వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -73

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
38001 కథలు. 1871 పంచకళ్యాణి కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వరూథినీ గ్రంథమాల, చెన్నై 1957 153 0.50
38002 కథలు. 1872 పంచకళ్యాణి కొడవటిగంటి కుటుంబరావు నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 196 4.00
38003 కథలు. 1873 మారు పేర్లు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 80 5.00
38004 కథలు. 1874 మారు పేర్లు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 80 5.00
38005 కథలు. 1875 అరుణోదయం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 86 1.00
38006 కథలు. 1876 అరుణోదయం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 86 1.00
38007 కథలు. 1877 కలంలేని మనిషి కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ... ... 87 2.00
38008 కథలు. 1878 కథావాహిని 2 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1954 100 1.00
38009 కథలు. 1879 నిలవనీరు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 140 2.00
38010 కథలు. 1880 కవిరాట్టు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 79 2.00
38011 కథలు. 1881 పతి భక్తి కొడవటిగంటి కుటుంబరావు నవభారత్ ప్రచురణ, విజయవాడ 1966 191 4.00
38012 కథలు. 1882 పానకంలో పీచు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు నవభారత్ ప్రచురణ, విజయవాడ 1965 163 3.00
38013 కథలు. 1883 పట్నవాసం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1952 108 1.00
38014 కథలు. 1884 సవతి తల్లి కొడవటిగంటి కుటుంబరావు దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1955 96 1.00
38015 కథలు. 1885 పెళ్లి చెయ్యకుండా చూడు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1968 190 2.00
38016 కథలు. 1886 మొండివాడు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం ... 148 2.00
38017 కథలు. 1887 అహింసా ప్రయోగం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు నవభారత్ ప్రచురణ, విజయవాడ 1965 182 3.00
38018 కథలు. 1888 సాహిత్య ప్రయోజనం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1969 222 3.50
38019 కథలు. 1889 కళలు-శాస్త్రీయ విజ్ఞానం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1980 198 6.00
38020 కథలు. 1890 మన కొడవటిగంటి కేతు విశ్వనాధరెడ్డి విరాట్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2009 103 50.00
38021 కథలు. 1891 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సాహిత్య సమాలోచన కోడూరి శ్రీరామమూర్తి వెలుగు ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 2004 44 10.00
38022 కథలు. 1892 కొడవటిగంటి సాహిత్య సమాలోచన కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ప్రగతి సాహితి, న్యూఢిల్లీ 1982 196 10.00
38023 కథలు. 1893 సాహిత్యంలో విప్లవోద్యమం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సృజన ప్రచురణలు, వరంగల్ 1971 81 2.00
38024 కథలు. 1894 బ్రాహ్మణులు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సమత, విజయవాడ 1977 24 0.60
38025 కథలు. 1895 వేదాలలో ఏమున్నది కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సమత, విజయవాడ 1977 28 0.75
38026 కథలు. 1896 ఒక అనార్యగాధ కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సమత, విజయవాడ 1977 26 0.60
38027 కథలు. 1897 ఒక అనార్యగాధ కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సమత, విజయవాడ 1977 26 0.60
38028 కథలు. 1898 ఆటవిక దశలో ఆడది కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సమత, విజయవాడ 1977 39 1.25
38029 కథలు. 1899 మాయదారి దేవుడు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సమత, విజయవాడ 1977 34 1.00
38030 కథలు. 1900 పదార్థంలో పరమాణువులు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వరూథినీ గ్రంథమాల, చెన్నై 1959 96 1.25
38031 కథలు. 1901 పావ్లావ్ పరిశోధనలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1963 50 0.75
38032 కథలు. 1902 బుద్ధికొలత అసాధారణ అనుభవాలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు| పీపుల్స్ బుక్స్, విజయవాడ 1983 56 5.00
38033 కథలు. 1903 శాస్త్ర పరిశోధనలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1956 69 0.10
38034 కథలు. 1904 కొడవటిగంటి బుద్ధికొలతవాదం ఒక పరిశీలన బి. సూర్యనారాయణ జనసాహితి ప్రచురణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1985 80 4.00
38035 కథలు. 1905 వ్యక్తిత్వం సాహిత్యం పై ప్రత్యేక సంచిక కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ప్రజాసాహితి సాహిత్యోద్యమ మాస పత్రిక 1980 97 2.00
38036 కథలు. 1906 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వాఙ్మయజీవిత సూచిక కాత్యాయనీ విద్మహే నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 112 25.00
38037 కథలు. 1907 కుటుంబరావు సాహిత్యం (వివిధ పత్రిక కత్తిరింపులు) కేతు విశ్వనాధరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 48 10.00
38038 కథలు. 1908 ప్లేటో ఆదర్శ రాజ్యం జి.వి. కృష్ణరావు సాహితీ కేంద్రం, తెనాలి 1962 474 10.00
38039 కథలు. 1909 ప్లేటో ఆదర్శ రాజ్యం జి.వి. కృష్ణరావు సాహితీ కేంద్రం, తెనాలి 1962 474 10.00
38040 కథలు. 1910 జేగంటలు జి.వి. కృష్ణరావు ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 251 6.00
38041 కథలు. 1911 జేగంటలు జి.వి. కృష్ణరావు ... ... 68 3.00
38042 కథలు. 1912 ఆదర్శశిఖరాలు జి.వి. కృష్ణరావు ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1963 349 6.00
38043 కథలు. 1913 ఆదర్శశిఖరాలు జి.వి. కృష్ణరావు జాకోబిన్ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 88 6.00
38044 కథలు. 1914 బొమ్మ ఏడ్చింది జి.వి. కృష్ణరావు శ్రీ అరవింద సాహిత్య సేవాసమితి, తెనాలి 1979 70 5.00
38045 కథలు. 1915 బొమ్మ ఏడ్చింది జి.వి. కృష్ణరావు శ్రీ అరవింద సాహిత్య సేవాసమితి, తెనాలి 1979 70 5.00
38046 కథలు. 1916 వసంతసేన జి.వి. కృష్ణరావు జనరల్ పబ్లిషర్సు, గుంటూరు 1959 116 1.00
38047 కథలు. 1917 జఘనసుందరి జి.వి. కృష్ణరావు ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి ... 90 1.00
38048 కథలు. 1918 జఘనసుందరి జి.వి. కృష్ణరావు ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి ... 90 1.00
38049 కథలు. 1919 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు ఒకటో సంపుటం-సాహిత్య విమర్శ జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1999 302 100.00
38050 కథలు. 1920 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు రెండో సంపుటం-సాహిత్య విమర్శ జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1999 333 100.00
38051 కథలు. 1921 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు మూడో సంపుటం-నవల జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1999 326 100.00
38052 కథలు. 1922 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు నాలుగో సంపుటం-నవలలు జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1998 314 100.00
38053 కథలు. 1923 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు ఐదో సంపుటం-నాటికలు, నాటకాలు జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1999 364 125.00
38054 కథలు. 1924 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు ఆరో సంపుటం-పద్యాలు, కధలు, ఇతరాలు జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1999 266 75.00
38055 కథలు. 1925 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు ఏడో సంపుటం-తాత్వికం జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1999 353 150.00
38056 కథలు. 1926 జి.వి. కృష్ణరావు రచనలు నాలుగో సంపుటం-నవలలు జి.వి. కృష్ణరావు ప్రభాస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1998 314 100.00
38057 కథలు. 1927 కీలు బొమ్మలు జి.వి. కృష్ణరావు ... ... 258 10.00
38058 కథలు. 1928 కీలు బొమ్మలు జి.వి. కృష్ణరావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1970 323 10.00
38059 కథలు. 1929 కీలు బొమ్మలు జి.వి. కృష్ణరావు త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1990 323 10.00
38060 కథలు. 1930 జి.వి. కృష్ణరావు సాహితీ కదంబం జి. ఆర్. కె. మూర్తి సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 261 95.00
38061 కథలు. 1931 సాహితీ చైత్రరథం (జి.వి. కృష్ణరావు సాహిత్య సమాలోచన) హితశ్రీ, సంజీవదేవ్, దొణప్ప, నాగళ్ల గురుప్రసాద్ జి.వి. కృష్ణరావు కుటుంబం, తెనాలి 2014 392 250.00
38062 కథలు. 1932 ఆత్రేయసాహితీ మొదటి సంపుటం నాటకాలు-1 కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1990 282 32.00
38063 కథలు. 1933 ఆత్రేయసాహితీ రెండవ సంపుటం నాటకాలు-2 కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1990 366 32.00
38064 కథలు. 1934 ఆత్రేయసాహితీ మూడవ సంపుటం నాటికలు కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1990 307 32.00
38065 కథలు. 1935 ఆత్రేయసాహితీ నాలుగవ సంపుటం నాపాట నీనోట పలకాలి-1 కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్,చెన్నై 1990 346 32.00
38066 కథలు. 1936 ఆత్రేయసాహితీ ఐదవ సంపుటం నాపాట నీనోట పలకాలి-2 కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1990 302 32.00
38067 కథలు. 1937 ఆత్రేయసాహితీ ఆరవ సంపుటం నాపాట నీనోట పలకాలి-3 కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్,చెన్నై 1990 307 32.00
38068 కథలు. 1938 ఆత్రేయసాహితీ ఏడవ సంపుటం కదంబం కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1990 226 32.00
38069 కథలు. 1939 ఆత్రేయసాహితీ మూడవ సంపుటం నాటికలు కొంగర జగ్గయ్య, పైడిపాల మనస్విని పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్,చెన్నై 1990 307 32.00
38070 కథలు. 1940 అతడు-ఆమె వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 454 12.00
38071 కథలు. 1941 అతడు-ఆమె వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 454 12.00
38072 కథలు. 1942 అతడు-ఆమె మూడవ భాగం వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 216 20.00
38073 కథలు. 1943 అతడు-ఆమె మూడవ భాగం వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 216 20.00
38074 కథలు. 1944 అతడు-ఆమె నాలుగో భాగం వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 187 12.00
38075 కథలు. 1945 అతడు-ఆమె నాలుగో భాగం వుప్పల లక్ష్మణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 187 12.00
38076 కథలు. 1946 నిద్రలేని రాత్రి వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణలు, బరంపురం 1983 24 3.00
38077 కథలు. 1947 గెరిల్లా వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణలు, బరంపురం 1982 39 1.50
38078 కథలు. 1948 స్వయంవరం కపిల కాశీపతి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1969 184 2.50
38079 కథలు. 1949 మాయలాంతరు వి. చంద్రశేఖరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2003 254 50.00
38080 కథలు. 1950 ఐదు హంసలు వి. చంద్రశేఖరరావు లైఫ్-లైన్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 255 75.00
38081 కథలు. 1951 ద్రోహవృక్షం / చిట్టచివరి రేడియో నాటకం వి. చంద్రశేఖరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2012 312 100.00
38082 కథలు. 1952 జీవని వి. చంద్రశేఖరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1994 136 22.00
38083 కథలు. 1953 లెనిన్ ప్లేస్ వి. చంద్రశేఖరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1998 184 35.00
38084 కథలు. 1954 వడ్ల చిలకలు తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1999 222 40.00
38085 కథలు. 1955 దేవర కోటేశు, హోరు తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 2007 192 90.00
38086 కథలు. 1956 దేవర కోటేశు, హోరు తల్లావజ్ఝల పతంజలి శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 2007 192 90.00
38087 కథలు. 1957 కె.యన్.వై. పతంజలి రచనలు కె.యన్.వై. పతంజలి పతంజలి మిత్ర మండలి, హైదరాబాద్ 2002 700 240.00
38088 కథలు. 1958 కె.యన్.వై. పతంజలి రచనలు కె.యన్.వై. పతంజలి పతంజలి మిత్ర మండలి, హైదరాబాద్ 2002 700 240.00
38089 కథలు. 1959 పతంజలి భాష్యం కె.యన్.వై. పతంజలి పర్ స్పెక్టివ్స్ హైదరాబాద్ 1989 56 10.00
38090 కథలు. 1960 పెంపుడు జంతువులు కె.యన్.వై. పతంజలి జయరామ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 231 20.00
38091 కథలు. 1961 పెంపుడు జంతువులు కె.యన్.వై. పతంజలి జయరామ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 231 20.00
38092 కథలు. 1962 రాజుగారు వారి వీరబొబ్బిలి కె.యన్.వై. పతంజలి శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 224 17.00
38093 కథలు. 1963 అప్పన్న సర్దార్ కె.యన్.వై. పతంజలి మనూ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 323 28.00
38094 కథలు. 1964 ఖాకీవనం కె.యన్.వై. పతంజలి శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 203 18.00
38095 కథలు. 1965 గెలుపు సరే... బ్రతకడం ఎలా కె.యన్.వై. పతంజలి సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2017 117 100.00
38096 కథలు. 1966 కథ కె.యన్.వై. పతంజలి ... ... 64 20.00
38097 కథలు. 1967 గోపాత్రుడు ఒక దెయ్యం ఆత్మకథ కె.యన్.వై. పతంజలి న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1993 223 35.00
38098 కథలు. 1968 గోపాత్రుడు ఒక దెయ్యం ఆత్మకథ కె.యన్.వై. పతంజలి న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1993 223 35.00
38099 కథలు. 1969 ఆధునిక ఋక్కులు వి.పి.బి. నాయర్ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1994 88 35.00
38100 కథలు. 1970 అమానుషం వి.పి.బి. నాయర్ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1994 154 50.00
38101 కథలు. 1971 శ్రీనాయర్ కథలు వి.పి.బి. నాయర్ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1996 168 60.00
38102 కథలు. 1972 శ్రీనాయర్ కథలు వి.పి.బి. నాయర్ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1996 168 60.00
38103 కథలు. 1973 అక్టోబర్ రెండు వి.పి.బి. నాయర్ శ్రీమతి రమ బి. నాయర్, సికిందరాబాద్ 2004 227 125.00
38104 కథలు. 1974 వెంటాడే నీడలు వి.పి.బి. నాయర్ శ్రీమతి రమ బి. నాయర్, సికిందరాబాద్ 2004 89 75.00
38105 కథలు. 1975 కథలు మునిపల్లె రాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 219 30.00
38106 కథలు. 1976 మునిపల్లె రాజు మాజికల్ రియలిజం కథలు అస్తిత్వనదం ఆవలి తీరాన మునిపల్లె రాజు కణ్వస గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2002 240 100.00
38107 కథలు. 1977 పుష్పాలు ప్రేమికులు పశువులు మునిపల్లె రాజు కణ్వస గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1992 241 40.00
38108 కథలు. 1978 కాకి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 2009 204 116.00
38109 కథలు. 1979 కట్టడి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 2007 214 75.00
38110 కథలు. 1980 ఊరబావి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1983 252 30.00
38111 కథలు. 1981 సూర్యుడు తలెత్తాడు కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 1988 238 30.00
38112 కథలు. 1982 ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ దళిత కథానికలు కొలకలూరి ఇనాక్ శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 266 100.00
38113 కథలు. 1983 శీలా వీర్రాజు కథలు శీలా వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 592 75.00
38114 కథలు. 1984 మైనా శీలా వీర్రాజు సుషమా ప్రచురణ 1965 313 7.00
38115 కథలు. 1985 మైనా శీలా వీర్రాజు శ్రీమహాలక్ష్మీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1986 312 20.00
38116 కథలు. 1986 రంగుటద్దాలు శీలా వీర్రాజు ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, తెనాలి 1964 128 2.00
38117 కథలు. 1987 మనసులోని కుంచె శీలా వీర్రాజు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఎంటర్ ప్రై జెస్, కాకినాడ 1968 116 2.00
38118 కథలు. 1988 కాంతిపూలు శీలా వీర్రాజు దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1967 174 3.00
38119 కథలు. 1989 పగా మైనస్ ద్వేషం శీలా వీర్రాజు సుపర్ణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1967 122 1.75
38120 కథలు. 1990 ఊరు వీడ్కోలు చెప్పింది శీలా వీర్రాజు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1976 114 6.00
38121 కథలు. 1991 సోమరాజు కథలు మొదటి భాగము రంధి సోమరాజు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1967 396 10.00
38122 కథలు. 1992 నేనేమి చేశాను రంధి సోమరాజు రచయిత, రాజమండ్రి 1960 126 1.50
38123 కథలు. 1993 ఆదర్శాలు-అవరోధాలు రంధి సోమరాజు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 176 6.00
38124 కథలు. 1994 ఉన్నతాశయాలు రంధి సోమరాజు ... ... 91 2.00
38125 కథలు. 1995 దేవుడైన మానవుడు రంధి సోమరాజు సాహితీ కేంద్రము, తెనాలి 1959 128 1.50
38126 కథలు. 1996 వాన జల్లు ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు శ్రీ వేదగిరి కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 258 80.00
38127 కథలు. 1997 గులాబి ముళ్లు ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు సాగర్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై ... 134 10.00
38128 కథలు. 1998 ఆకులురాలే కాలం ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1978 397 12.00
38129 కథలు. 1999 మొగలి రేకులు ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1983 196 10.00
38130 కథలు. 2000 తుమ్మెద-సంపెంగ ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు నేతాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 173 3.80
38131 కథలు. 2001 అంది(ద)ని మేఘాలు ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు ... ... 102 5.00
38132 కథలు. 2002 సుఖమా-సుందరీ ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1959 156 2.00
38133 కథలు. 2003 ప్రేమించిన మనిషి ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు నవభారత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 199 10.00
38134 కథలు. 2004 వసంతం ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు భవాని బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1971 342 9.00
38135 కథలు. 2005 వంశధార బలివాడ కాంతారావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 452 25.00
38136 కథలు. 2006 ఢిల్లీ మజిలీలు-1 బలివాడ కాంతారావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 247 18.00
38137 కథలు. 2007 ఢిల్లీ మజిలీలు-2 బలివాడ కాంతారావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 252 18.00
38138 కథలు. 2008 దగాపడిన తమ్ముడు బలివాడ కాంతారావు ... ... 288 10.00
38139 కథలు. 2009 కర్మభూమి బలివాడ కాంతారావు ... 1981 94 5.00
38140 కథలు. 2010 నాలుగు మంచాలు బలివాడ కాంతారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1973 211 2.50
38141 కథలు. 2011 మరో రాజశేఖర చరిత్ర బలివాడ కాంతారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 203 75.00
38142 కథలు. 2012 గోడమీద బొమ్మ బలివాడ కాంతారావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 176 6.00
38143 కథలు. 2013 మన్నుతిన్న మనిషి బలివాడ కాంతారావు గోల్డెన్ ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1971 164 6.00
38144 కథలు. 2014 మన్నుతిన్న మనిషి బలివాడ కాంతారావు గోల్డెన్ ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1971 164 6.00
38145 కథలు. 2015 నెలవంక రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు ఆంధ్రరాష్ట్ర హిందీ ప్రచారసంఘము, విజయవాడ 1950 233 2.00
38146 కథలు. 2016 నెలవంక రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు శ్రీ రావూరు సాహిత్య స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ 1976 216 6.00
38147 కథలు. 2017 పాలవెల్లి రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు రవీంద్ర పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్టణం 1967 484 10.00
38148 కథలు. 2018 పొంగిన తుంగభద్ర రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు శ్రీ రావూరు సాహిత్య స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ ... 102 4.00
38149 కథలు. 2019 హంసలదీవి రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు దివిసీమ సాహితీ సమితి, అవనిగడ్డ 1983 88 5.00
38150 కథలు. 2020 ఇచట వీచిన గాలి రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు శ్రీ రావూరు సాహిత్య స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ 1975 97 4.00
38151 కథలు. 2021 ఇచట వీచిన గాలి రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు శ్రీ రావూరు సాహిత్య స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ 1975 97 4.00
38152 కథలు. 2022 తాజ్ మహల్ వల్లూరు శివప్రసాద్ గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1987 174 15.00
38153 కథలు. 2023 కురిసిన మబ్బు వల్లూరు శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 104 25.00
38154 కథలు. 2024 ముందే మేలుకో వల్లూరు శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 135 75.00
38155 కథలు. 2025 ముందే మేలుకో వల్లూరు శివప్రసాద్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 135 75.00
38156 కథలు. 2026 కాలాతీత వ్యక్తులు పి. శ్రీదేవి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2002 220 32.00
38157 కథలు. 2027 కాలాతీత వ్యక్తులు పి. శ్రీదేవి దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సన్సు, సికిందరాబాద్ 1962 328 6.00
38158 కథలు. 2028 కాలాతీత వ్యక్తులు పి. శ్రీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1981 320 12.00
38159 కథలు. 2029 తొలిమలుపు వీరాజీ మారుతీ గీతా గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 2006 125 50.00
38160 కథలు. 2030 తొలిమలుపు వీరాజీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1960 231 3.00
38161 కథలు. 2031 తొలిమలుపు వీరాజీ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 240 6.00
38162 కథలు. 2032 విడీవిడని చిక్కులు వీరాజీ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1967 182 2.50
38163 కథలు. 2033 ఎదిగీ ఎదగని మనుషులు వీరాజీ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 352 20.00
38164 కథలు. 2034 ప్రేమకి చోటెక్కడ వీరాజీ సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 263 10.00
38165 కథలు. 2035 రాతిమేడ వీరాజీ అవంతీ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 126 1.50
38166 కథలు. 2036 రాతిమేడ వీరాజీ సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 152 10.00
38167 కథలు. 2037 ఇద్దరం ఒకటే వీరాజీ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1968 271 2.00
38168 కథలు. 2038 గాలివాన కథాసంకలనం మొదటిభాగం పాలగుమ్మి పద్మరాజు సత్య పబ్లికేషన్స్,చెన్నై 1984 225 25.00
38169 కథలు. 2039 పాలగుమ్మి పద్మరాజు రచనలు మొదటి సంపుటం పాలగుమ్మి పద్మరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 499 260.00
38170 కథలు. 2040 పాలగుమ్మి పద్మరాజు రచనలు రెండవ సంపుటం పాలగుమ్మి పద్మరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 391 180.00
38171 కథలు. 2041 కటకటాల గది రామవరపు వేణుగోపాలరావు రాకేష్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 188 16.00
38172 కథలు. 2042 విశ్వ భారతి పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు అరుణశ్రీ గ్రంథమాల, సికింద్రాబాద్ 1958 111 1.00
38173 కథలు. 2043 వైకుంఠపాళి పి.వి. కృష్ణమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1961 132 1.50
38174 కథలు. 2044 మల్లెల మనుసులు ఎ.బి.వి. నరసింహారావు నటరాజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 180 6.50
38175 కథలు. 2045 విషసర్పాలు సికిందర్ శ్రీమహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1985 232 18.00
38176 కథలు. 2046 దీక్ష వి. నాగేశ్వర శర్మ జగ్ జీవన్ పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1972 32 1.50
38177 కథలు. 2047 మణికర్ణిక పెమ్మరాజు భానుమూర్తి శ్రీ దుర్గా ప్రింటింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1960 177 2.50
38178 కథలు. 2048 జీవనం లంకిపల్లె న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1999 206 50.00
38179 కథలు. 2049 కన్యాకుమారి భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1998 78 10.00
38180 కథలు. 2050 అగ్ని గర్భ కలువగుంట రామమూర్తి రచయిత 1989 397 40.00
38181 కథలు. 2051 వీధినర్తకి విజయాత్రేయ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1971 196 5.00
38182 కథలు. 2052 గాలిబుడగలు పి.యన్. మూర్తి Aress Book Club, India 2003 295 50.00
38183 కథలు. 2053 మానవుడే మహనీయుడు భాగవతుల రాధాకృష్ణ నవకళా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 196 10.00
38184 కథలు. 2054 ప్రియవాదిక ... ... ... 160 10.00
38185 కథలు. 2055 ప్రేమసాగరం శరత్ కళ కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 279 25.00
38186 కథలు. 2056 పాపికొండలు ... ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 257 10.00
38187 కథలు. 2057 పాపికొండలు ... ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 257 10.00
38188 కథలు. 2058 వాసుదేవమూర్తి బి.ఎల్. సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీదేవీ పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1982 237 14.00
38189 కథలు. 2059 మృత్యుంజయులు బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 134 5.00
38190 కథలు. 2060 జిగీష వేదాంతం సుబ్రహ్మణ్యం తారక్ నాధ్, చెన్నై 1976 272 8.00
38191 కథలు. 2061 ఆయువు పట్టు భీమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 87 6.00
38192 కథలు. 2062 మేలు కొంది మహిళాలోకం కృష్ణార్జున్ కృష్ణార్జున పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1983 282 20.00
38193 కథలు. 2063 కరివేపాకు ... ... ... 226 5.00
38194 కథలు. 2064 ఎనిమిదో అడుగు మొండెపు ప్రసాద్ విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2008 220 60.00
38195 కథలు. 2065 బ్రహ్మవాక్కు ... ... ... 185 5.00
38196 కథలు. 2066 డాక్టర్ కథ చాగంటి సూర్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 140 3.25
38197 కథలు. 2067 బికారి వి.డి. ప్రసాదరావు మహోదయ ప్రచురణలు ... 104 1.00
38198 కథలు. 2068 రాగద్వేషాలు వల్లభ్ అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1964 92 1.50
38199 కథలు. 2069 ముత్యాల జల్లు ... ... ... 184 10.00
38200 కథలు. 2070 జీవన యాత్రలో చీకటి వెలుగులు సర్వజిత్ శ్రీకవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 160 12.00
38201 కథలు. 2071 జ్ఞాతి కలహము శ్రీనివాసపురం సోదరులు జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 192 6.00
38202 కథలు. 2072 యుగధర్మం కప్పగంతుల మురళీకృష్ణ ... ... 280 10.00
38203 కథలు. 2073 ??? ... ... ... 164 5.00
38204 కథలు. 2074 అడవి వసంతరావు దేశపాండే విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 164 30.00
38205 కథలు. 2075 సింగరేణి మండుతోంది జాతశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 182 15.00
38206 కథలు. 2076 మరో మలుపు చిట్టిబాబు విజయా బుక్ లింక్స్, విజయవాడ ... 146 10.00
38207 కథలు. 2077 ఆస్తి పొన్నలూరి రాధాకృష్ణమూర్తి అభ్యుదయ ప్రచురణాలయం, ఖమ్మం 1967 480 10.00
38208 కథలు. 2078 పుట్టుమచ్చ భయంకరం బుచ్చి వెంకటాచార్యులు ... ... 95 1.15
38209 కథలు. 2079 లీలావతి 2వ భాగము పోలవరపు రామబ్రహ్మము కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 234 6.00
38210 కథలు. 2080 పున్నమివెన్నెల పునరాగమనం ... ... ... 190 3.00
38211 కథలు. 2081 మాయాబజార్ శశికళ శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 176 15.00
38212 కథలు. 2082 మారని జీవితం కురిచేటి సీతారామగుప్త నళిని పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 130 1.00
38213 కథలు. 2083 నిశీధి నాదం మామిళ్ల కోటేశ్వరరావు ... ... 146 3.00
38214 కథలు. 2084 ధర్మశాల పిడపర్తి సుబ్బయ్య శాస్త్రి రచయిత, రాజమండ్రి 1984 141 6.00
38215 కథలు. 2085 ప్రణయం..ప్రళయం...ప్రణవం ... ... ... 256 5.00
38216 కథలు. 2086 ది రైటర్స్ రైటర్ యమ్.యస్. భాను విశ్వశాంతి పబ్లికేషన్స్, వుయ్యూరు 1986 244 20.00
38217 కథలు. 2087 వెదురు పొదలు నినదించాయి జాతశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1980 154 7.00
38218 కథలు. 2088 ఆత్మహత్య సి. నరసింహారావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1980 156 7.50
38219 కథలు. 2089 శ్రీముఖి-రొమాంటిక్ రోగ్ నారాయణ డి.వి.వి.ఎస్. జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 240 50.00
38220 కథలు. 2090 సాగర కుమారి త్రిపురారిభట్ల వీరరాఘస్వామి జాకొబిన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి ... 125 15.00
38221 కథలు. 2091 కన్నీటికి నోరొచ్చింది కాశీవిశ్వనాథ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 217 10.00
38222 కథలు. 2092 పేరిగాడి ప్రతాపం పూర్ణ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1962 58 0.88
38223 కథలు. 2093 డ్రాక్యుల మైథిలీ వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1995 240 40.00
38224 కథలు. 2094 బ్రహ్మ వాక్కు కాజ వెంకట పద్మనాభరావు కృష్ణవేణీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1977 185 5.00
38225 కథలు. 2095 యాత్ర కృష్ణ దేవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1978 303 11.00
38226 కథలు. 2096 దుమారం కొమాండూరి కె. అనంతాచార్య, రేపల్లె 1951 55 8.00
38227 కథలు. 2097 నవశక్తి రాయసం సుబ్బారావు రచయిత 1974 164 10.00
38228 కథలు. 2098 కాలం చెప్పిన కథ పాలపర్తి నాగేశ్వరరావు లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 256 13.00
38229 కథలు. 2099 దోరవయసు జోరులో... ప్రఫుల్ల చంద్ర పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 216 16.00
38230 కథలు. 2100 ఊరు అంటుకుంది వి. మోహన్ కుమార్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1982 244 15.00
38231 కథలు. 2101 స్వీట్ రివెంజ్ జి.వి. అమరేశ్వరరావు సింధూర పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1997 287 50.00
38232 కథలు. 2102 అతకని బ్రతుకులు గోపరాజు వెంకటానందము ఏలూరు టైమ్స్, ఏలూరు 1935 128 15.00
38233 కథలు. 2103 ప్రపంచ సరళి ఆకుండి సత్యనారాయణ శ్రీ వేదవ్యాస ప్రెస్, విజయనగరము 1941 135 10.00
38234 కథలు. 2104 శాకుంతలం ... ... ... 203 10.00
38235 కథలు. 2105 డాక్టరమ్మ పొట్లూరి క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, గుడివాడ 1967 160 3.50
38236 కథలు. 2106 సస్పెన్స్ కిల్లర్ ఎమ్.ఎస్. భాను రచన పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1994 216 30.00
38237 కథలు. 2107 ప్రేమానందలహరి ... ... ... 256 15.00
38238 కథలు. 2108 చీకటికళ్ళు అడపా చిరంజీవి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1938 228 20.00
38239 కథలు. 2109 ఒక వెన్నెలరాత్రి నవరాగ రవి మోహన్ పానుగంటి బుక్స్, చెన్నై 1996 176 20.00
38240 కథలు. 2110 వనిత ... ... ... 276 10.00
38241 కథలు. 2111 జీవన భాష్యం యామినీ సరస్వతి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 223 14.00
38242 కథలు. 2112 మృత్యు దర్శని ... ... ... 200 5.00
38243 కథలు. 2113 రాగవిపంచి ... ... ... 288 5.00
38244 కథలు. 2114 కళామందిర్ ... ... 1978 183 10.00
38245 కథలు. 2115 రేణుక సరిపల్లి శ్రీమన్నారాయణరెడ్డి విజయ భారతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 48 0.90
38246 కథలు. 2116 మానవారణ్యం జి.సి. కొండయ్య నవజనత పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1979 330 14.00
38247 కథలు. 2117 చాటువు-తెఱచాటువు గోవిందరాజు వేంకటసుబ్బారావు ... 1944 74 2.00
38248 కథలు. 2118 చూడు చూడు అమెరికా యార్లగడ్డ కమీర ఆంధ్రజ్యోతి వీక్లి 1987 231 15.00
38249 కథలు. 2119 పరిణతి స్ఫూర్తిశ్రీ విపంచికా ప్రచురణ, కాకినాడ 1953 80 0.12
38250 కథలు. 2120 వసంతగీతం పులి ఆనందమోహన్ గోదావరి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 300 20.00
38251 కథలు. 2121 మనసులు మారాలి గట్టుపల్లి ఆశీర్వాదం రచయిత 1970 73 2.25
38252 కథలు. 2122 మనసులు మారాలి గట్టుపల్లి ఆశీర్వాదం రచయిత 1970 73 2.25
38253 కథలు. 2123 చెయిన్ బ్యాచ్ శివనాగు పద్మప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 284 36.00
38254 కథలు. 2124 సదువుకున్న మారాజులు పోలాప్రగడ సత్యనారాయణ మూర్తి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 196 15.00
38255 కథలు. 2125 ప్రణయభారం బెల్లంకొండ శ్రీరాములు సృజన పబ్లికేషన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1983 184 6.50
38256 కథలు. 2126 ఎడారిగులాబి ఎస్. నారాయణ చౌదరి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1972 170 8.50
38257 కథలు. 2127 సంజ వెలుగు ఆర్. అనంతపద్మనాభరావు సిద్ధార్థ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 200 12.00
38258 కథలు. 2128 పుత్తడి బొమ్మ రామవరపు వేణుగోపాలరావు శ్రీ మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 131 6.00
38259 కథలు. 2129 మృత్యుబహుమతి జేమ్స్ హాడ్లీ ఛేజ్ గీతా పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1987 233 20.00
38260 కథలు. 2130 నాకీ ఉద్యోగం వద్దు భమిడిపాటి రామగోపాలం శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 155 20.00
38261 కథలు. 2131 త్రివర్ణ పతాక ... ... ... 218 10.00
38262 కథలు. 2132 మరణ కిరణం బొమ్మిడి అచ్చారావు నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 180 16.00
38263 కథలు. 2133 తార హజరా శ్రీకవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 335 18.00
38264 కథలు. 2134 ప్రజ్వలన కండ్లకుంట శరత్ చంద్ర ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2009 256 60.00
38265 కథలు. 2135 కళారాధన ... ... ... 164 10.00
38266 కథలు. 2136 నిషిద్ధస్మృతి రమేశ్చంద్ర చటర్జీ శ్రీశైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 244 30.00
38267 కథలు. 2137 సూపర్ హిట్ అను దిక్కుమాలిన కథ మల్లిక్ జయరామ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 280 25.00
38268 కథలు. 2138 ఉష్ ష్ ష్ ... మల్లిక్ పద్మా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1993 328 40.00
38269 కథలు. 2139 మృత్యు కెరటం మంజరి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1986 164 12.00
38270 కథలు. 2140 ప్రేమప్రదక్షిణ లావాణ్య అనంతలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 155 9.00
38271 కథలు. 2141 కోటివీరన్న సాహసం అంతటి నరసింహం సమతా సాహితి, విశాఖపట్నం 1975 106 6.00
38272 కథలు. 2142 విచిత్ర కవచం శీతం రాజు శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 100 6.00
38273 కథలు. 2143 విచిత్ర కవచం శీతం రాజు శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 100 6.00
38274 కథలు. 2144 కితకితలు పకపకలు మహర్షి రచయిత 1990 279 32.00
38275 కథలు. 2145 పోలీస్ ఇన్ ఫార్మర్ జి.వి. అమరేశ్వరరావు గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 272 32.00
38276 కథలు. 2146 X మిస్ జి.వి. అమరేశ్వరరావు గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 288 30.00
38277 కథలు. 2147 ఒన్ మాన్ ఆర్మీ జి.వి. అమరేశ్వరరావు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 244 45.00
38278 కథలు. 2148 అహమహమిక... మందడి తిలక్ శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 318 25.00
38279 కథలు. 2149 ప్రేమ కిరణం యం.ఎస్. భాను శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 195 16.00
38280 కథలు. 2150 అణ్వాస్త్రం అడపా చిరంజీవి పద్మప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 244 30.00
38281 కథలు. 2151 గౌరీశంకర్ దుగ్గరాజు వెంకట హనుమంతరావు ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1969 292 5.00
38282 కథలు. 2152 క్రాంతి ... ... ... 180 2.00
38283 కథలు. 2153 ఎడారి రేచులు శ్యాంబాబు శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 184 18.00
38284 కథలు. 2154 కన్నీటి పంట పరుచూరి కోటేశ్వరరావు ప్రభాత్ అండ్ కో., తెనాలి 1969 179 4.00
38285 కథలు. 2155 సప్తసింధు జి.వి. పూర్ణచంద్ కృష్ణాజిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1991 224 20.00
38286 కథలు. 2156 డ్రాక్యుల విశ్వప్రసాద్ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 252 22.00
38287 కథలు. 2157 సముద్రశ్రీ గోరస వీరబ్రహ్మాచారి రచయిత 1962 230 3.50
38288 కథలు. 2158 దిక్కుల మొదళ్ళు రాఘవ జగ్ జీవన్ పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1967 222 5.50
38289 కథలు. 2159 విచిత్ర బంధం జయాబాల నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 215 18.00
38290 కథలు. 2160 స్వర్గానికి వీడ్కోలు సి.వి. రెడ్డి వి.ఎల్.పి. పబ్లికేషన్స్, మదనపల్లి 1984 336 25.00
38291 కథలు. 2161 పవిత్ర హృదయులు ... ... ... 207 10.00
38292 కథలు. 2162 కల్పవృక్షంలో కార్చిచ్చు కాశీనాథ విశ్వం మధుసూదన్ పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1981 284 16.00
38293 కథలు. 2163 చీకట్లో కాంతి రేఖలు అంతటి నరసింహం సమతా సాహితి, హైదరాబాద్ 1996 312 45.00
38294 కథలు. 2164 జోరాజానీ ... శ్రీ కృష్ణా బుక్ డిపో., రాజమండ్రి ... 46 0.25
38295 కథలు. 2165 మరపురాని పాప సుజాత-నటరాజ్ రచయిత 1986 96 5.00
38296 కథలు. 2166 నల్లవజ్రం యస్.ఆర్. పవన్ కుమార్ అబంపి పబ్లికేషన్స్, గోదావరిఖని 1987 116 10.00
38297 కథలు. 2167 ది ఫ్యూచర్ పసుపులేటి తాతారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2009 248 50.00
38298 కథలు. 2168 వెలుగుబాట దుద్దుకూరు సుబ్బారావు శ్రీ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, ప్రకాశం 1977 164 5.00
38299 కథలు. 2169 చీకటి దేవతలు శార్వరి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 151 11.00
38300 కథలు. 2170 మోగిన గంట కొలిపాక మధుసూదనరావు, పబ్బరాజు గోపాలరావు కాంతం పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం ... 98 4.25
38301 కథలు. 2171 ప్రేమదాసు ... ... ... 150 2.00
38302 కథలు. 2172 ప్రేమ విజయం విభావసు శ్రీకవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 284 22.00
38303 కథలు. 2173 అనుభవానికి హద్దులు చంద్రమౌళి ఆంధ్రవిశ్వ సాహితి, సికింద్రాబాద్ 1962 129 1.20
38304 కథలు. 2174 వెదురుపొదలు కృష్ణజ నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 236 20.00
38305 కథలు. 2175 ఎడారి గులాబి ఎస్. నారాయణ చౌదరి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1972 170 8.50
38306 కథలు. 2176 మోడు గులాబీ మండపాక రాజేశ్వర శాస్త్రి జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1964 144 2.50
38307 కథలు. 2177 ఏటికి ఎదురీత కోలాహలం లక్ష్మణరాజు నాగినీ పబ్లికేషన్స్, మిర్యాలగూడ 1978 163 8.00
38308 కథలు. 2178 తులసి కోలాహలం లక్ష్మణరాజు నాగినీ పబ్లికేషన్స్, మిర్యాలగూడ 1977 139 6.00
38309 కథలు. 2179 పరిష్కారం కోలాహలం లక్ష్మణరాజు నాగినీ పబ్లికేషన్స్, మిర్యాలగూడ 1974 312 6.00
38310 కథలు. 2180 ఇండియన్ డెడ్‌లాక్ జయవీర్ సంజీవి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1986 107 5.00
38311 కథలు. 2181 రాధామనోహరాలు రాధామనోహరన్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1978 125 4.50
38312 కథలు. 2182 చంద్రిక బుద్ధవరపు వేంకటరత్నం జాగృతి ప్రచురణ 1955 90 1.00
38313 కథలు. 2183 కౌగిలి జయ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 176 30.00
38314 కథలు. 2184 డార్లింగ్ ఐ లవ్ యూ దేవినేని ఉష స్వర్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 244 38.00
38315 కథలు. 2185 మాధవుఁడు పం. బాలకృష్ణమూర్తి త్రిలింగ గ్రంథమాల, తిరుపతి 1968 174 2.00
38316 కథలు. 2186 వెన్నెల నీడలు ఓంకార్ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 208 13.00
38317 కథలు. 2187 విశాల ప్రశాంత సుదర్శన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 244 7.00
38318 కథలు. 2188 పాతరోజులు గొల్లపూడి నారాయణ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1965 380 5.50
38319 కథలు. 2189 మూగరాగాలు జి.వి. సకల సాహితీ స్రవంతి ప్రచురణ 1980 184 10.00
38320 కథలు. 2190 ఇటు ఊరూ-అటు ఏఱూ రాఘవ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1973 370 12.00
38321 కథలు. 2191 బొంబాయి ఖూనీ ... ... ... 84 1.00
38322 కథలు. 2192 పెళ్ళికాని పిల్లలు అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 68 10.00
38323 కథలు. 2193 సుత్తి సుత్తి సుత్తి సుత్తి జంట శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 203 16.00
38324 కథలు. 2194 దేవుళ్లారా మీ పేరేమిటి శ్రీకాంత్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 165 4.00
38325 కథలు. 2195 రంగు బొమ్మ ధరణీప్రగడ వెంకటశేషగిరిరావు జయశ్రీ సాహిత్య మందిర్, కాకినాడ 1979 151 8.00
38326 కథలు. 2196 సాగరకన్య రామినేని ఫణీంద్ర లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 294 38.00
38327 కథలు. 2197 రాగో సాధన సృజన పబ్లికేషన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1996 148 16.00
38328 కథలు. 2198 నల్లపూసలు పరుచూరి బ్రదర్స్ శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 270 25.00
38329 కథలు. 2199 భరతఖండం భగ్గుమంటోంది పరుచూరి బ్రదర్స్ శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 282 25.00
38330 కథలు. 2200 స్వర్ణసీమకు స్వాగతం మహేంద్ర కథాకోకిల, దామల్ చెరువు 1991 111 14.00
38331 కథలు. 2201 ఎర్ర కలువ కె. కిరణ్ కుమార్ నవసాయి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 256 30.00
38332 కథలు. 2202 పువ్వుల మేడ డి. వెంకట్రామయ్య దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1972 132 10.00
38333 కథలు. 2203 ఆరిపోయిన జ్యోతి మెరపల సూర్యనారాయణ జైహింద్ బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 60 2.00
38334 కథలు. 2204 అనుక్షణం ప్రాణభయం బొమ్మిడి అచ్చారావు గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 224 20.00
38335 కథలు. 2205 అశ్రువర్షం సుబ్బారావు దుర్గా పబ్లిషర్సు, పెదముత్తేవి ... 130 2.75
38336 కథలు. 2206 లోగుట్టు కాలమేఘం తెలుగు వెలుగు బుక్స్, విజయవాడ ... 92 2.50
38337 కథలు. 2207 జంగిల్ కింగ్ షంషేర్ 1వ భాగం వై.వి. రావ్ చిత్రలేఖ గ్రంథమాల, మద్రాసు 1962 112 0.50
38338 కథలు. 2208 జంగిల్ కింగ్ షంషేర్ 1వ భాగం వై.వి. రావ్ చిత్రలేఖ గ్రంథమాల, మద్రాసు 1962 100 1.00
38339 కథలు. 2209 లేడీ లాయర్ బి.యన్. కృష్ణమూర్తి శ్రీ గణేష్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1979 144 7.50
38340 కథలు. 2210 ఆపదలో అమ్మాయి పోతుకూచి వెంకటేశ్వర్లు పోతుకూచి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1981 107 5.00
38341 కథలు. 2211 పక్షులు పసుపులేటి మల్లికార్జునరావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 155 6.00
38342 కథలు. 2212 విషవలయం బోసుబాబు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1967 362 25.00
38343 కథలు. 2213 చిన్నారి చెల్లెలు మహమ్మద్ హుస్సేన్ రచయిత, దొరసానిపాడు ... 213 25.00
38344 కథలు. 2214 అపాయంలో ఉపాయం యడవల్లి ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 46 2.00
38345 కథలు. 2215 జీవితము శ్రీరామకవచం వేంకటేశ్వరశాస్త్రి లలితా అండ్ కో., ఏలూరు 1955 140 1.00
38346 కథలు. 2216 సుచరిత ఏ.ఎస్.వి. రమణరావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 99 2.00
38347 కథలు. 2217 సంక్రాంతి ముగ్గులు ఇసుకపల్లి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి నవ్యభారతి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 48 0.90
38348 కథలు. 2218 జై మంగళా ... ... ... 316 25.00
38349 కథలు. 2219 అభాగిని చిల్లరిగె శ్రీనివాసరావు అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1948 204 1.00
38350 కథలు. 2220 ప్రథమ సోపానము ఎ. ఈశ్వరరావు ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1967 154 2.00
38351 కథలు. 2221 మగబుద్ధి మేర్లపాక మురళి సిందు పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1992 238 5.00
38352 కథలు. 2222 ఒకే అథ్యాయం అడ్సుమిల్లి పూర్ణచంద్రరావు దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1964 178 10.00
38353 కథలు. 2223 ఇహపరాలు వాసమూర్తి భారతీ ప్రచురణలు, ఏలూరు 1973 362 8.00
38354 కథలు. 2224 యుగపురుషుడు భీశెట్టి లక్ష్మణరావ్ సాధన పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 71 6.00
38355 కథలు. 2225 కోటి కుటుంబాల ఘోష కె. బ్రహ్మానందరావు రజతోత్సవ సంవత్సర ప్రచురణ 1978 140 5.00
38356 కథలు. 2226 మూగ తుమ్మెద దోనేపూడి రాజారావు దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1964 138 2.00
38357 కథలు. 2227 ఆచారి అమెరికాయాత్ర మొదటి భాగం దాసరి నారాయణరావు గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 359 30.00
38358 కథలు. 2228 వాసుదేవమూర్తి బి.ఎల్. సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ దేవి పబ్లికేషన్సు, కాకినాడ 1982 237 14.00
38359 కథలు. 2229 కలనిజమాయెగా విజయకృష్ణ నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1985 312 25.00
38360 కథలు. 2230 రగిలే జాబిలి పి.వి. ప్రకాశరావు అనంతలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 195 12.00
38361 కథలు. 2231 రేపటి పౌరులు వల్లూరు శివప్రసాద్ తెలుగు సాహితి ప్రచురణ, కడప 1981 160 7.00
38362 కథలు. 2232 క్రాంతి చిట్టిబాబు శ్రీ క్రాంతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1985 340 25.00
38363 కథలు. 2233 ఆ.మె.లో ఏముంది డి.వి.ఎస్.బి. రామమూర్తి రచయిత, గుంటూరు 1997 88 25.00
38364 కథలు. 2234 స్నేహలత దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1962 231 15.00
38365 కథలు. 2235 పతిత-పతివ్రత టి. యస్. చలం రచయిత, ఏలూరు 1996 352 50.00
38366 కథలు. 2236 చుక్కాని మంచళ్ల సుదర్శనాచార్యులు రచయిత 1945 248 2.50
38367 కథలు. 2237 ప్రతారణము కొమరవోలు నాగభూషణరావు సాహిత్యలతా గ్రంథమాల, గుంటూరు 1953 101 2.00
38368 కథలు. 2238 గాలిలో ఓ క్షణం గొల్లపూడి మారుతీరావు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1966 95 2.00
38369 కథలు. 2239 లీలా మనోహరం మల్లాది సూరిబాబు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ ... 138 2.00
38370 కథలు. 2240 అభిషిక్తుడు పడాల డగ్లస్ మెమోరియల్ లిటరేచర్ సెంటర్, రాజమండ్రి 1975 323 5.00
38371 కథలు. 2241 కృష్ణ ధారా రామనాథ శాస్త్రి మధుమతి పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు ... 320 100.00
38372 కథలు. 2242 ఇద్దరు తల్లులు అందే నారాయణస్వామి దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1964 456 10.00
38373 కథలు. 2243 శాపగ్రస్తులు కంచి వాసుదేవరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1962 222 3.00
38374 కథలు. 2244 తృష్ణ మంథా వెంకటరమణరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 433 20.00
38375 కథలు. 2245 కదుల్తున్న కాలచక్రం చిట్టిబాబు గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 244 10.00
38376 కథలు. 2246 మృత్యుంజయులు బొల్లిముంత శివరామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1968 172 3.00
38377 కథలు. 2247 మేనీటర్ శైలకుమార్ మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 288 36.00
38378 కథలు. 2248 ఏకాంత శైలకుమార్ ... ... 248 6.00
38379 కథలు. 2249 కీరవాణి పి.ఎస్. నారాయణ నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1977 164 5.00
38380 కథలు. 2250 సుమాంజలి మొదటి భాగము చిన్నము హనుమయ్య చౌదరి రచయిత, మాచవరము, పల్నాడు 1959 31 0.62
38381 కథలు. 2251 సుమాంజలి రెండవ భాగము చిన్నము హనుమయ్య చౌదరి రచయిత, మాచవరము, పల్నాడు 1960 32 0.50
38382 కథలు. 2252 సుమాంజలి మూడవ భాగము చిన్నము హనుమయ్య చౌదరి రచయిత, మాచవరము, పల్నాడు 1960 40 1.00
38383 కథలు. 2253 అర్ధరాత్రి ఆడపడుచులు మైనంపాటి భాస్కర్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 388 30.00
38384 కథలు. 2254 ఉమ్మడి మొగుడు అక్కపెద్ది వెంకటేశ్వరశర్మ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 336 15.00
38385 కథలు. 2255 ఏడుకొండలు రంగధామ్ ప్రేమ్ చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1962 176 1.75
38386 కథలు. 2256 కొత్తబాట మంజుశ్రీ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1959 199 2.25
38387 కథలు. 2257 పరాజితులు మంజుశ్రీ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1958 136 7.50
38388 కథలు. 2258 ఎడారిలో కలువపూలు సత్యం శంకరమంచి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1975 164 4.50
38389 కథలు. 2259 రేపటి దారి సత్యం శంకరమంచి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 192 6.00
38390 కథలు. 2260 ఆఖరి ప్రేమ లేఖ సత్యం శంకరమంచి ఛాయా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 80 2.50
38391 కథలు. 2261 బ్రతుకుబొంగరం రావులపాటి సీతారాంరావు వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1986 260 25.00
38392 కథలు. 2262 సింహగర్జన లక్ష్మీకాంత మోహన్ నవయుగ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు ... 259 15+
38393 కథలు. 2263 ప్రతిబింబాలు దోనేపూడి రాజారావు గణేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1969 232 6.00
38394 కథలు. 2264 నందన వనం నందం రామారావు లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 212 14.00
38395 కథలు. 2265 బ్రతికిన దినాలు తూలికా భూషణ్ దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1963 146 6.00
38396 కథలు. 2266 త్యాగము-ప్రేమ పాల్వాది శాయిబాబు ... 1980 59 3.50
38397 కథలు. 2267 మంటల్లో మంచుఖండం పురాణపండ రంగనాథ్ శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 276 5.00
38398 కథలు. 2268 స్వర్ణాలయం పురాణపండ రంగనాథ్ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 296 20.00
38399 కథలు. 2269 భవిష్యద్దర్శనం భాస్కరభట్ల కృష్ణారావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1966 342 10.00
38400 కథలు. 2270 ఋణానుబంధం మంజుశ్రీ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1958 99 1.50
38401 కథలు. 2271 జన్మధాత్రి అంతటి నరసింహం రచయిత, హైదరాబాద్ 2002 239 80.00
38402 కథలు. 2272 ధన్య(జీ)ఈవులు యం. భండారి విశ్వసాహితి అనుబంధ ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1997 43 10.00
38403 కథలు. 2273 మోహరాత్రి చిక్కాల కృష్ణారావు రచయిత 1988 56 6.00
38404 కథలు. 2274 ఆహుతి శ్రీపతి దత్తాత్రేయ శర్మ శాంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 184 6.00
38405 కథలు. 2275 పల్లె పిలిచింది ద్వారకా విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 261 33.00
38406 కథలు. 2276 బలిపశువు జాతశ్రీ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 152 5.00
38407 కథలు. 2277 మంద్ర జాలము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య ది వరల్డ్ టీచర్ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1985 250 25.00
38408 కథలు. 2278 ప్రస్థానం చెరబండరాజు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 286 14.00
38409 కథలు. 2279 నిప్పురాళ్ళు చెరబండరాజు దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1983 260 15.00
38410 కథలు. 2280 దారి పొడుగునా చెరబండరాజు ఉదయకిరణ ప్రచురణ 1985 66 10.00
38411 కథలు. 2281 మా పల్లె చెరబండరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1978 180 4.00
38412 కథలు. 2282 ఉప్పెన సిరిపల్లి కృష్ణారెడ్డి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1981 148 5.00
38413 కథలు. 2283 సుశీల నిడమర్తి సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1974 371 9.00
38414 కథలు. 2284 కాగితాలు-జీవితాలు జె.వి. చెట్టి షిరిడి సాయి పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1986 112 12.00
38415 కథలు. 2285 జలకన్య స్నేహానంద్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 144 9.00
38416 కథలు. 2286 మీట్ మిస్టర్ ఆంజనేయులు యస్. కాశీవిశ్వనాధ్ లతా ఎంటర్ ప్రైజెస్, హైదరాబాద్ 1979 146 3.50
38417 కథలు. 2287 కన్నీటికి నోరొచ్చింది కాశీనాథ విశ్వం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 217 6.00
38418 కథలు. 2288 పాము-నిచ్చెన గంగినేని వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1961 263 4.25
38419 కథలు. 2289 పాము-నిచ్చెన గంగినేని వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1961 262 4.25
38420 కథలు. 2290 ఆదర్శ కుటుంబాలు గంగినేని వెంకటేశ్వరరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 180 8.50
38421 కథలు. 2291 దేశమా ఎక్కడి కీదారి రాజగోపాలనాయుడు ... ... 196 10.00
38422 కథలు. 2292 ఇడుగో సూర్యుడు కేతు బుచ్చిరెడ్డి లక్ష్మీకాంత ప్రచురణలు, అనంతపురం 1989 150 18.00
38423 కథలు. 2293 రాజీ నిశ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 287 11.00
38424 కథలు. 2294 ప్రేమపాశం విశ్వప్రసాద్ శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 204 16.00
38425 కథలు. 2295 కన్నీరా పన్నీరా విశ్వప్రసాద్ శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1986 244 20.00
38426 కథలు. 2296 పంచశూలమ్ విశ్వప్రసాద్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 356 36.00
38427 కథలు. 2297 పరకీయ శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 132 5.00
38428 కథలు. 2298 పర్వతీయులు శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి లీలా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ ... 176 2.00
38429 కథలు. 2299 పరకీయ శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి మహేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ ... 184 9.00
38430 కథలు. 2300 అమృతలత శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, గుడివాడ 1978 124 6.00
38431 కథలు. 2301 కమలవాసిని శిష్టా ఆంజనేయశాస్త్రి శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 256 13.00
38432 కథలు. 2302 బందీ చిలుకూరి దేవపుత్ర పెన్నేటి పబ్లికేషన్స్, కడప 2006 129 50.00
38433 కథలు. 2303 ప్రాణేశ్వరి డి. మనోహర్ ఉజవల పబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1964 216 4.00
38434 కథలు. 2304 జనవిజయం సదాశివరావు నవభారతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1978 305 11.00
38435 కథలు. 2305 ఆత్మ బంధువులు బొడ్డుపల్లి కృష్ణావధాని నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 104 2.00
38436 కథలు. 2306 గాయునీ ... లైట్ పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం ... 160 4.00
38437 కథలు. 2307 వసంతగీతం పులి ఆనందమోహన్ గోదావరి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 300 20.00
38438 కథలు. 2308 మీనాక్షిముద్దు రాంషా ధర్మచక్ర పవర్ ప్రెస్, సామర్లకోట 1987 88 10.00
38439 కథలు. 2309 ఆద్యంతాలు దండమూడి మహీధర్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ ... 132 10.00
38440 కథలు. 2310 చంపావతి దండమూడి మహీధర్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ ... 128 4.00
38441 కథలు. 2311 నా హృదయం-ఒక శిథిలం చింతకుంట వాసుదేవరెడ్డి తెలుగు సాహితి ప్రచురణ, కడప 1981 56 3.00
38442 కథలు. 2312 ప్రేమ జీవులు మేకా రామకోటేశ్వరరావు మురళీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 296 5.00
38443 కథలు. 2313 స్వప్న బాలిక ... ... ... 188 10.00
38444 కథలు. 2314 వెలుగుబాట డి.వి.ఎస్.ఆర్. మూర్తి క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, గుడివాడ 1980 152 7.50
38445 కథలు. 2315 ఛాయ శ్రీధర నవత పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 159 5.50
38446 కథలు. 2316 నేటి ఆనందం రేపటి దుఃఖం అశ్వర్ధ సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1971 316 24.00
38447 కథలు. 2317 జీవనపోరాటంలో ఆశల ఆరాటం పి.వి.ఆర్. శివకుమార్ నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 204 10.00
38448 కథలు. 2318 ఐదెకరాలు యడ్లపల్లి కోటయ్య జాతీయ సారస్వత కళాపీఠం, తెనాలి 1950 128 2.00
38449 కథలు. 2319 ఆశయాలు-ఆవేదనలు మసూనా ట్రేడ్స్ మన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 116 2.00
38450 కథలు. 2320 ఈ జన్మకిది చాలు నరేష్ పెనుమాక స్మృతి పబ్లికేషన్స్, ముంబై 1991 176 20.00
38451 కథలు. 2321 నల్లవజ్రం యస్.ఆర్. పవన్ కుమార్ అబంపి పబ్లికేషన్స్, గోదావరిఖని 1987 116 10.00
38452 కథలు. 2322 అజ్ఞాత శత్రువు ప్రతాప రవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1985 264 20.00
38453 కథలు. 2323 మానవుడు ... ... ... 434 15.00
38454 కథలు. 2324 మొగుడే రెండో ప్రియుడు బలభద్రపాత్రుని రమణి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 220 40.00
38455 కథలు. 2325 వేంకటచలం కేళం నరసింహ్వారావు ది మోడరన్ పబ్లిషర్స్, తెనాలి 1944 70 0.12
38456 కథలు. 2326 నవలోకం శ్రీ సుభా దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1974 163 4.00
38457 కథలు. 2327 మయసభ శ్రీ సుభా నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 173 3.50
38458 కథలు. 2328 గాడ్ ఫాదర్ జి.వి. అమరేశ్వరరావు పద్మజ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1993 244 36.00
38459 కథలు. 2329 డెడ్‌లైన్ కె. కిరణ్ కుమార్ శ్రీ చందన పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 184 30.00
38460 కథలు. 2330 మతంలేని మనుషులు పోతరాజు రామమూర్తి గంగా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1989 240 25.00
38461 కథలు. 2331 భగ్నహృదయాలు జి.సి. కొండయ్య రామం పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1954 152 2.00
38462 కథలు. 2332 లోకం పోకడ బోడపాటి దమయంతి సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1962 294 6.00
38463 కథలు. 2333 గగన కుసుమాలు హరికిషన్ సుబ్బరాయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 215 3.50
38464 కథలు. 2334 దాంపత్య యుద్ధం హరికిషన్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 376 30.00
38465 కథలు. 2335 పన్నీటిజల్లు హరికిషన్ శ్రీ సీతారామ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 191 3.00
38466 కథలు. 2336 ఈడొచ్చిన కోరికలు హరికిషన్ సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1971 230 5.00
38467 కథలు. 2337 పతితులు భాగవతుల రాధాకృష్ణమూర్తి అదిశంకర్ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ ... 191 3.50
38468 కథలు. 2338 వింత ప్రణయం భాస్కరభట్ల కృష్ణారావు సాగర్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1957 112 1.00
38469 కథలు. 2339 వెల్లువలో పూచికపుల్లలు భాస్కరభట్ల కృష్ణారావు ఆధునిక గ్రంథమండలి, హైదరాబాద్ 1960 223 3.00
38470 కథలు. 2340 కమల నయన్ కంఠంనేని రాధాకృష్ణమూర్తి విహిల్ ప్రచురణలు, నిజామాబాద్ 1978 159 5.00
38471 కథలు. 2341 ఆ తరం కథ పి.వి. కృష్ణమూర్తి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1978 258 10.00
38472 కథలు. 2342 స్వర్ణయుగం పి.వి. కృష్ణమూర్తి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1977 276 10.00
38473 కథలు. 2343 పడగ్గది వైరాగ్యం గుండు సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 191 18.00
38474 కథలు. 2344 నవ భారతం దేవరకొండ చిన్నికృష్ణశర్మ మాతృశ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురం 1976 170 6.00
38475 కథలు. 2345 రాత్రి పన్నెండున్నర గంటలు ... ... ... 238 10.00
38476 కథలు. 2346 వ్రతశీలి కొమరవోలు నాగభూషణరావు మధుర భారతి, తెనాలి 1952 156 10.00
38477 కథలు. 2347 మారాలి సంఘం ఆత్మాల వెంకటరత్నం శ్రీ అన్నపూర్ణ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1978 208 10.00
38478 కథలు. 2348 గగుర్పు ప్రషాడార్కె ప్రషాడార్కె, తెనాలి 1987 163 15.00
38479 కథలు. 2349 అడవిలో సాహస యాత్ర హెచ్. బి. రాజ్‌కుమార్ బ్రదర్. ఆర్. ఇశ్రాయేలు, గుంటూరు 1993 35 5.00
38480 కథలు. 2350 రత్నకిరీటం శీతంరాజు దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 96 10.00
38481 కథలు. 2351 ప్రసూన భల్లం సోమలింగేశ్వరరాజు మారుతీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 237 11.00
38482 కథలు. 2352 చీలని పాయలు పొన్నాల యాదగిరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 131 8.00
38483 కథలు. 2353 ఎక్కడికీప్రస్థానం కె. చిరంజీవి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1966 216 8.00
38484 కథలు. 2354 మృదంగతాళం గంటి వెంకటరమణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1987 208 20.00
38485 కథలు. 2355 ప్రాప్తం గంటి వెంకటరమణ నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1978 146 6.00
38486 కథలు. 2356 భవబంధాలు గంటి వెంకటరమణ గోపి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1968 175 4.00
38487 కథలు. 2357 లయ విన్యాసం గంటి వెంకటరమణ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1986 183 12.00
38488 కథలు. 2358 అడవి వీరుడు శీతంరాజు శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 116 11.00
38489 కథలు. 2359 ఏంమనుషులు శీతంరాజు అబ్బూరి సాహితీ మందిర్, మద్రాసు 1964 93 5.00
38490 కథలు. 2360 ఆకాశంలో అగ్నిజ్వాలలు శీతంరాజు శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 104 9.00
38491 కథలు. 2361 ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు శీతంరాజు అనంతలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 220 13.00
38492 కథలు. 2362 టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 376 30.00
38493 కథలు. 2363 టాప్ స్టార్ చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 316 19.00
38494 కథలు. 2364 వరూధిని చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 360 30.00
38495 కథలు. 2365 నక్షత్ర సమరం చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం ... ... 290 10.00
38496 కథలు. 2366 జింగాహో... జింగ్... జింగ్‌హో చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 336 50.00
38497 కథలు. 2367 రెండో రాధ మూడో కృష్ణుడు చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 312 40.00
38498 కథలు. 2368 ధిక్కారం చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 368 45.00
38499 కథలు. 2369 వసంతరాత్రి చల్లా సుబ్రహ్మణ్యం నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 284 25.00
38500 కథలు. 2370 K-ఫోర్స్ ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి శివరామ్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1997 232 25.00
38501 కథలు. 2371 ది పబ్లిషర్ ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 300 25.00
38502 కథలు. 2372 టూ ఇన్ ఒన్ ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి నవత పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1990 352 14.00
38503 కథలు. 2373 లాబ్రేకర్ ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 348 30.00
38504 కథలు. 2374 మృత్యుద్వీపం ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 240 20.00
38505 కథలు. 2375 గాంగ్ వార్ ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 304 30.00
38506 కథలు. 2376 డార్క్ కేజ్ ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 295 30.00
38507 కథలు. 2377 సింహగర్జన గిరిజ శ్రీభగవాన్ భగవాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1987 310 25.00
38508 కథలు. 2378 వేదాగ్ని గిరిజ శ్రీభగవాన్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 252 30.00
38509 కథలు. 2379 అత్తగారు మళ్లీపుట్టింది గిరిజ శ్రీభగవాన్ నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 255 13.00
38510 కథలు. 2380 రుద్రుడే దిగివస్తే గిరిజ శ్రీభగవాన్ శ్రీ విజయలక్షీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 192 15.00
38511 కథలు. 2381 డాక్టర్ ధన్వంతరి గిరిజ శ్రీభగవాన్ సిందు పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1994 199 36.00
38512 కథలు. 2382 ఈ కథకి ముగింపేమిటి గిరిజ శ్రీభగవాన్ శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 215 17.00
38513 కథలు. 2383 సాహసి గిరిజ శ్రీభగవాన్ శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1995 240 40.00
38514 కథలు. 2384 సాహసం సేయర డింభకా గిరిజ శ్రీభగవాన్ శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 252 20.00
38515 కథలు. 2385 మృత్యుదేవోభవ గిరిజ శ్రీభగవాన్ శ్రీ మహేశ్వరి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 212 25.00
38516 కథలు. 2386 టచ్ మి నాట్ మధుబాబు మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2009 222 75.00
38517 కథలు. 2387 ఫినిషింగ్ టచ్ మధుబాబు శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1990 260 27.00
38518 కథలు. 2388 ఆర్తి మధుబాబు సత్యవాణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 200 60.00
38519 కథలు. 2389 శిలా శాసనం కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 332 10.00
38520 కథలు. 2390 క్షుద్ర వేదం పానుగంటి ... ... 260 15.00
38521 కథలు. 2391 నగ్నపూజ పానుగంటి మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 292 30.00
38522 కథలు. 2392 కిల్లర్స్ డే కొప్పిశెట్టి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1999 208 50.00
38523 కథలు. 2393 ది టెర్రర్ కొప్పిశెట్టి సింధూర పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1995 220 40.00
38524 కథలు. 2394 నో ప్లేస్‌టుహైడ్ కొప్పిశెట్టి శివరామ్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1999 224 60.00
38525 కథలు. 2395 మనీషా కొప్పిశెట్టి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 235 45.00
38526 కథలు. 2396 కొక్కరకో కొప్పిశెట్టి సిందు పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1993 271 36.00
38527 కథలు. 2397 నేషనల్ హైవే కొప్పిశెట్టి జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 260 32.00
38528 కథలు. 2398 సంసార చక్రం చావా శివకోటి శ్రీ పద్మాలయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1988 196 16.00
38529 కథలు. 2399 అసురగుణం చావా శివకోటి శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 272 22.00
38530 కథలు. 2400 వెలుగు రేకలు సుద్దాల అశోక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 163 12.00
38531 కథలు. 2401 బాకీ బతుకులు కె.కె. మీనన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 214 30.00
38532 కథలు. 2402 బాకీ బతుకులు కె.కె. మీనన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 214 30.00
38533 కథలు. 2403 చీకటి రాజ్యం వి.ఆర్. రాసాని విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 118 18.00
38534 కథలు. 2404 తల్లిగోదావరి పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1985 248 20.00
38535 కథలు. 2405 దత్తత పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి సమతా ప్రచురణలు, చెన్నై 1954 311 2.50
38536 కథలు. 2406 అత్తా కోడళ్ళ కొత్త కథ పినిశెట్టి శ్రీరామమూర్తి నవలాచిత్ర పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1982 151 8.00
38537 కథలు. 2407 శివానందలహరి కలువకొలను సదానంద రచయిత, పాకాల 1983 200 12.00
38538 కథలు. 2408 పైరుగాలి కలువకొలను సదానంద విశ్వప్రభ ప్రచురణలు, పాకాల 1967 114 2.25
38539 కథలు. 2409 అక్షరమాల పాలకోడేటి సత్యనారాయణరావు శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 192 16.00
38540 కథలు. 2410 ఆదర్శ శిఖరాలు రుద్రాభట్ల నరసింగరావు సుషమా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 85 1.25
38541 కథలు. 2411 జీవనరాగం వేటూరి సుందరరామమూర్తి సుందర ప్రచురణలు, విజయవాడ 1970 155 3.00
38542 కథలు. 2412 రోజులన్నీ మావే పుట్టగుంట గోపీచంద్ నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1988 232 22.00
38543 కథలు. 2413 రాలిపోయిన నిన్న పుట్టగుంట గోపీచంద్ నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1987 208 16.00
38544 కథలు. 2414 ది బ్లడ్ చందు హర్షవర్థన్ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 308 40.00
38545 కథలు. 2415 ఎ.కె. 47 చందు హర్షవర్థన్ మధులత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 216 32.00
38546 కథలు. 2416 జంగిల్ కింగ్ శైలకుమార్ గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 281 30.00
38547 కథలు. 2417 ది ఛాలెంజర్ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 303 45.00
38548 కథలు. 2418 హంసధ్వని కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 284 20.00
38549 కథలు. 2419 ది రైటర్ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 358 25.00
38550 కథలు. 2420 తధిగిణతోం కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1987 280 25.00
38551 కథలు. 2421 ఎందరో భక్తులు రావి శ్రీమన్నారాయణ ... ... 263 25.00
38552 కథలు. 2422 బకాసురుడి బ్రదర్స్ రావి శ్రీమన్నారాయణ వరలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు ... 424 25.00
38553 కథలు. 2423 డ్రీమ్ గరల్ మొదటి భాగము రావి శ్రీమన్నారాయణ వరలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు ... 284 25.00
38554 కథలు. 2424 యువరాజు రావి శ్రీమన్నారాయణ వరలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు ... 360 30.00
38555 కథలు. 2425 బోగస్ బతుకులు రావి శ్రీమన్నారాయణ వరలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు ... 260 15.00
38556 కథలు. 2426 ప్రేమకావ్యమ్ పింగళి దశరధరామ్ శ్రీ వెంకటరామకృష్ణ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 108 5.00
38557 కథలు. 2427 చావు పింగళి దశరధరామ్ శ్రీ వెంకటరామకృష్ణ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 118 5.00
38558 కథలు. 2428 అలజడి పింగళి దశరధరామ్ శ్రీ వెంకటరామకృష్ణ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 96 5.00
38559 కథలు. 2429 శతాబ్దాల నిశ్శబ్దం దశరధ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 179 7.00
38560 కథలు. 2430 చలం కథలు గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 756 11.00
38561 కథలు. 2431 త్యాగం, పురూరవ, మంగమ్మ, శశాంక, చిత్రాంగి, విడాకులు చలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 789 25.00
38562 కథలు. 2432 పద్మరాణి, జయదేవ, సావిత్రి, సత్యం, శివం, కొండడు, మృత్యువు గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 825 25.00
38563 కథలు. 2433 ప్రేమ లేఖలు మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ఆనందం, విషాదం, బిడ్డల శిక్షణ గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1956 810 30.00
38564 కథలు. 2434 స్త్రీ ఉత్తరాలు గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 586 30.00
38565 కథలు. 2435 ఆ రాత్రి, పాపం, కర్మమిట్లా కాలింది గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1963 503 50.00
38566 కథలు. 2436 సుధ, మార్తా, కవిహృదయం, తెలుగు రవ్వలు, కొత్త చిగుళ్లు గుడిపాటి వెంకటచలం బుక్ సెంటర్, విశాఖపట్నం 1962 574 50.00
38567 కథలు. 2437 విచిత్ర నళినీయం, హంపీ కన్యలు గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 429 40.00
38568 కథలు. 2438 చలం నవలలు 2 గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1956 390 5.00
38569 కథలు. 2439 చలం వ్యాసాలు రెండవ భాగం గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1956 343 25.00
38570 కథలు. 2440 చలం నాటకాలు 1 గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 354 25.00
38571 కథలు. 2441 నాటికా గుచ్ఛము గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 160 2.00
38572 కథలు. 2442 శశాంక గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 82 1.00
38573 కథలు. 2443 శశాంక గుడిపాటి వెంకటచలం నమ్మాళ్వార్స్, చెన్నై 1937 89 0.25
38574 కథలు. 2444 చలం కథలు గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 124 1.00
38575 కథలు. 2445 హంపీ కన్యలు గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1955 114 1.00
38576 కథలు. 2446 హంపీ కన్యలు గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1969 147 2.00
38577 కథలు. 2447 పురూరవ గుడిపాటి వెంకటచలం యువ బుక్ డిపో., బెజవాడ ... 110 2.00
38578 కథలు. 2448 పురూరవ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1947 104 10.00
38579 కథలు. 2449 దైవమిచ్చిన భార్య గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1987 116 6.00
38580 కథలు. 2450 దైవమిచ్చిన భార్య గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 122 2.00
38581 కథలు. 2451 దైవమిచ్చిన భార్య గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1968 112 3.50
38582 కథలు. 2452 కర్మమిట్లాకాలింది గుడిపాటి వెంకటచలం అభిసారికా గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణం 1941 144 2.00
38583 కథలు. 2453 ఆంధ్ర కథావళి మొదటి భాగం వెంకటచలం కథలు గుడిపాటి వెంకటచలం నమ్మాళ్వార్స్, చెన్నై 1938 128 2.00
38584 కథలు. 2454 కవి హృదయం గుడిపాటి వెంకటచలం బుక్ సెంటర్, విశాఖపట్నం 1962 95 1.50
38585 కథలు. 2455 కవి హృదయం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1993 96 10.00
38586 కథలు. 2456 బ్రాహ్మణీకం గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 124 2.00
38587 కథలు. 2457 బ్రాహ్మణీకం గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 132 2.00
38588 కథలు. 2458 బ్రాహ్మణీకం ఇతర కథలు గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1989 128 2.00
38589 కథలు. 2459 అమినా గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1969 104 2.00
38590 కథలు. 2460 అమినా గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2005 96 25.00
38591 కథలు. 2461 అమినా గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 104 7.00
38592 కథలు. 2462 జయదేవ గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 74 2.00
38593 కథలు. 2463 శేషమ్మ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 208 15.00
38594 కథలు. 2464 మంగమ్మ గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 171 2.00
38595 కథలు. 2465 మంగమ్మ గుడిపాటి వెంకటచలం యువ బుక్ డిపో., చెన్నై ... 88 1.00
38596 కథలు. 2466 చుక్కమ్మ గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 192 2.00
38597 కథలు. 2467 కొండడు గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 147 1.50
38598 కథలు. 2468 శశిరేఖ గుడిపాటి వెంకటచలం అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1947 231 10.00
38599 కథలు. 2469 నాయుడు పిల్లి గుడిపాటి వెంకటచలం మాధవీ ప్రచురణాలయం, ఏలూరు ... 98 1.00
38600 కథలు. 2470 ఆత్మార్పణ గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1960 163 2.00
38601 కథలు. 2471 తిరుమాళిగ గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 96 2.00
38602 కథలు. 2472 సావిత్రి గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 128 2.00
38603 కథలు. 2473 సావిత్రి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1993 100 10.00
38604 కథలు. 2474 సత్యం-శివం-సుందరం గుడిపాటి వెంకటచలం చలం గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణం 1943 79 2.00
38605 కథలు. 2475 భార్య గుడిపాటి వెంకటచలం స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1968 122 25.00
38606 కథలు. 2476 సత్యం-శివం-సుందరం గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 158 1.50
38607 కథలు. 2477 జీవితాదర్శం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 124 8.00
38608 కథలు. 2478 జీవితాదర్శం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 124 8.00
38609 కథలు. 2479 అదృష్టం గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 131 2.00
38610 కథలు. 2480 అనుసూయ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 120 6.00
38611 కథలు. 2481 శుభవార్తలు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీ రమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, తిరువణ్ణామలై 1986 654 8.00
38612 కథలు. 2482 కర్మమిట్లాకాలింది గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 162 3.00
38613 కథలు. 2483 జానకి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1992 104 2.00
38614 కథలు. 2484 జానకి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1992 104 2.00
38615 కథలు. 2485 కళ్యాణి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1992 104 2.00
38616 కథలు. 2486 అరుణ గుడిపాటి వెంకటచలం దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1982 115 6.00
38617 కథలు. 2487 శశిరేఖ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 184 12.00
38618 కథలు. 2488 శశిరేఖ గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1947 188 2.00
38619 కథలు. 2489 సీతతల్లి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1997 107 15.00
38620 కథలు. 2490 సీతతల్లి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2004 96 30.00
38621 కథలు. 2491 చిత్రాంగి గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 100 1.00
38622 కథలు. 2492 నిర్వికల్పం గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం శతజయంతి సంఘం 1995 107 15.00
38623 కథలు. 2493 ఆమె పెదవులు గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1997 107 15.00
38624 కథలు. 2494 మైదానం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1996 104 15.00
38625 కథలు. 2495 మైదానం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1996 104 15.00
38626 కథలు. 2496 మైదానం గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1969 152 2.00
38627 కథలు. 2497 ప్రేమ పర్యవసానం గుడిపాటి వెంకటచలం పద్మజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 152 10.00
38628 కథలు. 2498 వేదాంతం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1997 104 5.00
38629 కథలు. 2499 ఆ రాత్రి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1963 136 15.00
38630 కథలు. 2500 ఆ రాత్రి గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1963 136 15.00
38631 కథలు. 2501 పాపం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1993 128 10.00
38632 కథలు. 2502 సినీమా జ్వరం గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రతిమా బుక్స్, ఏలూరు ... 84 1.00
38633 కథలు. 2503 చౌచౌ గుడిపాటి వెంకటచలం చలం గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణం ... 92 1.00
38634 కథలు. 2504 వివాహం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 98 8.00
38635 కథలు. 2505 వివాహం గుడిపాటి వెంకటచలం యువ బుక్ డిపో., చెన్నై 1946 95 2.00
38636 కథలు. 2506 యవనవ్వనం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 220 10.00
38637 కథలు. 2507 యవనవ్వనం గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1982 220 10.00
38638 కథలు. 2508 యముడి ముందు చలం గుడిపాటి వెంకటచలం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1970 197 2.00
38639 కథలు. 2509 యముడి ముందు చలం గుడిపాటి వెంకటచలం సౌరీస్ ప్రమోద, విశాఖపట్నం 2001 200 24.00
38640 కథలు. 2510 భగవాన్ స్మృతులు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1963 408 9.00
38641 కథలు. 2511 శ్రీ రమణ స్థాన్ ... వాహినీ ప్రచురణ 1965 240 5.00
38642 కథలు. 2512 భగవాన్ పాదాల ముందు దివాన్ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 64 5.00
38643 కథలు. 2513 భగవాన్ పాదాల ముందు దివాన్ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 64 5.00
38644 కథలు. 2514 చలం గుడిపాటి వెంకటచలం దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1981 308 16.00
38645 కథలు. 2515 చలం గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1973 375 15.00
38646 కథలు. 2516 జీసస్ జీవితం గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై ... 281 5.00
38647 కథలు. 2517 మార్తా గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1963 244 5.00
38648 కథలు. 2518 సుధ గుడిపాటి వెంకటచలం బుక్ సెంటర్, విశాఖపట్నం 1961 108 2.00
38649 కథలు. 2519 సుధ గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1967 108 2.00
38650 కథలు. 2520 కాన్క గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 87 5.00
38651 కథలు. 2521 కాన్క గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 73 9.00
38652 కథలు. 2522 ధర్మసాధన గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 142 3.50
38653 కథలు. 2523 ధర్మసాధన గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 142 3.50
38654 కథలు. 2524 ఫలసేకరణ గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1967 114 3.00
38655 కథలు. 2525 వనమాలి గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1975 92 5.00
38656 కథలు. 2526 ఉమర్‌ఖయ్యామ్ రుబాయీలు గుడిపాటి వెంకటచలం బుక్ సెంటర్, విశాఖపట్నం 1960 112 5.00
38657 కథలు. 2527 గీతాంజలి గుడిపాటి వెంకటచలం చలం సాహితి ... 175 5.00
38658 కథలు. 2528 వెలుగు రవ్వలు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1963 80 2.00
38659 కథలు. 2529 వెలుగు రవ్వలు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1967 72 2.00
38660 కథలు. 2530 ఆనందం గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 120 5.00
38661 కథలు. 2531 ఆనావీలరు సౌరీస్ యువ బుక్ డిపో., తెనాలి ... 82 2.00
38662 కథలు. 2532 మా మిత్రులు సౌరీస్ సాగర సంగమం పబ్లికేషన్స్, భీమునిపట్నం 1988 174 10.00
38663 కథలు. 2533 బుజ్జిగాడు గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1990 114 10.00
38664 కథలు. 2534 చలం మిత్రులు గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 116 10.00
38665 కథలు. 2535 చలం మిత్రులు గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 116 10.00
38666 కథలు. 2536 స్త్రీ గుడిపాటి వెంకటచలం బిజిలీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1953 172 3.00
38667 కథలు. 2537 స్త్రీ గుడిపాటి వెంకటచలం స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1982 234 12.00
38668 కథలు. 2538 బిడ్డల శిక్షణ గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 157 2.00
38669 కథలు. 2539 బిడ్డల శిక్షణ గుడిపాటి వెంకటచలం స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1968 164 5.50
38670 కథలు. 2540 బిడ్డల శిక్షణ గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1958 172 2.00
38671 కథలు. 2541 చలంగారితో ఇంటర్వ్యూ సిహెచ్. సుబ్బారావు సాగర సంగమం పబ్లికేషన్స్, భీమునిపట్నం 1991 123 10.00
38672 కథలు. 2542 Musings సిహెచ్. సుబ్బారావు ... ... 102 2.00
38673 కథలు. 2543 మ్యూజింగ్స్ 1 గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 278 4.00
38674 కథలు. 2544 మ్యూజింగ్స్ 2 గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 257 3.00
38675 కథలు. 2545 మ్యూజింగ్స్ 3 గుడిపాటి వెంకటచలం దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1957 319 3.00
38676 కథలు. 2546 మ్యూజింగ్స్ గుడిపాటి వెంకటచలం చలం సాహితి 1976 628 20.00
38677 కథలు. 2547 ప్రేమ లేఖలు మొదటి భాగం గుడిపాటి వెంకటచలం యువ బుక్ డిపో., విజయవాడ్ 1947 120 1.12
38678 కథలు. 2548 ప్రేమ లేఖలు రెండవ భాగం గుడిపాటి వెంకటచలం యువ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1947 111 1.50
38679 కథలు. 2549 ప్రేమ లేఖలు గుడిపాటి వెంకటచలం చలం సాహితి 1927 330 11.00
38680 కథలు. 2550 చలం సాహిత్య సుమాలు వై. చందర్ శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1974 256 15.00
38681 కథలు. 2551 చలం-స్త్రీ వాదం ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 115 15.00
38682 కథలు. 2552 మహాకవులు గుడిపాటి వెంకటచలం యస్.వి.యస్. శర్మ, హైదరాబాద్ 1983 40 3.50
38683 కథలు. 2553 చలం కలం వెలుగులు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1973 47 1.00
38684 కథలు. 2554 చలం కలం వెలుగులు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్,చెన్నై 1973 47 1.00
38685 కథలు. 2555 విడాకులు గుడిపాటి వెంకటచలం వెరైటీ ఏజన్సీస్, బెజవాడ 1944 88 2.00
38686 కథలు. 2556 జెలసీ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 128 7.00
38687 కథలు. 2557 జెలసీ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1984 128 7.00
38688 కథలు. 2558 చలం ఉత్తరాలు ... ... ... 370 6.00
38689 కథలు. 2559 చలం ఉత్తరాలు రెండో భాగం గుడిపాటి వెంకటచలం ప్రతిమా బుక్స్, ఏలూరు 1945 92 2.00
38690 కథలు. 2560 చలానికి మిత్రులు రాసిన ఉత్తరాలు గుడిపాటి వెంకటచలం నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1962 174 5.00
38691 కథలు. 2561 చలం అరుణాచలం లేఖలు బాలబంధు బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ 1984 232 30.00
38692 కథలు. 2562 జీవన్‌కి చలం ఉత్తరాలు గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం శతజయంతి సంఘం 1995 99 15.00
38693 కథలు. 2563 చలంగారి ఉత్తరాలు వీరేశలింగంగారికి గుడిపాటి వెంకటచలం చలం ప్రచురణలు, భీమ్లీ 1996 264 35.00
38694 కథలు. 2564 చలంగారి ఉత్తరాలు చలం మిత్రులకు గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం శతజయంతి సంఘం 1995 132 10.00
38695 కథలు. 2565 చలంగారి ఉత్తరాలు బంకుపల్లి రామజోగారావుగారికి గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 75 10.00
38696 కథలు. 2566 చలంగారి ఉత్తరాలు కురంగేశ్వరరావు గారికి గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 64 10.00
38697 కథలు. 2567 చలంగారి ఉత్తరాలు జవహర్‌కి రాసిన ఉత్తరాలు గుడిపాటి వెంకటచలం ... ... 111 10.00
38698 కథలు. 2568 చలంగారి ఉత్తరాలు సూర్యప్రసాద్ గారికి గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం శతజయంతి సంఘం 1995 224 30.00
38699 కథలు. 2569 చలంగారి ఉత్తరాలు చింతా దీక్షితులుగారికి గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం శతజయంతి సంఘం 1995 300 35.00
38700 కథలు. 2570 చలంగారి ఉత్తరాలు మహాస్తాన్ గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం శతజయంతి సంఘం 1995 304 35.00
38701 కథలు. 2571 చలంగారి ఉత్తరాలు జలసూత్రం రుక్మిణీనాథశాస్త్రి గారికి గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం శతజయంతి సంఘం 1995 236 30.00
38702 కథలు. 2572 చలం చింతన సోషలిజం ఆళ్ళ గురుప్రసాద రావు చలంగుడిపాటి.కామ్ 2016 108 120.00
38703 కథలు. 2573 చలనం-బులెటిన్ 2 ఆళ్ళ గురుప్రసాద రావు చలం ఫౌండేషన్, విశాఖపట్నం ... 32 15.00
38704 కథలు. 2574 ఆంధ్రలో చలం మూడవ భాగం పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1983 860 25.00
38705 కథలు. 2575 ఆంధ్రలో చలం మూడవ భాగం పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1983 860 25.00
38706 కథలు. 2576 చలం, శ్రీశ్రీ, రావిశాస్త్రి ల పై ప్రజాసాహితి సమీక్షా వ్యాసాలు ... మైత్రీ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1989 40 3.00
38707 కథలు. 2577 చలం జీవిత సాహిత్యాలు తెలకపల్లి రవి ప్రజా శక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 42 20.00
38708 కథలు. 2578 నూరేళ్ల చలం ఓల్గా నూరేళ్ల చలం శతజయంతి కమిటీ 1994 188 25.00
38709 కథలు. 2579 అచంచెలం బి.వి. రామిరెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 73 20.00
38710 కథలు. 2580 చలం సాహిత్యావలోకనం ఎస్. ఎస్. లక్ష్మి రాజా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1985 163 12.00
38711 కథలు. 2581 చలంగారి కథానికా సాహిత్యము అనుశీలనము వావిలాల సుబ్బారావు, యస్వీ జోగారావు సౌమ్యసుషమ ప్రచురణలు, అమరావతి 1993 626 150.00
38712 కథలు. 2582 మ్యూజింగ్స్ గుడిపాటి వెంకటచలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2000 404 100.00
38713 కథలు. 2583 భగవాన్ స్మృతులు గుడిపాటి వెంకటచలం స్నేహకుటి ప్రచురణ, భీమునిపట్నం 2002 211 50.00
38714 కథలు. 2584 సుధ గుడిపాటి వెంకటచలం స్నేహకుటి ప్రచురణ, భీమునిపట్నం 2003 117 40.00
38715 కథలు. 2585 చలం గీతాలు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1963 62 5.00
38716 కథలు. 2586 చలం గీతాలు గుడిపాటి వెంకటచలం శ్రీరమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1963 62 5.00
38717 కథలు. 2587 పాము మనిషి పగ సింగరాజు లింగమూర్తి గాయత్రీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ ... 239 7.00
38718 కథలు. 2588 మబ్బులు-మెఱుపులు సింగరాజు లింగమూర్తి గాయత్రీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ 1967 211 4.00
38719 కథలు. 2589 వీడిన పాయలు సింగరాజు లింగమూర్తి గాయత్రీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ 1971 198 4.50
38720 కథలు. 2590 జీవనగతులు సింగరాజు లింగమూర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 180 5.00
38721 కథలు. 2591 నీలితెరలు సింగరాజు లింగమూర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 196 5.00
38722 కథలు. 2592 చిగురించిన విలువలు సింగరాజు లింగమూర్తి అనుపమ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1967 247 5.00
38723 కథలు. 2593 ఆదర్శాలు-ఆంతర్యాలు సింగరాజు లింగమూర్తి గాయత్రీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ 1967 250 4.00
38724 కథలు. 2594 శ్రావణ సంధ్య తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 196 20.00
38725 కథలు. 2595 ప్రక్కింటి ఇల్లాలు తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు నటరాజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 78 1.50
38726 కథలు. 2596 అధికారిణి తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు శ్రీ భవాని బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1974 208 8.00
38727 కథలు. 2597 ఓ గ్రామం కథ తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు సాహితీ కేంద్రము, విజయవాడ 1975 232 10.00
38728 కథలు. 2598 జీవితబంధం తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు ప్రభాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1964 164 3.00
38729 కథలు. 2599 కామేశ్వరి కాలేజీ చదువు తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు నేతాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 116 2.50
38730 కథలు. 2600 ఎదురుగాలి తాళ్లూరు నాగేశ్వరరావు శ్రీ గోపాలకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 200 5.00
38731 కథలు. 2601 విజయవాడ జంక్షన్ ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 240 18.00
38732 కథలు. 2602 విజయవాడ జంక్షన్ ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 240 18.00
38733 కథలు. 2603 పరుగులిడే చక్రాలు ప్రవహించే జీవితవాహిని ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 280 20.00
38734 కథలు. 2604 శ్రామిక శకటం ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 279 18.00
38735 కథలు. 2605 తపస్విని ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు రావు అండ్ కో., భీమవరం 1949 293 6.00
38736 కథలు. 2606 తపస్విని ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు రావు అండ్ కో., భీమవరం 1950 293 3.00
38737 కథలు. 2607 జలప్రళయం ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1997 155 28.00
38738 కథలు. 2608 అపస్వరాలు కీ.శే. శారద బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1969 332 8.00
38739 కథలు. 2609 ఏది సత్యం కీ.శే. శారద ... ... 240 2.00
38740 కథలు. 2610 మంచీ-చెడూ కీ.శే. శారద బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1969 218 6.00
38741 కథలు. 2611 మంచీ-చెడూ కీ.శే. శారద బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1976 222 9.00
38742 కథలు. 2612 ఏది సత్యం మంచీ-చెడూ అపస్వరాలు కీ.శే. శారద పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 1999 419 100.00
38743 కథలు. 2613 పాలగుమ్మి పద్మరాజు రచనలు-2 పాలగుమ్మి పద్మరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 391 180.00
38744 కథలు. 2614 పాలగుమ్మి పద్మరాజు రచనలు-1 పాలగుమ్మి పద్మరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 499 260.00
38745 కథలు. 2615 గాలివాన మొదటి భాగం పాలగుమ్మి పద్మరాజు సత్య పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1984 225 25.00
38746 కథలు. 2616 ఎదురుచూస్తున్న ముహూర్తం పాలగుమ్మి పద్మరాజు సత్య పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1989 288 32.00
38747 కథలు. 2617 నల్లరేగడి పాలగుమ్మి పద్మరాజు సత్య పబ్లికేషన్స్,చెన్నై 1989 184 25.00
38748 కథలు. 2618 బ్రతికిన కాలేజీ పాలగుమ్మి పద్మరాజు సత్య పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1989 200 28.00
38749 కథలు. 2619 రామరాజ్యానికి రహదారి పాలగుమ్మి పద్మరాజు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1972 191 2.50
38750 కథలు. 2620 పాలగుమ్మి పద్మరాజు రచనలు-3 పాలగుమ్మి పద్మరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 291 150.00
38751 కథలు. 2621 చైత్రపూర్ణిమ పిలకా గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1968 191 2.00
38752 కథలు. 2622 విశాల నేత్రాలు పిలకా గణపతిశాస్త్రి ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 289 20.00
38753 కథలు. 2623 అందని చందమామ పిలకా గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 136 3.50
38754 కథలు. 2624 హేమపాత్ర పిలకా గణపతిశాస్త్రి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1980 127 3.50
38755 కథలు. 2625 విశాలనేత్రాలు పిలకా గణపతిశాస్త్రి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 200 70.00
38756 కథలు. 2626 కాశ్మీర పట్టమహిషి చైత్రపూర్ణిమ పిలకా గణపతిశాస్త్రి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 288 125.00
38757 కథలు. 2627 హేమపాత్ర అశోకవర్ధనుఁడు పిలకా గణపతిశాస్త్రి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 168 60.00
38758 కథలు. 2628 అందని చందమామ పిలకా గణపతిశాస్త్రి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 216 70.00
38759 కథలు. 2629 గృహిణి పిలకా గణపతిశాస్త్రి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2010 248 75.00
38760 కథలు. 2630 చక్రపాణీయం వెలగా వెంకటప్పయ్య చక్రపాణి కొలసాని ఫౌండేషన్, ఐతానగరం 1997 301 100.00
38761 కథలు. 2631 దేవదాసు-1 (శరత్ సాహిత్యం) చక్రపాణి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 400 200.00
38762 కథలు. 2632 పల్లీయులు- 2 (శరత్ సాహిత్యం) చక్రపాణి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 416 200.00
38763 కథలు. 2633 షావుకారు చక్రపాణి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1977 109 4.50
38764 కథలు. 2634 జీవన స్రవంతి మొదలి అరుణాచలం రచయిత 2004 239 65.00
38765 కథలు. 2635 ఖాకీ బతుకులు స్పార్టకస్ ప్రత్యూష పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1996 805 79.00
38766 కథలు. 2636 ఖాకీ బతుకులు స్పార్టకస్ ప్రత్యూష పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1998 458 160.00
38767 కథలు. 2637 హిమపుత్రి చందు సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 496 150.00
38768 కథలు. 2638 శ్రీ రాగం జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి ప్రిన్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 131 15.00
38769 కథలు. 2639 తాతా ధితై తధిగణతోం... జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి సన్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 184 60.00
38770 కథలు. 2640 తెరవని తలుపులు కాశీభట్ల వేణుగోపాల్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 166 50.00
38771 కథలు. 2641 నేనూ-చీకటి కాశీభట్ల వేణుగోపాల్ వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2001 135 40.00
38772 కథలు. 2642 తపన కాశీభట్ల వేణుగోపాల్ 12వ ఉత్తర అమెరికా తెలుగు మహాసభలు 1999 148 50.00
38773 కథలు. 2643 తపన కాశీభట్ల వేణుగోపాల్ వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2003 136 60.00
38774 కథలు. 2644 హేమా హేమీలు జగజ్జనని వేదాంతకవి ఆదిశంకర్ బుక్కు డిపో., హైదరాబాద్ 1963 87 15.00
38775 కథలు. 2645 ఆవలిగట్టు మల్లెమాల వేణుగోపాలరెడ్డి ప్రజాహిత పబ్లిషర్సు, హైదరాబాద్ 2008 131 50.00
38776 కథలు. 2646 రెక్కలు చాచిన పంజరం హెన్రీ షారియర్, ఎం.వి. రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 275 60.00
38777 కథలు. 2647 రెక్కలు చాచిన పంజరం హెన్రీ షారియర్, ఎం.వి. రమణారెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 258 100.00
38778 కథలు. 2648 ఇవన్నీ చదువుతే చచ్చిపోమా రేగులపాటి కిషన్ రావు ... ... 84 2.00
38779 కథలు. 2649 సత్యమేవ జయతే డి. రామకృష్ణయ్య చంద్రశేఖర్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1995 266 60.00
38780 కథలు. 2650 నేనూ మాఅమ్మ యం. హరికిషన్ కర్నూల్ బుక్ ట్రస్ట్ 2005 64 15.00
38781 కథలు. 2651 ఉజ్వల మానేపల్లి బుక్స్ అండ్ బుక్స్, విశాఖపట్నం 2001 246 45.00
38782 కథలు. 2652 బతుకు పుస్తకం కాలువ మల్లయ్య లైఫ్-లైన్ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 376 125.00
38783 కథలు. 2653 నైనా ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం, గుంటూరు 2013 64 50.00
38784 కథలు. 2654 ఛంఘిజ్ ఖాన్ తెన్నేటి సూరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 391 32.00
38785 కథలు. 2655 కొమురం భీము అల్లం రాజయ్య విప్లవ రచయితల సంఘం 1993 238 20.00
38786 కథలు. 2656 జాగ్తేరహో డి. వెంకట్రామయ్య పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2003 146 50.00
38787 కథలు. 2657 వొత్తుథ రమణ జి.వి. నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1999 131 40.00
38788 కథలు. 2658 శత్రువు చలసాని ప్రసాదరావు రేఖ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 134 40.00
38789 కథలు. 2659 ప్రజలు అజేయులు జనార్దన్ ఆలూరి భుజంగరావు, కర్నాటక 1999 88 25.00
38790 కథలు. 2660 ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సభలకు చంద్రిగాడి యాత్ర రవీంద్రనాధ్ గుత్తికొండ భావనా ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్ ప్రై లిమిటెడ్ 2010 102 30.00
38791 కథలు. 2661 కె. రాజేశ్వరరావు రచనలు ఎస్వీ సత్యనారాయణ సెంటర్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్, సికింద్రాబాద్ 2005 575 200.00
38792 కథలు. 2662 అగమ్యం సొదుం జయరాం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 90 35.00
38793 కథలు. 2663 వందేమాతంర కె.ఎన్.ఎస్. రాజు రచయిత, విజయవాడ 1999 184 75.00
38794 కథలు. 2664 సంగం తిరునగరి రామాంజనేయులు జనసాహితి సాంస్కృతిక సమాఖ్య 1986 242 12.00
38795 కథలు. 2665 ఈ తరం స్త్రీ అర్నాద్ వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 264 60.00
38796 కథలు. 2666 ఊరు అల్లం రాజయ్య పి.బి.సి. ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1982 128 4.00
38797 కథలు. 2667 తెలుగు గడ్డ గొల్లపూడి నారాయణరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1985 393 12.00
38798 కథలు. 2668 తెలుగు గడ్డ గొల్లపూడి నారాయణరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1985 393 12.00
38799 కథలు. 2669 నయవిద్య జె. సూర్యనారాయణ రచయిత 1995 142 30.00
38800 కథలు. 2670 సరిహద్దు సాధన విరసం ప్రచురణ 1993 152 10.00
38801 కథలు. 2671 విహంగ యానము తేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు రచయిత 1934 269 1.00
38802 కథలు. 2672 పుష్పవిలాసం మర్ల అప్పారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 158 40.00
38803 కథలు. 2673 అంకితము సోమా నరసింహము రచయిత, చీరాల 1987 224 24.00
38804 కథలు. 2674 అంకితము సోమా నరసింహము రచయిత, చీరాల 1987 224 24.00
38805 కథలు. 2675 సభ్య సమాజం సుమన్ ఉషోదయా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1995 105 30.00
38806 కథలు. 2676 లాయర్ సత్యభామ క్షేమేంద్ర రచయిత, విజయవాడ 1995 288 51.00
38807 కథలు. 2677 బంకోలా సాధు సుబ్రహ్మణ్యం శర్మ సాధు లీలావతి, కాకినాడ ... 313 25.00
38808 కథలు. 2678 బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై కె. చిరంజీవి విజయలక్ష్మి మెమోరియల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 371 30.00
38809 కథలు. 2679 సునామి వర్సెస్ హరికేన్ రావి చిన్ని ప్రకాష్ రచయిత, తెనాలి 2009 185 50.00
38810 కథలు. 2680 ఎర్రజెండాలు గంగినేని వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1978 343 40.00
38811 కథలు. 2681 దేవుడి పాట పెనుమాక నాగేశ్వరరావు చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 151 80.00
38812 కథలు. 2682 సింహగర్జన లక్ష్మీకాంత మోహన్ నవయుగ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1996 144 25.00
38813 కథలు. 2683 జగడం బోయ జంగయ్య ప్రగతి పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 2003 209 150.00
38814 కథలు. 2684 జాతర బోయ జంగయ్య సాహితీ మిత్రులు, నల్లగొండ 1988 127 15.00
38815 కథలు. 2685 ఎచ్చరిక బోయ జంగయ్య సాహితీ మిత్రులు, నల్లగొండ 1984 112 15.00
38816 కథలు. 2686 చీమలు బోయ జంగయ్య ప్రగతి పబ్లికేషన్స్, నల్లగొండ 1996 104 30.00
38817 కథలు. 2687 దున్న బోయ జంగయ్య సాహితీ మిత్రులు, నల్లగొండ 1990 100 15.00
38818 కథలు. 2688 శ్రీ కొవ్వలి నవలలు-1 కొవ్వలి నక్ష్మీనరసింహారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2011 206 90.00
38819 కథలు. 2689 శ్రీ కొవ్వలి నవలలు-4 కొవ్వలి నక్ష్మీనరసింహారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2012 208 90.00
38820 కథలు. 2690 అనంతం తేతలి ఆనంద ప్రసాదరావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2003 331 120.00
38821 కథలు. 2691 అల్లం రాజయ్య సాహిత్యం-1 వరవరరావు పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2008 430 150.00
38822 కథలు. 2692 అల్లం రాజయ్య సాహిత్యం-2 వరవరరావు పర్ స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 2011 365 150.00
38823 కథలు. 2693 అగ్గిరాముడు చింతా శంకర దీక్షితులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1946 112 1.00
38824 కథలు. 2694 లక్ష్మీకాంతము భాగవతుల వేంకటశాస్త్రి కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1956 220 4.00
38825 కథలు. 2695 లక్ష్మీప్రసాదము కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కొ సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1948 327 2.00
38826 కథలు. 2696 లవంగలత కోసూరి రంగయ్య కోసూరి రంగయ్య అండు సన్సు, నర్సాపురం 1931 186 2.00
38827 కథలు. 2697 బారిష్టర్ పార్వతీశం (1,2,3 భాగములు) మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1981 734 40.00
38828 కథలు. 2698 బారిష్టర్ పార్వతీశం మొదటి భాగం మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1981 174 12.00
38829 కథలు. 2699 బారిష్టర్ పార్వతీశం మొదటి భాగం మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1981 174 12.00
38830 కథలు. 2700 బారిష్టర్ పార్వతీశం రెండవ భాగం మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1981 286 13.00
38831 కథలు. 2701 బారిష్టరుపార్వతీశం తెలుగు ఉపవాచకం పదో తరగతి మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2002 80 3.75
38832 కథలు. 2702 ఆమె చెప్పింది పి.వి. సుబ్బారావు మహోదయ పబ్లిషర్స్, తెనాలి ... 298 5.00
38833 కథలు. 2703 ఆమె చెప్పింది పి.వి. సుబ్బారావు మహోదయ పబ్లిషర్స్, తెనాలి ... 298 5.00
38834 కథలు. 2704 నీలి మేఘం నందం రామారావు లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 199 16.00
38835 కథలు. 2705 నందన వనం నందం రామారావు లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 212 14.00
38836 కథలు. 2706 అంతరాంతరాలు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు గాయత్రీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ 1971 298 6.00
38837 కథలు. 2707 అంతరాంతరాలు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1964 298 5.00
38838 కథలు. 2708 చీకటి-వెలుగు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1957 159 1.50
38839 కథలు. 2709 సుశీల ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1965 196 6.00
38840 కథలు. 2710 పాడులోకం ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1958 128 1.50
38841 కథలు. 2711 చిగురించని ఆశలు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు వాహినీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1963 214 4.50
38842 కథలు. 2712 ఆశయాలు-ఆవేశాలు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 94 3.00
38843 కథలు. 2713 ఇది త్యాగం కాదు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 190 4.00
38844 కథలు. 2714 ఎదురీత ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు గాయత్రీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ 1965 164 2.00
38845 కథలు. 2715 చేదు మాత్రలు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు గాయత్రీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ 1966 252 5.00
38846 కథలు. 2716 విరుద్ధ ఫలితాలు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1959 176 2.00
38847 కథలు. 2717 విరుద్ధ ఫలితాలు ముద్దం శెట్టి హనుమంతరావు ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1959 176 2.00
38848 కథలు. 2718 తియ్యని బాధ కవన శర్మ ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 198 6.00
38849 కథలు. 2719 తల్లిచాటు బిడ్డ కవన శర్మ ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 164 6.00
38850 కథలు. 2720 మారీమారని మనుష్యులు కవన శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1984 166 12.00
38851 కథలు. 2721 మారీమారని మనుష్యులు కవన శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1984 166 12.00
38852 కథలు. 2722 బ్లాక్ మెయిల్ ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు ... ... 388 10.00
38853 కథలు. 2723 దేవుడే రక్షించాలి ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 284 25.00
38854 కథలు. 2724 ఈ చరిత్ర ఎవరు రాస్తారో యమ్.డి. సౌజన్య గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 235 15.00
38855 కథలు. 2725 ఓ నటి కథ యమ్.డి. సౌజన్య గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 254 16.50
38856 కథలు. 2726 జాదూనగర్ యమ్.డి. సౌజన్య జయరామ్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 215 20.00
38857 కథలు. 2727 స్వప్నతరంగాలు యమ్.డి. సౌజన్య శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 228 15.00
38858 కథలు. 2728 శిధిలగుహలు యమ్.డి. సౌజన్య శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 224 18.00
38859 కథలు. 2729 బంగారం ఎలా చెయ్యాలి చివుకుల పురుషోత్తం విష్ణు పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1980 144 7.50
38860 కథలు. 2730 బంగారం ఎలా చెయ్యాలి చివుకుల పురుషోత్తం విష్ణు పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1980 144 7.50
38861 కథలు. 2731 జీవితాదర్శం చివుకుల పురుషోత్తం వాహినీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 244 9.00
38862 కథలు. 2732 జీవన స్వప్నం చివుకుల పురుషోత్తం నవయుగ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1979 284 12.00
38863 కథలు. 2733 ఉద్యోగం కోసం చివుకుల పురుషోత్తం వాహినీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1981 330 16.00
38864 కథలు. 2734 శీతాగ్ని చివుకుల పురుషోత్తం శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1986 200 16.00
38865 కథలు. 2735 శుక్రమహర్దశ చివుకుల పురుషోత్తం ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 200 6.00
38866 కథలు. 2736 మహావేధ చివుకుల పురుషోత్తం శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1987 319 25.00
38867 కథలు. 2737 మూడోపురుషార్ధం చివుకుల పురుషోత్తం శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1987 504 35.00
38868 కథలు. 2738 సుందరి చివుకుల పురుషోత్తం ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 240 7.50
38869 కథలు. 2739 అత్తారింటికి దారేది చివుకుల పురుషోత్తం రాధికా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 204 2.00
38870 కథలు. 2740 ప్రేమతరంగాలలో జీవననౌకలు చివుకుల పురుషోత్తం ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 196 6.00
38871 కథలు. 2741 ప్రాప్తం చివుకుల పురుషోత్తం వాహినీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 235 9.00
38872 కథలు. 2742 ఏది పాపం చివుకుల పురుషోత్తం ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 268 7.50
38873 కథలు. 2743 ఏది పాపం చివుకుల పురుషోత్తం శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 268 15.00
38874 కథలు. 2744 కాకులు పురాణం సూర్యప్రకాశ రావు జీవనగంగా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1969 135 3.00
38875 కథలు. 2745 కాకులు పురాణం సూర్యప్రకాశ రావు జీవనగంగా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1969 135 3.00
38876 కథలు. 2746 కాంతాకనకాలు పురాణం సూర్యప్రకాశ రావు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 144 3.00
38877 కథలు. 2747 ఆడబ్రతుకు పురాణం సూర్యప్రకాశ రావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపటణం 1969 134 5.00
38878 కథలు. 2748 ఆడబ్రతుకు పురాణం సూర్యప్రకాశ రావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1969 134 5.00
38879 కథలు. 2749 చంద్రునికో నూలుపోగు పురాణం సూర్యప్రకాశ రావు యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1976 256 7.50
38880 కథలు. 2750 చంద్రునికో నూలుపోగు పురాణం సూర్యప్రకాశ రావు ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 256 7.50
38881 కథలు. 2751 ఇల్లు కట్టి చూడు మొదటి భాగం పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1974 228 7.00
38882 కథలు. 2752 ఇల్లు కట్టి చూడు రెండవ భాగం పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1974 228 7.00
38883 కథలు. 2753 నీలి ఐదు పెద్ద కథలు పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1970 191 2.00
38884 కథలు. 2754 హంగామా పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ పతంగ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 78 20.00
38885 కథలు. 2755 శివకాంత పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 240 10.00
38886 కథలు. 2756 రంగుల రామచిలక పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 219 10.00
38887 కథలు. 2757 రంగుల రామచిలక పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 219 10.00
38888 కథలు. 2758 జేబులో బొమ్మ పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1983 223 15.00
38889 కథలు. 2759 జేబులో బొమ్మ పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1972 196 5.00
38890 కథలు. 2760 ముగ్గురు అమ్మాయిలు పురాణం సీత నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1979 212 6.00
38891 కథలు. 2761 ముగ్గురు అమ్మాయిలు పురాణం సీత నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1979 212 6.00
38892 కథలు. 2762 జలతరంగిణి పురాణం సీత నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1976 191 6.00
38893 కథలు. 2763 ఆనంద భైరవి పురాణం సీత నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 194 6.00
38894 కథలు. 2764 పారిపోయిన చిలక పురాణం సీత ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 248 7.50
38895 కథలు. 2765 పలుకే బంగారమా ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 268 20.00
38896 కథలు. 2766 నవ్య ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 216 25.00
38897 కథలు. 2767 జీవిత వలయం ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం రాధికా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 280 20.00
38898 కథలు. 2768 దైవనిర్ణయం ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం ... ... 124 5.00
38899 కథలు. 2769 మృత్యువు ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1985 155 12.00
38900 కథలు. 2770 మఱది ఓగేటి శివరామకృష్ణ శ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 266 5.50
38901 కథలు. 2771 మఱది ఓగేటి శివరామకృష్ణ శ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 266 5.50
38902 కథలు. 2772 కామాక్షి ఓగేటి శివరామకృష్ణ చౌదరి పబ్లికేషన్స్, తూర్పుగోదావరి 1929 194 2.50
38903 కథలు. 2773 తాళిబొట్టు ఓగేటి శివరామకృష్ణ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1960 186 1.25
38904 కథలు. 2774 తాళిబొట్టు ఓగేటి శివరామకృష్ణ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1960 186 1.25
38905 కథలు. 2775 కొత్తచిగురు వి. రాజారామమోహనరావు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 154 5.00
38906 కథలు. 2776 కొత్తచిగురు వి. రాజారామమోహనరావు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 154 5.00
38907 కథలు. 2777 మనిషికీ మనిషికీ మధ్య... వి. రాజారామమోహనరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 127 5.00
38908 కథలు. 2778 ప్రేమించి చూడు కొనకంచి లక్ష్మీనరసింహారావ్ నవ్యాంధ్ర బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 267 50.00
38909 కథలు. 2779 రౌద్ర కొనకంచి లక్ష్మీనరసింహారావ్ ఉదయ్ పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1993 324 45.00
38910 కథలు. 2780 చీలిన చీకటి యస్. వివేకానంద న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1969 121 3.00
38911 కథలు. 2781 తండ్రులూ కళ్ళు తెరవండి యస్. వివేకానంద వసుంధరా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1983 178 12.00
38912 కథలు. 2782 ఎదురు తిరిగిన ఆడది యస్. వివేకానంద వసుంధరా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1984 99 8.00
38913 కథలు. 2783 ఎదురు తిరిగిన ఆడది యస్. వివేకానంద వసుంధరా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1984 99 8.00
38914 కథలు. 2784 చేదు పాట అక్కినేని కుటుంబరావు స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 61 15.00
38915 కథలు. 2785 కార్మిక గీతం అక్కినేని కుటుంబరావు స్వేచ్ఛ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 277 15.00
38916 కథలు. 2786 సొరాజ్జెం అక్కినేని కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 127 18.00
38917 కథలు. 2787 సొరాజ్జెం అక్కినేని కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 127 18.00
38918 కథలు. 2788 అవతలిగట్టు అరవింద నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 346 9.00
38919 కథలు. 2789 పగిలినప్రతిమ అరవింద నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 268 8.00
38920 కథలు. 2790 అవతలిగట్టు అరవింద నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 263 9.00
38921 కథలు. 2791 చిలకపచ్చ చీర ఐతా చంద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు, సిద్ధిపేట 1996 144 40.00
38922 కథలు. 2792 ఆడపిల్ల ఐతా చంద్రయ్య రచయిత 1996 158 120.00
38923 కథలు. 2793 ఇసుక గోడలు ఐతా చంద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు, సిద్ధిపేట 1995 96 30.00
38924 కథలు. 2794 ఇసుక గోడలు ఐతా చంద్రయ్య జాతీయ సాహిత్య పరిషత్తు, సిద్ధిపేట 1995 96 30.00
38925 కథలు. 2795 రోడ్డుమీద గులాబి పి. చంద్రశేఖర్ అజాద్ జ్ఞాపిక ప్రచురణ 1993 159 25.00
38926 కథలు. 2796 మా హృదయం పి. చంద్రశేఖర్ అజాద్ అమ్మ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 155 10.00
38927 కథలు. 2797 మా హృదయం పి. చంద్రశేఖర్ అజాద్ అమ్మ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 155 10.00
38928 కథలు. 2798 మరో అమ్మాయి కథ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు రచయిత, చీరాల 1983 123 6.00
38929 కథలు. 2799 మరో అమ్మాయి కథ నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు రచయిత, చీరాల 1983 123 6.00
38930 కథలు. 2800 మా ఘంటం పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1983 276 20.00
38931 కథలు. 2801 మా ఘంటం పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు రచయిత, ఖమ్మం 1983 276 20.00
38932 కథలు. 2802 పిన్ని చాలామంచిది పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు సాహితి స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ ... 252 38.00
38933 కథలు. 2803 పిన్ని చాలామంచిది పుల్లాభొట్ల వెంకటేశ్వర్లు సాహితి స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ ... 252 38.00
38934 కథలు. 2804 మనిషి-మిధ్య ఆదివిష్ణు డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 220 20.00
38935 కథలు. 2805 శివతాండవం ఆదివిష్ణు నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 184 12.50
38936 కథలు. 2806 కలెక్టరూ క్షమించు ఆదివిష్ణు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 147 4.00
38937 కథలు. 2807 తొలిమజిలీ ఆదివిష్ణు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1968 140 2.50
38938 కథలు. 2808 ఉద్యోగం ఆదివిష్ణు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 163 4.50
38939 కథలు. 2809 సగటు మనిషి ఆదివిష్ణు డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 224 18.00
38940 కథలు. 2810 ప్రాప్తం ఆదివిష్ణు డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 188 15.00
38941 కథలు. 2811 రాక్షసి నీపేరు రాజకీయమా ఆదివిష్ణు నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 220 16.00
38942 కథలు. 2812 రాక్షసి నీపేరు రాజకీయమా ఆదివిష్ణు నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1984 220 16.00
38943 కథలు. 2813 ఇది నా పువ్వు పరుచూరి రాజారామ్ రచయిత, గుంటూరు 1990 122 14.00
38944 కథలు. 2814 ఇది నా పువ్వు పరుచూరి రాజారామ్ రచయిత, గుంటూరు 1990 122 14.00
38945 కథలు. 2815 వీళ్లూ మనుషులే పరుచూరి రాజారామ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1977 220 6.00
38946 కథలు. 2816 జపమాల పరుచూరి రాజారామ్ గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 315 18.00
38947 కథలు. 2817 చల్లని మంట పి.ఎల్. సుశీల, పరుచూరి రాజారామ్ రచయిత, గుంటూరు 1982 160 8.00
38948 కథలు. 2818 అరణ్యం వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1987 187 17.00
38949 కథలు. 2819 అరణ్యం వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1987 187 17.00
38950 కథలు. 2820 మంచుపల్లకీ వంశీ నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 164 10.00
38951 కథలు. 2821 గాలి కొండపురం రైల్వేగేటు వంశీ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 248 25.00
38952 కథలు. 2822 స్మృతిమందిర్ పోతరాజు రామమూర్తి గంగా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1959 256 3.00
38953 కథలు. 2823 భ్రమలు పి. రామమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1963 402 6.00
38954 కథలు. 2824 భ్రమలు పి. రామమూర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1963 402 6.00
38955 కథలు. 2825 పరుగో పరుగు మల్లిక్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1986 384 30.00
38956 కథలు. 2826 సంకెళ్లు తెగుతాయి మల్లిక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1978 182 6.00
38957 కథలు. 2827 ఎదురు తిరిగిన గాలి చందు సోంబాబు నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1977 144 5.00
38958 కథలు. 2828 ప్రణయ గీతం చందు సోంబాబు శ్రీ శారదా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 202 16.00
38959 కథలు. 2829 ఆడదానికోదండం చందు సోంబాబు శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 308 30.00
38960 కథలు. 2830 ప్రియురాలు చందు సోంబాబు నవసాయి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 287 30.00
38961 కథలు. 2831 నాట్ నౌ డార్లింగ్ చందు సోంబాబు మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 332 30.00
38962 కథలు. 2832 నాట్ నౌ డార్లింగ్ చందు సోంబాబు మధుప్రియ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 332 30.00
38963 కథలు. 2833 ఈ మధువంతా నీకోసం చందు సోంబాబు నవసాయి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1990 304 30.00
38964 కథలు. 2834 మృత్యులోయ చందు సోంబాబు గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 320 25.00
38965 కథలు. 2835 దృష్టి ఎన్.ఆర్. నంది నవయుగ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1979 260 10.00
38966 కథలు. 2836 దృష్టి ఎన్.ఆర్. నంది నవయుగ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1980 260 12.00
38967 కథలు. 2837 నైమిశారణ్యం ఎన్.ఆర్. నంది శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1984 384 25.00
38968 కథలు. 2838 బ్రహ్మముడి ఎన్.ఆర్. నంది పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 180 15.00
38969 కథలు. 2839 కీలు బొమ్మలు ఎన్.ఆర్. నంది శ్రీ వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 188 15.00
38970 కథలు. 2840 సినీ జనారణ్యం ఎన్.ఆర్. నంది పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 432 30.00
38971 కథలు. 2841 సీత ఎన్.ఆర్. నంది మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1984 276 19.00
38972 కథలు. 2842 దిగిరండి...దిగిరండి ధృతరాష్ట్రభువికి ఎన్.ఆర్. నంది మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1983 176 11.00
38973 కథలు. 2843 ఎలకలొస్తున్నాయ్ జాగ్రత్త ఎన్.ఆర్. నంది పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 236 17.00
38974 కథలు. 2844 ఎలకలొస్తున్నాయ్ జాగ్రత్త ఎన్.ఆర్. నంది పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 236 17.00
38975 కథలు. 2845 ఊర్వశి సింహప్రసాద్ శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 290 20.00
38976 కథలు. 2846 స్వేచ్ఛా ప్రస్థానం సింహప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 225 20.00
38977 కథలు. 2847 డాక్టర్ తులసీకృష్ణ సింహప్రసాద్ శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 192 9.00
38978 కథలు. 2848 విషవలయం సింహప్రసాద్ శ్రీ విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 180 14.00
38979 కథలు. 2849 పుడమి తల్లికి పురిటినొప్పులు సింహప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 183 13.00
38980 కథలు. 2850 అమృతకలశం కొత్త రవీంద్రబాబు శ్రీ పద్మాలయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1987 274 23.00
38981 కథలు. 2851 అమృతకలశం కొత్త రవీంద్రబాబు శ్రీ పద్మాలయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1987 274 23.00
38982 కథలు. 2852 మధూలిక కొత్త రవీంద్రబాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 280 20.00
38983 కథలు. 2853 చరక సంహిత కొత్త రవీంద్రబాబు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 264 30.00
38984 కథలు. 2854 ప్రేమే నేరమా, కృష్ణప్రేమ, జ్యోతిర్గమయ కొత్త రవీంద్రబాబు, తురగా జయశ్యామల, ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం సచిత్రమాసపత్రిక స్వాతి, విజయవాడ 1984 303 20.00
38985 కథలు. 2855 మామంచి మాస్టారు కొత్త రవీంద్రబాబు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 168 20.00
38986 కథలు. 2856 మామంచి మాస్టారు కొత్త రవీంద్రబాబు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 168 20.00
38987 కథలు. 2857 మనిషి నండూరి విఠల్ గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 236 18.00
38988 కథలు. 2858 కాలకన్య నండూరి విఠల్ ... ... 328 15.00
38989 కథలు. 2859 దిగంతాలకు నండూరి విఠల్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1965 204 3.50
38990 కథలు. 2860 దిగంతాలకు నండూరి విఠల్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1965 204 3.50
38991 కథలు. 2861 మృత్యురేఖ నండూరి విఠల్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 192 16.00
38992 కథలు. 2862 సీతాపతీయం నండూరి విఠల్ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 147 13.00
38993 కథలు. 2863 రంగనాధం బాబాయి నండూరి విఠల్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1978 144 8.50
38994 కథలు. 2864 లేడీ డాక్టర్ నండూరి విఠల్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1968 144 2.00
38995 కథలు. 2865 దిఫూల్ నండూరి రామకృష్ణ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 340 25.00
38996 కథలు. 2866 దిఫూల్ నండూరి రామకృష్ణ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 340 25.00
38997 కథలు. 2867 ప్రేమశిఖరాలు నండూరి రామకృష్ణ మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1983 220 15.00
38998 కథలు. 2868 ఆరని అనురాగం నండూరి రామకృష్ణ మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల ... 200 20.00
38999 కథలు. 2869 నగ్న సుందరి నండూరి రామకృష్ణ విజయశ్రీ శ్రీ సాహిత్య మందిర్, కాకినాడ 1974 460 15.00
39000 కథలు. 2870 అస్త్రవిన్యాసం నండూరి రామకృష్ణ శ్రీ పద్మాలయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1992 184 25.00