriages Emerging Trends Amrita Nikore Asian Publishers 2006 144 225.00
76338 వివాహం Kalyaana Vasantam K. Satya Rama Prasad 2009 28 10.00
76339 వివాహం ABC of Marriages Pustak Mahal, Delhi 120 20.00
76340 వివాహం Marriage Family and World Peace 1995 10 1.00
76341 వివాహం Love & Marriage A Reader's Digest Book RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1999 176 20.00
76342 వివాహం The Art of Intimacy RDI Print And Publishing Pvt. Ltd 1991 192 20.00
76343 వివాహం Me V My Hubby Made for each Other Avinash Chandra Pustak Mahal, Delhi 1999 248 80.00
76344 వివాహం Ideal Marriage H. Van De Velde Allied Publishers Private Limited 1962 300 8.50
76345 వివాహం Birthday Book Renny Harrop Renny Harrop Conran Octopus 1989 104 25.00
76346 వివాహం The Horizon of Marriage Radhakamal Mukerjee Asia Publishing House, New Delhi 1957 375 6.00
76347 వివాహం Conde Nast Traveller Indian Edition 2016 106 25.00
76348 వివాహం Stardust Wedding Collection Special 2013 2013 58 25.00
76349 జిల్లాలు ప్రజాశక్తి మన నియోజగవర్గం గుంటూరు ప్రత్యేక సంచిక 2003 ... ప్రజాశక్తి దినపత్రిక, తిరుపతి 2003 76 25.00
76350 ప్రజాశక్తి మన మంగళగిరి నియోజకవర్గ ప్రత్యేక సంచిక 2003 ... ప్రజాశక్తి దినపత్రిక, తిరుపతి 2003 80 20.00
76351 వార్త గుంటూరు ఎడిషన్ ప్రారంభోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... వార్త తెలుగు జాతీయ దినపత్రిక 2004 90 10.00
76352 గుంటూరు జిల్లాలో శైవక్షేత్రాల విశిష్టత ప్రత్యేక వార్త అనుబంధం ... ... ... 28 2.00
76353 ముచ్చటలు కాట్రగడ్డ బసవపున్నయ్య ... 2010 172 75.00
76354 గుంటూరు జిల్లా సమగ్ర చరిత్ర సంస్కృతి ప్రథమ సంపుటం ప్రాచీన మధ్యయుగాలు ఎం. సోమశేఖరరావు, డి. భాస్కరమూర్తి గుంటూరు జిల్లా చరిత్ర సంఘం 2004 336 100.00
76355 గుంటూరి సీమ, ఉత్తరంగము తిరుపతి వేంకటేశ్వరులు భైరవ ముద్రాక్షరశాలయందు, బందరు 1914 128 0.50
76356 A.I.C.C. Sessions Nehru Nagar, Guntur B.S.L. Hanumantha Rao 53 2.00
76357 History of Guntur District Suryanarayana Vishnubhotla, Guntur 1969 200 4.00
76358 Census of India 2001 Andhra Pradesh A Profile of the District Guntur 2006 8 2.00
76359 వెంగిపుర చరిత్ర అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ దిట్టకవి లక్ష్మీ నరసింహాచార్యులు 1994 85 9.00
76360 మా వూరికథ వినదగ్గది పచ్చలతాడిపర్రు పెడవల్లి శ్రీరాములు ... ... 40 2.00
76361 మా వూరికథ వినదగ్గది పచ్చలతాడిపర్రు పెడవల్లి శ్రీరాములు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 43 10.00
76362 బాపట్ల వైభవము తిమ్మన శ్యామ్ సుందర్ ... ... 6 1.00
76363 కొల్లూరు కథనం పొణుకుమాటి వెంకట సుబ్బయ్య పొణుకుమాటి వెంకట సుబ్బయ్య, తెనాలి 2004 158 40.00
76364 కావూరు మావూరు గోగినేని జగన్మోహనరావు కావూరు అసోసియేషన్, హైదరాబాద్ 2001 91 10.00
76365 వినుకొండ చరిత్ర షేక్ కరీముల్లా ... 1999 61 10.00
76366 అమృతలూరు అమృత చరిత పరుచూరి రంగారావు మైనేని నారాయణమూర్తి, హైదరాబాద్ 2002 336 100.00
76367 వినుకొండ సీమ కంచర్ల పాండురంగశర్మ ... 2000 59 20.00
76368 మోపర్రు గ్రామ వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర కొడాలి సుదర్శనబాబు కొడాలి విజయలక్ష్మి, తెనాలి ... 40 2.00
76369 నాగండ్ల గ్రామ చరిత్ర రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమ పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2010 96 40.00
76370 తెనాలి కథలు కబుర్లు వెలగా వెంకటప్పయ్య పి. హైమావతి, తెనాలి 2004 80 42.00
76371 గోవాడ నుండి దగ్గుమిల్లి చరిత్రలోనికి కాట్రగడ్డ బసవపున్నయ్య ... 2004 101 40.00
76372 మన గోవాడ Address Book 2010 72 20.00
76373 మన మంగళగిరి మాదిరాజు గోవర్ధనరావు పట్టణ వికాస మండలి, మంగళగిరి 2004 172 100.00
76374 బ్రాహ్మణ కోడూరు వైభవం షేక్ మొహిద్దీన్ బాచ్ఛా షేక్ మొహిద్దీన్ బాచ్ఛా 2005 480 200.00
76375 తరతరాల బందరు చరిత్ర మహమ్మద్ సిలార్ సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2010 340 300.00
76376 విజయవాడ సమగ్ర దర్శిని 2008 టి. వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 2008 388 208.00
76377 కృష్ణా పుష్కరాలు ... ... 2004 64 20.00
76378 రేపటి బంగారు భవిష్యత్తు కోనేరు రాజేంద్రప్రసాద్ శ్రీ కొలనుకొండ శివాజీ, విజయవాడ ... 44 10.00
76379 ఘంటసాల చరిత్ర గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 2011 316 150.00
76380 వానపాములు గ్రామచరిత్ర కానూరి వెంకటరంగదాసు కానూరు శేషగిరిరావు, గండేపల్లి 1994 299 50.00
76381 స్వర్ణ చరిత్ర అళహరి శ్రీనివాసాచార్యులు హరిణి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 222 100.00
76382 తాళ్ళూరు మండల ప్రాచీన వైభవం జ్యోతి చంద్రమౌళి జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2014 88 100.00
76383 అద్దంకిసీమ చరిత్ర సంస్కృతి జ్యోతి చంద్రమౌళి జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2009 76 50.00
76384 గోదావరి పుష్కరాలు రాజమహేంద్రి చరిత్ర ... మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1991 33 2.00
76385 కందుకూరు పాకనాటి మండలచరిత్ర తల్లపనేని చెంచయ్య శ్రీ నరేంద్రనాధ సాహిత్యమండలి, తణుకు 1977 195 20.00
76386 రాజమహేంద్రపు చరిత్రము చిలుకూరి వీరభద్రరావు కె.యల్.యన్. సోమయాజులు అండ్ సన్స్ 1915 24 2.00
76387 రాజమహేంద్రవర ప్రత్యేక సంచిక చింతల గోపాలరావు, ఆర్వీయస్ సుందరం చింతల పద్మావతి హోమ్ లైబ్రరీ, రాజమండ్రి 1997 178 200.00
76388 ఉండ్రాజవరం గ్రామ చరిత్ర గంధం నాగేశ్వరరావు గంధం విశ్వేశ్వరరావు 2010 59 20.00
76389 ప్రగతిపథంలో తణుకు పురపాలక సంఘం ... ... ... 8 1.00
76390 సింహపురి సీమ సింహావలోకనం ఎం.వి. రమణారెడ్డి సాయికేర్ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2015 312 100.00
76391 కర్నూలు జిల్లా చరిత్ర ఎం. హరికిషన్ ... 2012 104 250.00
76392 కడప జిల్లా సంస్కృతి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి అభినందన సంచిక కట్టా నరసింహులు, జనార్దన పురాణిక గాడిచర్ల ఫౌండేషన్, కడప 2003 149 100.00
76393 గండికోట తవ్వా ఓబుల్ రెడ్డి తెలుగు సమాజం మైదుకూరు 2012 112 100.00
76394 ఒంటిమిట్ట రామయ్య చరిత్ర కట్టా నరసింహులు ... 2015 101 100.00
76395 కళింగ వంశధార నల్లి ధర్మారావు కళింగసీమ పబ్లికేషన్స్, శ్రీకాకుళం 2012 97 25.00
76396 మా ఊరు నాడు నేడు సమ్మెట గోపాలకృష్ణ సాహితీ మిత్రమండలి, నల్లగొండ 2014 76 50.00
76397 నాగర కర్నూలు తాలూకా గ్రామాలు చరిత్ర కపిలవాయి కిశోర్ బాబు జాతీయ సాహిత్య పరిషత్ 2011 336 300.00
76398 మెదకు జిల్లా స్వాతంత్ర్యోద్యమము సమర యోధులు ముబార్కపురం వీరయ్య మెదకు మండల జిల్లా రచయితల సంఘము 2007 192 60.00
76399 లఘువ్యాకరణము వేదము వేంకటరమణశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1967 62 2.00
76400 ఆంధ్రలక్షణసారము చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రి ఆంధ్రప్రచారిణి, కాకినాడ ... 64 0.12
76401 శబ్దలక్షణ సంగ్రహము పరవస్తు చిన్నయసూరి కొండవీటి వేంకటకవి 1958 50 4.50
76402 శబ్దచంద్రికా, నిబంధని ధీ మి. సుబ్బారావు, శివనారాయణశ్రీవాత్సవ ... ... 76 1.00
76403 చందోరీతులు ... ... ... 208 2.00
76404 శబ్దమఞ్జరీ ... రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 112 20.00
76405 శబ్దమఞ్జరీ ... రామా అండ్ కో., ఏలూరు 1929 157 1.00
76406 లఘుసిద్ధాన్త కౌముదీ ఆర్. శ్రీహరి ఆంధ్రసారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ ... 176 4.80
76407 వ్యాకరణ పారిజాతము కందుకూరి ఆంజనేయులు కందుకూరి ఆంజనేయులు, ప్రత్తిపాడు ... 89 5.75
76408 కవిజనాశ్రయము వేములవాడ భీమకవి, టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1971 162 2.00
76409 సులక్షణసారము రావూరి దొరస్వామిశర్మ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1955 190 1.50
76410 అపర్ణ వ్యాకరణము గుంటూరు సాంబశివరావు ... ... 88 2.00
76411 వ్యాకరణ సుధ లేఖలు మరియు సాధారణ వ్యాసాలు పులిగడ్డ హనుమంతురాయశర్మ యస్.ఆర్. బుక్ లింక్స్, విజయవాడ ... 124 27.00
76412 సంధిపరిచ్ఛేదము ... ... ... 100 10.00
76413 నారాయణీయ కావ్యాదర్శము చర్ల నారాయణశాస్త్రి లలితా ప్రెస్సు, హైదరాబాద్ 1968 162 1.50
76414 The Haridas Sanskrit Granthamala Chowkhamba Sanskrit Series 1964 64 1.00
76415 విభక్తి చంద్రిక కార్మంచి సుబ్బరాయలునాయుడు Deccan Archaeological And Cultural 2015 109 50.00
76416 హిందీ వ్యాకరణము K. Ruben Navaratna Book Centre 1993 120 12.00
76417 వైయాకరణ సిద్ధాన్తకౌముదీ ... ... ... 133 1.00
76418 సిద్ధాంతకౌముద్యం ... ... ... 60 10.00
76419 తెలుగు వ్యాకరణము ... నవ్యశ్రీ పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు ... 62 40.00
76420 తెలుగు వ్యాకరణము ... ... ... 64 45.00
76421 నిత్యానందస్వామి శ్రీ ప్రకాశానందస్వామి వార్ల మధ్య జరిగిన వార్తాలాపము ... ... 1965 1032 200.00
76422 శ్రీ తంత్రభిధానే श्रीतन्ञाभिधानम् ... ... ... 82 20.00
76423 శ్రీ శివకర్ణామృత స్తోత్రం ... ... ... 100 20.00
76424 लघुन्यासः ... ... ... 30 10.00
76425 శ్రీ మహావిష్ణువు అనిమిష అవతారము ... అనిమిష భగవాన్ ఛారిటబుల్ సొసైటీ, విజయవాడ 2010 120 100.00
76426 మనస్సు యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి వేదాద్రి ప్రచురణలు, ఈరోడ్ 2000 54 20.00
76427 మైత్రీ భావన వావిలాల సుబ్బారావు వావిలాల సుబ్బారావు, అమరావతి 2009 39 2.00
76428 అందరికీ అందుబాటులో ఆనందమయ జీవితం కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం ... 40 10.00
76429 ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వ వికాసము ఎస్. చంద్రశేఖరరెడ్డి కృష్ణవేణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 62 20.00
76430 సంకల్ప సుధ ... బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయం ... 32 2.00
76431 వేదాద్రీయ జీవన సూత్రాలు యోగిరాజ్ వేదాద్రి మహర్షి వేదాద్రి ప్రచురణలు, ఈరోడ్ 2004 73 30.00
76432 ఆత్మదర్శనం పేర్నేటి గంగాధర రావు పేర్నేటి గంగాధరరావు, మచిలీపట్నం 2002 194 75.00
76433 భారతీయ విజ్ఞాన సంగ్రహము నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య ... 2013 40 20.00
76434 ప్రశ్నోత్తరి మధురభారతి ... ... 28 2.00
76435 యక్షప్రశ్న వివరణము నండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ విజ్ఞానవివర్థనీ పరిషత్తు, గుంటూరు 1965 52 2.00
76436 సర్వోత్తమతత్త్వము ... ... ... 12 1.00
76437 స్తోత్ర రత్నావళి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2009 240 22.00
76438 Isha (ఆశించు సాధించు, మౌనంతో రహస్యం) ... ... ... 20 2.00
76439 स्तोत्ररत्नावली ... गीता प्रेस गोरखपुर ... 296 25.00
76440 శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచమ్ ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 30 3.00
76441 అమూల్య సమయము దాని సదుపయోగము జయదయాల్ గోయన్దకా, బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2003 144 20.00
76442 సర్వోత్తమ సాధన జయదయాల్ గోయన్దకా, జోస్యుల రామచంద్రశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2001 96 25.00
76443 భగవానుని అయిదు నివాసస్థానాలు జయదయాల్ గోయన్దకా, బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2001 64 3.00
76444 మూర్తిపూజ ఆహారశుద్ధి ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ ... 32 2.00
76445 శరణాగతి స్వామీ రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1999 64 3.00
76446 శ్రీమన్నారాయణీయమ్ నారాయణభట్ట గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2005 182 15.00
76447 భగవంతుడే ఆత్మీయుడు మదునూరి వెంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1999 48 2.00
76448 పరమార్థ పత్రావళి జయదయాళ్ గోయంద్‌కా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1998 94 3.00
76449 మనసులో మాట కర్నాటి కర్నాటి లక్ష్మీనరసయ్య, విజయవాడ 2011 216 100.00
76450 హెగెల్ విలియమ్ కెల్లి రైట్, సి. పటేల్ లఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2010 36 10.00
76451 మిలీనియం మహాత్మ మణిభూషణ్, పి.ఆర్. కృపాసాగర్ Hyderabad Writers, Publishers 138 25.00
76452 బీద బ్రతుకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక 2009 74 20.00
76453 రామ్ మనోహర్ లోహియా ఆలోచనలు అభిప్రాయాలు రావెల సోమయ్య రామ్ మనోహర్ లోహియా సమతా ట్రస్ట్ 2009 95 20.00
76454 నేను ఎడ్లపాటు ఎర్రజెండా పోవూరి రామారావు భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, ఎడ్లపాడు 2013 136 10.00
76455 విరామమెరుగని పయనం అజీత్‌కౌర్ ఆత్మకథ వెన్నా వల్లభరావు వెన్నా వల్లభరావు, విజయవాడ 2012 199 120.00
76456 నా అమెరికా పర్యటన ఆవుల గోపాలకృష్ణమూర్తి తెలుగు ప్రింట్ 2014 150 75.00
76457 జూలియస్ ఫ్యూజిక్ ఉషా యస్ డానీ సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2013 87 60.00
76458 ప్రసన్నకవి సుందరాచారి నేను వై.కె.వి.యన్. ఆచార్య పావని ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2013 193 120.00
76459 ప్రసన్నకవి శంకరంబాడి సుందరాచారి ఆముదాల మురళి ... ... 20 15.00
76460 నాజీ హిట్లర్ విలియమ్ ఎల్. షీరర్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 260 150.00
76461 సత్కథా కాలక్షేపము శ్రీభగవద్రామానుజ చరిత్ర ... శతజయంత మహోత్సవ సందర్భముగా 2016 264 100.00
76462 శ్రీ విద్యారణ్య విజయము అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి శ్రీ చిదానంద భారతీస్వామి ఫౌండేషన్ ... 44 10.00
76463 స్వామి వివేకానంద స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠము, హైదరాబాద్ 2008 559 60.00
76464 శ్రీ వివేకానంద లేఖావళి మొదటి భాగము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1981 244 7.50
76465 శ్రీ శారదాదేవి చరిత్ర చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1982 259 8.00
76466 ప్రజావైద్యుడు నార్మన్ బెతూన్ చుంగ్ చె చెంగ్, భాను బాలసాహితి, హైదరాబాద్ 1996 114 15.00
76467 నా జ్ఞాపకాలు కామ్రేడ్ ఎం. బసవపున్నయ్య తో ఇంటర్వ్యూ సత్యరంజన్. కె ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 144 60.00
76468 ఆంధ్రప్రదేశ్ ముక్యమంత్రులు సాదినేని రంగారావు సాదినేని రంగారావు, గుంటూరు 1986 220 20.00
76469 ధన్య జీవులు గరిమెళ్ళ కృష్ణమూర్తి శ్రీ సత్యసాయి సాధనాట్రస్టు, అనంతపురం 2011 223 40.00
76470 పునీతుల జీవిత గాధలు గురుశ్రీ మాదాసు ఫ్రాన్సిస్ భక్త యోహాను ప్రాంతీయ గురు విద్యాలయ ప్రచురణ 2004 376 150.00
76471 అనుభవాలే అధ్యాయాలు వనం జ్వాలా నరసింహారావు ప్రజామిత్ర ప్రచురణలు, ఖమ్మం 2012 418 200.00
76472 రంగుల కలలే రెక్కల నిస్తాయ్ రష్మీ బన్సల్ రావెల సాంబశివరావు అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2015 350 225.00
76473 అక్షరయాత్ర నండూరి రామమోహనరావు లిఖిత ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 237 70.00
76474 Luminaries of Visakhapatnam 1990 G.S.N. Murty Vijetha Graphics, Visakhapatnam 1991 270 25.00
76475 Great Minds I.V. Chalapati Rao Andhra Pradesh Open University 1988 42 2.00
76476 వేంకటేశ శతకము పిన్నక వేంకటేశ్వరరావు వికాస ప్రచురణలు, తెనాలి 2012 20 10.00
76477 శ్రీశ్రీ శతకం కావూరి పాపయ్య శాస్త్రి ... 2001 32 2.00
76478 వికృతి గుడిసేవ విష్ణుప్రసాద్ భారతీ ప్రచురణలు, కృష్ణాజిల్లా 2010 32 20.00
76479 కల్పతరువు శతకం పున్నపు లక్ష్మీకాంత్ ఆర్.జి.యు.కె.టి., ఆర్.కె. వ్యాలీ 2016 62 30.00
76480 ఆణిముత్యాలు వల్లభనేని హనుమంతరావు వల్లభనేని హనుమంతరావు, గుంటూరు 2015 80 100.00
76481 గాంధిదేవ వల్లభనేని హనుమంతరావు వల్లభనేని హనుమంతరావు, గుంటూరు 2015 44 50.00
76482 శ్రీగిరిభ్రమరాంబ శతకము శివదానం చెన్న బసవయ్య ... 2015 29 30.00
76483 శ్రీరామ నక్షత్ర మాల వాసిరెడ్డి వెంకటసుబ్బయ్య, బోడేపూడి వెంకట్రావు ... 2006 16 1.00
76484 సూర్యుళ్ళ గెలుపు రావి రంగారావు ... 1987 15 1.00
76485 సిలకమ్మ పాటలు రావెల సాంబశివరావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 1986 40 5.00
76486 మనసు మాట బషీరున్నీసా బేగం ... 2012 132 100.00
76487 గడ్డిపరక పి. లక్ష్మణ్‌రావ్ జిల్లా రచయితల సంఘం, విజయనగరం 2013 120 25.00
76488 జాతీయోద్యమ కవితా సుమమాల ఈదర గోపీచంద్ గాంధీస్మారక సమితి, నరసరావుపేట 2013 24 10.00
76489 తెలుగు వారి పోరాట చరిత్ర అజ్మీరు వీరభద్రయ్య అజ్మీరు వీరభద్రయ్య 2013 96 25.00
76490 నేనిక్కడకు వచ్చింది కె.వి. రామానాయుడు భరతరత్న పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 103 75.00
76491 విజయ ప్రస్థానము వావిలాల నరసింహారావు వావిలాల జయశ్రీ, అమరావతి 2009 131 30.00
76492 హృదయనాదం కొడవలి సత్యనారాయణ కార్తికేయ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 29 30.00
76493 మా అక్కయ్య వి. బసవేశ్వరరావు సరసభారతి, ఉయ్యూరు 2011 68 25.00
76494 మాతృమూర్తి మధుర సూక్తులు బోడావుల నాగేశ్వరరావు కర్షక ప్రచురణలు, ఇంకొల్లు 2013 52 50.00
76495 పాంచజన్యము బొద్దులూరు నారాయణరావు బొద్దులూరు నారాయణరావు 2016 63 45.00
76496 సూర్య రసం రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2013 128 100.00
76497 కవితా సమకాలీన కవితల కాలనాళిక (ఓ ఖైదీ వీర గాథ) ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2013 34 25.00
76498 శ్రీ చందనము బొడ్డు బాపిరాజు శ్రీరామరాజ భూషణ సాహిత్య పరిషత్, భీమవరం ... 81 2.00
76499 పుట్టుమచ్చ ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2016 72 100.00
76500 కవితా కాదంబిని బొద్దులూరు నారాయణరావు చైతన్య వేదిక, తెనాలి 2010 69 50.00
76501 కవిరాజు బాట మరియు పెండ్లి పద్ధతి రావెల సాంబశివరావు కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 2016 26 20.00
76502 ఆకాశం బి.వి.వి. ప్రసాద్ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2011 140 70.00
76503 గుహుడు బృందావనం రంగాచార్యులు గోపీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్ ... 64 25.00
76504 శరద్రాత్రి పద్యకావ్యము గుదిమెళ్ళ రామానుజాచార్య శ్రీ బాలముకుంద గోవింద నిలయము, గుంటూరు 2016 72 20.00
76505 సిరిమువ్వలు సమ్మన్న నిశాంత్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 2016 47 50.00
76506 లలితాంజలి కె. లలిత విశ్వసాహితీ ప్రచురణలు 2015 36 60.00
76507 దిగంబర కవులు నగ్నముని, నిఖిలేశ్వర్, జ్వాలాముఖి సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2016 283 200.00
76508 ఇదేదో చాటుమాటు వ్యవహారమే శ్రీరామకవచం సాగర్, యన్. శైలజ మరో దృక్పథం ప్రచురణలు ... 50 25.00
76509 చదువు ఎమ్.కె. ప్రభావతి ఎమ్.కె. ప్రభావతి, గుంతకల్ 2013 106 125.00
76510 రగిలే అక్షరాలు కొడవలి సత్యనారాయణ ... ... 117 100.00
76511 సనాతనం ఆధునికత రాణి శివశంకర శర్మ విశాఖపట్నం పౌరగ్రంథాలయం, విశాఖపట్నం 2012 51 10.00
76512 వ్యాససుందరం వెలమకన్ని సుందరరామశాస్త్రి వి. కన్యాకుమారి, గుంటూరు 2014 108 25.00
76513 జ్వలించే పాదాలు డి.ఆర్. నాగరాజ్, సి. మృణాళిని ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 96 50.00
76514 మనిషి సమాజము చలపతి రావు ... ... 40 20.00
76515 నేను చదివిన పుస్తకం వనం సంపత్ కుమార్ రావు సాధన బుక్ రీడర్స్ క్లబ్, మహబూబాబాద్ 2012 64 30.00
76516 ఆలోచించండి ఆలోచింపచేయండి పసల భీమన్న జనవిజ్ఞాన వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2011 96 40.00
76517 విమల భారతి కోకా విమలకుమారి చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 175 100.00
76518 న మో ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ విరి వాల్యూమ్స్, విజయవాడ 2011 294 200.00
76519 కథలు ఇలా కూడా రాస్తారు మహమ్మద్ ఖదీరా బాబు కావలి ప్రచురణలు 2016 326 225.00
76520 1980 తర్వాత తెలుగు స్త్రీ వాదనవల కె. లక్ష్మీనారాయణ, రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి ... 2008 162 60.00
76521 ధిక్కార వాదం దిగంబర కవిత్వం జూపల్లి ప్రేమ్ చంద్ సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2016 88 20.00
76522 నేపథ్యం మడకసిర కృష్ణప్రభావతి మడకసిర కృష్ణప్రభావతి, గుంతకల్ 2015 99 80.00
76523 భవాబ్ధిపోతం ఎమ్.కె. ప్రభావతి మడకసిర కృష్ణప్రభావతి, గుంతకల్ 2015 168 100.00
76524 సాహితీ లత డిగ్రీ మొదటి సంవత్సరం టి. కిషన్ రావు రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 2008 128 36.00
76525 తిరుపతి గంగ జాతర పేట శ్రీనివాసులు రెడ్డి రుషితేజ పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1995 183 120.00
76526 త్రిపురనేని జీవితం సాహిత్య సామాజిక కృషి ... కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 2010 60 20.00
76527 కవిరాజు మార్గము ... కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 2016 80 20.00
76528 కళాపరిచయం రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2008 96 25.00
76529 ప్రసంగ లహరి వెంపటి రామనరసింహం మిహిర పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 2012 260 180.00
76530 రామాయణము అంతరార్థము వెంపటి రామనరసింహం మిహిర పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 2012 198 150.00
76531 వాల్మీకి రామాయణంలో నేను తెలుసుకున్న రహస్యాలు పిరాట్ల జయలక్ష్మి ... 2016 99 60.00
76532 రామా నీ కథ వినుమా ఎమ్.కె. ప్రభావతి ఎమ్.కె. ప్రభావతి, గుంతకల్ 2013 108 80.00
76533 శ్రీ రామోపాసనా సర్వస్వము కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య శ్రీ రామశరణ మందిరము, బుద్ధాం 1977 327 6.00
76534 శ్రీ సీతాదేవి చరిత్రము మొత్తము మూడు భాగములు వావిలికొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1955 260 2.00
76535 శ్రీ హనుమ సీతాదేవి దివ్యదర్శనం జె. వెంకటేశ్వరరావు జె. వెంకటేశ్వరరావు, గుంటూరు 2016 104 100.00
76536 భక్తరాజు హనుమంతుడు శాంతనువిహారీ ద్విదేవి, బులుసు ఉదయభాస్కరం గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1998 79 3.00
76537 ఆర్య చరిత్ర రత్నావళి హనుమంతుని చరిత్రము వావిలికొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి ... 163 1.05
76538 తెలుగు కవిత్వం పిన్నమనేని మృత్యుంజయరావు ప్రజ్వలిత సామాజిక సాంస్కృతిక సాహిత్య సంస్థ ... 22 2.00
76539 పలనాటి వైభవం బెజ్జంకి జగన్నాధాచార్యులు బాలల రచయితల సంఘం, గుంటూరు ... 29 2.00
76540 పలనాటి వీరచరిత్ర యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 285 200.00
76541 పల్నాటి చరిత్ర గుర్రం చెన్నా రెడ్డి చిటిప్రోలు పబ్లిషర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, నరసరావుపేట 1992 268 90.00
76542 పల్నాటి వీరుల చరిత్ర పి.వి. ఆచార్య వలివేటి శ్రీనివాసరావు 2002 100 25.00
76543 పల్నాటి ప్రాభవం ... పల్నాటి చరిత్ర పరిరక్షణ అభివృద్ధి కమిటి 2006 88 25.00
76544 శుభోదయం పాలకోడేటి సత్యనారాయణ రావు శ్రీ అనుపమ సాహితి, హైదరాబాద్ 2013 108 80.00
76545 ఆచార్య ఆత్రేయ ఒక పరిశీలన గొల్లపూడి మారుతిరావు క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2015 168 200.00
76546 త్రిపురనేని గోపీచంద్ శతజయంతి విశేష సంచిక ... రచన ఇంటింటి పత్రిక 2010 100 25.00
76547 నిర్ణయించిన పాఠ్యాంశాలు M.A. Telugu Literature Paper I చిగురుపాటి మస్తాన్‌రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 200 25.00
76548 భాషాశాస్త్ర పరిచయము M.A. Telugu Literature Paper 2 చిగురుపాటి మస్తాన్‌రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 200 90.00
76549 తెలుగు వాఙ్మయ చరిత్ర M.A. Telugu Literature Paper 3 చిగురుపాటి మస్తాన్‌రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 300 90.00
76550 వ్యాకరణం M.A. Telugu Literature Paper 4 సిహెచ్. మస్తాన్ రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 200 99.00
76551 ఆధునికాంధ్ర కవితా ధోరణులు M.A. Telugu Literature Paper 5 గుడిపెళ్ళి అనిత తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 150 72.00
76552 సాహిత్య విమర్శ సిద్ధాంతము M.A. Telugu Literature Final Paper 1 చిగురుపాటి మస్తాన్‌రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 130 50.00
76553 ద్రావిడ భాషలు తెలుగు భాషా వికాసం M.A. Telugu Literature Final Paper 2 చిగురుపాటి మస్తాన్‌రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 180 81.00
76554 శ్రీనాథుడు M.A. Telugu Literature Final Paper 3 చిగురుపాటి మస్తాన్‌రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 150 81.00
76555 సంస్కృతం M.A. Telugu Literature Final Paper 4 బి. అరుంధతి తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 210 90.00
76556 తెలుగు సాహిత్యం మహిళాభ్యుదయము M.A. Telugu Literature Final Paper 5 చిగురుపాటి మస్తాన్‌రావు తేజ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 200 90.00
76557 సాంఘికసేవ ఆధునిక ధోరణులు జి.ఆర్. కృష్ణ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1983 180 10.00
76558 శ్రీకృష్ణ వ్యాసావళి కొండవీటి వేంకటకవి ... 1973 101 25.00
76559 హరిశ్చంద్ర చరిత్రము ప్రథమ రత్నము వావిలికొలను సుబ్బారాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1976 84 2.00
76560 మిథునం శ్రీరమణ కథలు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2002 142 75.00
76561 సమతావని ఫెమినిస్ట్ ప్రసాద్ పి.ఎస్.వి. ప్రసాద్, చిలకలూరిపేట 2016 143 80.00
76562 అపరిచితుడు ఆల్బర్ట్ కామూ, జి. లక్ష్మి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2012 102 60.00
76563 బుద్ధిజీవి మైనంపాటి భాస్కర్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 172 15.00
76564 గర్భాలయం నండూరి శ్రీనివాస్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 25.00
76565 అడవి ఇందూ రమణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2013 95 25.00
76566 జాజిమల్లి బ్లాగ్ కథలు మల్లీశ్వరి పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2012 132 80.00
76567 ఆకాశ దేవర నగ్నముని దేవినేని సీతారావమ్మ ఫౌండేషన్, కంకిపాడు 2011 39 30.00
76568 అమెరి కాకమ్మ కథలు వంగూరి చిట్టెన్ రాజు మంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2011 236 200.00
76569 బందీ చిలుకూరి దేవపుత్ర పెన్నేటి పబ్లికేషన్స్, కడప ... 129 50.00
76570 స్త్రీల కథలు 5 కె. లక్ష్మీనారాయణ రమా పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 2007 207 60.00
76571 కల్హణ కశ్మీర రాజతరంగిణి కథలు కస్తూరి మురళీకృష్ణ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2009 244 90.00
76572 నవలా సౌగంధికం నాదసిద్ధి ... ... ... 160 50.00
76573 మరణ విజయుడు క్రైస్తవ నాటిక శాంతి శ్రీ జాషువ ... ... 48 2.00
76574 శకుంతలాదుష్యంతం సౌందరనందం బేతవోలు రామబ్రహ్మం ... 2004 56 25.00
76575 శివకేశవ యుద్ధము పౌరాణిక నాటకము నడకుర్తి వేంకట రత్నకవి ... ... 84 2.00
76576 Oly (Bride Money) B.V. Radhakrishna Tejaswi Bhagavatula Government of Andhra Pradesh 2015 341 100.00
76577 కవిరాజ విజయము రావెల సాంబశివరావు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి ... 64 40.00
76578 చాపకూడు ఏ.సి. అన్నప్ప పెదకూరపాడు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నతపాఠశాల 2012 110 25.00
76579 పింగళీయం 1 మరియు 2 భాగాలు ... సరస్వతీ ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 2010 432 250.00
76580 నవశకానికి నాంది ఏనుగుల రాకేష్ రెడ్డి సెంటర్ ఫర్ లీడర్‌షిప్ అండ్ గవర్నెన్స్ 2015 110 100.00
76581 కె.బి. కృష్ణ రచనలు రావెల సాంబశివరావు నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 331 245.00
76582 పవన్ కల్యాణ్ హటావో పాలిటిక్స్ బచావో మొదటి భాగం బొగ్గుల శ్రీనివాస్ బొగ్గుల శ్రీనివాస్, హైదరాబాద్ 2014 146 100.00
76583 తూర్పు యూరప్ పరిణామాలు రెండు వ్యవస్థలు ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిప్రసాద్ కారల్ మార్క్స్ స్మారకోపన్యాసం ... 15 1.00
76584 రష్యన్ విప్లవం రోజా లగ్జంబర్గ్, ఎన్. అంజయ్య సమీక్ష ప్రచురణలు 2004 55 20.00
76585 ఇందుకేనా స్వరాజ్యం యలమంచిలి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 31 1.00
76586 బరోడా డైనమైట్ కేసు రావెల సోమయ్య లోహియా విజ్ఞాన సమితి ప్రచురణ 1977 52 2.00
76587 మధులిమయె చెప్పుచున్న దేమిటి శివరామ క్రిష్ణారెడ్డి యువ జనత, పట్టణ కమిటి ... 13 1.00
76588 ఈ స్వరాజ్యం కోసమేనా జనం త్యాగాలు చేసింది యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1988 155 5.50
76589 రాజ్యము పౌరసమాజము నీరా చంధోక్, రావెల సాంబశివరావు లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2010 92 35.00
76590 తత్వవేత్త మార్క్స్ ఇస్తవాన్ మెజారోస్, ఆర్వియార్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2011 32 2.00
76591 మనిషి గురించి మార్క్స్ భావనలు ఎరిక్ ఫ్రామ్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2013 15 7.00
76592 భారతదేశం ప మార్క్స్ ఎంగెల్స్ లెనిన్ ఎంగెల్స్ లెనిన్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2009 74 25.00
76593 ద్రవ్యం ఎమిలీ బరన్స్, చంద్రం లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2009 52 18.00
76594 శ్రమ గురించి మార్క్స్ డేవిడ్ మాక్‌లెల్లన్, ఇంగువ మల్లికార్జునశర్మ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2010 16 8.00
76595 గతితర్కం గురించి మార్క్స్ డేవిడ్ మాక్‌లెల్లన్, ఇంగువ మల్లికార్జునశర్మ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2011 16 8.00
76596 పార్టీ (పక్షం) గురించి మార్క్స్ డేవిడ్ మాక్‌లెల్లన్, ఇంగువ మల్లికార్జునశర్మ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2011 16 8.00
76597 విప్లవం గురించి మార్క్స్ డేవిడ్ మాక్‌లెల్లన్, ఇంగువ మల్లికార్జునశర్మ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2010 20 10.00
76598 భావి కమ్యూనిస్టు సమాజం గురించి మార్క్స్ డేవిడ్ మాక్‌లెల్లన్, ఇంగువ మల్లికార్జునశర్మ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2011 20 10.00
76599 మార్క్సిజానికి, అస్తిత్వవాదానికి మధ్యగల మౌలిక వ్యత్యాసాలు జార్జి నోవాక్, సి. పటేల్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2012 24 10.00
76600 మార్క్స్ కాపిటల్ అధ్యయనానికి డేవిడ్ హార్వే లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2012 52 20.00
76601 మార్క్సిజం దాని సారమూ, పునాదులు థియొడోర్ ఒయ్‌జెర్మన్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2009 71 25.00
76602 సోషలిజంలో స్వాతంత్ర్యం, ప్రజాస్వామ్యం ... లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2012 48 15.00
76603 ప్రపంచాన్ని మార్చే సిద్ధాంతం ... లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2012 64 30.00
76604 విలువలు అంటే హారోల్డ్ హెచ్. టిటస్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2006 16 5.00
76605 తర్కప్రకరణ సారము కంభంపాటి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2010 68 25.00
76606 లెనిన్ ఉపదేశాలు పామీదత్తు, రామమోహన్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2010 75 25.00
76607 మనిషి స్వభావం, తను (ఆత్మభావం) హారోల్డ్ హెచ్. టిటస్, ఆర్వీయార్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2011 20 10.00
76608 జ్ఞానం యెలా వస్తుంది హారోల్డ్ హెచ్. టిటస్, ఆర్వీయార్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2006 20 5.00
76609 పెట్టుబడిదారీ విధానమూ దాని పనితనం ... లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2009 36 12.00
76610 బాలన్యాయ దర్శనం వడ్లమూడి గోపాలకృష్ణయ్య లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2011 20 10.00
76611 స్పెయిన్ అంతర్యుద్ధం కాత్యాయని లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2008 68 20.00
76612 భవిష్యత్ సోషలిజం రావు కృష్ణారావు, పి.ఎస్. ప్రకాశరావు లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2006 64 20.00
76613 భారత వ్యవసాయ రంగంలో రమేష్ పట్నాయక్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2013 32 15.00
76614 సమీర్ అమీన్ జీవితం సైద్ధాంతిక కృషి డేవిడ్ రెన్‌టన్ లెఫ్టిస్ట్ స్టడీ సర్కిల్, గుంటూరు 2006 24 7.00
76615 పోరాట యోధుడు తేలప్రోలు శ్రీనివాసరావు తేలప్రోలు శ్రీనివాసరావు ... 166 100.00
76616 వస్తున్నా మీకోసం తేలప్రోలు శ్రీనివాసరావు తేలప్రోలు శ్రీనివాసరావు ... 326 500.00
76617 మనిషి కథ రాహుల్ సాంకృత్యాయన్, పోలు శేషగిరిరావు కావ్య పబ్లిషింగ్ హౌస్, సికింద్రాబాద్ 2011 64 42.00
76618 మన భూమి జెన్నీ టేలర్, లిసావాట్స్, రోమాట్రండల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1993 117 20.00
76619 మాతల్లి గోదావరి శ్రీసుభాను సంవత్సర పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 132 100.00
76620 మంజూష గోదావరి సహస్రాబ్ది తొలి పుష్కర దృశ్యపేటిక ... ... 2003 100 100.00
76621 ఈనాడు అమృత గోదావరి పుష్కరాల పండగ ప్రత్యేక సంచిక 2015 ... ... 2015 124 25.00
76622 గోదావరి పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... శ్రీ రామానంద గౌడీయ మఠము, కొవ్వూరు 1991 87 25.00
76623 రాజమండ్రి చరిత్ర గోదావరి పుష్కరాలు 1991 ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1991 103 2.00
76624 పుణ్యగోదావరి పుష్కర చరిత్ర రాజమండ్రి గైడ్ మరియు మేప్ లతో ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2003 48 10.00
76625 Pushkaram Travel Guide Godavari Pushkaram 1979 1979 43 2.00
76626 సింహస్థ మాహాత్మ్యము ... సరస్వతీ సాహిత్య విద్యత్సంఘం 1998 36 10.00
76627 గోదావరి కొండవీటి త్రినాథ్ కొండవీటి పబ్లికేషన్స్, తాడేపల్లిగూడెం 2003 160 60.00
76628 గోదావరి పుష్కరాలు 2015 యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు, గుంటూరు 2015 72 50.00
76629 శ్రీ గోదావరి పుష్కర ప్రాశస్త్యము ... మీనమ్మ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ... 68 25.00
76630 శ్రీకృష్ణాతరఙ్గిణి (కృష్ణాపుష్కరాలు) లంక వేంకట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ ... 2016 504 400.00
76631 పుష్కర ప్రాశస్త్యం కృష్ణాపుష్కరాలు ... వాత్సల్య భారతి, హైదరాబాద్ 2016 48 2.00
76632 కృష్ణాపుష్కర ఆహ్వానము 2016 ... శ్రీ సరస్వతీ విద్యాపీఠం, గుంటూరు జిల్లా 2016 32 1.00
76633 కృష్ణానదీ పుష్కర వ్రతం ... కుముదం భక్తి స్పెషల్ ... 31 1.00
76634 గోవు గోదావరి పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... శంకర విద్యా భారతి చారిటబుల్ ట్రస్టు 2015 64 20.00
76635 శ్రీ కృష్ణవేణి పుష్కర చరిత్ర పసుమర్తి మల్లికార్జున శర్మ ... ... 20 2.00
76636 కృష్ణాపుష్కర వైభవము పుష్కర వ్రతకథ పూజా విధానముతో గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్, విజయవాడ ... 32 20.00
76637 కృష్ణా పుష్కరం 2016 యం.యల్.యన్. రావు ... 2016 15 10.00
76638 శ్రీ కృష్ణాలహరి వాసుదేవానంద సరస్వతీ విరచితం మల్లాది చన్ద్రశేఖరశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 56 25.00
76639 కృష్ణా పుష్కర సంచిక వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1992 112 12.00
76640 కృష్ణవేణీం నమామ్యహం కృష్ణా పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... ఆదివారం ఆంధ్రప్రభ 2016 30 5.00
76641 కృష్ణార్చనం పుష్కరం శుభకరం ... వార్త ఆదివారం 2016 30 5.00
76642 పుష్కర తృష్ణ జీవధార జీవనధార కృష్ణాపుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... సాక్షి ఫన్ డే ఆదివారం 2016 46 5.00
76643 కృష్ణమ్మ పుష్కర శోభ 2016 ... The Times Group 2016 12 25.00
76644 కృష్ణవేణమ్మకథ ... కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ ... 46 5.00
76645 కృష్ణవేణమ్మకథ ... కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ ... 48 5.00
76646 The Krishna Pushkaram Souvenir Thandava Krishna Kalapeetham, Bezawada 125 1.00
76647 తర తరాల కృష్ణమ్మ కృష్ణవేణీ మహానదీ చిత్రపఠము సావనీర్ 2008 ... ... 2008 48 25.00
76648 కృష్ణ పుష్కరాల ప్రత్యేక సంచిక వెల్లువల కృష్ణమ్మ పొంగిపారిన చాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ మాస పత్రిక 2016 82 5.00
76649 సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల కరదీపిక ... భాషా సాంస్కృతిక శాఖ 2016 28 20.00
76650 కృష్ణవేణీ తరంగాలు తారణనామ సంవత్సర పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 190 200.00
76651 యోగక్షేమం వహామ్యహం ... శ్రీ సత్యసాయి సాధనాట్రస్టు, అనంతపురం 2010 150 30.00
76652 పూర్ణావతారి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా నండూరి భాస్కర శ్రీ రామారావు శ్రీ సాయి ప్రదీప్ పబ్లికేషన్స్ 1994 182 25.00
76653 శాంతి ప్రేమదాయి సత్యసాయి విశ్వయోగి విశ్వంజీ శ్రీ సత్యసాయి సాధనాట్రస్టు, అనంతపురం 2015 48 20.00
76654 జగద్గురు సాయి బోధనలు గుత్తా అనిత శ్రీ సత్యసాయి ధ్యానమండలి, విజయవాడ 2015 208 25.00
76655 శ్రీ సత్యసాయి ప్రథమ ప్రపంచ యువజన మహాసభలు శ్రీవారి సందేశామృతము ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ... 87 15.00
76656 మహిమాన్వితుడు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా ... ... ... 108 25.00
76657 సచ్చిదానందమయమూర్తి తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి ... 2012 55 50.00
76658 సాయి చరణ కమల సరళా జోషీ, స్ఫూర్తిశ్రీ ... 1992 240 25.00
76659 మనసు మర్మము ... శ్రీ సత్యసాయి సాధనాట్రస్టు, అనంతపురం 2011 88 50.00
76660 జ్ఞాన సుమాలు గుత్తా అనిత శ్రీ సత్యసాయి ధ్యానమండలి, విజయవాడ 2015 136 25.00
76661 కలియుగ పాతాళ భువనేశ్వరుడు జి. జగదీశ్వరీదేవి ... 1995 124 25.00
76662 సూక్ష్మసాయి మధుర లీలలు జి. జగదీశ్వరీదేవి ... 2000 122 22.00
76663 నా జీవితమే నా సందేశము జంధ్యాల సుమన్ బాబు శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ 2001 200 50.00
76664 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి శోపనిషత్ యడవల్లి పూర్ణయ్య సిద్ధాంతి ... ... 79 20.00
76665 సర్వదేవతాతీత భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి భజనావళి ... ... 2011 104 10.00
76666 శ్రీ సత్యసాయిబాబా చరిత్రము నాగశ్రీ ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1965 120 2.00
76667 Light And Delight R. Sita Lakshmi 1998 52 2.00
76668 భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా నవరాత్రి దివ్యోపన్యాసములు ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ... 127 25.00
76669 గీతావాహిని సత్యసాయిబాబా సనాతన సారధి కార్యాలయము 1966 288 4.00
76670 శ్రీ సత్యసాయి ద్వియలీలాతరంగాలు బి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు ... 1985 255 25.00
76671 భజనావళి ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ... 137 25.00
76672 చిన్న కథ ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ... 156 25.00
76673 Sri Sathya Saio Seva Organisation Delhi State 31 1.00
76674 Satya Saism A New World Order Andavilli Satyanarayana 2001 63 15.00
76675 Baba Karuna Sagar T.A. Krishnamurthy H. Ramamoorthy 113 15.00
76676 Prasanthi Vahini Bhagavan Sri Sathya Sai Baba శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ... 60 6.00
76677 Why I Incarnate Toon Rattan 10 1.00
76678 Sixteen Spiritual Summers Indulal H. Shah శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ... 150 50.00
76679 Divine Discourses of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Sankirtanam 1987 162 60.00
76680 Gems of Wisdom Bhagawan Sri Sathya Sai Baba శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ 2000 457 50.00
76681 48th Divine Dawn Birthday Number R. Dhiman The News Chronicle, Ludhiana 1973 150 2.00
76682 The Brain of India Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1986 25 2.00
76683 The Supreme Discovery Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1986 12 1.00
76684 The Mother on Herself K.C. Anand Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 48 4.00
76685 Accidents and Catastrophes K.C. Anand Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 40 4.00
76686 Planes And Parts of The Being Part II Sri Aurobindo Society Pondicherry 1973 35 2.00
76687 Uttarpara Speech Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1973 14 2.00
76688 The Mother Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1989 62 3.00
76689 Practical Guidance K.C. Anand Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 40 4.00
76690 Ideal and Progress Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1989 50 5.00
76691 Human Unity Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 31 2.00
76692 The Yoga And Its Objects Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1989 39 2.00
76693 Thoughts And Glimpses Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1989 30 1.00
76694 శ్రీ అరవిందుల సూక్తులు ... కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 350 4.00
76695 Sri Aurobindo on Himself 80 2.00
76696 కృష్ణమూర్తి అధ్యయనం జె.యస్. రఘుపతిరావు జనశ్రుతి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2004 100 35.00
76697 విద్య జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, అరుణా మోహన్ Krishna Murthy Study Centre, Guntur 1997 123 40.00
76698 కొత్తకోణంలో కృష్ణమూర్తి శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం 2006 224 100.00
76699 శ్రీలంక సంభాషణలు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌన్‌డేషన్ ఇండియా 1980 64 15.00
76700 ఈ విషయమై ఆలోచించండి మొదటి భాగము జిడ్డు కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌన్‌డేషన్ ఇండియా 1991 167 20.00
76701 ఈ విషయమై ఆలోచించండి రెండవ భాగము జిడ్డు కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌన్‌డేషన్ ఇండియా 1991 194 20.00
76702 స్వీయ జ్ఞానం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి ఫౌన్‌డేషన్ ఇండియా 1998 166 75.00
76703 మన జీవితాలు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి వ్యాఖ్యానాలు అబ్బూరి ఛాయాదేవి ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2001 324 125.00
76704 అభినవశ్రీ కృష్ణుడు వఠ్యం భోగప్పయ్య శాస్త్రి ... 1929 60 1.00
76705 జీవన వ్యాఖ్యలు ప్రథమ సంపుటి జిడ్డు కృష్ణమూర్తి, కనకదుర్గా రామచంద్రన్ ఎం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1974 104 3.50
76706 దివ్యజ్ఞానం సరళజీవనం యన్.సి. రామానుజాచార్యులు ఆనంద దివ్యజ్ఞానసమాజ శాఖ, తాడేపల్లిగూడెం 2002 74 15.00
76707 Talks With Students Varanasi 1954 Jiddu Krishnamurti Krishnamurti Foundation India Varanasi 1954 24 25.00
76708 The Thesophical Outlook C. Jinarajadasa, G.S. Arundale Theosophical Publishing House 1919 150 2.00
76709 Annie Besant The Visionary Centenary Celebrations of Dr. Annie Besant's Arrival in India 1993 10 1.00
76710 Death And After Annie Besant The Theosophical Publishing House, Madras 19542 102 5.00
76711 Some Observations on the Study of The Secret Doctrine of H.P. Blavatsky The Theosophical Publishing House, Madras 1998 24 2.00
76712 The Voice of The Silence H.P.B. The Theosophical Publishing House, Madras 1990 167 5.00
76713 శ్రీ మహర్షి జీవిత చరిత్ర చిత్రములతో యమ్.ఎస్. కామత్ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2010 51 25.00
76714 నే నెవండను ప్రణవానందులు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2005 10 5.00
76715 శ్రీ మురుగనార్ టి.ఆర్. కనకమ్మ, తాడిమేటి సత్యనారాయణ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1996 64 10.00
76716 రమణోపనిషత్ మురుగనార్, దోనేపూడి వెంకయ్య శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2003 60 20.00
76717 నిజవిచారణ భగవాన్ శ్రీ రమణ మహర్షి పి.వి.యస్. సూర్యనారాయణ రాజు 2003 64 20.00
76718 శ్రీ రమణ వైభవము పింగళి సూర్య సుందరం పి.ఎస్. రమణన్, తిరువణ్ణామలై 2001 210 45.00
76719 ఉపదేశసారము ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2007 18 2.00
76720 ఉపదేశసారము ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై ... 10 1.00
76721 ఉపదేశసారము ... సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 30 2.00
76722 ఉపదేశసారము తాత్పర్య సహితము శ్రీ రమణమహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1959 20 0.25
76723 శ్రీరమణ భగవాన్ ఉపదేశ సారము భగవాన్ రమణ మహర్షి ... ... 21 2.00
76724 ఉపదేశసారము భగవాన్ రమణ మహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2002 16 3.00
76725 ఉపదేశసారము ... పరాశర ఎం. నరసింహం, హైదరాబాద్ 2002 40 15.00
76726 అక్షరమణమాల భగవాన్ రమణ మహర్షి, ఎం.ఆర్. నాగేశ్వరరావు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2008 32 2.00
76727 అరుణాచల అక్షరమణమాల గ్రిద్దలూరు లక్ష్మీనరసింహం పరాశర ఎం. నరసింహం, హైదరాబాద్ 1995 47 5.00
76728 శ్రీ రమణగీత ... శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1974 107 10.00
76729 శ్రీరమణ నిర్వాణ వైభవం ఆకునూరి సాంబశివరావు శ్రీరమణ ట్రస్టు, విజయవాడ 1995 36 5.00
76730 Ramanopanishad K. Rama Rao Sree Ramanakshetram, Jinnuru 20 2.00
76731 శ్రీరమణ స్తుతిపంచకము సత్యమంగళం వేంకట రామయ్యర్, రామచంద్ర కౌండిన్య టి.ఎన్. వేంకటరామన్, తిరువణ్ణామలై ... 16 1.00
76732 రమణ పాటలు పి. హైమ పి. హైమ, పాలకొల్లు 1992 16 2.00
76733 శ్రీ రమణ మహర్షి దివ్య బోధలు ఎ.ఆర్. నటరాజన్, చిక్కాల కృష్ణారావు రమణ మహర్షి సెంటర్ ఫర్ లర్నింగ్ 1998 136 20.00
76734 అరుణాచల అక్షరమణమాల ... ... ... 48 2.00
76735 గురు గిరి గుడి లింగబాబు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2012 95 25.00
76736 గురు రమణ వచనమాల రామచంద్ర కౌండిన్య టి.ఎన్. వేంకటరామన్, తిరువణ్ణామలై 1987 87 4.00
76737 శ్రీ రమణ అష్టోత్తర వ్యాఖ్యానము దోనెపూడి వెంకయ్య, రాళ్ళబండి శ్రీరామమూర్తి టి.ఎన్. వేంకటరామన్, తిరువణ్ణామలై 1992 171 10.00
76738 రమణ బోధామృతము దోనెపూడి వెంకయ్య, రాళ్ళబండి శ్రీరామమూర్తి టి.ఎన్. వేంకటరామన్, తిరువణ్ణామలై 1989 296 25.00
76739 శ్రీ రమణలీల ... ... ... 245 2.00
76740 శ్రీమద్రమణ పూజాకల్పం ... టి.ఎన్. వేంకటరామన్, తిరువణ్ణామలై 19889 74 5.00
76741 అచలరమణుడు రావినూతల శ్రీరాములు శ్రీ రమణ సత్సంగం, అనంతపురం 1983 38 2.00
76742 ఉన్నది నలుబది సద్విద్య రావినూతల శ్రీరాములు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1990 78 10.00
76743 భగవాన్ రమణ దర్శనము కోటంరాజు సత్యనారాయణ శర్మ ... ... 40 10.00
76744 దివ్య పురుషుడు భగవాన్ శ్రీ రమణమహర్షి పి.వి.యస్. సూర్యనారాయణరాజు ... 2005 27 10.00
76745 సంస్కారములు అహంభావము పి.వి.యస్. సూర్యనారాయణరాజు ... 2004 44 10.00
76746 గీతామృతసారము రమణమహర్షి శ్రీ రమణ అధ్యయన కేంద్రం, ఏలూరు 1986 67 10.00
76747 Be The Self V. Ganesan Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1987 45 20.00
76748 ఆర్షజ్యోతి మామిళ్ళపల్లి నరసింహం ... ... 164 20.00
76749 Sri Ramana Maharshi A Life Sketch 42 20.00
76750 Who Am I? Nan Yar T.M.P. Mahadevan Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 16 1.00
76751 Who Am I? Nan Yar T.M.P. Mahadevan Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1988 12 1.00
76752 Hunting The I Lucy Cornelssen Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1986 116 2.00
76753 Reflections on Talks with Sri Ramana Maharshi S.S. Cohen Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1971 193 5.00
76754 Self Enqqiry Vicharasangraham Bhagavan Sri Ramana Mahrashi T.M.P. Mahadevan Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1994 42 20.00
76755 Guru Ramana Memories And Notes S.S. Cohen Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1974 164 3.00
76756 The Eternal Quest Bhagwan Shree Rajneesh Orient Paperbacks 1980 174 20.00
76757 From Sex to Superconsciousness Osho Rajneesh Orient Paperbacks 1990 156 10.00
76758 Sex Bhagwan Shree Rajneesh, Ma Amrit Chinmayo Lear Enterprises 1981 95 20.00
76759 The Orange Book Bhagwan Shree Rajneesh Ma Anand Sheela Rajneesh Foundation 1983 225 20.00
76760 Love & Meditation Ma Prem Maneesha Swami Prem Amrito Diamond Pocket Books 1989 102 10.00
76761 సంభోగం నుండి సమాధి వైపు 2,3,4 స్వామి సంతోషానంద్ Osho Mevlana Meditation Centre 2011 305 150.00
76762 సంభోగం నుండి సమాధి వైపు ఓషో ఓషో, పి.జి. రామ్మోహన్ Osho Mevlana Meditation Centre 2010 224 130.00
76763 Osho Times The Magazine For Conscious Living Gratitude Ma Amrit Sadhana Osho Times Magazine 2008 82 20.00
76764 అష్టావక్రగీత రెండవ భాగము పరమపూజ్య శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ... శ్రీశ్రీ పబ్లికేషన్ ట్రస్ట్, ఇండియా 2013 245 249.00
76765 Wisdom for the New Millennium Sri Sri Ravi Shankar Jaico Publishing House 2007 197 125.00
76766 Celebrating Love Sri Sri Ravi Shankar, Bill Hayden And Anne Elixhauser Sri Sri Publications Trust 2006 125 99.00
76767 An Intimate Note to the Sincere Seeker Vol. 4 Anne Elixhauser, Bill Hayden Vyakti Vikas Kendra, India 2000 125 25.00
76768 Hinduism & Christianity Sri Sri Ravi Shankar Vyakti Vikas Kendra, India 1998 20 2.00
76769 An Intimate Note to the Sincere Seeker Vol. 1 David L. Burge Vyakti Vikas Kendra, India 1997 96 50.00
76770 An Intimate Note to the Sincere Seeker Vol. 3 David L. Burge Vyakti Vikas Kendra, India 1997 119 50.00
76771 The Way Back Home Sri Sri Ravi Shankar 1996 18 1.00
76772 The Language of the Heart Sri Sri Ravi Shankar 1994 9 1.00
76773 Prayer, the Call of the Soul Sri Sri Ravi Shankar 1995 15 1.00
76774 महाभारत प्रथम खण्ड श्रीमन्महर्षि वेदव्यास गीताप्रेस, गोरखपुर ... 942 250.00
76775 महाभारत व्दितीय खण्ड श्रीमन्महर्षि वेदव्यास गीताप्रेस, गोरखपुर ... 1096 250.00
76776 महाभारत तृतीय खण्ड श्रीमन्महर्षि वेदव्यास गीताप्रेस, गोरखपुर ... 2004 250.00
76777 महाभारत चतुर्थ खण्ड श्रीमन्महर्षि वेदव्यास गीताप्रेस, गोरखपुर ... 1324 250.00
76778 महाभारत पन्चम खण्ड श्रीमन्महर्षि वेदव्यास गीताप्रेस, गोरखपुर ... 1000 250.00
76779 महाभारत षष्ट खण्ड श्रीमन्महर्षि वेदव्यास गीताप्रेस, गोरखपुर ... 1105 250.00
76780 The Mahabharata of Vyasa P. Lal Vikas Publishing House Pvt Ltd 1993 249 40.00
76781 The Maha Bharata Epic of The Bharatas Romesh C. Dutt Kitabistan, Allahabad 1944 194 2.25
76782 Mahabharata C. Rajagopalachari Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1983 332 15.00
76783 భారతంలో రసవత్ ఘట్టాలు సమీక్షలు జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం స్ఫూర్తి పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 2014 248 150.00
76784 సైరంధ్రి కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి ... 1966 206 2.00
76785 భారత సావిత్రి ... ... ... 10 1.00
76786 Age of The Mahabharata War Kota Venkatacelam Tirumala Art Printers 117 25.00
76787 ఆంధ్ర మహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము ప్రథమ సంపుటం ఆది సభాపర్వములు ... తెలుగు డిపార్ట్ మెంట్, హైదరాబాద్ 1968 780 15.00
76788 ఆంధ్ర మహాభారతము సంశోధిత ముద్రణము ఆరవ సంపుటము శాంతి పర్వము ... తెలుగు డిపార్ట్ మెంట్, హైదరాబాద్ 1972 666 15.00
76789 వ్యాసప్రోక్త మహాభారతం విరాట పర్వం నర్తనశాల శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2006 142 60.00
76790 శ్రీరామ చంద్ర పూజా విధానము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు భాష్యం పబ్లిషర్స్, గుంటూరు ... 22 2.00
76791 సుందర కాండము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 386 18.00
76792 శ్రీమద్రామాయణము వాల్మీకి దర్శించిన భగవత్ ప్రణాళిక ధర్మసూక్ష్మ పరిచయము బాలకాండము జోస్యుల రామ ప్రసాదు సేవాసమితి, హరిహర క్షేత్రం, మచిలీపట్నం ... 232 300.00
76793 శ్రీమద్రామాయణము వాల్మీకి దర్శించిన భగవత్ ప్రణాళిక ధర్మసూక్ష్మ పరిచయము అయోధ్య కాండము జోస్యుల రామ ప్రసాదు సేవాసమితి, హరిహర క్షేత్రం, మచిలీపట్నం 2013 287 300.00
76794 శ్రీమద్రామాయణము వాల్మీకి దర్శించిన భగవత్ ప్రణాళిక ధర్మసూక్ష్మ పరిచయము అరణ్య, కిష్కిందకాండములు జోస్యుల రామ ప్రసాదు సేవాసమితి, హరిహర క్షేత్రం, మచిలీపట్నం 2013 296 300.00
76795 శ్రీమద్రామాయణము వాల్మీకి దర్శించిన భగవత్ ప్రణాళిక ధర్మసూక్ష్మ పరిచయము సుందరకాండము జోస్యుల రామ ప్రసాదు సేవాసమితి, హరిహర క్షేత్రం, మచిలీపట్నం 2013 208 300.00
76796 శ్రీమద్రామాయణము వాల్మీకి దర్శించిన భగవత్ ప్రణాళిక ధర్మసూక్ష్మ పరిచయము యుద్ధ, ఉత్తర కాండములు జోస్యుల రామ ప్రసాదు సేవాసమితి, హరిహర క్షేత్రం, మచిలీపట్నం 2013 439 300.00
76797 రామాయణ గర్భిత భావబోధిని అవగాహన ప్రచురణలు 6 కోకానాగేంద్రరావు ... 2009 196 25.00
76798 అర్థ పంచకము రామశరణ్ శ్రీ రామశరణ్ సేవా సంఘం, బుద్దాం 2004 64 20.00
76799 శ్రీరామతత్త్వము షేక్ మౌలా అలీ ... 2007 138 80.00
76800 అధ్యాత్మ రామాయణము ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1999 479 50.00
76801 Meet Our Geeta Swami Chinmayananda Sri K.B. Puri, Calcutta 126 2.00
76802 Bhagavad Gita And Modern Life K.M. Munshi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1955 274 1.10
76803 శ్రీమదాంధ్ర భగవద్గీత కార్యంపూడి రాజమన్నారు ... 1976 155 4.50
76804 శ్రీమదాంధ్ర భగవద్గీత కుంటముక్కల వేంకట జానకీరామశర్మ కుంటముక్కల వేంకట జానకీరామశర్మ, పెనుగుదురుపాడు 1953 146 2.00
76805 శ్రీ గీతాసుధాసారము కప్పగల్లు సంజీవమూర్తిరావు కప్పగల్లు సంజీవమూర్తిరావు, బళ్ళారి 2014 75 25.00
76806 గీతాజ్యోతి నీతికథా తరంగిణి అన్నంగి శేషలక్ష్మి అన్నంగి శేషలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 2001 54 30.00
76807 నమో శ్రీ వేంకటేశాయ ... శ్రీ ఆవుల అచ్యుతరామయ్య, గుంటూరు ... 47 5.00
76808 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1969 50 0.50
76809 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ పం. బాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 55 5.00
76810 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత వైభవము అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య కాట్రగడ్డ ఫౌండేషన్, గుంటూరు ... 12 1.00
76811 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము, హైదరాబాద్ 2008 64 5.00
76812 తిరుమలేశుని వైభవం గుండు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ... ... 48 5.00
76813 తిరుమల తిరుపతి యాత్రిక దర్శిని ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 42 2.00
76814 శ్రీ వేంకటేశ్వర దర్శనం తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి ... ... 10 1.00
76815 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రమాలిక ... విజేత బుక్స్, విజయవాడ ... 64 18.00
76816 ముదలాళ్వార్లు తిరుమళిశైప్పిరాన్ పాశురాలలో శ్రీ వేంకటేశ్వరవైభవం ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి ... 39 10.00
76817 తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జీవిత చరిత్ర మహత్యము సి.యన్. విజయకుమార్ చుక్కల సింగయ్య శెట్టి, తిరుపతి ... 68 2.00
76818 శ్రీ వేంకటాద్రి వైభవము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదారాబాద్ 2010 126 100.00
76819 శ్రీవారి సప్తగిరుల పుణ్యతీర్థాలు కలువగుంట రామమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 26 15.00
76820 స్వామి పుష్కరిణీ వైభవమ్ సోమాశి బాలగంగాధర శర్మ సోమాశి బాలగంగాధర శర్మ, గుంటూరు 2014 112 20.00
76821 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జీవిత చరిత్ర మహత్యము పురాణము సి.యన్. విజయకుమార్ యన్.వి.గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు ... 63 5.00
76822 పుష్ప చింతామణి జయమంత మిశ్రా తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 72 10.00
76823 అమృత సోపానము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదారాబాద్ 2008 30 10.00
76824 వేదవేద్యుడు శ్రీవేంకటేశ్వరుడు వేదాన్తం శ్రీవిష్ణుభట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 29 10.00
76825 హైందవ ధర్మాన్ని కాపాడండి మీకు రక్షణ లభిస్తుంది ధర్మో రక్షితి రక్షితః ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 15 1.00
76826 శ్రీ వేంకటేశ్వర కల్యాణము చక్రాల లక్ష్మీకాంతరాజారావు ... 2013 100 125.00
76827 తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలలు ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2006 124 39.00
76828 Information to Pilgrims to Tirumala 30 0.25
76829 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ పిశిపాటి కృష్ణమూర్తి ... 1964 49 2.00
76830 Sri Venkateswara Mahatmyam Gollapudi Veeraswamy Son, Rajahmundry 92 3.00
76831 Tirumala Tirupathi Sri Venkateswara's Story and Mahatyam P.M. Muniswamy Chetty Sri Lakshmi Venkateswara Book Depot 1987 70 1.00
76832 Tirupathi Sri Venkateswara Balaji Story And Mahatyam P.M. Muniswamy Chetty Chukkala Singaiah Chetty 70 20.00
76833 Tirupati History & Album G. Raveendran Chukkula Singiah Chetty 87 80.00
76834 Anandanilayam Inscriptions of Tirumala N. Chandran N. Chandran, Tirupur 113 50.00
76835 Sri Srinivasa Lord of Seven Hills Viswapathi Shri Designs, Hyderabad 2008 86 25.00
76836 Uthuthshta Govinda Jo Jo Mukunda Suprabhatam Ekanta Seva K.K. Moorthy Message Publications, Tirupathi 46 2.00
76837 Balaji Sri Venkateswara Collected Myths, Legends Chronicles Sri Muniswami Chukkala Singaiah Chetty 136 45.00
76838 తిరుచానూరు పద్మావతీదేవి కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1995 20 10.00
76839 శరణం నీ దివ్యచరణం తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల ప్రత్యేక సంచిక ... సాక్షి ఫన్ డే ఆదివారం 2013 30 5.00
76840 విశ్వపతికి బ్రహ్మాండ సేవ తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల ప్రత్యేక సంచిక ... సాక్షి ఫన్ డే ఆదివారం 2016 38 5.00
76841 Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati Sri Venkateswara Swamivari Temple, Tirumala Annual & Navarathri Brahmotsavams 2007 30 2.00
76842 శ్రీ అరుణాచల క్షేత్రమాహాత్మ్యం కన్నయ్య నాయుడు కన్నయ్య నాయుడు, తిరువణ్ణామల 1990 16 1.00
76843 సర్వదేవ సన్నిధి సురేంద్రపురి ... ... ... 32 2.00
76844 శబరిమల యాత్ర ... కుముదం భక్తి స్పెషల్ ... 31 2.00
76845 వరంగల్ జిల్లాలోని కొన్ని దర్శనీయ స్థలములు ... ... ... 38 2.00
76846 శ్రీ అమరనాథ్‌జీ యాత్ర శనగవరపు హృషీకేశశర్మ శనగవరపు వేంకట సుబ్బలక్ష్మి 2003 22 2.00
76847 మదురై ... ... ... 32 2.00
76848 తిరుత్తణి క్షేత్ర వివరణము చె. రామలింగాచార్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామివారి దేవస్థానము, తిరుత్తణి ... 28 2.00
76849 శ్రీ జగన్నాధ ధామము పూరీ మహాత్మ్యము దామోదర పుష్పాలక్ సద్గ్రంధ నికేతన్, పూరీ 1999 64 2.00
76850 శ్రీ గయా క్షేత్ర మాహాత్మ్యము పొదిల రామలింగ శాస్త్రి లక్ష్మీ ఇందిరా ట్రేడింగ్ కంపెనీ, వారణాసి 2000 96 30.00
76851 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర మాహాత్మ్యము అమరవాది వేంకట రామానుజాచార్యులు పొడిచేటి శ్రీరంగాచార్యులు ... 48 1.00
76852 శ్రీ వాసర జ్ఞానసరస్వతీ మహాత్మ్యము కొదుమగుళ్ళ పరాంకుశాచార్యులు దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ, వాసరక్షేత్రము 2002 64 10.00
76853 శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర చరిత్ర కొండపల్లి రామచంద్రరావు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1957 110 12.00
76854 అహోబిల క్షేత్ర మహాత్మ్యము వేదవ్యాస మహర్షి, గొట్టిముక్కల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2008 200 100.00
76855 అరుణాచల మాహాత్మ్యము శొంఠి అనసూయమ్మ శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2006 164 60.00
76856 శ్రీశైల స్థలపురాణము జి. కేశవులు శ్రీశైల దేవస్థానం 1999 56 10.00
76857 కొల్లూరు శ్రీమూకాంబికా విలాసం ... ... ... 39 2.00
76858 శ్రీ నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి వారి మాహాత్మ్యము విద్వాన్. పత్తిఓబులయ్య విద్వాన్. పత్తి ఓబులయ్య, కర్నూలు 2014 44 25.00
76859 కోరినవారికి కొంగుబంగారం శ్రీ కొత్తూరు సుబ్బరాయుడు క్షేత్రం గొట్టిముక్కల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ... 2008 78 30.00
76860 సోమేశ్వర క్షేత్ర మాహాత్మ్యం కపిలవాయి లింగమూర్తి శ్రీ లలితా సోమేశ్వరస్వామ దేవాలయం 1999 88 20.00
76861 ఉపమాకాక్షేత్ర మాహాత్మ్యము ఘటం రామలింగశాస్త్రి బాసర సరస్వతీ ఆస్ట్రాలజీ సెంటర్ 2006 62 20.00
76862 శ్రీ ఉపమాక క్షేత్ర మాహాత్మ్యము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి ... 2008 48 20.00
76863 షిరిడీ క్షేత్ర వైభవం ఐ.ఎల్.ఎన్. చంద్రశేఖర్ రావు విజయలక్ష్మి ప్రచురణలు, కడప 2005 72 35.00
76864 కపోతేశ్వర వైభవం యీవూరి చినవెంకటరెడ్డి ... 2007 46 20.00
76865 గుత్తికొండబిళ మహాత్మ్యమనే యోగామృతసారము ... ... ... 40 2.00
76866 శ్రీ వల్లభరాయ వైభవం అళహరి శ్రీనివాసాచార్యులు హరిణి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 113 120.00
76867 ఐశ్వర్యం సింగరాజు నాగలక్ష్మి ఆదిత్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 127 70.00
76868 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ ... ... ... 32 2.00
76869 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు సందర్శన భాగి సాంబమూర్తి ... ... 64 2.00
76870 ప్రసన్న మారుతి కాశిన వెంకటేశ్వరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2009 80 30.00
76871 అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు కె.కె. మంగపతి ... ... 206 25.00
76872 యాత్రామార్గదర్శి ... ... ... 179 20.00
76873 తెలుగునాట దేవాలయాలు మధునాపంతుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, హైదరాబాద్ 1992 144 5.00
76874 ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాలయాలు దర్శనీయ స్థలాలు మమత ప్రకాశం కమ్యూనికేషన్స్, ఒంగోలు 2003 245 150.00
76875 మన ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు ఎన్. నాగేశ్వరరావు అన్నపూర్ణ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 2009 224 100.00
76876 శివలీలామృతం గుండు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ... ... 64 20.00
76877 యాత్రికుల సుందర స్వప్నం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుబంధం ఆగష్టు 2003 2003 40 20.00
76878 ధర్మస్థళం పవిత్ర క్షేత్రము ... ... ... 20 10.00
76879 తెలుగు రాష్ట్రాలలోని ప్రముఖ దేవాలయాలు 2016 ... ... 2016 365 100.00
76880 భారత ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్, విజయవాడ 2013 1008 153.00
76881 దైవదర్శనం గాజుల సత్యనారాయణ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 907 116.00
76882 శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత కథా సంకీర్తనం చేపూరు పెద్ద లక్ష్మయ్య కపిలవాయి లింగమూర్తి 2004 35 30.00
76883 శ్రీదేవీ పూజావిధానము త్రిపురసుందరీదేవి ... 2010 126 25.00
76884 సహస్రనామ స్తోత్రాలు ... కల్యాణ్ పబ్లిషర్స్ 2004 96 20.00
76885 ధ్యానమాల వేంకటరమణ అచ్యుతుని వినోద భారతి, తెనాలి ... 42 15.00
76886 వేదముల దివ్యసందేశము లీలాపత్ శర్మ వేదమాత గాయత్రి ట్రస్టు, నారాకోడూరు 2001 232 40.00
76887 శ్రీ శంకరభగవత్పాద గ్రంథమాల అద్వయానంద భారతీస్వామి శ్రీ సీతారామ ఆదిశంకర ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1990 287 40.00
76888 వాక్య వృత్తి స్వామి చిన్మయానంద, టి. అన్నపూర్ణ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2005 93 25.00
76889 ఆత్మబోధ స్వామి చిన్మయానంద, స్వామి చిదానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2010 81 20.00
76890 శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్పాదాచార్య ప్రణీత ఆత్మబోధ పాటిబండ సూర్యనారాయణామాత్యులు పాటిబండ ప్రసాదరావు 1990 35 5.00
76891 శంకర విజయకథా సారసంగ్రహ స్తోత్రము తాడేపల్లి వేంకటప్పయ్యశాస్త్రి ... 1976 108 2.00
76892 ప్రశ్నోత్తరీ మణిరత్నమాల మరియు సాధన పంచకమ్ మదునూరి వెంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2010 96 2.00
76893 Yogataaraavali Original by Sri Adi Sankaracharya Kuppa Venkata Krishna Murthy I Serve, Hyderabd 2007 158 25.00
76894 వివేక చూడామణి ఆంధ్రతాత్పర్యసహితము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1931 213 3.00
76895 వివేక చూడామణి ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు ... 310 60.00
76896 వివేక చూడామణి కామర్షి వేంకటసుబ్బయ్య శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1983 287 5.00
76897 శ్రీ వివేక చూడామణి పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 585 26.00
76898 మాహేశ్వర సూత్రాణి నందికేశ్వర శ్రీరమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1933 143 1.50
76899 శివుడే దేవాదిదేవుడు ఆదిదేవుడు పరమపురుషుడు రమణానంద మహర్షి ... ... 456 50.00
76900 శ్రీ కుఞ్చితాఙ్ఝ్రిస్తవః మదుమాపతిశివ రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2016 145 150.00
76901 హిమ జ్వాలలు చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు 2010 43 30.00
76902 అగ్ని సూక్తము అగ్నియోగము ఏ.యల్.యన్. రావు ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 1999 96 20.00
76903 స్తోత్రరత్నములు శంకరభగవత్పాద వజ్రోత్సవ గ్రంథ కుసుమమాలిక ... 154 20.00
76904 నహుష ప్రశ్నలు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 2007 136 25.00
76905 Love Divine Narada Bhakti Sutra Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 2002 179 30.00
76906 Vedanta Through Letters Volume II Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1996 124 25.00
76907 నమే భక్తః ప్రణశ్యతి బి.పి.ఎస్. మూర్తి ... ... 482 150.00
76908 పారమార్థిక నిధులు స్వామి చేతనానంద, బి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2000 200 25.00
76909 ధర్మసింధు కొల్లూరి కామశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1930 760 2.00
76910 ఆశయాలు సిద్ధికొరకు స్తోత్రాలు ప్రార్థనలు కార్యసిద్ధి ... ... ... 10 2.00
76911 వివిధ దేవతా అష్టోత్తర శత సహస్ర నామావళి ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 250 25.00
76912 హిందూధర్మం అంటే అన్నదానం చిందబర శాస్త్రి ధార్మిక సేవాసమితి ట్రస్ట్ 2013 154 25.00
76913 సర్వశాస్త్ర సమాధానము చెరుకూరు శివరామబ్రహ్మేంద్రస్వామి, దాసరి వెంకయ్య ... 1970 540 20.00
76914 సర్వార్థ సారము హరి సనత్కుమార శాస్త్రి శ్రీనివాస ప్రచురణలు, హనుమకొండ 2011 288 200.00
76915 ఆంధ్రప్రదేశ్ ధార్మిక మరియు హిందూమత సంస్థల మరియు ధర్మాదాయ చట్టము 1987 ... ఏసియా లా హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 156 145.00
76916 హిందూ దేవాలయాలకు స్వతంత్ర ప్రతపత్తి దాని ఆవశ్యకత ఆర్.పి.యస్.యస్. అవధానులు హిందూ దేవాలయ పరిరక్షణ సమితి 2009 76 25.00
76917 చట్టం కోరల్లో దేవాలయాలు ఎం.వి. సౌందరరాజన్ ... 2004 126 50.00
76918 భారతీయ దేవాలయము పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 138 5.00
76919 అనుభవము పి. లక్ష్మీకాంతశర్మ అధ్యాత్మ విచారసంఘము 1976 12 1.00
76920 అశ్వమేధ యజ్ఞపరిచయము దేవప్రియ శాస్త్రి పి.వి. రమణరారెడ్డి ... 45 5.00
76921 విశిష్టాద్వైత విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ ... ... 89 3.00
76922 Way to God Realization Hanumanaprasad Poddar Gita Press, Gorakhpur 1967 111 2.00
76923 The Vairagya Satakam of Bhartrhari Swami Madhavananda Advaita Ashrama, Calcutta 1994 57 8.00
76924 Gems From The Upanisads H.B. Phillips Sri Ramakrishna Math, Madras 1980 42 2.00
76925 Divine Message Swami Sivananda Madurai Divine Life Society Free Release 1991 22 2.00
76926 On Meditation and Discipline Pavitra Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1987 13 1.00
76927 What is Faith K.C. Anand Sri Aurobindo Ashram Pondicherry 1984 39 4.00
76928 Lights on The Veda T.V. Kapali Sastry Dipti Publications, Pondicherry 1989 64 10.00
76929 Pancadasi of Svami Vidyaranya Swami Tejomayananda Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1999 72 25.00
76930 Pancadasi Br. Sudhanshu Chaitanya Volume 1 Central Chinmaya Mission Trust, Mumbai 1994 312 25.00
76931 पन्चदशी Sri Jnanananda Bharathi Svaminah Sri Abhinava Vidyatheertha 1983 421 15.00
76932 Pancadasi of Sri Vidyaranya Swami Swami Swahananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1995 616 70.00
76933 శ్రీ వేదాన్తపఞ్చదశీ ... జ్ఞానశ్రీ ఆర్షవిద్యాగురుకులమ్, హైదరాబాద్ 2008 1035 250.00
76934 వేదాంత పంచదశి స్వామి చిదానంద పురి రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2008 417 75.00
76935 रुद्र प्रपन्च स्तवः Kuppa Venkata Krishna Murthy 2007 173 25.00
76936 శ్రీ గురు చరిత్ర ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1991 300 35.00
76937 శ్రీ గురు చరిత్రము వాసుదేవానంద సరస్వతీ స్వామి, పన్నాల భట్టశర్మ శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ మహా సంస్థానము, పిఠాపురం 1998 615 120.00
76938 A Bird's Eye View of The Vedas Swami Harshananda Ramakrishna Math, Bangalore 1995 24 4.00
76939 Meditation Annie Besant Privately Printed 1962 23 2.00
76940 Laghu Vakya Vrtti Advaita Ashrama, Calcutta 1998 40 2.00
76941 రుద్రాక్షలు మహిమలు యం.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు యం.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు 2001 88 33.00
76942 ప్రేయరు జి.ఎల్.ఎన్. శాస్త్రి జగద్గురు పీఠము, గుంటూరు 2001 16 10.00
76943 దైవ ప్రార్థనలు అష్టమ భాగము నేమాని సిద్ధాంతి శ్రీ సరస్వతీ జ్యోతిషాయలం, కాకినాడ 1984 72 2.00
76944 బాలా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ... భువన విజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 120 5.00
76945 నిత్యప్రార్థనావళి ... శ్రీ భగవత్ ప్రార్థన సమాజం, ఏలూరు ... 235 5.00
76946 ప్రార్థనామంజరి సేగు కృష్ణదాస్ సేగు కృష్ణదాస్, అగరం ... 382 2.00
76947 అమృత కలశం కుమారి డొంకాడ రాధామాధవి వేదమాత గాయత్రి ట్రస్టు, నారాకోడూరు ... 246 25.00
76948 శ్రీ కృష్ణాలహరి వాసుదేవానంద సరస్వతీ విరచితం మల్లాది చన్ద్రశేఖరశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 56 10.00
76949 ఆధ్యాత్మిక జీవనం ఐ.ఎల్.ఎన్. చంద్రశేఖర్ రావు కుముదం భక్తి స్పెషల్ ... 10 1.00
76950 భక్తిరంజని ... ... ... 108 5.00
76951 వీరాంజనేయ తారావళి చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి మండా ఆంజనేయులు 1970 27 0.50
76952 నారాయణ సూక్తమ్ స్వామి జ్ఞానదానంద శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2003 22 2.00
76953 శ్రీ కనకధారాస్తవము భగవత్పాద ఆదిశంకరాచార్య ... 2003 20 2.00
76954 కోదండరామ నక్షత్రమాల చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి మండా ఆంజనేయులు 1969 27 0.50
76955 ఓంకార సహస్రనామావళి ... ... ... 42 2.00
76956 శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సుప్రభాతము ... ... 1987 32 2.00
76957 బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ ... సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1998 80 10.00
76958 శ్రీ సుధాపరిమళమ్ ... గురురాజా సేవాసమితి, గుంటూరు 1986 58 5.00
76959 శ్రీ చిన్మయ స్తోత్ర భజనమాల స్వామిని శారదాప్రియానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2003 176 25.00
76960 లక్ష్మీసహస్రము సాంధ్రపద్యము భువనగిరి విజయరామశాస్త్రి ... 1957 224 4.00
76961 శ్రీమద్భగవత్ ఉత్తరగీత, వినాయకస్తుతి, భస్మధారణ స్తోత్రము బిల్వాష్టోత్తరములు ... ... 2005 266 25.00
76962 హయగ్రీవ నవరత్నస్తుతిః సవ్యాఖ్యా ... ... ... 20 2.00
76963 సుఫీవేదాంతదర్శము ఉమర్ అలీషా కవి రాజమహేంద్రవరము సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్ 1969 150 10.00
76964 Thirukkural with English Translation Rev. Drew, John Lazarus Manivasagar Pathippagam 1997 293 25.00
76965 Thirukkural Couplets Reve. E.J. Robinson and Yogi. Suddhananda Barati .. 1996 285 2.00
76966 Thirukkural Translation in English Rev. W.H. Drew, John Lazarus 1987 135 5.00
76967 జానపదాలు జ్ఞానపథాలు యల్లాప్రగడ ప్రభాకర రావు శ్రీ కౌండిన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 156 100.00
76968 సాధు వాక్యం తిరుక్కురళ్ స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2000 28 10.00
76969 దక్షిణవేదం ఆరుద్ర తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 137 9.00
76970 Tales of the Sun or Folklore of Southern India Mrs. Howard Kingscote and Pandit Nates Sastri Asian Educational Services 1984 308 10.00
76971 అవధాన పదరంగం ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం అనుబంధం ... ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం 1995 30 1.00
76972 చంపూ వినోదిని గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ, హైదరాబాద్ 2010 59 20.00
76973 అపూర్వ పంచ సహస్రావధానం ఆరంభం ... ... ... 15 1.00
76974 తెలుగు వాఙ్మయ చరిత్రలో వినూత్న ప్రయోగం, దశగుణిత అష్టావధానం ... తి.తి.దే., తిరుపతి ... 10 1.00
76975 చాటుపద్యమణిమంజరి ... ... ... 154 5.00
76976 చాటుపద్యరత్నాకరము ... ... ... 206 10.00
76977 నాయుల్లుని యాగము నా యాగము తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి ... ... 60 20.00
76978 శృంగార చాటువులు బుచ్చి సుందర రామశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 67 25.00
76979 ఆంధ్రరత్న గోపాలకృష్ణుని చాటువులు శ్రీరంగనాథ ప్రబోధమ్ దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య ... ... 20 20.00
76980 వ్యవసాయముహుర్తదర్పణము నేదునూరి గంగాధరరావు ... ... 64 1.00
76981 సామెతల సౌరభాలు సవ్వప్ప గారి ఈరన్న కమలా కళానికేతన్ సాహితీ సంస్థ 2001 33 10.00
76982 తెలుగు సామెతలు, తెలుగు సామెతలు 1000 రెంటాల గోపాలకృష్ణ, కందా నాగేశ్వరరావు, కందా స్నేహరాజా నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2002 124 25.00
76983 తెలుగు సామెతలు ఉప్పులూరి మురళీకృష్ణ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 150 10.00
76984 తెలుగు సామెతలు ముసునూరి వెంకటశాస్త్రి విశ్వభారతీ ప్రచురణాలయం, రాజమండ్రి 1958 86 0.50
76985 తెలుగు సామెతలు పి. రాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 91 20.00
76986 తెలుగు సామెతలు మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు Elen Publications, Vijayawada 2008 96 30.00
76987 పొడుపు కథలు జి. శంకరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1975 100 2.50
76988 మోహన్ పొడుపు కథలు ... ... ... 10 2.00
76989 రావి పొడుపు కథలు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్నం 2004 40 18.00
76990 సైన్సులో పొడుపు కథలు సి.ఎస్.ఆర్.సి. మూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2004 72 20.00
76991 పొడుపు కవితలు వాసాల నరసయ్య వరప్రసాద్ పబ్లికేషన్స్, మెట్ పల్లి 2003 52 12.00
76992 పొడుపు కథలు చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్, భారత ప్రభుత్వము 2006 28 10.50
76993 గణితంలో పొడుపు కథలు సి.ఎస్.ఆర్.సి. మూర్తి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2000 112 10.00
76994 स्तन्यधारास्तवः ... मेल्लचेर्वु वेंकटसुब्रह्मण्यशास्त्रि 2006 28 2.00
76995 Kuvalayananda of Appayya Dikshita T.K. Ramachandra Aiyar R.S. Vadhyar & Sons 1981 144 8.00
76996 Nagananda Nataka of Sri Harsadeva Baladeva Upadhyaya Chowkhamba Sanskrit Series Office 1968 240 10.00
76997 భారద్వాజ రామాచార్య విరచిత భద్రగిరి చంపూః ఆచార్య బి. రామరాజు బి. రామరాజు, హైదరాబాద్ 2008 65 32.00
76998 మత్స్వప్నః నా కల తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి ... 1999 78 25.00
76999 మత్స్వప్నః నా కల తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి శ్రీరామ కథామృత గ్రంథమాల, చందవోలు ... 94 25.00