వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -77

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
42001 నవల. 962 ఏది గమ్యం ఏది మార్గం మాలతీ చందూర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1971 152 2.50
42002 నవల. 963 మానిని మనసు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1976 112 3.50
42003 నవల. 964 వెన్నెల మండుతోంది వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 128 3.50
42004 నవల. 965 మోహరాత్రి చిక్కాల కృష్ణారావు ... 1988 56 6.00
42005 నవల. 966 నవరత్నాలు ... శ్రీ వేంకటేశ్వర పుస్తకశాల ప్రచురణ ... 112 5.00
42006 నవల. 967 ఆంధ్రశ్రీ పడాల రామారావు ... ... 358 2.00
42007 నవల. 968 అన్వేషణ ... ... ... 79 1.00
42008 నవల. 969 ధర్మనిర్ణయం ... ... ... 302 2.00
42009 నవల. 970 రాధికా విజయం ... ... ... 94 6.00
42010 నవల. 971 తీరని దాహం నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 112 6.00
42011 నవల. 972 దృష్టి ... ... ... 269 6.00
42012 నవల. 973 పుట్టిల్లు ... ... ... 266 6.00
42013 నవల. 974 మనసు మనువు ... ... ... 226 6.00
42014 నవల. 975 మారే మనుష్యులు పురాణం సూర్యప్రకాశరావు ... ... 299 6.00
42015 నవల. 976 గోదావరి నవ్వింది ... ... ... 246 6.00
42016 నవల. 977 జీవిత ప్రవాహం ... ... ... 215 6.00
42017 నవల. 978 హృదయ కుసుమాలు ... ... ... 234 6.00
42018 నవల. 979 సుగంధి ... ... ... 246 6.00
42019 నవల. 980 మాయ మనసు ... ... ... 170 7.00
42020 నవల. 981 అప్తమిత్రులు ... ... ... 156 3.00
42021 నవల. 982 మహారణ్యంలో మరో సీత సత్యవేటి శ్రీకాంత్ ... ... 297 8.00
42022 నవల. 983 నర్తకి ... ... ... 258 6.00
42023 నవల. 984 డాక్టర్ నందిత ... ... ... 275 6.00
42024 నవల. 985 సంధ్యాసాగరసంగమం ... ... ... 148 6.00
42025 నవల. 986 ఛాయ ... ... ... 230 6.00
42026 నవల. 987 చిగురాకులలో చిలకమ్మ ... ... ... 292 8.00
42027 నవల. 988 మంత్రాలయ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు ... ... 388 12.00
42028 నవల. 989 గుప్పెడు మనసు మల్లాది వెంకటకృష్ణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 300 5.00
42029 నవల. 990 తప్పటడుగు పరిమళా సోమేశ్వర్ యువ తెలుగు మాస పత్రిక 1971 204 5.00
42030 నవల. 991 మనసు ఒకరికే మనిషి ఒకరికే పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి యువ తెలుగు మాస పత్రిక ... 454 5.00
42031 నవల. 992 ఆశల ఆరాటంలో జీవన పోరాటం కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి యువ తెలుగు మాస పత్రిక ... 200 6.00
42032 నవల. 993 నిశ్చయం వేంపల్లి నిరంజన్ రెడ్డి మయూరి మాస పత్రిక 1994 130 8.00
42033 నవల. 994 మై డియర్ ఆంటీ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు మయూరి మాస పత్రిక 1996 130 6.00
42034 నవల. 995 లవ్‌లీ కిల్లర్ కె. కిరణ్ కుమార్ మయూరి మాస పత్రిక 1997 130 7.00
42035 నవల. 996 ప్రియా ప్రియతమా జంధ్యాల భారతి మయూరి మాస పత్రిక 1997 130 7.00
42036 నవల. 997 నిశ్చయం వేంపల్లి నిరంజన్ రెడ్డి మయూరి మాస పత్రిక 1994 130 8.00
42037 నవల. 998 మౌనంగానే ఎదగమనీ మంథా భానుమతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 127 15.00
42038 నవల. 999 సంస్కారం ప్రమీలా జనార్ధన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 2.00
42039 నవల. 1000 ఒక కెరటం విరిగింది శాలివాహన స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 119 3.50
42040 నవల. 1001 నిన్ను నీవు దిద్దుకో అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 118 3.50
42041 నవల. 1002 చీకటోళ్ళు అర్నాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 144 3.50
42042 నవల. 1003 విప్లవగంగ మన్నెం శారద ఉదయం వీక్లీ ... 95 3.50
42043 నవల. 1004 బొమ్మల చొక్కా సృజన్ రాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1987 112 4.00
42044 నవల. 1005 విమానం వచ్చింది వివిన మూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 95 6.00
42045 నవల. 1006 అయినవాళ్ళు అలపర్తి రామకృష్ణ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1994 95 8.00
42046 నవల. 1007 ప్రేమానుబంధం చెరుకుపల్లి శివరామమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 10.00
42047 నవల. 1008 స్యయందత్తుడు పాలంకి సత్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1995 95 12.00
42048 నవల. 1009 అరుంధతి కాశీనాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2000 95 15.00
42049 నవల. 1010 సర్పయాగం గోపరాజు నాగేశ్వరరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 95 15.00
42050 నవల. 1011 సూర్యనమస్కారం వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2002 95 15.00
42051 నవల. 1012 ఊరు పొమ్మంటోంది పొన్నాడ సత్యప్రకాశరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 95 15.00
42052 నవల. 1013 చరమగీతం తప్పిట శ్రీనివాసరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2005 95 15.00
42053 నవల. 1014 తోడొకరుండిన అనూరాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2006 95 15.00
42054 నవల. 1015 అక్షరం పి.వి. శేషారత్నం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 95 15.00
42055 నవల. 1016 అమ్మ బంగారుకల అనూరాధ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 95 15.00
42056 నవల. 1017 ఆమె జయించింది ఆదెళ్ళ శివకుమార్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2014 95 15.00
42057 నవల. 1018 మంజువాణి కొమ్మూరి సాంబశివరావు ఆధునిక గ్రంథమాల, చెర్న్నై ... 97 0.50
42058 నవల. 1019 అడ్డదారులున్నాయి జాగ్రత్త కొమ్మూరి సాంబశివరావు ఆధునిక గ్రంథమాల, చెన్నై 1959 159 1.25
42059 నవల. 1020 నెంబర్ 444 కొమ్మూరి సాంబశివరావు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 164 6.00
42060 నవల. 1021 భయం భయం కొమ్మూరి సాంబశివరావు డాలర్ బుక్ హౌస్, చెన్నై 1988 168 8.00
42061 నవల. 1022 చావు కేక కొమ్మూరి సాంబశివరావు ఆధునిక గ్రంథమాల, చెన్నై 1974 102 3.00
42062 నవల. 1023 అడుగో అతనే దొంగ కొమ్మూరి సాంబశివరావు ఆధునిక గ్రంథమాల, చెన్నై 1961 158 1.25
42063 నవల. 1024 ప్రాక్టికల్ జోకర్ కొమ్మూరి సాంబశివరావు అప్సర పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1968 141 1.50
42064 నవల. 1025 ఉరితాడు కొమ్మూరి సాంబశివరావు రాకెట్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 140 1.25
42065 నవల. 1026 ఉరితాడు కొమ్మూరి సాంబశివరావు రాకెట్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 135 1.25
42066 నవల. 1027 ??? కొమ్మూరి సాంబశివరావు ... ... ... 1.00
42067 నవల. 1028 13 గంటలు గడియారం కొమ్మూరి సాంబశివరావు డాలర్ బుక్ హౌస్, చెన్నై 1989 180 8.00
42068 నవల. 1029 తొలగిన తెరలు టెంపోరావ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 119 6.00
42069 నవల. 1030 ఒకటి రెండు హత్యలు మూడు టెంపోరావ్ కుబేరా ఎంటర్ ప్రైసెస్ లిమిటెడ్, మద్రాసు 1956 87 0.25
42070 నవల. 1031 రమ్మీ అండ్ రమ్ టెంపోరావ్ వి.వి.ఎన్. ఎంటర్ ప్రై పబ్లిషర్స్, మద్రాసు 1978 88 2.00
42071 నవల. 1032 మీట్ ది కిల్లర్ టెంపోరావ్ వి.వి.ఎన్. ఎంటర్ ప్రై పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1975 118 2.00
42072 నవల. 1033 మీట్ ది కిల్లర్ టెంపోరావ్ వి.వి.ఎన్. ఎంటర్ ప్రై పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1975 118 3.00
42073 నవల. 1034 కిల్లర్స్ డెన్ టెంపోరావ్ బి.బి.యస్. పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1971 124 3.00
42074 నవల. 1035 గుడ్ బై టు గాడ్ టెంపోరావ్ వి.వి.ఎన్. ఎంటర్ ప్రై పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1977 96 1.00
42075 నవల. 1036 మర్డర్ ఫర్ మనీ టెంపోరావ్ ... ... 139 2.00
42076 నవల. 1037 డెత్ ఇన్ ఫ్లేమ్స్ టెంపోరావ్ వి.వి.ఎన్. ఎంటర్ ప్రై పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1978 93 2.00
42077 నవల. 1038 త్రిమూర్తులు టెంపోరావ్ నవీన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1976 88 2.00
42078 నవల. 1039 త్రిమూర్తులు టెంపోరావ్ ... 1976 173 2.00
42079 నవల. 1040 ఆనంద్ (ఆత్మ) హత్యా అంబడిపూడి జలజ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 40 1.00
42080 నవల. 1041 డిటెక్టివ్ వాలి టెంపోరావ్ న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1983 50 10.00
42081 నవల. 1042 చోరగుది కథలు కథానికలు శీర్షికలు చోరగుది మల్లికార్జున శర్మ ... 2012 73 50.00
42082 నవల. 1043 మాయల ఫకీరు మొదటి భాగం, మంత్రాల మఱ్ఱి భయంకర్ సదరన్ బుక్ పబ్లిషర్స్, మద్రాసు 1957 275 6.00
42083 నవల. 1044 దిగంబరి, మునికన్య భయంకర్ ది సదరన్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, చెన్నై 1958 283 6.00
42084 నవల. 1045 సర్పలోయ సత్యమూర్తి సత్యమూర్తి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1978 102 2.25
42085 నవల. 1046 ప్రేమపాశం విశ్వప్రసాద్ ... ... 158 2.00
42086 నవల. 1047 వేతాళ వాహన ప్రసన్నకుమారి వి.వి.ఎన్. ఎంటర్ ప్రై పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1988 198 2.00
42087 నవల. 1048 కథళు ... అపరాధ పరిశోధన సచిత్ర డిటెక్టివ్ మాస పత్రిక ... 200 2.00
42088 నవల. 1049 సినీస్టార్ బ్యూటీబార్ విశ్వమోహన్ బాలభారతి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1975 91 2.00
42089 నవల. 1050 ప్రేమపాశం విశ్వప్రసాద్ భగవాన్ పబ్లికేషన్స్,చెన్నై 1971 164 2.00
42090 నవల. 1051 స్త్రీ ... ... ... 172 2.00
42091 నవల. 1052 బ్లూ బుల్స్ భువనచంద్ర విజయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1995 95 10.00
42092 నవల. 1053 చండ శాసనుడు శీతంరాజు ఎస్.ఎమ్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 102 3.00
42093 నవల. 1054 ఖైదీరాణి తుర్లపాటి డాలర్ బుక్ హౌస్, చెన్నై 1987 96 3.00
42094 నవల. 1055 ఐవాంట్ ఎ కిల్లర్ గిరిజ శ్రీభగవాన్ పద్మపూర్ణ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 112 3.00
42095 నవల. 1056 ప్లీజ్ చంపెయ్యండి గిరిజ శ్రీభగవాన్ నవసాయి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1983 76 3.00
42096 నవల. 1057 టెర్రర్ బై నైట్ గిరిజ శ్రీభగవాన్ క్రాంతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 120 3.00
42097 నవల. 1058 కొరియన్ బ్యూటీ పానుగంటి పానుగంటి బుక్స్, చెన్నై 1992 160 10.00
42098 నవల. 1059 ఎలిఫెంట్స్ ఆర్మీ పానుగంటి పానుగంటి బుక్స్, చెన్నై 1987 158 8.00
42099 నవల. 1060 ది రివెంజ్ ఆఫ్ బుల్లెట్ పానుగంటి ... ... 102 2.00
42100 నవల. 1061 నిర్దోషి భయంకర ఏషియన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1957 80 0.50
42101 నవల. 1062 బలిదానం చౌడేశ్వరీదేవి తెలుగు పాకెట్ బుక్స్ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1967 131 1.00
42102 నవల. 1063 అనూరాధ అదృష్టం చౌడేశ్వరీదేవి తెలుగు పాకెట్ బుక్స్ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1967 122 1.00
42103 నవల. 1064 లాలస ... ... ... 92 3.00
42104 నవల. 1065 ప్రేమలో ఏముంది కె. రాణి భగవాన్ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1967 112 2.25
42105 నవల. 1066 టెరిబుల్ టు చిత్ర బి.బి.యస్. పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1978 88 1.25
42106 నవల. 1067 జీవన స్రవంతి ఉంతకల్ ద్వారకనాథ్ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై ... 144 2.00
42107 నవల. 1068 కోరుకున్న చిన్నది కుమారి రామానుజం ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1967 118 3.00
42108 నవల. 1069 అనురాగం ఉంతకల్ ద్వారకనాథ్ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1964 243 10.00
42109 నవల. 1070 కిల్ మీ జాగ్వార్ ... ... ... 104 2.00
42110 నవల. 1071 టైంటుకిల్ పానుగంటి ... ... 126 3.00
42111 నవల. 1072 అమావాస్య రాత్రి, పైచేయి, మరణభీతి బొమ్మిడి అచ్చారావు, వసుంధర, సుంకరి రాంప్రసాద్ అపరాధ పరిశోధన సచిత్ర డిటెక్టివ్ మాస పత్రిక 1986 192 6.50
42112 నవల. 1073 అద్భుత శక్తి, మంచి కుటుంబం, స్వప్నలోకం, పోలీసు ఆతిథ్యం ప్రతాప రవిశంకర్, వసుంధర, పి. అరుణ, వక్కంతం సూర్యనారాయణరావ్ అపరాధ పరిశోధన సచిత్ర డిటెక్టివ్ మాస పత్రిక 1985 192 6.50
42113 నవల. 1074 తిరుగులేని మందు, సుబ్బారావు చావు, రెడ్ బాక్స్, ఎడారి కోయిల వి.యస్. రావ్, వసుంధర, సుంకరి రాంప్రసాద్ అపరాధ పరిశోధన సచిత్ర డిటెక్టివ్ మాస పత్రిక 1988 192 7.50
42114 నవల. 1075 డైనమైట్ కృష్ణమోహన్ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1981 128 3.00
42115 నవల. 1076 లవ్ గేమ్ కృష్ణమోహన్ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1975 112 2.00
42116 నవల. 1077 గన్స్ యిన్ గ్రింజా శశిభూషణ్ బాలభారతి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1977 104 2.00
42117 నవల. 1078 టైగర్ టెన్ ఎన్.ఎస్. నాగిరెడ్డి ... 1982 143 3.00
42118 నవల. 1079 గన్ ఫైటర్ గంగూ సి.ఎన్. రెడ్డి బి.బి.యస్. పబ్లిషింగ్ హౌస్,చెన్నై 1981 112 2.00
42119 నవల. 1080 సీక్రెట్ ఏజెంట్ సి.ఎన్. రెడ్డి వి.యం.జి. పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1983 112 3.00
42120 నవల. 1081 చైనీస్ మాస్క్ ... ... ... 144 2.00
42121 నవల. 1082 రాహు కేతు నర్సు బి.బి.యస్. పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1978 96 2.00
42122 నవల. 1083 బ్లడ్ డ్రగుల్లా ఎల్.ఆర్.కె. మూర్తి ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1982 108 3.00
42123 నవల. 1084 మై నేమ్ ఈజ్ బుల్లెట్ ... ... ... 90 2.00
42124 నవల. 1085 అజ్ఞాత సుందరి జలజ భారత్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్సు, చెన్నై 1959 80 0.60
42125 నవల. 1086 పూలబుట్టలో శవం మాగాపురామన్ మాతా పబ్లికేషన్స్, బెంగుళూరు 1956 80 2.00
42126 నవల. 1087 జయభేరి కనకమేడల సాహితీ ప్రిటంర్స్, చెన్నై 1957 78 0.50
42127 నవల. 1088 డేంజరస్ మినిట్స్ విజయ బాపినీడు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1966 127 3.00
42128 నవల. 1089 శుక్ర గ్రహ యాత్ర విజయ బాపినీడు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1964 141 2.00
42129 నవల. 1090 డేషింగ్ ఎస్కేప్ రజనీకాంత్ ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1981 105 1.00
42130 నవల. 1091 చెప్పి చంపుతా జాబిలి శ్రీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1968 110 1.25
42131 నవల. 1092 ఎర్రదీపం జయశ్రీ భాను పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1957 87 0.50
42132 నవల. 1093 స్వర్ణ ఖడ్గం మదన్ గోపాల్ వి.యం.జి. పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1982 104 2.00
42133 నవల. 1094 జడల దయ్యం వి.ఎస్. చెన్నూరి ... ... 143 1.00
42134 నవల. 1095 కోల్డ్ స్వెట్ గోపీచంద్ ఎన్.ఎస్.వి.ఎల్. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 100 3.00
42135 నవల. 1096 లక్కీ స్టార్ మోయిడి ద్యౌం ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1979 78 2.00
42136 నవల. 1097 మిస్ సెక్స్ శశిభూషణ్ బాలభారతి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1979 96 2.00
42137 నవల. 1098 అతనే హంతకుడు నారాయణరావ్ నవకళా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 92 1.00
42138 నవల. 1099 ఎర్రగులాబీ ... ... ... 132 2.00
42139 నవల. 1100 గదిలోశవం ... ... ... 86 2.00
42140 నవల. 1101 బెంగుళూరు కుటుంబ హత్య ... ఢంకా కార్యాలయం, చెన్నై 1957 88 1.25
42141 నవల. 1102 ది కర్స్ ఆఫ్ కుంగ్ ఫూ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 128 12.00
42142 నవల. 1103 ఐ ఫోర్స్ యు టు లివ్ ... ... ... 109 2.00
42143 నవల. 1104 ఫైటింగ్ ఫోర్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 176 15.00
42144 నవల. 1105 ఫ్లయింగ్ ఫాల్కన్ మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1983 112 4.00
42145 నవల. 1106 షాడో షాడో రెండవ భాగము మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 191 15.00
42146 నవల. 1107 ఏంజెల్ ఆఫ్ డెత్ మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1985 94 5.00
42147 నవల. 1108 ఫ్లయింగ్ హార్స్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 142 15.00
42148 నవల. 1109 కెండో వారియర్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 120 12.00
42149 నవల. 1110 కమాండర్ షాడో మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1979 94 2.00
42150 నవల. 1111 టెర్రా-205 రెండవ భాగం మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 190 25.00
42151 నవల. 1112 టార్గెట్ ఫైవ్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 228 20.00
42152 నవల. 1113 సెవెన్త్ కిల్లర్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 143 15.00
42153 నవల. 1114 నెంబర్ 989 మధుబాబు డెకాన్స్ పబ్లిషర్స్, చెన్నై 1988 125 7.00
42154 నవల. 1115 షాడో ఇన్ బాగ్దాద్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 160 15.00
42155 నవల. 1116 షాడో ఇన్ జపాన్ మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1981 208 5.00
42156 నవల. 1117 భోలాశంకర్ మొదటి భాగము మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 160 10.00
42157 నవల. 1118 భోలాశంకర్ రెండవ భాగము మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 160 10.00
42158 నవల. 1119 డేంజరస్ గేమ్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 110 10.00
42159 నవల. 1120 డాక్టర్ షాడో మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 216 20.00
42160 నవల. 1121 షాడోది స్పైకింగ్ మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1975 112 2.00
42161 నవల. 1122 షాడో ది స్పైకింగ్ మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,,చెన్నై 1982 112 4.00
42162 నవల. 1123 ఆపరేషన్ బెంగాల్ టైగర్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 128 12.00
42163 నవల. 1124 టెన్ ఎగైనెస్ట్ షాడో మొదటి భాగం మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 160 15.00
42164 నవల. 1125 టెన్ ఎగైనెస్ట్ షాడో రెండవ భాగం మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 160 10.00
42165 నవల. 1126 టెన్ ఎగైనెస్ట్ షాడో రెండవ భాగం మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 158 15.00
42166 నవల. 1127 బంజాయ్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 184 20.00
42167 నవల. 1128 ప్రొఫెసర్ షాడో మధుబాబు ... ... 124 2.00
42168 నవల. 1129 వాకర్ మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 120 12.00
42169 నవల. 1130 నెంబర్ 28 మధుబాబు మధుబాబు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 144 15.00
42170 నవల. 1131 వాన్‌టెడ్ డెడ్ ఆర్ ఎలైవ్ మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1982 112 4.00
42171 నవల. 1132 షాడో ఇన్ థాయ్‌లాండ్ మధుబాబు ఎం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్,, చెన్నై 1983 92 3.00
42172 నవల. 1133 మహాభాగ్యం (మరికొన్ని ) గంగుల నరసింహారెడ్డి యవ 1981 500 25.00
42173 నవల. 1134 ఇంద్రజాలం (మరికొన్ని ) ఆచంట ఉమాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1990 500 25.00
42174 నవల. 1135 ధరిత్రి (మరికొన్ని ) వేమకోటి సీతారామ శాస్త్రి యువ 1978 300 25.00
42175 నవల. 1136 వెన్నెల మరక (మరి కొన్ని ) తల్లావఝ్జల సుందరం యువ 1982 400 25.00
42176 నవల. 1137 ఊబి (మరికొన్ని ) కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు యువ ... 400 25.00
42177 నవల. 1138 సగటు మనిషి (మరికొన్ని ) ఆది విష్ణు యువ ... 500 25.00
42178 నవల. 1139 మీనా (మరికొన్ని ) యద్దనపూడి సులోచనారాణి యువ ... 500 25.00
42179 నవల. 1140 సాధన (మరికొన్ని ) ఇసుకపల్లి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి యువ ... 500 25.00
42180 నవల. 1141 అపరిష్కృతం (మరికొన్ని ) మల్లిక్ యువ ... 500 25.00
42181 నవల. 1142 డాక్టర్ అరుణ (మరికొన్ని ) నండూరి విఠల్ యువ ... 500 25.00
42182 నవల. 1143 మరోదీపం వెలిగింది (మరికొన్ని ) పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి యువ ... 600 25.00
42183 నవల. 1144 అభిలాష (మరికొన్ని ) కామిరెడ్డి స్వరూప్ యువ ... 600 25.00
42184 నవల. 1145 శీతల (మరికొన్ని ) వసుంధర యువ ... 500 25.00
42185 నవల. 1146 షికారీ (మరికొన్ని ) కొంగతి చంద్రావళి యువ ... 500 25.00
42186 నవల. 1147 ఉదయ కిరణాలు పవని నిర్మల యువ ... 300 25.00
42187 నవల. 1148 వీర ఛత్రసాల్ హెచ్.ఎన్. ఆపటే ... ... 200 25.00
42188 నవల. 1149 మలుపు ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు యువ ... 250 25.00
42189 నవల. 1150 దేవదాసు (మరికొన్ని ) శరత్ బాబు యువ ... 700 25.00
42190 నవల. 1151 మట్టిగాజులు (మరికొన్ని ) గుల్షన్ నందా యువ ... 300 25.00
42191 నవల. 1152 ఘర్ ఘర్ కీ కహానీ (మరికొన్ని ) ... యువ ... 200 25.00
42192 నవల. 1153 గురుభక్తి (మరికొన్ని ) కె. లలితాచలం యువ ... 600 25.00
42193 నవల. 1154 తుదిలేని కధ(మరికొన్ని ) వింధ్యవాసిని యువ ... 500 25.00
42194 నవల. 1155 ఛాయ (మరికొన్ని ) ఆలేటి నాగమణి యువ ... 300 25.00
42195 నవల. 1156 ఆశల ఆరాటంలో (మరికొన్ని ) షీలా శివరాం యువ ... 400 25.00
42196 నవల. 1157 గోడమీద బొమ్మ (మరికొన్ని ) బలివాడ కాంతారావు యువ ... 500 25.00
42197 నవల. 1158 మారణహోమం (మరికొన్ని ) మైనంపాటి భాస్కర్ యువ ... 288 25.00
42198 నవల. 1159 ఫైనల్ వార్నింగ్ ఇలియాస్ జోత్స్న ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 352 25.00
42199 నవల. 1160 మగరాజ్యంలో ఆడే బొమ్మ తురగా జయశ్యామల ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 192 25.00
42200 నవల. 1161 మిస్టరీ ఆరె పద్మజా చౌదరి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 408 25.00
42201 నవల. 1162 ది క్రేజ్ శాంతి స్వరూప్ ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 412 25.00
42202 నవల. 1163 అద్దంలో శత్రువు సి. ఆనందారామం ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 244 25.00
42203 నవల. 1164 రష్యాలో రెండో కృష్ణుడు ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 268 25.00
42204 నవల. 1165 శంఖారావం వసుంధర ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 224 25.00
42205 నవల. 1166 ఉషోదయం బద్దెపూడి సుధారాణి ప్రగతి సచిత్ర వారపత్రిక ... 300 25.00
42206 నవల. 1167 స్వయంకృతం తురగా జయశ్యామల వనితా జ్యోతి ... 300 25.00
42207 నవల. 1168 స్వయంవరం (మరికొన్ని) ఎమ్. లలిత వనితా జ్యోతి ... 250 25.00
42208 నవల. 1169 జీవితం నవ్వింది (మరికొన్ని) వరలక్ష్మీదేవి వనితా జ్యోతి ... 300 25.00
42209 నవల. 1170 వెన్నెలొచ్చింది (మరికొన్ని) విన్నకోట సుశీలాదేవి వనితా జ్యోతి ... 250 25.00
42210 నవల. 1171 ఉదయరాగం (మరికొన్ని) ఎమ్. సత్యవతీదేవి వనితా జ్యోతి ... 250 25.00
42211 నవల. 1172 సిందూరి (మరికొన్ని) కె. తాయారమ్మ వనితా జ్యోతి ... 200 25.00
42212 నవల. 1173 ప్రణయగీతం (మరికొన్ని) యర్రగుంట్ల వరలక్ష్మీదేవి వనితా జ్యోతి ... 200 25.00
42213 నవల. 1174 అగ్నిశేషం (మరికొన్ని) జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 600 25.00
42214 నవల. 1175 అమృత (మరికొన్ని) సరోజామూర్తి. ఎ వనితా జ్యోతి ... 500 25.00
42215 నవల. 1176 శాంతిపథంలో ముళ్ళపొదలు (మరికొన్ని) సి. జయాబాలకృష్ణ వనితా జ్యోతి ... 400 25.00
42216 నవల. 1177 సౌందర్య సాధనాల తయారీ (మరికొన్ని) గార్ల సరస్వతి వనితా జ్యోతి ... 300 25.00
42217 నవల. 1178 ఓ అమ్మకథ (మరికొన్ని) చెన్ను సుశీలారామం వనితా జ్యోతి ... 200 25.00
42218 నవల. 1179 ఆశల తీరంలో (మరికొన్ని) రాణి మాలిని వనితా జ్యోతి ... 200 25.00
42219 నవల. 1180 శ్రుతి లయలు (మరికొన్ని) ఆదూరి సత్యవతి వనితా జ్యోతి ... 300 25.00
42220 నవల. 1181 చేదుపాట (మరికొన్ని) అక్కినేని కుటుంబరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 320 25.00
42221 నవల. 1182 విముక్తి (మరికొన్ని) మునిపల్లె లక్ష్మీరమణ కుమారి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక 1987 300 25.00
42222 నవల. 1183 రంగుల రామచిలక (మరికొన్ని) పురాణం సీత ప్రభవ ... 350 25.00
42223 నవల. 1184 మనలో ఒకరు (మరికొన్ని) విన్నకోట సుశీలాదేవి వనితా జ్యోతి 1987 300 25.00
42224 నవల. 1185 అద్దంలో చందమామ (మరికొన్ని) చిలుకూరి దేవపుత్ర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 300 25.00
42225 నవల. 1186 భార్య (మరికొన్ని) వి. కల్యాణి సోమరాజ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1990 280 25.00
42226 నవల. 1187 విద్యారణ్యం (మరికొన్ని) ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1991 290 25.00
42227 నవల. 1188 ఎ ప్రొహిబిటెడ్ స్టోరీ, గోడల వెనక (మరికొన్ని) పైడిపల్లి సత్యానంద్, నిఖిలేశ్వర్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1990 300 25.00
42228 నవల. 1189 బాబూ ఓ బాబూ (మరికొన్ని) పి. చంద్రశేఖర ఆజాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1991 300 25.00
42229 నవల. 1190 నాక్కొంచెం నమ్మకమివ్వు (మరికొన్ని) జ్యేష్ఠ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1990 300 25.00
42230 నవల. 1191 గణిత విజ్ఞానం (మరికొన్ని) ... వనితా జ్యోతి ... 250 25.00
42231 నవల. 1192 అగ్గిపుల్ల పులికంటి కృష్ణారెడ్డి యువ 1983 30 5.00
42232 నవల. 1193 కోరికలే గుర్రాలైతే (మరికొన్ని) డి. కామేశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 236 15.00
42233 నవల. 1194 ఋషి (మరికొన్ని) యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 135 10.00
42234 నవల. 1195 బ్రతుకు దాగిలి మూత (మరికొన్ని) వేమకోటి సీతారామ శాస్త్రి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 200 10.00
42235 నవల. 1196 జలసూర్య (మరికొన్ని) అరవింద స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 250 15.00
42236 నవల. 1197 తెలుగు తల్లీ కళ్ళుమూసుకో (మరికొన్ని) కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 256 20.00
42237 నవల. 1198 ఇదీ మన ఆరోగ్యం (మరికొన్ని) ఎ. రామయోగయ్య ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 250 25.00
42238 నవల. 1199 స్పందన (మరికొన్ని) తోటకూర ఆశాలత ప్రగతి సచిత్ర వారపత్రిక 1974 250 25.00
42239 నవల. 1200 నీల (మరికొన్ని) వి. సరస్వతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2009 889 30.00
42240 నవల. 1201 లక్ష్యం (మరికొన్ని) తనికెళ్ళ కల్యాణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 570 30.00
42241 నవల. 1202 మనోజ్ఞం (మరికొన్ని) కె.కె. భాగ్యశ్రీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2012 570 30.00
42242 నవల. 1203 వెన్నెల్లో ఆవకాయ (మరికొన్ని) నండూరి శ్రీనివాస్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2011 570 30.00
42243 నవల. 1204 డార్క్ ఎ లవ్ స్టోరీ (మరికొన్ని) పి. చంద్రశేఖర ఆజాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2010 570 30.00
42244 నవల. 1205 అతడు మనిషి ఎ. ప్రభాకర్ విపుల 2007 215 7.00
42245 నవల. 1206 నాకు నచ్చిన కథ పాతకెరటాలు ... స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 100 25.00
42246 నవల. 1207 నిజం చెప్పి చూడు ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 220 20.00
42247 నవల. 1208 యజ్ఞం (మరికొన్ని) కాళీపట్నం రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 257 20.00
42248 నవల. 1209 క్రాస్ రోడ్స్ (మరికొన్ని) కె. సదాశివరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 250 20.00
42249 నవల. 1210 పిచ్చి వెంకట్రావు (మరికొన్ని) మధురాంతంక రాజారాం యువ ... 300 20.00
42250 నవల. 1211 పాతకథలో బొమ్మ (మరికొన్ని) అంగర సూర్యారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 500 20.00
42251 నవల. 1212 మృత్యువులో మొలకలు (మరికొన్ని) పవని నిర్మల ప్రభావతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1976 106 5.00
42252 నవల. 1213 మామిడితోట (మరికొన్ని) తటపర్తి రామచంద్రరావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2007 400 30.00
42253 నవల. 1214 మహారాజుల అంతఃపుర రహస్యాలు (మరికొన్ని) ముళ్ళపూడి శ్రీనివాస ప్రసాద్ యువ ... 300 25.00
42254 నవల. 1215 మారని విలువలు (మరికొన్ని) పి. పాపిరెడ్డి యువ ... 300 25.00
42255 నవల. 1216 మొగలు దర్బారు కుట్రలు మొదటి భాగం వీరేంద్రనాధ్ పాల్ యువ ... 300 25.00
42256 నవల. 1217 జోడీ (మరికొన్ని) వనఫూల్ యువ ... 300 25.00
42257 నవల. 1218 హృదయసౌందర్యం (మరికొన్ని) కోమలాదేవి జయశ్రీ ... 150 10.00
42258 నవల. 1219 నమ్ముతాను (మరికొన్ని) యద్దనపూడి సులోచనారాణి యువ ... 100 10.00
42259 నవల. 1220 ప్లీడరు ప్రతిజ్ఞ (మరికొన్ని) చక్రపాణి యువ ... 200 10.00
42260 నవల. 1221 కార్మిక భయం (మరికొన్ని) టి.వి. శంకరం యువ ... 250 20.00
42261 నవల. 1222 విషవలయాలు (మరికొన్ని) కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు యువ ... 200 20.00
42262 నవల. 1223 స్త్రీ (మరికొన్ని) రంగనాయకమ్మ యువ 1977 200 20.00
42263 నవల. 1224 కరుణామయి (మరికొన్ని) డి. హనుమంతరావు యువ ... 400 20.00
42264 నవల. 1225 అందమైనదగా (మరికొన్ని) అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 150 10.00
42265 నవల. 1226 కథలాంటి జీవితం (మరికొన్ని) శ్రీసుభా యువ ... 200 20.00
42266 నవల. 1227 కురూపి (మరికొన్ని) కొడవటిగంటి కుటుంబరావు జ్యోతి ... 250 20.00
42267 నవల. 1228 పాలిష్ (మరికొన్ని) కాటూరు రవీంద్ర, త్రివిక్రమ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 250 20.00
42268 నవల. 1229 నిప్పు (మరికొన్ని) సింగరాజు రామచంద్రమూర్తి జయశ్రీ ... 200 20.00
42269 నవల. 1230 వదలిన భయం (మరికొన్ని) ఆచంట శారదాదేవి జ్యోతి ... 300 20.00
42270 నవల. 1231 కథలు (మరికొన్ని) ... స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2004 350 30.00
42271 నవల. 1232 క్షమ (మరికొన్ని) అజీజ్ యువ ... 350 25.00
42272 నవల. 1233 గాలివాన (మరికొన్ని) ... స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 200 20.00
42273 నవల. 1234 దారితప్పిన ఇద్దరు మనుషులు (మరికొన్ని) మా. గోఖలే స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 400 20.00
42274 నవల. 1235 చైతన్యం (కథానికలు) మద్దాల రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 300 20.00
42275 నవల. 1236 దుర్గా వైభవం (మరికొన్ని) ... స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2003 400 20.00
42276 నవల. 1237 యౌవ్వన సత్యం (మరికొన్ని) అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 300 20.00
42277 నవల. 1238 మనీ మనసూ (మరికొన్ని) యర్రంశెట్టి శాయి యువ ... 500 20.00
42278 నవల. 1239 మనోధర్మం (మరికొన్ని) భమిడిపాటి రామగోపాలం యువ 1978 300 20.00
42279 నవల. 1240 బడ్జెట్ జీవితం (మరికొన్ని) చంద్ర యువ ... 400 20.00
42280 నవల. 1241 ఎదురుచూస్తున్న ముహుర్తం (మరికొన్ని) పాలగుమ్మి పద్మరాజు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 300 20.00
42281 నవల. 1242 సహగమనం (మరికొన్ని) బలభద్రపాత్రుని రమణి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ ... 300 20.00
42282 నవల. 1243 ప్రసన్నాంజనేయం ఎన్.ఎస్.ఆర్. మూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 2001 280 20.00
42283 నవల. 1244 రాజస్థానకథావళీ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము Mattai Subba Row, రాజమండ్రి 1922 160 1.00
42284 నవల. 1245 రాజస్థానకథావళీ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము ... ... 198 1.00
42285 నవల. 1246 చిత్రకథామంజరి ద్వితీయ భాగము రాయసము వెంకటశివుఁడు కేసరీ ముద్రాక్షరశాల, మదరాసు 1927 193 1.00
42286 నవల. 1247 దేవీచౌధురాణి బంకిం చంద్రుడు ... ... 128 1.00
42287 నవల. 1248 సుడిగాలి రెండవ భాగము అయినాపురపు సోమేశ్వరరాయకవి పసుపులేటి వెంకట్రామయ్య అండ్ బ్రదర్సు, రాజమండ్రి 1929 264 1.50
42288 నవల. 1249 శ్రీరంగరాయ చరిత్రము దిట్టకవి నారాయణకవి రావు శ్వేతాచలపతి రామకృష్ణ ... 165 2.00
42289 నవల. 1250 సంజీవి మొదటి భాగము మొసలికంటి సంజీవరావు ... 1948 178 1.00
42290 నవల. 1251 భూతగృహము ద్వితీయ భాగము ... ... ... 214 2.00
42291 నవల. 1252 సంజీవి మొసలికంటి సంజీవరావు సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1930 224 1.50
42292 నవల. 1253 సంజీవి రెండవభాగము మొసలికంటి సంజీవరావు సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1950 174 2.00
42293 నవల. 1254 పరమ రహస్యము ... ... ... 240 2.00
42294 నవల. 1255 సమాన ప్రతిభ కోలాచలం సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, పిఠాపురం 1927 220 1.50
42295 నవల. 1256 పెద్ద మనుషులు మంగిపూడి శ్రీరామచంద్ర శాస్త్రి కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1956 153 1.50
42296 నవల. 1257 దాంపత్యోపనిషత్తు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2003 160 35.00
42297 నవల. 1258 సరస్వతి వాసుదేవరావు, కృష్ణరఘునాథరావు సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1926 225 2.00
42298 నవల. 1259 మనోరమ వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు ... 1913 255 1.50
42299 నవల. 1260 మృణాళిని బాలాంత్రపు సూర్యనారాయణరావు వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, పిఠాపురం 1926 234 1.50
42300 నవల. 1261 రాజసుందరి కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1926 161 1.50
42301 నవల. 1262 నరేంద్ర గుప్తుండు వాసుదేవరావు వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, పిఠాపురం 1925 277 1.50
42302 నవల. 1263 జీవనప్రభాతము పోలవరపు రామబ్రహ్మం కా. నాగేశ్వరరావు 1930 476 1.50
42303 నవల. 1264 పద్మరాగము భాగవతుల నృసింహశర్మ ... ... 245 1.00
42304 నవల. 1265 గంగ చిర్రావూరు కామేశ్వరరావు సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1927 208 1.50
42305 నవల. 1266 సాధన సత్యేంద్రనాథ్ కుమార్ కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1954 138 1.00
42306 నవల. 1267 కన్నపు దొంగ పిల్లలమఱ్ఱి గోపాలకృష్ణయ్య కె.యల్.యన్. సోమయాజులు, రాజమండ్రి 1923 193 0.50
42307 నవల. 1268 ప్రతిక్రియ గుండిమెడ శ్రీరామశర్మ కాయల కన్నయ్యనాయుడు, అండ్ సన్సు, ఏలూరు 1929 133 1.00
42308 నవల. 1269 వసుంధర గోటేటి వెంకటచలపతిరావు కాయల కన్నయ్యనాయుడు, అండ్ సన్సు, ఏలూరు 1929 144 1.00
42309 నవల. 1270 హత్యాగాంభీర్యము అను దుష్టచతుష్టయము ముసునూరి వెంకటశాస్త్రి దువ్వూరి సాంబమూర్తి, ఈశ్వరప్రెస్, రాజమండ్రి 1930 189 1.50
42310 నవల. 1271 264 ప్రథమ భాగము కొమరవోలు నాగభూషణరావు వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, పిఠాపురం 1929 226 1.50
42311 నవల. 1272 జీవన్మృతరహస్యము వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు ఆంధ్రప్రచారణీగ్రంథనిలయము, కాకినాడ 1923 252 1.50
42312 నవల. 1273 మరణమందిరము కేతవరపు కృష్ణశాస్త్రి పండిత బి.హెచ్.ఎన్. శర్మ, బరంపురం 1935 203 1.50
42313 నవల. 1274 రహస్య శోధనము గుంటి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, పిఠాపురం 1929 214 1.50
42314 నవల. 1275 రహస్య గోపనము పాంచకుడీదేవ్ కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1956 200 2.50
42315 నవల. 1276 జయాపజయములు వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు ఆంధ్రప్రచారణీగ్రంథనిలయము, కాకినాడ 1924 264 1.50
42316 నవల. 1277 వీఁడేవాఁడు మామిడిపల్లి వెంకోబరావు రచయిత, బరంపురం ... 209 1.00
42317 నవల. 1278 రహస్య శోధనము గుంటి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1955 216 2.50
42318 నవల. 1279 హత్యాభ్రమ జొన్నలగడ్డ సత్య నారాయణమూర్తి సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1931 148 1.50
42319 నవల. 1280 భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు రచనలు మొదటి సంపుటం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 182 100.00
42320 నవల. 1281 భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు రచనలు నాలుగవ సంపుటం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 230 110.00
42321 నవల. 1282 భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు రచనలు రెండవ సంపుటం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 343 180.00
42322 నవల. 1283 అదృష్ట రేఖ నీలంగేటు అయ్యగారు శివరాజు సుబ్బలక్ష్మి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 237 100.00
42323 నవల. 1284 చీకట్లోంచి చీకట్లోకి వడ్డెర చండీదాస్ అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2010 88 50.00
42324 నవల. 1285 చంద్రవంక పోరంకి దక్షిణామూర్తి నవోదయ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2008 313 150.00
42325 నవల. 1286 అనంత జీవనం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి 2009 158 81.00
42326 నవల. 1287 భారతీయ భాషా కథలు 1999-2000 జయశ్రీ మోహన్ రాజ్ సాహిత్య అకాదెమీ, బెంగళూరు 2012 496 220.00
42327 నవల. 1288 దర్గామిట్ట కతలు మహమ్మద్ ఖదీర్ బాబు కావలి ప్రచురణలు, నెల్లూరు 2010 139 90.00
42328 నవల. 1289 ప్రశ్నభూమి చినవీరభద్రుడు ... 1990 129 10.00
42329 నవల. 1290 కథాభారతి వేలూరి శివరామశాస్త్రి కుమారి జంధ్యాల పద్మజ, విజయవాడ 1985 136 8.00
42330 నవల. 1291 పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ కథలు పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 411 200.00
42331 నవల. 1292 అడివి బాపిరాజు రచనలు-8 అడివిబాపిరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 364 170.00
42332 నవల. 1293 బి.వి. రమణరావు కథలు బి.వి. రమణారావు కథాంజలి, హైదరాబాద్ 1994 356 50.00
42333 నవల. 1294 మాయలాడి పెళ్ళి వాడ్రేవు గవర్రాజు వాడపల్లి నాగేశ్వర్రావు, రాజమండ్రి 1955 37 0.50
42334 నవల. 1295 కథానికలు వాడ్రేవు పతంజలి, ఎ. మురళీధర్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెనై 1968 224 2.00
42335 నవల. 1296 కామేశ్వరికథ రాంషా కళాకేళి ప్రచురణలు, సామర్లకోట 1956 124 1.00
42336 నవల. 1297 వసుచరిత్ర ... ... ... 74 1.00
42337 నవల. 1298 మంజూష ... ... ... 68 1.00
42338 నవల. 1299 మనుచరిత్ర చౌడేశ్వరీదేవి జ్యోతి కార్యాలయం, చెన్నై 1956 76 0.50
42339 నవల. 1300 అల్లసాని పెద్దన్నగారి వరూధిని రాంషా రాంషా అండ్ శిరీష పబ్లికేషన్స్, సామర్లకోట 1995 58 20.00
42340 నవల. 1301 ధర్మపథం వీరమల్లు రామకృష్ణ యువ సాహితీ సమితి, తెనాలి ... 96 0.50
42341 నవల. 1302 హాయ్ హాయ్ మధురాధర్ వి.టి.యస్. నరశింహాచారి ... 128 2.00
42342 నవల. 1303 నర్తకి పాత్రుడు ఉదయ సాహితి, విజయవాడ ... 200 6.00
42343 నవల. 1304 జ్ఞానాగ్ని అడివి సూర్యకుమారి రచయిత, దుర్గి 1995 184 30.00
42344 నవల. 1305 హిమాంశురాయ్ కేతవరపు కృష్ణమూర్తి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 164 1.50
42345 నవల. 1306 విశ్వ భారతి పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు అరుణశ్రీ గ్రంథమాల, సికింద్రాబాద్ 1958 111 1.50
42346 నవల. 1307 ఆమె చూపిన వెలుగు ఘట్టి ఆంజనేయశర్మ ఆరాధన గ్రంథమాల, చెన్నై 1952 93 1.50
42347 నవల. 1308 పెళ్లికి వాగ్దానం ఆరవల్లి శోభనాద్రి నరసింహాచార్యులు శ్రీ యెర్రం శెట్టి, పాలకొల్లు ... 113 1.00
42348 నవల. 1309 ఓడలు బళ్ళు సి.వి.యస్. మూర్తిరాజు స్వర్ణలతా పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1949 60 1.00
42349 నవల. 1310 వసుంధర దిగవల్లి శేషగిరిరావు లీలా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1954 48 0.50
42350 నవల. 1311 రెండో పెళ్ళి వి.యం. సుభద్రమ్మ వెంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి ... 55 0.50
42351 నవల. 1312 కమల్ నాధ్ పోతుల సుబ్బారావు మాదిరెడ్డి జగన్నాధరావు అండ్ కో., కాకినాడ 1954 108 1.00
42352 నవల. 1313 లీలగోల వంగవోలు వేంకటేశ్వర్లు శ్రీ నాగేశ్వరీ నిలయం, గుంటూరు 1952 70 0.12
42353 నవల. 1314 కన్యాదానం ... ఓంకార్ ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు ... 80 1.00
42354 నవల. 1315 బాహ్యాంతరాలు డి. వెంకట్రామయ్య ఛాయా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 124 3.50
42355 నవల. 1316 ప్రవాసి శ్రీపతి నరసింహారావు జయ నికేతన్, చెన్నై 1942 93 1.52
42356 నవల. 1317 మాయమైన సినీతార జె.వి. రాధాకృష్ణయ్య వెంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1950 61 0.50
42357 నవల. 1318 ఎదురింటమ్మాయి సీతంరాజు వెంకటేశ్వరరావు వీరవెల్లి కోటేశ్వరరావు, జగ్గయ్యపేట 1952 72 0.50
42358 నవల. 1319 ఆశాతరంగాలలో ప్రేమనౌక కొడాలి సాంబశివరావు నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1981 184 11.00
42359 నవల. 1320 మఱది ఓగేటి శివరామకృష్ణ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1962 266 5.00
42360 నవల. 1321 హాస్యగాథా ద్విశతి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు త్రివేణి పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్టణం 1977 44 3.00
42361 నవల. 1322 ధర్మ నిర్ణయం తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1985 306 25.00
42362 నవల. 1323 ధర్మ నిర్ణయం తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1970 306 12.00
42363 నవల. 1324 లంబకర్ణ ... ... 1947 84 1.00
42364 నవల. 1325 కాలూరాయి దేవరాజు వేంకటకృష్ణారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1952 244 1.00
42365 నవల. 1326 మహామాయ మజిలీలు పోలవరపు శ్రీహరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 200 4.00
42366 నవల. 1327 మాయావిని వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు వి.ఎన్. ప్రెస్, రాజమండ్రి 1920 127 0.12
42367 నవల. 1328 మాయామయి 4వ భాగం భోలానాథ్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1972 160 4.00
42368 నవల. 1329 మాయామయి 5వ భాగం భోలానాథ్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1972 196 4.00
42369 నవల. 1330 మాయామయి 6వ భాగం భోలానాథ్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1972 188 4.00
42370 నవల. 1331 మాయామయి 8వ భాగం భోలానాథ్ దేశీ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1972 204 4.00
42371 నవల. 1332 మాయామయి రెండవ భాగము కోసూరి రంగయ్య కోసూరి రంగయ్య అండ్ సన్సు, నరసాపురం 1928 208 1.00
42372 నవల. 1333 మాయామయి నాల్గవ భాగము కోసూరి రంగయ్య కోసూరి రంగయ్య అండ్ సన్సు, నరసాపురం 1930 230 1.00
42373 నవల. 1334 మాయామయి ఐదవ భాగము కోసూరి రంగయ్య కోసూరి రంగయ్య అండ్ సన్సు, నరసాపురం 1930 200 1.00
42374 నవల. 1335 మాయామయి ఆఱవ భాగము కోసూరి రంగయ్య కోసూరి రంగయ్య అండ్ సన్సు, నరసాపురం 1931 216 1.00
42375 నవల. 1336 మాయామయి ఏడవ భాగము కోసూరి రంగయ్య కోసూరి రంగయ్య అండ్ సన్సు, నరసాపురం 1934 287 1.00
42376 నవల. 1337 మాయామయి ఎనిమిదవ భాగము కోసూరి రంగయ్య కోసూరి రంగయ్య అండ్ సన్సు, నరసాపురం 1935 240 1.00
42377 నవల. 1338 మాయావి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఆంధ్రప్రచారణీగ్రంథనిలయము, రాజమహేంద్రవరము 1921 274 1.00
42378 నవల. 1339 మొగలాయీదర్బారు ద్వితీయ భాగము మొసలికంటి సంజీవరావు సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1923 314 1.00
42379 నవల. 1340 మొగలాయీదర్బారు రెండవ భాగము మొసలికంటి సంజీవరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1957 297 1.00
42380 నవల. 1341 అంతఃపురము మొదటి భాగము మొసలికంటి సంజీవరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1949 269 1.00
42381 నవల. 1342 మొగలాయీ దర్బారు నాలుగవ భాగము మొసలికంటి సంజీవరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1947 276 1.50
42382 నవల. 1343 గోడమీద బొమ్మ బలివాడ కాంతారావు యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1955 176 6.00
42383 నవల. 1344 ఆవకాయ అమరత్వం పుచ్చా పూర్ణానందం సౌర సాహితి, ఏలూరు 1966 141 3.00
42384 నవల. 1345 ప్రేమకావాలి విమలా రామం నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 176 5.00
42385 నవల. 1346 డ్రీమ్ గరల్ రావి శ్రీమన్నారాయణ ... ... 284 20.00
42386 నవల. 1347 ఆంధ్రనగరి సాయి పాపినేని ఆర్ట్స్ అండ్ లెటర్స్, హైదరాబాద్ 2013 231 500.00
42387 నవల. 1348 మానవ వంశావళి కంచి శేషగిరిరావు ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1964 159 3.50
42388 నవల. 1349 భువనవిజయము ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1954 276 2.00
42389 నవల. 1350 మధురావిజయము ... ... ... 162 2.00
42390 నవల. 1351 తంజావూరు పతనము మల్లాది వసుంధర ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1967 184 2.25
42391 నవల. 1352 విశ్వజ్యోతి కొండ పార్వతీదేవి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1982 294 2.00
42392 నవల. 1353 రఘునాథ విలాసము యన్.యస్.వి. సోమయాజులు ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1954 164 2.00
42393 నవల. 1354 రఘునాథ విలాసము, తంజావూరు పతనము యన్.యస్.వి. సోమయాజులు, మల్లాది వసుంధర ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1954 404 4.00
42394 నవల. 1355 పాటలి మల్లాది వసుంధర ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్స్, విశాఖపట్నం 1973 202 3.50
42395 నవల. 1356 ఎవరెస్ట్ శిఖరారోహణము సిద్ధాంతి మల్లికార్జునం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1955 208 2.50
42396 నవల. 1357 ఎవరెస్ట్ శిఖరారోహణము సిద్ధాంతి మల్లికార్జునం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1955 208 2.50
42397 నవల. 1358 సప్తపర్ణి మల్లాది వసుంధర ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1961 184 2.50
42398 నవల. 1359 గృహరాజు మేడ ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1959 240 2.50
42399 నవల. 1360 మహోదయము బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1968 191 3.00
42400 నవల. 1361 రాజశిల్పి పాటిబండ మాధవశర్మ ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1964 209 2.25
42401 నవల. 1362 చిత్రశాల కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1957 211 3.00
42402 నవల. 1363 చిత్రశాల కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1968 140 2.00
42403 నవల. 1364 బోలో స్వతంత్ర భారత్ కి జై కె. చిరంజీవి విజయలక్ష్మి మెమోరియల్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 371 30.00
42404 నవల. 1365 చండాలుడు కరణం బాలసుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళె రచయిత, మదనపల్లె 2007 165 65.00
42405 నవల. 1366 మున్నూరు గడప 1వ భాగము మైత్రేయ మైత్రేయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1996 408 100.00
42406 నవల. 1367 మున్నూరు గడప 2వ భాగము మైత్రేయ మైత్రేయ ప్రచురణ, విజయవాడ 1996 400 100.00
42407 నవల. 1368 రఘునాథ విజయము మొవ్వ వృషాద్రిపతి రచయిత, రేపల్లె 2007 94 60.00
42408 నవల. 1369 వీర రక్తపుధార వారవోసిన వేళ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1992 48 6.00
42409 నవల. 1370 వీర రక్తపుధార వారవోసిన వేళ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1992 48 6.00
42410 నవల. 1371 పీష్వానారాయణరావు వధ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1992 93 10.00
42411 నవల. 1372 పీష్వానారాయణరావు వధ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1992 93 10.00
42412 నవల. 1373 జై భవానీ జై శివాజీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు ... 210 10.00
42413 నవల. 1374 జై భవానీ జై శివాజీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 384 25.00
42414 నవల. 1375 జై భవానీ జై శివాజీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 2011 231 120.00
42415 నవల. 1376 జై భవానీ జై శివాజీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2002 231 50.00
42416 నవల. 1377 జై భవానీ జై శివాజీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1992 231 40.00
42417 నవల. 1378 సైతాన్ కా బచ్చా పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 148 25.00
42418 నవల. 1379 సైతాన్ కా బచ్చా పులిచెర్ల సుబ్బారావు శివజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1994 148 25.00
42419 నవల. 1380 ప్రాంచీలబూచి బుస్సీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 1999 431 100.00
42420 నవల. 1381 ప్రాంచీలబూచి బుస్సీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 1999 431 100.00
42421 నవల. 1382 రాజయోగి శ్రీఫీరోజీ పులిచెర్ల సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 1996 76 50.00
42422 నవల. 1383 జగవీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన పులిచెర్ల సుబ్బారావు రచయిత, గుంటూరు 2003 146 30.00
42423 నవల. 1384 రాణాప్రతాప్ పులిచెర్ల సాంబశివరావు రచయిత, గుంటూరు 2012 176 200.00
42424 నవల. 1385 ఆచార్య నాగార్జున గెనిసెట్టి ... 2010 228 150.00
42425 నవల. 1386 యగాది పాలంకి సత్య పాలంకి సత్య 1997 172 90.00
42426 నవల. 1387 ఛంఘిజ్‌ఖాన్ తెన్నేటి సూరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 328 165.00
42427 నవల. 1388 రేనాడు యన్. రామచంద్ర పద్మాలయ, ప్రొద్దుటూరు 2015 144 140.00
42428 నవల. 1389 వీరపూజ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1971 284 25.00
42429 నవల. 1390 వీరపూజ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1958 284 20.00
42430 నవల. 1391 మనోరమ వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1954 222 20.00
42431 నవల. 1392 రాజహంస వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 290 2.00
42432 నవల. 1393 వసుమతీ వసంతము వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1955 462 3.00
42433 నవల. 1394 వసుమతీ వసంతము వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, హైదరాబాద్ 1967 108 2.25
42434 నవల. 1395 వసుమతీ వసంతము వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు వి. వేంకటరాయశాస్త్రి, చెన్నై 1913 290 1.00
42435 నవల. 1396 నవాబునందిని చాగంటి శేషయ్య హిందూధర్మశాస్త్ర గ్రంథనిలయము, కపిలేశ్వరపురం 1949 240 2.25
42436 నవల. 1397 పరమ రహస్యము వాసుదేవరావు, వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1955 260 2.00
42437 నవల. 1398 లలితచంద్రహాసము ... ... ... 166 1.00
42438 నవల. 1399 మధుర వేంకట కాళిదాసు కవులు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 206 1.50
42439 నవల. 1400 రాధ కాంచనపల్లి కనకాంబ కవితిలక గ్రంథమాల, బెజవాడ 1947 174 1.25
42440 నవల. 1401 మింగ్రేలి యాసుందరి మొదటి భాగము మంత్రిప్రగడ సూర్యనారాయణ వాణీ గ్రంథమాల, రాజమహేంద్రవరము 1950 192 1.50
42441 నవల. 1402 మాధవీలత బాలాంత్రపు నీలాచలము కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1956 258 4.00
42442 నవల. 1403 విషవృక్షము బాలాంత్రపు నీలాచలము కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1950 238 1.50
42443 నవల. 1404 రత్నశిఖివారి వాహము హరిరామలింగశాస్త్రి, కొండపల్లి గోపాలరావు రసతరంగిణీ ముద్రాశాల, విజయవాడ 1951 443 1.00
42444 నవల. 1405 అమూల్యరత్నము ... ... ... 70 1.00
42445 నవల. 1406 సింహగడము వాసుదేవరావు సరస్వతీ గ్రంథమండలి, రాజమహేంద్రవరం 1925 206 1.50
42446 నవల. 1407 స్త్రీ సాహసము ఒకటి, రెండు భాగములు నిష్టల కృష్ణమూర్తి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1946 420 3.00
42447 నవల. 1408 స్త్రీ సాహసము ద్వితీయ భాగము నిష్టల కృష్ణమూర్తి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1950 216 2.00
42448 నవల. 1409 సేవాశ్రమం మొదటి భాగము దామెర్ల భ్రమరాంబ, కొండ విజయలక్ష్మీబాయి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1946 228 1.50
42449 నవల. 1410 సేవాశ్రమం మొదటి భాగము దామెర్ల భ్రమరాంబ, కొండ విజయలక్ష్మీబాయి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1946 228 1.50
42450 నవల. 1411 సేవాశ్రమం రెండవ భాగము దామెర్ల భ్రమరాంబ, కొండ విజయలక్ష్మీబాయి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1949 242 1.50
42451 నవల. 1412 సేవాశ్రమం రెండవ భాగము దామెర్ల భ్రమరాంబ, కొండ విజయలక్ష్మీబాయి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1949 242 1.50
42452 నవల. 1413 కంకణరహస్యము నేలటూరు అనంతాచార్యులు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1948 282 1.50
42453 నవల. 1414 భూగర్భంలో విప్లవం పరుచూరి రామకోటయ్య రాజశ్రీ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1965 280 5.00
42454 నవల. 1415 అపరాధిని వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 222 1.50
42455 నవల. 1416 అపరాధిని వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 222 1.50
42456 నవల. 1417 తపోవనము సోమరాజు రామానుజరావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1951 204 1.50
42457 నవల. 1418 జపమాలిక ప్రథమ భాగము సోమరాజు రామానుజరావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1955 202 1.50
42458 నవల. 1419 జపమాలిక ద్వితీయ భాగము సోమరాజు రామానుజరావు కురుకూరి సుబ్బారావు సన్, విజయవాడ 1944 91 1.00
42459 నవల. 1420 పతిపూజ వోలేటి పార్వతీశము అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1948 187 2.00
42460 నవల. 1421 చంద్రప్రభ చరిత్రము తిరుపతి వేంకటేశ్వరకవి చెళ్లపిళ్ల వెంకట శాస్త్రి సన్సు, కడియం 1954 122 1.00
42461 నవల. 1422 దృఢప్రతిజ్ఞ వాసుదేవరావు, అయ్యగారి నారాయణమూర్తి ఆంధ్ర ప్రచారిణీ ముద్రాక్షరశాల, నిడదవోలు 1915 280 1.00
42462 నవల. 1423 హేమగిరి దుర్గము నిడమర్తి ఈశ్వరప్ప యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1931 332 1.50
42463 నవల. 1424 సమాన ప్రతిభ కె. సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు, పిఠాపురం 1927 220 1.50
42464 నవల. 1425 నీలాంబరి పాంచకడి దేవ్ కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1954 284 1.50
42465 నవల. 1426 భయంకరలోయ గుర్రాల నారాయణరావు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1949 264 2.00
42466 నవల. 1427 హత్యారహస్యము పాంచకడీ దేవ అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1945 154 1.50
42467 నవల. 1428 రహస్యభేదనము కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1948 210 1.50
42468 నవల. 1429 చోరశిఖామణి శరచ్చంద్రసర్కారు అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1947 168 1.50
42469 నవల. 1430 రమాసుందరి ద్వితీయఖండము గ్రంధి సుబ్బారావు కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1951 100 1.00
42470 నవల. 1431 ఏకలవ్యుడు శంకరంబాడి సుందరాచారి పద్మశ్రీ అండ్ కో., చిత్తూరు 1963 47 0.80
42471 నవల. 1432 మధుర లాలన దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి కవిరాజ పబ్లిషర్సు, చెన్నై 1950 136 1.00
42472 నవల. 1433 కలభాషిణి దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి యం.యస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం ... 170 2.50
42473 నవల. 1434 అగ్నిగర్భ కలువగుంట రామమూర్తి రచయిత, తిరుపతి 1989 397 40.00
42474 నవల. 1435 కువలయాశ్వుడు గట్టిలక్ష్మీ నరసింహ శాస్త్రి చిదానంద పబ్లికేషన్స్, రేపల్లె 1957 111 1.00
42475 నవల. 1436 చంద్రహాసకథాజీమూతవాహనకథాచ జి. రామస్వామి శాస్త్రి విద్యాతరఙ్గిణ్యాఖ్యాయం ముద్రాశాలాయాం 1912 47 0.10
42476 నవల. 1437 నలమహారాజుకథ చంద్రగిరి చిన్నయ్య సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై ... 86 1.00
42477 నవల. 1438 అభిమన్యుని యుద్ధము పురాణం పిచ్చయ్య యన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై 1954 165 1.25
42478 నవల. 1439 శ్రీకృష్ణ భగవద్విజయము వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు సాహితీ సదన్, మునగాల, నల్లగొండ 2013 219 216.00
42479 నవల. 1440 అశోక ధర్మచక్రము కేశవభొట్ల సుదర్శన వేణుగోపాలమూర్తి ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1951 380 3.50
42480 నవల. 1441 అశోక ధర్మచక్రము కేశవభొట్ల సుదర్శన వేణుగోపాలమూర్తి ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1949 380 3.50
42481 నవల. 1442 ఆర్యచాణక్యుఁడు వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ నరేంద్రనాథసాహిత్యమండలి, తణుకు 1956 392 4.00
42482 నవల. 1443 ఆర్యచాణక్యుఁడు వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి శ్రీ నరేంద్రనాథసాహిత్యమండలి, తణుకు 1953 388 4.00
42483 నవల. 1444 అమృత వర్షిణి ఓగేటి ఇందిరాదేవి ఓగేటి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 208 100.00
42484 నవల. 1445 అమృత వర్షిణి ఓగేటి ఇందిరాదేవి ఓగేటి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2000 208 100.00
42485 నవల. 1446 శ్రీపదార్చన ముదిగొండ శివప్రసాద్ అన్నమాచార్య ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1987 340 80.00
42486 నవల. 1447 రాజరాజ ప్రశస్తి ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 152 30.00
42487 నవల. 1448 రాజరాజ ప్రశస్తి ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 134 40.00
42488 నవల. 1449 రాజరాజ ప్రశస్తి ఎస్. గంగప్ప మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు 1982 222 7.00
42489 నవల. 1450 భ్రమ రామచంద్రపురపు ప్రభాకర్‌రావు చింతా ప్రభాకరరావు, విధివిలాసం మాసపత్రిక 2008 187 75.00
42490 నవల. 1451 భ్రమ రామచంద్రపురపు ప్రభాకర్‌రావు చింతా ప్రభాకరరావు, విధివిలాసం మాసపత్రిక 2008 188 75.00
42491 నవల. 1452 వీరనారి రుద్రమ కసిరెడ్డి ... ... 38 1.00
42492 నవల. 1453 వీరనారి రుద్రమ కసిరెడ్డి ... ... 38 1.00
42493 నవల. 1454 వల్లభ ప్రస్థానం పలగాని గోపాలరెడ్డి విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 56 50.00
42494 నవల. 1455 అగ్ని పరీక్ష నోరి భోగీశ్వర శర్మ రచయిత, కొవ్వూరు ... 48 1.00
42495 నవల. 1456 అగ్ని పరీక్ష నోరి భోగీశ్వర శర్మ రచయిత, కొవ్వూరు ... 48 1.00
42496 నవల. 1457 విక్రమాంకదేవ చరిత్రము తిరుపతి వేంకటేశ్వర కవులు దివాకర్ల వేంకటావధాని ... 80 1.00
42497 నవల. 1458 పంచమి తెలుగు ఉపవాచకము 10వ తరగతి సూరిగుచ్చి కృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1970 84 0.85
42498 నవల. 1459 అప్పాజీ తెలుగు ఉపవాచకము 9వ తరగతి మహావాది వేంకటరత్నము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1974 70 0.75
42499 నవల. 1460 శ్రీపోతనామాత్యులు తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1986 176 25.00
42500 నవల. 1461 పలనాటి వీరభారతం భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2003 104 81.00
42501 నవల. 1462 ఆంధ్ర ప్రతాపము తురగా సేతు మాధవరావు ఇండియన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 107 2.00
42502 నవల. 1463 యుగాది పాలంకి సత్య రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 172 90.00
42503 నవల. 1464 ప్రేమాంజలి సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ నటరాజ నృత్య నికేతన్, రాజమండ్రి 2004 74 30.00
42504 నవల. 1465 పుష్పాంజలి సప్పా దుర్గా ప్రసాద్ నటరాజ నృత్య నికేతన్, రాజమండ్రి 2003 92 30.00
42505 నవల. 1466 శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కస్తూరి మురళీకృష్ణ కస్తూరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 124 60.00
42506 నవల. 1467 బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి పి. రాజగోపాలనాయుడు రాజన్న ట్రస్టు, తిరుపతి 1999 109 90.00
42507 నవల. 1468 లేపాక్షి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు అంగలకుదిటి శ్రీదేవి 2009 130 100.00
42508 నవల. 1469 చంద్రిక కథ గోపాల కృష్ణ రాఘవన్ బంగోరె, నెల్లూరు 1971 85 2.50
42509 నవల. 1470 ఉభయభారతి విశ్వనాథ పావనిశాస్త్రి విశ్వనాథ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2002 120 60.00
42510 నవల. 1471 శ్రీనాథుడు కట్టమూరి చంద్రశేఖరమ్ యాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2014 216 120.00
42511 నవల. 1472 రాజముద్రిక పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2000 100 20.00
42512 నవల. 1473 రాజముద్రిక పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2000 100 20.00
42513 నవల. 1474 గంగాదేవి పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1977 288 80.00
42514 నవల. 1475 బోయకొట్టములు పండ్రెండు కరణం బాలసుబ్రహ్మణ్యం పిళ్ళె రచయిత, మదనపల్లె 2013 273 200.00
42515 నవల. 1476 విజయేంద్ర భాస్కర శర్మ బులుసు లక్ష్మీప్రసన్న సత్యనారాయణ శాస్త్రి అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2010 270 200.00
42516 నవల. 1477 శ్రీ కృష్ణ విలాసం ఎం. కులశేఖర రావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2004 116 50.00
42517 నవల. 1478 ఆషాఢస్య ప్రథమ దివసే శోభిరాల బాలా త్రిపురసుందరి శ్రీ విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం, విజయవాడ 2008 150 100.00
42518 నవల. 1479 మాధవీలత బాలాంత్రపు నీలాచలము కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1956 258 4.00
42519 నవల. 1480 శ్యామల వేంకట పార్వతీశ్వర కవులు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1954 228 2.50
42520 నవల. 1481 కోటలో నారాజు సత్యవాడ ఇందిరాదేవి ఓగేటి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 150 100.00
42521 నవల. 1482 స్థితప్రజ్ఞ మహామానవుడు యశోధరా గౌతమబుద్ధులు పిన్నమనేని వెంకట పున్నయ్య భృ.ర.తా. రాజయోగ సాధక మండలి, గుంటూరు ... 158 10.00
42522 నవల. 1483 వీరఛత్రసాల్ కేతవరపు రామకృష్ణశాస్త్రి భవానీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ ... 378 6.00
42523 నవల. 1484 అభయసిద్ధి ... ... ... 222 2.00
42524 నవల. 1485 సంజీవరాయ చరిత్రం ... ... ... 56 0.50
42525 నవల. 1486 త్రివేణి తెలుగు ఉపవాచకము 9వ తరగతి చిన్నము రామయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రచురణము, హైదరాబాద్ 1974 64 0.75
42526 నవల. 1487 ప్రియదర్శిని పాలపర్తి సూర్యనారాయణ శ్రీ బాలభారతీ గ్రంథనిలయము, చాగలమఱ్ఱి 1925 199 1.00
42527 నవల. 1488 కాంభోజరాజు కథ ... కొండా శంకరయ్య బుక్ సెల్లార్, సికింద్రాబాద్ 1948 42 0.20
42528 నవల. 1489 రుద్రమదేవి నోరి నరసింహశాస్త్రి టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 410 180.00
42529 నవల. 1490 జెంఘిజ్ ఖాన్ వి. యాన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 343 25.00
42530 నవల. 1491 తెలుఁగు వెలుఁగు శ్రీనివాస సోదరలు గోపాల్ అండ్ కో., ఏలూరు 1952 94 3.00
42531 నవల. 1492 తెలుఁగు వెలుఁగు జి. తిరువేంగడసూరి శ్రీ బాలాజీ పబ్లిషర్సు, తిరుపతి 1971 239 8.00
42532 నవల. 1493 తెలుఁగు వెలుఁగు జి. తిరువేంగడసూరి శ్రీ బాలాజీ పబ్లిషర్సు, తిరుపతి 1971 239 8.00
42533 నవల. 1494 యుగంధర్ శ్రీ ప్రసాద్ వి.యస్. పబ్లికేషన్స్ 1960 316 1.00
42534 నవల. 1495 రాజరాజు జి. ఆంజనేయులు నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1982 268 16.00
42535 నవల. 1496 ఖార వేలుడు శిష్టా ఆంజనేయ శాస్త్రి దీప్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1991 224 30.00
42536 నవల. 1497 సముద్రశ్రీ గోరసవీర బ్రహ్మాచారి శ్రీపతి ప్రెస్, కాకినాడ 1962 230 3.50
42537 నవల. 1498 సముద్రశ్రీ గోరసవీర బ్రహ్మాచారి శ్రీపతి ప్రెస్, కాకినాడ 1962 230 2.50
42538 నవల. 1499 వందేమాతంర శివరాము, ప్రసాదరాయకులపతి జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1975 207 6.50
42539 నవల. 1500 సాగర కుమారి త్రిపురారిభట్ల వీరరాఘవస్వామి జాకొబిన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1946 128 0.14
42540 నవల. 1501 సాగర కుమారి త్రిపురారిభట్ల వీరరాఘవస్వామి జాకొబిన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1946 125 0.15
42541 నవల. 1502 ఆర్య చాణక్య ప్రసాద్ ... ... ... 300 1.00
42542 నవల. 1503 శ్రీ కల్యాణి చెఱకుపల్లి బుచ్చిరామయ్య శర్మ గుండేపూడి రామకృష్ణశర్మ, రాజమహేంద్రవరము 1949 455 2.00
42543 నవల. 1504 విజయనగర పతనం శ్రీ ప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 308 25.00
42544 నవల. 1505 త్యాగశిల్పము, మహాత్యాగి విరుపణ్ణ లంకా కృష్ణమూర్తి, చెంచు సుబ్బయ్య సుదర్శన పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 1977 194 6.50
42545 నవల. 1506 రమణీ ప్రియ దూతిక ప్రసాదరాయ కులపతి ... 1976 256 7.75
42546 నవల. 1507 రమణీ ప్రియ దూతిక ప్రసాదరాయ కులపతి కులపతి షష్టిపూర్తి అభినంద సమితి, హైదరాబాద్ 1997 211 50.00
42547 నవల. 1508 మోహనాంగి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1983 180 6.50
42548 నవల. 1509 మోహనాంగి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1977 192 5.00
42549 నవల. 1510 రామప్పగుడి మల్లాది వసుంధర వి.యస్.యన్. అండ్ సన్స్, విజయవాడ ... 263 5.00
42550 నవల. 1511 రామప్పగుడి మల్లాది వసుంధర రచయిత, శ్రీకాకుళం ... 270 2.00
42551 నవల. 1512 లేపాక్షి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1973 219 4.00
42552 నవల. 1513 లేపాక్షి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1971 219 4.00
42553 నవల. 1514 క్షేత్రయ్య మొవ్వ వెంకటరామశర్మ తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1979 216 15.00
42554 నవల. 1515 అప్పాజీ శ్రీ ప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 228 12.00
42555 నవల. 1516 కుమార కథా మంజరి ... ... ... 272 1.00
42556 నవల. 1517 సువర్ణముఖి ... ... ... 164 1.00
42557 నవల. 1518 ఆంధ్రుల స్వర్ణయుగము గుడిపూడి రాజేశ్వరిదేవి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1971 244 6.00
42558 నవల. 1519 గోలుకొండ రాజ్యము బులుసు వేంకటరమణయ్య వెంకటరమణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1967 100 2.00
42559 నవల. 1520 అంశుమతి అడివి బాపిరాజు త్రివేణీ పబ్లిషర్సు, మచిలీపట్టణం 1960 120 1.00
42560 నవల. 1521 తిరుచరణాలు లల్లాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 276 6.00
42561 నవల. 1522 విజయాంబిక పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి ... ... 148 2.00
42562 నవల. 1523 బాలాదిత్య ... ... ... 533 1.00
42563 నవల. 1524 విమలాదేవి భోగరాజు నారాయణమూర్తి గార్‌డియన్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1912 330 1.00
42564 నవల. 1525 నాగలాదేవి కొరటి శ్రీనివాసరావు జనతా ప్రచురణాలయము, విజయవాడ 1967 307 6.00
42565 నవల. 1526 ఆమ్రపాలి లల్లాదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1991 219 20.00
42566 నవల. 1527 విశాల నేత్రాలు పి. గణపతిశాస్త్రి ప్రేమ్‌చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 280 20.00
42567 నవల. 1528 రాజమాత రెండవ భాగం ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1991 288 30.00
42568 నవల. 1529 సత్యప్రభ వాసిష్ఠ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1966 344 6.00
42569 నవల. 1530 నరమేధము మల్లాది వసుంధర కిషోర్ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1980 220 4.50
42570 నవల. 1531 నరమేధము మల్లాది వసుంధర కిషోర్ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1980 218 4.50
42571 నవల. 1532 యుగసంధి మల్లాది వసుంధర వి.యస్.యన్. అండ్ సన్స్, విజయవాడ 1966 279 25.00
42572 నవల. 1533 ప్రణయలీల పుచ్చా వెంకట్రామయ్య ప్రకృతి కార్యాలయ ట్రస్టు, బెజవాడ 1946 220 4.00
42573 నవల. 1534 ప్రేమజ్వాల పాటిబండ్ల డేనియల్ కవి రచయిత, విజయవాడ 1969 284 1.50
42574 నవల. 1535 ప్రేమజ్వాల పాటిబండ్ల డేనియల్ కవి రచయిత, విజయవాడ 1969 284 1.50
42575 నవల. 1536 జక్కల దేవి తాతినేని లక్ష్మయ్య చౌదరి విశ్వశాంతి పబ్లికేషన్స్, కాటూరు 1988 164 15.00
42576 నవల. 1537 స్వర్ణయుగము జి. సూర్యనారాయణ జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1976 106 2.50
42577 నవల. 1538 స్వర్ణయుగం పి.వి. కృష్ణమూర్తి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1982 243 6.00
42578 నవల. 1539 స్వర్ణయుగం పి.వి. కృష్ణమూర్తి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1982 243 6.00
42579 నవల. 1540 చిత్రరత్నాకరము గురుజాడ శ్రీరామమూర్తి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1959 101 1.00
42580 నవల. 1541 చిత్రరత్నాకరము గురుజాడ శ్రీరామమూర్తి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1959 101 1.00
42581 నవల. 1542 నాయకురాలు వేంకటరత్నము జూపిటర్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1969 58 1.00
42582 నవల. 1543 అన్నమాంబిక చిట్టిబాబు దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 348 25.00
42583 నవల. 1544 రాణీ చిన్నా దేవి నవగిరినంద ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1976 234 7.50
42584 నవల. 1545 జగదేక సుందరి క్లియోపాత్రా ధనికొండ హనుమంతరావు ఎమెస్కో 2005 368 75.00
42585 నవల. 1546 విజలదేవి ఎ.వి. నరసింహం పంతులు Novel Publishing House, Chennai 1915 311 1.00
42586 నవల. 1547 మీనాంబిక పి. గణపతిశాస్త్రి రౌతు బుక్కు డిపో., రాజమహేంద్రవరము 1945 204 1.25
42587 నవల. 1548 శాంతి యజ్ఞము ముదిగొండ వీరభద్రశాస్త్రి ది ప్రభాకర పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 228 10.00
42588 నవల. 1549 శౌర్యజ్యోతి కోట సోదరకవులు యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1957 106 1.00
42589 నవల. 1550 ధ్రువ స్వామిని శిష్టా ఆంజనేయ శాస్త్రి శ్రీ విశ్వేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 336 10.00
42590 నవల. 1551 విజయ తోరణము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1963 112 2.00
42591 నవల. 1552 విజయ తోరణము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో.,చెన్నై 1963 112 2.00
42592 నవల. 1553 వనదుర్గము ... ... ... 207 2.00
42593 నవల. 1554 చంద్రోదయము బులుసు సీతారామశాస్త్రి బి.వి. అండ్ కో., రాజమండ్రి 1982 100 4.50
42594 నవల. 1555 చంద్రోదయము బులుసు సీతారామశాస్త్రి బి.వి. అండ్ కో., రాజమండ్రి 1982 100 4.50
42595 నవల. 1556 కనకాభిషేకము ... ... ... 276 2.00
42596 నవల. 1557 ఆంధ్రశ్రీ ... ... ... 338 2.00
42597 నవల. 1558 లత సాహిత్యం ఉమర్ ఖయాం జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 208 4.75
42598 నవల. 1559 లకుమ నటరాజ రామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1971 126 6.00
42599 నవల. 1560 ప్రతాపరుద్రమదేవి కాళ్ళకూరి నారాయణరావు ఆదర్శ గ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1961 584 7.50
42600 నవల. 1561 వీరకంపరాయలు వేలమూరి ప్రసాదరావు ది కడప డిస్ట్రిక్ట్ కో ఆపరేటివ్ ప్రింటింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ సొసైటీ 1966 1019 25.00
42601 నవల. 1562 కుమ్మరి మొల్ల ... ... 1969 172 2.00
42602 నవల. 1563 కుమ్మరి మొల్ల ... ... 1969 172 2.00
42603 నవల. 1564 తంజావూరు విజయము ముదిగొండ శివప్రసాద్ సాయి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 218 6.00
42604 నవల. 1565 తంజావూరు విజయము ముదిగొండ శివప్రసాద్ సాయి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1983 218 6.00
42605 నవల. 1566 కుమార రుద్రమదేవికవి అనుమల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాహిత్య సంసత్, జనగామ 1959 83 2.00
42606 నవల. 1567 కుమార రుద్రమదేవికవి అనుమల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాహిత్య సంసత్, జనగామ 1959 83 2.00
42607 నవల. 1568 నాలంద వావిలాల సోమయాజులు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1959 122 1.25
42608 నవల. 1569 నాలంద వావిలాల సోమయాజులు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1959 122 1.25
42609 నవల. 1570 కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి కరుణశ్రీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1967 130 1.25
42610 నవల. 1571 తపోభంగము ... ... ... 129 1.00
42611 నవల. 1572 మల్లిక ఇలింద్ర రంగనాయకులు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు ... 160 1.25
42612 నవల. 1573 ముక్తావళి త్రిపురారిభట్ల వీరరాఘవస్వామి వసంత పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1951 104 1.00
42613 నవల. 1574 వనమాలిక ... ... ... 123 2.00
42614 నవల. 1575 జ్ఞాతి కలహము ... ... ... 192 3.00
42615 నవల. 1576 రాజా వీరబల్ యమ్.వి.యస్. కృష్ణమూర్తి శ్రీ నరేంద్రనాథసాహిత్యమండలి, తణుకు ... 127 1.25
42616 నవల. 1577 స్వర్ణలత ఇలింద్ర రంగనాయకులు మారుతీ బుక్ డిపో., గుంటూరు ... 336 4.00
42617 నవల. 1578 స్వర్ణప్రతిమ పులిగడ్డ వెంకట సుబ్బారావు నలందా పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1956 109 1.00
42618 నవల. 1579 స్వర్ణప్రతిమ పులిగడ్డ వెంకట సుబ్బారావు నలందా పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1956 109 1.00
42619 నవల. 1580 ఆంధ్ర తేజము పువ్వాడ శేషగిరిరావు ... ... 73 2.00
42620 నవల. 1581 వాసవి పి. లక్ష్మీకాంతం శ్రేష్ఠి వైశ్య ప్రబోధిని పబ్లికేషన్స్, కడప 1995 178 15.00
42621 నవల. 1582 విశ్వభారతి పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ ... 192 2.50
42622 నవల. 1583 ప్రసన్న భారతి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ఏ.ఎల్. రెడ్డి అండ్ కో., నెల్లూరు 1962 59 1.00
42623 నవల. 1584 జయభారతి మహావాది వేంకటరత్నము రచయిత ... 105 0.14
42624 నవల. 1585 భారత ప్రతిభ దూపాటి కొండమాచార్యులు శ్రీ కృష్ణా బుక్ డిపో., తెనాలి 1949 121 1.00
42625 నవల. 1586 బంగారు పత్రం వల్లభనేని రంగాదేవి ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు ... 90 5.00
42626 నవల. 1587 అశోకవర్ధనుఁడు పి. గణపతిశాస్త్రి రౌతు బుక్కు డిపో., రాజమహేంద్రవరము 1952 116 0.15
42627 నవల. 1588 అభిమన్యుఁడు భోగరాజు నారాయణమూర్తి రామా అండు కో., ఏలూరు 1927 63 0.12
42628 నవల. 1589 ఆంధ్రమాహాసామ్రాజ్యము జి. వజ్రమాణిక్యం రచయిత, హైదరాబాద్ 1969 150 2.00
42629 నవల. 1590 రెడ్డి రాజ్య సంస్థాపనము చెళ్లపిళ్ల బంగారేశ్వర శర్మ స్వతంత్ర భారతీ ప్రచురణములు, నరసరావుపేట 1948 114 2.00
42630 నవల. 1591 సుకన్య బి.యన్. కృష్ణమూర్తి శ్రీ గణేష్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1980 171 8.75
42631 నవల. 1592 సుకన్య బి.యన్. కృష్ణమూర్తి శ్రీ గణేష్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1980 171 8.75
42632 నవల. 1593 వీరకంకణము దండిపల్లి వేంకటసుబ్బాశాస్త్రి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1963 116 1.25
42633 నవల. 1594 వీరకంకణము దండిపల్లి వేంకటసుబ్బాశాస్త్రి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో.,చెన్నై 1951 116 1.00
42634 నవల. 1595 గృహరాజు మేడ ... ... ... 150 2.00
42635 నవల. 1596 రామరాయలు అంతటి నరసింహం రాయలసీమ కృష్ణరాయ పబ్లిషింగ్ వర్క్స్, అనంతపురం 1959 112 2.00
42636 నవల. 1597 విలాసిని శ్రీనాథ వెంకటసోమయాజులు ది ఛిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 143 12.00
42637 నవల. 1598 రామ రాయలు వడ్డెంగుంట అంకయ్య శ్రీ వేంకటేశ్వర గ్రంథమాల, నిడుబ్రోలు 1967 151 2.50
42638 నవల. 1599 దక్షిణతార జీరెడ్డి చెన్నారెడ్డి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1953 90 0.14
42639 నవల. 1600 దక్షిణతార జీరెడ్డి చెన్నారెడ్డి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1952 91 1.00
42640 నవల. 1601 కుమార శిల్పి పాంచాలి ఎం.వి.యస్. ప్రెస్, మదరాసు 1968 143 3.00
42641 నవల. 1602 త్యాగమూర్తి ముదివర్తి కొండమాచార్యులు వడ్లమూడి రామయ్య ఎడిషనల్ పబ్లిషర్సు, నెల్లూరు ... 142 2.00
42642 నవల. 1603 తుఖారమణి వంగూరి సుబ్బారావు పంతులు కమల కుటీర్ ప్రెస్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, నరసాపురము 1958 118 1.00
42643 నవల. 1604 తుఖారమణి వంగూరి సుబ్బారావు పంతులు కమల కుటీర్ ప్రెస్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, నరసాపురము 1959 118 1.00
42644 నవల. 1605 కృష్ణవేణి ... ... ... 104 1.00
42645 నవల. 1606 విమలాదిత్య విజయము చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1996 184 14.50
42646 నవల. 1607 విమలాదిత్య విజయము చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ జాన్సన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, చెన్నై 1996 184 14.50
42647 నవల. 1608 స్వర్ణయోగి పులిచెర్ల సాంబశివరావు కామన్ వెల్త్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1985 196 7.25
42648 నవల. 1609 స్వర్ణయోగి పులిచెర్ల సాంబశివరావు కామన్ వెల్త్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1985 196 7.25
42649 నవల. 1610 చ్యవనుఁడు కె. రామకృష్ణ శాస్త్రి వి. రమణయ్య బ్రదర్సు,చెన్నై 1927 104 0.10
42650 నవల. 1611 తానాజీ కొండూరి నరసింహం రావు బ్రదర్సు, తెనాలి 1949 99 0.12
42651 నవల. 1612 తానాజీ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వాణీ గ్రంథమాల, రాజమహేంద్రవరము 1934 145 1.14
42652 నవల. 1613 శ్రీ మౌనేశ్వర విజయము తుంగతుర్తి సుభద్రాదేవి విశ్వకర్మ ప్రచురణ 1981 212 10.00
42653 నవల. 1614 విశ్వరధుడు కె.యం. మున్షి ... ... 151 1.00
42654 నవల. 1615 జ్ఞాతి కలహము కోరటి శ్రీనివాసరావు విద్యోదయా ప్రింటర్స్, విజయవాడ 1966 192 5.00
42655 నవల. 1616 పూర్ణాహుతి ఆకుండి నారాయణమూర్తి బాల గంగాధర తిలక్ గ్రంథాలయం, మెంటేపూడి 1970 126 2.00
42656 నవల. 1617 ఆనందస్థపతి కన్నెకంటి ప్రభాకరశాస్త్రి విశ్వశిల్పి పత్రికా కార్యాలయం, నరసరావుపేట 1976 108 5.00
42657 నవల. 1618 జిగీష సుమేధ విమ లాక్ష, పి. హనుమయ్య యస్.వి. పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1960 38 2.00
42658 నవల. 1619 సత్యజ్యోతి ఎం. రాజగోపాల రావు మునీంద్ర వీహార్, గుంటూరు 1970 72 2.00
42659 నవల. 1620 పేరిగాడి ప్రతాపం పూర్ణ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1962 58 0.88
42660 నవల. 1621 సుహృల్లత పండ్రంగి రామారావు పంతులు శ్రీ స్వేచ్చాపతీ ముద్రాక్షరశాల, బరంపురము 1913 240 1.25
42661 నవల. 1622 చంద్రహాసము జి. జోసపుకవి ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయము, చెన్నై 1933 68 0.12
42662 నవల. 1623 చంద్రహాస పరిమి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ... ... 143 2.00
42663 నవల. 1624 చంద్రహాస పరిమి వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి ... ... 143 2.00
42664 నవల. 1625 ఆనంద విజయము కఠెవరపు వెంకట్రామయ్య దినకర్ పబ్లిషర్స్, విశాఖపట్నం 1986 106 5.50
42665 నవల. 1626 రాజ్యకాంక్ష విద్వాన్ కణ్వశ్రీ కె.కె.ఆర్. పబ్లికేషన్స్ 1964 158 1.25
42666 నవల. 1627 మనోరమ మసూనా జనతా ప్రచురణాలయము, విజయవాడ 1964 42 0.75
42667 నవల. 1628 ప్రేమమూర్తి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు 1956 63 0.75
42668 నవల. 1629 కనకవర్షము కోట సోదరకవులు సర్వమంగళ పబ్లిషర్సు, నెల్లూరు 1956 100 1.00
42669 నవల. 1630 తేజసింగు ... ... ... 198 2.00
42670 నవల. 1631 ఖూనీ ... ... ... 78 1.00
42671 నవల. 1632 మాధవీకంకణము తల్లావజ్ఝల శివశంకర శాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1941 182 4.00
42672 నవల. 1633 మహా సేనాని యం.వి.ఎస్. శర్మ క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1974 198 4.00
42673 నవల. 1634 యాచమనాయుడు ప్రతాప రామకోటయ్య కవిరాజ పబ్లిషర్సు, చెన్నై 1951 104 1.25
42674 నవల. 1635 యాచమనాయుడు ప్రతాప రామకోటయ్య కవిరాజ పబ్లిషర్సు,చెన్నై 1951 104 1.25
42675 నవల. 1636 విజయవధువు నవగిరినంద ప్రేమ్‌చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 120 2.50
42676 నవల. 1637 గోరువంక పండిత సత్యనారాయణరాజు ది నేషనల్ పబ్లిషింగ్ కంపెని, చెన్నై 1962 112 1.00
42677 నవల. 1638 గోరువంక పండిత సత్యనారాయణరాజు ది నేషనల్ పబ్లిషింగ్ కంపెని, చెన్నై 1961 112 1.00
42678 నవల. 1639 అప్పాజీ మహావాది వేంకటరత్నము భాషా కుటీరము, అమరావతి 1956 102 1.25
42679 నవల. 1640 శ్రీ తరిగొండ వెంకమాంబ పాములూరి రామకృష్ణ దయాసాగర్ ... ... 38 1.00
42680 నవల. 1641 మాతృ విజయం అడవి సూర్యకుమారి సేవికా ప్రకాశన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1999 142 20.00
42681 నవల. 1642 శ్రీహర్ష రాజ్యశ్రీ ... ... ... 134 1.00
42682 నవల. 1643 స్వప్నయాత్ర జనమంచి శేషాద్రిశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 174 2.00
42683 నవల. 1644 పొంగిన తుంగభద్ర రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు శ్రీ రావూరు సాహిత్య స్వర్ణోత్సవ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 102 4.00
42684 నవల. 1645 సుధీర వి. సిద్దయ్య కవి సంజీవి గ్రంథమాల, చిలకలూరిపేట 1972 236 10.00
42685 నవల. 1646 సుధీర వి. సిద్దయ్య కవి యూనివర్సిటీ బుక్ సెంటర్, తిరుపతి 1975 174 4.50
42686 నవల. 1647 దక్షిణతార జీరెడ్డి చెన్నారెడ్డి ప్రభు అండ్ కో., గుంటూరు ... 91 1.00
42687 నవల. 1648 త్యాగమూర్తి ముదివర్తి కొండమాచార్యులు వడ్లమూడి రామయ్య ఎడిషనల్ పబ్లిషర్సు, నెల్లూరు ... 144 2.00
42688 నవల. 1649 దేవగిరి దుర్గం శ్రీనివాసపురం రామాచార్యులు జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1963 196 4.00
42689 నవల. 1650 గోరువంక పండిత సత్యనారాయణరాజు ది నేషనల్ పబ్లిషింగ్ కంపెని, చెన్నై 1960 112 2.00
42690 నవల. 1651 రాజ్యక్షయము శ్రీనివాసరావు కొరటి గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 200 5.00
42691 నవల. 1652 ఇంద్రాణి పాటిబండ మాధవశర్మ శ్రీ రామా పబ్లిషర్సు, సికింద్రాబాద్ 1958 155 3.00
42692 నవల. 1653 అహింసాజ్యోతి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1959 112 1.00
42693 నవల. 1654 ధర్మచక్రము ... ... ... 200 2.00
42694 నవల. 1655 సుజనమైత్రి ఆర్. సుబ్బయ్యనాయుని వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1939 92 2.00
42695 నవల. 1656 దమయంతి అవసరాల శేషగిరిరావు పోతాప్రగడ శేషగిరిరావు, రాజమహేంద్రవరము 1926 69 1.00
42696 నవల. 1657 జనక రాజ నందిని పామర్తి సూర్యప్రకాశ శర్మ ... ... 164 2.00
42697 నవల. 1658 అమరసింహుఁడు బేతపూడి వేంకట శివరావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1959 127 1.25
42698 నవల. 1659 కుమార విజయము కొమ్మనమంచి జోగయ్యశర్మ విజయా పబ్లికేషన్స్, రామనగరం 1970 136 2.25
42699 నవల. 1660 ఆనంద విజయము కఠెవరపు వెంకట్రామయ్య దినకర్ పబ్లిషర్స్, విశాఖపట్నం 1986 106 5.50
42700 నవల. 1661 ఆవేక్షితుఁడు ... ... ... 110 2.00
42701 నవల. 1662 శుభోదయము చిలుకూరు వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఎంటర్ ప్రైసెస్, విజయవాడ 1960 212 20.00
42702 నవల. 1663 శుభోదయము చిలుకూరు వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఎంటర్ ప్రైసెస్, విజయవాడ 1960 212 20.00
42703 నవల. 1664 తథాగతుని కథ నెట్యం రతన్ బాబు దేవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1978 163 7.00
42704 నవల. 1665 తథాగతుని కథ నెట్యం రతన్ బాబు లుంబిని ఎడ్యుకేషనల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 140 15.00
42705 నవల. 1666 అగ్ని పరీక్ష ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి పెద్దిబొట్ల పుర్ణానందం, హైదరాబాద్ 1979 86 2.00
42706 నవల. 1667 విజయధ్వజము మహావాది వేంకటరత్నము ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1958 124 5.00
42707 నవల. 1668 నేతాజీ పాల్కర్ నాదెళ్ల కృష్ణమూర్తి శివరామ అండ్ కో., తెనాలి 1956 100 1.00
42708 నవల. 1669 వస్తుపాలుడు వేంకటేశ్వర వేంకటరమణ కవులు భారతీయ వైశ్య చారిత్రక పరిశోధన సమితి 1957 131 1.25
42709 నవల. 1670 హరివాహనుడు కంభంపాటి రామగోపాల కృష్ణమూర్తి సర్వోదయ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1964 48 0.90
42710 నవల. 1671 జగన్మోహిని కొరటి శ్రీనివాసరావు శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1961 251 10.00
42711 నవల. 1672 కర్పూర ద్వీపయాత్ర ... ... 1960 142 2.00
42712 నవల. 1673 రాణి మీనాక్షి చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ కామన్ వెల్త్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1984 208 20.00
42713 నవల. 1674 రాజ్యక్రాంతి ... ... ... 300 20.00
42714 నవల. 1675 రాజర్షి ముదివర్తి కొండమాచార్యులు ఏ.ఎన్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ బ్రదర్స్, నెల్లూరు 1960 111 1.00
42715 నవల. 1676 ఉదార జీవులు దుగ్గిరాల వేంకట పూర్ణ భుజంగశర్మ ఈస్టరన్ పబ్లిషర్స్, రేపల్లె 1952 104 1.00
42716 నవల. 1677 ఆనంద విజయము కఠెవరపు వెంకట్రామయ్య దినకర్ పబ్లిషర్స్, విశాఖపట్నం 1985 106 5.50
42717 నవల. 1678 సత్యవ్రతి విశ్వనాథ వేంకటేశ్వరులు విజయ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, గుంటూరు 1950 104 0.14
42718 నవల. 1679 ఉషఃకన్య ధన్వన్తరి రఘూత్తమాచార్య కమలా ప్రకాశన మందిరమ్, చిత్తూరు 1963 68 1.00
42719 నవల. 1680 రాణీ సంయుక్త వేలాల సుబ్బారావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ,చెన్నై 1963 192 6.00
42720 నవల. 1681 రాణీ సంయుక్త వేలాల సుబ్బారావు కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము ... 241 6.00
42721 నవల. 1682 సాగర కుమారి త్రిపురారిభట్ల వీరరాఘవస్వామి జాకొబిన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1956 125 0.16
42722 నవల. 1683 రామరాయలు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1959 108 1.25
42723 నవల. 1684 వసంతరాజు కూచిభొట్ల హరి రచయిత, నరసపూర్ 1958 278 2.12
42724 నవల. 1685 నానా ఫడ్నీస్ సిద్ధాంతి మల్లికార్జునం రాధా మాధవి ప్రచురణలు, నెల్లూరు 1976 180 10.00
42725 నవల. 1686 అజయుఁడు జాస్తి శ్రీరాములు విజయ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, గుంటూరు 1957 112 2.00
42726 నవల. 1687 ముసునూరి నాయకులు ఘనశ్యామల నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 62 2.00
42727 నవల. 1688 విద్యాధర చక్రవర్తి ముదిగొండ శివప్రసాద్ నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 266 200.00
42728 నవల. 1689 రూపవతి అట్లూరి వేంకటసీతమ్మ ఎ. లక్ష్మణస్వామి నాయుడు, రాజమండ్రి ... 212 1.00
42729 నవల. 1690 స్వార్థత్యాగి బూరుగల గోపాలకృష్ణమూర్తి రాజహంస పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1950 160 4.00
42730 నవల. 1691 సౌందరనందము ధూళిపాళ శ్రీరామమూర్తి రచయిత, విజయవాడ 1951 85 2.00
42731 నవల. 1692 విషజ్వాల జాగ్రత్త రెండవ భాగం యు.యన్. నారాయణరావు శారదా పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమహేంద్రవరము 1936 86 0.50
42732 నవల. 1693 అల్లాహూ అక్బర్ ... ... ... 384 2.00
42733 నవల. 1694 వత్సరాజు కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి కవిరాజ పబ్లిషర్సు, తెనాలి 1953 108 1.25
42734 నవల. 1695 తుక్కా దేవి బి.ఎన్. శాస్త్రి నాగార్జున బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1962 80 1.50
42735 నవల. 1696 కుమారి నూతలపాటి పేరరాజు తోట వేంకటాచల దాసు, తెనాలి 1925 161 1.00
42736 నవల. 1697 శ్రావణవిజయము కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1937 111 0.50
42737 నవల. 1698 మేవాడు రాజ్య పతనము డి.యల్. రాయి ఆంధ్ర ముద్రణాలయము, మచిలీపట్టణం 1928 163 1.00
42738 నవల. 1699 ఉదయగిరి ముట్టడి ... ... ... 191 2.00
42739 నవల. 1700 ఉదయగిరి ముట్టడి ... ... ... 190 2.00
42740 నవల. 1701 ఉజ్జయిని పతనం హెచ్.పి. చటోపాధ్యాయ నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 144 10.00
42741 నవల. 1702 ప్రతీకారము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రాజశేఖర బుక్ డిపో., కర్నూల్ 1963 250 6.00
42742 నవల. 1703 ప్రాయశ్చిత్తము ... ... 1951 302 3.00
42743 నవల. 1704 విజయధ్వజము మహావాది వేంకటరత్నము ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1958 124 2.00
42744 నవల. 1705 అమరసింహుఁడు బేతపూడి వేంకట శివరావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1952 127 1.25
42745 నవల. 1706 అమరసింహుఁడు బేతపూడి వేంకట శివరావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1959 127 2.00
42746 నవల. 1707 యవనదత్త వరిగొండ సత్యనారాయణమూర్తి వడ్లమూడి రామయ్య అండు సన్స్, నెల్లూరు 1931 234 3.00
42747 నవల. 1708 యవనదత్త వరిగొండ సత్యనారాయణమూర్తి వడ్లమూడి రామయ్య అండు సన్స్, నెల్లూరు 1931 232 3.00
42748 నవల. 1709 శాంతినికేతనము కొండూరి నరసింహం ఆదర్శ విద్యామండలి, తెనాలి 1953 103 1.00
42749 నవల. 1710 శాంతినికేతనము కొండూరి నరసింహం ఆదర్శ విద్యామండలి, తెనాలి 1953 103 1.00
42750 నవల. 1711 శాలివాహన రాగి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీరామా భారతి పబ్లిషర్సు, గుంటూరు ... 100 30.00
42751 నవల. 1712 శాలివాహన రాగి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీరామా భారతి పబ్లిషర్సు, గుంటూరు ... 100 30.00
42752 నవల. 1713 రఘునాథ విజయము శ్రీనివాసపురం రామాచార్యులు జనతా ప్రచురణాలయము, విజయవాడ 1966 239 6.00
42753 నవల. 1714 రఘునాథ విజయము శ్రీనివాసపురం రామాచార్యులు జనతా ప్రచురణాలయము, విజయవాడ 1966 239 6.00
42754 నవల. 1715 రఘునాథ రాయలు కె.వి.ఆర్. నరసింహం ఎమ్.ఎస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం ... 118 2.00
42755 నవల. 1716 రఘునాథ రాయలు కె.వి.ఆర్. నరసింహం శారదా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1965 146 1.75
42756 నవల. 1717 రఘునాథీయము మాదిరాజు రఘునాథరావు ... 1960 102 2.00
42757 నవల. 1718 రఘునాథ విలాసము ... బి.వి. అండ్ సన్స్ ... 76 0.10
42758 నవల. 1719 రఘునాధరావు వైద్యుల వేంకట నరసింహారావు శ్రీ రామా ప్రెస్, బరంపూర్ 1934 314 2.00
42759 నవల. 1720 కనకవల్లి తేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు ది మోడరన్ పబ్లిషర్సు, తెనాలి ... 139 2.50
42760 నవల. 1721 తపస్విని ... ... ... 293 2.00
42761 నవల. 1722 తపస్సిద్ధి టి.బి.యం. అయ్యవారు పద్మనాభుని రాఘవమ్మ, రత్తయ్య సేవాసంస్థ 1992 208 9.75
42762 నవల. 1723 తపస్సిద్ధి టి.బి.యం. అయ్యవారు మారుతి పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1975 236 4.50
42763 నవల. 1724 మీనాంబిక పి. గణపతిశాస్త్రి రౌతు బుక్కు డిపో., రాజమహేంద్రవరము 1945 204 1.25
42764 నవల. 1725 గృహరాజుమేడ వావిలాల సోమయాజులు విజ్ఞాన మంజూష, గుంటూరు 1960 150 1.00
42765 నవల. 1726 ప్రతాపసింహము కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, పొన్నూరు 1968 132 2.00
42766 నవల. 1727 ప్రతాపసింహము కొత్త సత్యనారాయణ చౌదరి రచయిత, పొన్నూరు 1968 132 2.00
42767 నవల. 1728 పలనాటి భారతము యన్.యస్.వి. సోమయాజులు కల్యాణీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ ... 84 1.00
42768 నవల. 1729 బ్రహ్మన్న విజయము లంకా సీతారామశాస్త్రి, భాగవతుల వేంకట సుబ్బారావు స్వతంత్ర భారతీ ప్రచురణములు, నరసరావుపేట 1948 117 1.00
42769 నవల. 1730 బ్రహ్మన్న విజయము లంకా సీతారామశాస్త్రి, భాగవతుల వేంకట సుబ్బారావు స్వతంత్ర భారతీ ప్రచురణములు, నరసరావుపేట 1948 117 1.00
42770 నవల. 1731 బాలచంద్రుడు కొమ్మనమంచి జోగయ్యశర్మ అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1956 100 1.00
42771 నవల. 1732 బాలచంద్రుఁడు శిష్ట్లా రాధాకృష్ణయ్య కామేశ్వరీ పబ్లికేషన్సు, బాపట్ల 1962 44 0.88
42772 నవల. 1733 తెలుఁగుదళవాయి నండూరి రామకృష్ణమాచార్య రామా అండు కో., ఏలూరు 1956 115 2.00
42773 నవల. 1734 తెలుఁగుదళవాయి నండూరి రామకృష్ణమాచార్య రామా అండు కో., ఏలూరు 1956 115 2.00
42774 నవల. 1735 దళవాయి రామప్పయ్య సింగంపల్లి అప్పారావు భార్గవీ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1982 79 6.00
42775 నవల. 1736 దళవాయి రామప్పయ్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ ఎ.యల్. రెడ్డి అండ్ కో., నెల్లూరు 1955 122 1.00
42776 నవల. 1737 దళవాయి రామప్పయ్య చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ ఎ.యల్. రెడ్డి అండ్ కో., నెల్లూరు 1957 126 1.00
42777 నవల. 1738 అన్నయమంత్రి మునిమాణిక్యం Munimanikyams, Masulipatam 1956 101 1.00
42778 నవల. 1739 వాకటక మహాదేవి బి.ఎన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 215 25.00
42779 నవల. 1740 వాకటక మహాదేవి బి.ఎన్. శాస్త్రి మూసీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 215 25.00
42780 నవల. 1741 సమర్థ రామదాసు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు| విద్యోదయ పబ్లికేషన్స్, కడప 1965 96 1.12
42781 నవల. 1742 సొలొమోను షేబ ఆరార్కే మూర్తి ఆరార్కే పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 137 7.00
42782 నవల. 1743 ధర్మ చక్రం నండూరి రామకృష్ణమాచార్య శ్రీ ఎన్.వి. చక్రవర్తి, హైదరాబాద్ 1977 84 5.00
42783 నవల. 1744 వరదరాజేశ్వరి బోడేపూడి వేంకటరావు ది మోడరన్ బుక్ డిపో., రేపల్లె 1957 109 1.00
42784 నవల. 1745 వరదరాజేశ్వరి బోడేపూడి వేంకటరావు ది మోడరన్ బుక్ డిపో., రేపల్లె 1959 109 1.00
42785 నవల. 1746 గౌతమి నాయని కృష్ణకుమారి అజంతా బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 60 0.75
42786 నవల. 1747 వీరభారతి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ఏ.ఎల్. రెడ్డి అండ్ కో., నెల్లూరు 1966 82 6.00
42787 నవల. 1748 వీరభారతి జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి ఏ.ఎల్. రెడ్డి అండ్ కో., నెల్లూరు 1966 82 6.00
42788 నవల. 1749 పుష్యమిత్ర ... ... ... 230 2.00
42789 నవల. 1750 అమాత్యరత్న కొరటి శ్రీనివాసరావు శ్రీనివాస పబ్లిషింగు హౌస్, విజయవాడ 1962 263 4.00
42790 నవల. 1751 వీర యువకులు తేకుమళ్ళ రామచంద్రరావు విజ్ఞాన పరిషత్తు, మచిలీపట్టణం 1972 180 5.00
42791 నవల. 1752 వీర యువకులు తేకుమళ్ళ రామచంద్రరావు విజ్ఞాన పరిషత్తు, మచిలీపట్టణం 1972 180 5.00
42792 నవల. 1753 1857 పడాల ఎం.వి.యస్. ప్రెస్, చెన్నై 1960 335 1.50
42793 నవల. 1754 1857 విప్లవం యస్.పి. రాయ్ వ్యాస్ సారథి పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1958 202 2.00
42794 నవల. 1755 చంద్రాభ్యుదయము ఆర్.ఎల్.ఎన్. సోమయాజులు ఎ.ఎన్. వేంకటేశ్వర్ అండ్ బ్రదర్స్, చెన్నై 1950 128 1.00
42795 నవల. 1756 వాఘిరా నోరి నరసింహశాస్త్రి క్వాలిటీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1971 128 2.50
42796 నవల. 1757 నవజీవనము పండిత సత్యనారాయణరాజు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ,చెన్నై 1971 122 3.00
42797 నవల. 1758 విజయ ఖడ్గము కోట సోదరకవులు సర్వమంగళ పబ్లిషర్సు, నెల్లూరు 1954 114 2.00
42798 నవల. 1759 పాదుషా వరిగొండ సత్యనారాయణమూర్తి రావు బ్రదర్సు, తెనాలి 1947 174 6.00
42799 నవల. 1760 త్యాగమూర్తి ముదివర్తి కొండమాచార్యులు వి.వి. నాయుడు అండ్ సన్స్, నెల్లూరు 1948 144 2.00
42800 నవల. 1761 వ్రతశీలి ... ... ... 320 2.00
42801 నవల. 1762 పీష్వా నారాయణరావు వధ పులిచెర్ల సుబ్బారావు విజయ, చెన్నై 1963 77 2.00
42802 నవల. 1763 సామ్రాట్ శ్రీరంగరాయ శ్రీప్రసాద్ ... ... 141 2.00
42803 నవల. 1764 సామ్రాట్ శ్రీరంగరాయ శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 192 20.00
42804 నవల. 1765 శ్రీరంగరాయవిజయము ... ... ... 190 2.00
42805 నవల. 1766 విజయనగర పతనం శ్రీప్రసాద్ ... ... 335 20.00
42806 నవల. 1767 విజయనగర పతనం శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 220 20.00
42807 నవల. 1768 సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్ శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 315 20.00
42808 నవల. 1769 ఆర్య చాణక్య శ్రీప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1977 237 6.00
42809 నవల. 1770 ఆర్య చాణక్య శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 251 25.00
42810 నవల. 1771 యుగంధర్ శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 263 13.50
42811 నవల. 1772 నూర్జహాన్ యన్. రామచంద్ర రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1984 232 8.00
42812 నవల. 1773 నూర్జహాన్ యన్. రామచంద్ర శ్రీ బాలాజీ బుక్ హౌస్, ప్రొద్దుటూరు ... 232 8.00
42813 నవల. 1774 తాన్ సేన్ సి.వి. కొండయ్య ఉదయం వీక్లీ పత్రిక ... 96 2.00
42814 నవల. 1775 రోషనార ప్రసాద్ విజయ, చెన్నై 1977 151 5.00
42815 నవల. 1776 రోషనార శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 172 10.00
42816 నవల. 1777 షాజహాన్ ప్రసాద్ విజయ, చెన్నై ... 300 15.00
42817 నవల. 1778 షాజహాన్ శ్రీప్రసాద్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 244 20.00
42818 నవల. 1779 సురాజ్ ఉద్దౌలా ప్రసాద్ విజయ, మద్రాసు 1981 127 2.00
42819 నవల. 1780 టిప్పు సుల్తాన్ చవాన్ సుదర్శనరావు రవితేజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 240 36.00
42820 నవల. 1781 టిప్పు సుల్తాన్ పి. రామారావు ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1966 252 20.00
42821 నవల. 1782 టిప్పు సుల్తాన్ శాతవాహన నవసాయి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1991 340 36.00
42822 నవల. 1783 కృష్ణవేణి చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 114 0.12
42823 నవల. 1784 కుమార విజయము కొమ్మనమంచి జోగయ్యశర్మ శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1946 77 1.25
42824 నవల. 1785 ఖడ్గ తిక్కన కుందుర్తి నరసింహారావు ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై ... 84 2.00
42825 నవల. 1786 ఆంధ్ర కవితా పితామహుడు జి. ఆంజనేయులు ప్రేమ్‌చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 290 20.00
42826 నవల. 1787 ఆంధ్ర కవితా పితామహుడు జి. ఆంజనేయులు ... ... 284 20.00
42827 నవల. 1788 తిక్కన సోమయాజి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1985 335 25.00
42828 నవల. 1789 తిక్కన సోమయాజి తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ రాఘవ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1985 335 25.00
42829 నవల. 1790 విహంగ యానము తేకుమళ్ల రాజగోపాలరావు ... 1934 269 20.00
42830 నవల. 1791 నాగార్జున శార్వరి పద్మశ్రీ అండ్ కో., చిత్తూరు 1962 90 1.50
42831 నవల. 1792 చంద్రగుప్తుఁడు భోగరాజు నారాయణమూర్తి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 250 20.00
42832 నవల. 1793 చంద్రగుప్త విజయము జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి రచయిత, కందుకూరు ... 205 3.75
42833 నవల. 1794 చంద్రగుప్త విజయము జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి రచయిత, కందుకూరు ... 205 3.75
42834 నవల. 1795 సమ్రాట్ చంద్రగుప్త దీనదయాల్ ఉపాధ్యాయ ... 1957 64 0.50
42835 నవల. 1796 ప్రతాపరాణా డి. రాజశేకర శతావధాని ... ... 78 2.00
42836 నవల. 1797 రాణాప్రతాపుఁడు వనమా వేంకటరమణ గుప్త రాయలు అండ్ కో., మద్రాసు 1966 80 2.00
42837 నవల. 1798 ప్రతాప రుద్రీయం పొన్నలూరి రాధాకృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1956 223 20.00
42838 నవల. 1799 రాణా సంగుఁడు గాడేపల్లి కుక్కుటేశ్వరరావు రచయిత, రాజోలు 1969 160 2.50
42839 నవల. 1800 ఛత్రపతి శివాజీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్య కవితా ప్రభాస, భీమవరం 1960 64 1.50
42840 నవల. 1801 ఛత్రపతి శివాజీ భండారు సదాశివరావు నవయుగ భారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 107 15.00
42841 నవల. 1802 ఛత్రపతి శివాజీ ... జాగృతి ప్రచురణ, విజయవాడ 1968 149 2.25
42842 నవల. 1803 శ్రావణి ముదిగొండ శివప్రసాద్ ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 336 10.00
42843 నవల. 1804 శ్రీలేఖ ముదిగొండ శివప్రసాద్ వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1982 444 22.00
42844 నవల. 1805 పట్టాభి ముదిగొండ శివప్రసాద్ నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 494 500.00
42845 నవల. 1806 నవ కల్యాణము ముదిగొండ శివప్రసాద్ Johnson Publishing House, Hyderabad 1980 276 6.00
42846 నవల. 1807 నవ కల్యాణము ముదిగొండ శివప్రసాద్ Johnson Publishing House, Hyderabad 1980 276 6.00
42847 నవల. 1808 ఇంద్రాణి ... ... ... 154 2.00
42848 నవల. 1809 రఘునాధభూపాలుడు ... ... ... 220 2.00
42849 నవల. 1810 రాజరాజ నరేంద్రుడు ... ... ... 224 2.00
42850 నవల. 1811 మాధవవర్మ ... ... ... 220 2.00
42851 నవల. 1812 నందవంశము ... ... ... 205 2.00
42852 నవల. 1813 సయ్యాట పి.వి. సునీల్ కుమార్ హర్షల్ శౌర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 162 125.00
42853 నవల. 1814 ప్రారంభం పి.వి. సునీల్ కుమార్ హర్షల్ శౌర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2014 164 125.00
42854 నవల. 1815 మూలుగు శ్రీరామకవచం సాగర్ గుండ్లకమ్మ రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2005 132 40.00
42855 నవల. 1816 నీరు నేల మనిషి సుంకోజి దేవేంద్రాచారి యుక్త ప్రచురణలు, పాపానాయుడు పేట 2012 237 100.00
42856 నవల. 1817 లియో టాల్‌స్టాయ్ మొదటి వాల్యూమ్ ఆన్నా కరేనినా విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1990 537 100.00
42857 నవల. 1818 లియో టాల్‌స్టాయ్ రెండవ వాల్యూమ్ ఆన్నా కరేనినా విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1990 459 100.00
42858 నవల. 1819 కొండగాలీ కొత్తజీవితం ఆర్మీనియన్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 128 50.00
42859 నవల. 1820 ప్రశాంత ప్రత్యూషాలు అజేయ సైనికుడు బి. వసీల్వెవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 415 100.00
42860 నవల. 1821 ప్రశాంత ప్రత్యూషాలు అజేయ సైనికుడు బి. వసీల్వెవ్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 415 100.00
42861 నవల. 1822 అమ్మ మక్సీమ్ గోర్కీ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 388 100.00
42862 నవల. 1823 అమ్మ మక్సీమ్ గోర్కీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 390 100.00
42863 నవల. 1824 అమ్మ మక్సీమ్ గోర్కీ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1981 388 100.00
42864 నవల. 1825 లెనిన్ గురించి ఆత్మబంధువుల స్మృతులు లెనిన్, గిడుతూరి సూర్యం ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1936 215 100.00
42865 నవల. 1826 గొప్పవారి గూడు ఇ తుర్గేనెవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1984 181 100.00
42866 నవల. 1827 గొప్పవారి గూడు ఇ తుర్గేనెవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1984 181 100.00
42867 నవల. 1828 మక్సీమ్ గోర్కీ సాహిత్య వ్యాసాలు మక్సీమ్ గోర్కీ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1985 303 100.00
42868 నవల. 1829 రాళ్లవంకీ కథలు ఎ. కుప్రీన్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1985 263 100.00
42869 నవల. 1830 రాళ్లవంకీ కథలు ఎ. కుప్రీన్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1985 263 100.00
42870 నవల. 1831 మన కాలం వీరుడు ఎమ్. లేర్మొంతొవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 193 100.00
42871 నవల. 1832 మన కాలం వీరుడు ఎమ్. లేర్మొంతొవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 193 100.00
42872 నవల. 1833 స్వర్ణపిశాచి నగరం (అమెరికాను గురించిన పాంఫ్లెట్లూ వ్యాసాలూ లేఖలూ) మక్సీమ్ గోర్కీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 177 100.00
42873 నవల. 1834 స్వర్ణపిశాచి నగరం (అమెరికాను గురించిన పాంఫ్లెట్లూ వ్యాసాలూ లేఖలూ) మక్సీమ్ గోర్కీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1978 177 100.00
42874 నవల. 1835 మక్సీమ్ గోర్కీ కథలు మక్సీమ్ గోర్కీ, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 181 100.00
42875 నవల. 1836 మక్సీమ్ గోర్కీ కథలు మక్సీమ్ గోర్కీ, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 181 100.00
42876 నవల. 1837 ఎ. చేహొవ్ కథలు ఎ. చేహొవ్, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1973 141 50.00
42877 నవల. 1838 ఎ. చేహొవ్ కథలు ఎ. చేహొవ్, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1973 141 50.00
42878 నవల. 1839 ఎ. చేహొవ్ కథలు ఎ. చేహొవ్, రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1990 127 50.00
42879 నవల. 1840 పేద జనం శ్వేత రాత్రులు యఫ్. దొస్తొయేవ్‌స్కీ, నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 225 50.00
42880 నవల. 1841 పేద జనం శ్వేత రాత్రులు యఫ్. దొస్తొయేవ్‌స్కీ, నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 225 50.00
42881 నవల. 1842 అపరాధ పరిశోధకుడి నోట్సు ఎల్. షేయినిన్, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 110 25.00
42882 నవల. 1843 గొప్పవారి గూడు ఇ. తుర్గేనెవ్, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1984 181 100.00
42883 నవల. 1844 బ్రెస్ట్ దుర్గ వీరులు సర్గేయ్ స్మిర్‌నోవ్, గిడుతూరి సూర్యం ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 222 20.00
42884 నవల. 1845 తల్లి భూదేవి చింగీజ్ ఐత్‌మాతొవ్, వుప్పల లక్ష్మణరావు రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 172 25.00
42885 నవల. 1846 తల్లి భూదేవి చింగీజ్ ఐత్‌మాతొవ్, వుప్పల లక్ష్మణరావు రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 172 25.00
42886 నవల. 1847 మిహయీల్ షోలొహొవ్ కథలు వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 199 25.00
42887 నవల. 1848 మిహయీల్ షోలొహొవ్ కథలు వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 199 25.00
42888 నవల. 1849 పసివాడి పగ వి. బగమొలొవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 138 20.00
42889 నవల. 1850 పసివాడి పగ వి. బగమొలొవ్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 138 20.00
42890 నవల. 1851 ప్రతిరూపాలు వి. మిఖనోవ్‌స్కీ, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 547 100.00
42891 నవల. 1852 ప్రతిరూపాలు వి. మిఖనోవ్‌స్కీ, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 547 100.00
42892 నవల. 1853 కోసక్కులు లియొ టాల్‌స్టాయ్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 261 20.00
42893 నవల. 1854 కోసక్కులు లియొ టాల్‌స్టాయ్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 261 20.00
42894 నవల. 1855 విషాద సంగీతం లియొ టాల్‌స్టాయ్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1985 595 100.00
42895 నవల. 1856 విషాద సంగీతం లియొ టాల్‌స్టాయ్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1985 595 100.00
42896 నవల. 1857 రష్యన్ రచయితల కథానికా సంకలనములు వుప్పల లక్ష్మణరావు విదేశభాషా ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 381 50.00
42897 నవల. 1858 ఇకతియాండర్ ఎ. బెల్యాయెవ్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 262 100.00
42898 నవల. 1859 ఇకతియాండర్ ఎ. బెల్యాయెవ్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1988 262 100.00
42899 నవల. 1860 మిహయీల్ షోలొహొవ్ కథలు వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 197 20.00
42900 నవల. 1861 జమీల్యా చింగీజ్ ఐత్‌మాతొవ్, వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 99 10.00
42901 నవల. 1862 జమీల్యా చింగీజ్ ఐత్‌మాతొవ్, వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 99 10.00
42902 నవల. 1863 వరమీయనివేలుపు వి.డి. ప్రసాదరావు విదేశ సాహితీ గ్రంథమాల,చెన్నై 1949 263 20.00
42903 నవల. 1864 రైలు బండి వి. పనోవ, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1989 315 100.00
42904 నవల. 1865 తండ్రులూ కొడుకులూ ఇ. తుర్గేనెవ్, కొండేపూడి లక్ష్మీనారాయణ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1979 323 50.00
42905 నవల. 1866 కోసక్కులు లియొ టాల్‌స్టాయ్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 261 25.00
42906 నవల. 1867 గులాబి మేఘాలు ఎ. అబ్రామొవ్, ఎస్. అబ్రామొవ్, చట్టి శ్రీనివాసరావు మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 339 100.00
42907 నవల. 1868 గులాబి మేఘాలు ఎ. అబ్రామొవ్, ఎస్. అబ్రామొవ్, చట్టి శ్రీనివాసరావు మీర్ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 339 100.00
42908 నవల. 1869 వ్లదీమిర్ ఇల్యీచ్ లెనిన్ లెనిన్, శ్రీశ్రీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 109 50.00
42909 నవల. 1870 వ్లదీమిర్ ఇల్యీచ్ లెనిన్ లెనిన్, శ్రీశ్రీ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 121 50.00
42910 నవల. 1871 అయిలీత అలెక్సేయ్ తొల్‌స్తోయ్, వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 309 20.00
42911 నవల. 1872 రష్యన్ రచయితల కథానికా సంకలనములు వుప్పల లక్ష్మణరావు విదేశభాషా ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 377 20.00
42912 నవల. 1873 గొడ్లకాపరి గాథ వుప్పల లక్ష్మణరావు విదేశభాషా ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 256 20.00
42913 నవల. 1874 హొవనేన్ తుమన్యాన్ కథలు గాధలు హొవనేన్ తుమన్యాన్, పి. చిరంజీవినీ కుమారి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1982 105 20.00
42914 నవల. 1875 బెల్కిన్ కథలు పుష్కిన్, బి. రామచంద్రరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1959 188 2.00
42915 నవల. 1876 తొలి ఉపాధ్యాయుడు చింగీజ్ ఐత్‌మాతొవ్, వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 103 20.00
42916 నవల. 1877 హొవనేన్ తుమన్యాన్ కథలు గాధలు హొవనేన్ తుమన్యాన్, పి. చిరంజీవినీ కుమారి ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1974 99 20.00
42917 నవల. 1878 ఆకాశపు అంచుల్లో వి. బీకొవ్, నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 219 20.00
42918 నవల. 1879 స్మారక స్తూపం మీది పేర్లు డి. వలొవోయ్, హెచ్. లప్షినా, నిడమర్తి ఉమామహేశ్వరరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1989 386 20.00
42919 నవల. 1880 పిల్లలకే నా హృదయం అంకితం వి. సుహొమ్లీన్‌స్కీ, ఆర్వీయార్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 416 20.00
42920 నవల. 1881 పిల్లలకే నా హృదయం అంకితం వి. సుహొమ్లీన్‌స్కీ, ఆర్వీయార్ ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1983 416 20.00
42921 నవల. 1882 పెద్ద ప్రపంచంలో చిన్న పిల్లడు వి. పనోవ, వుప్పల లక్ష్మణరావు రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 185 20.00
42922 నవల. 1883 ఎర్ర తెరచాపలు ఎ. గ్రిన్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1984 92 20.00
42923 నవల. 1884 ఎర్ర తెరచాపలు ఎ. గ్రిన్, ఆర్వీయార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1984 92 20.00
42924 నవల. 1885 తిమూర్, అతని దళమూ అర్కాది గైదార్, వుప్పల లక్ష్మణరావు ... ... 82 10.00
42925 నవల. 1886 మర్కట రాజ్యానికి యాత్ర ఒకటవ భాగం కొర్నేయ్ చుకోవ్‌స్కీ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 175 100.00
42926 నవల. 1887 మానవుడే మహాశక్తి సంపన్నుడు ఎమ్. ఇల్యీన్, వై. సెగాల్, ఆర్వియార్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1986 204 100.00
42927 నవల. 1888 ప్రాచీన ప్రపంచ చరిత్ర ఎఫ్. కొరోవ్కిన్, నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు ప్రగతి ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1987 281 100.00
42928 నవల. 1889 రష్యన్ చరిత్ర కథలూ, గాథలూ ఎస్. అలెక్సేయెవ్, నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో 1976 430 120.00
42929 నవల. 1890 రుగ్మతలు ... ... ... 294 25.00
42930 నవల. 1891 అమ్మ మక్సీమ్ గోర్కీ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2004 158 50.00
42931 నవల. 1892 అమ్మ మక్సీమ్ గోర్కీ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 229 75.00
42932 నవల. 1893 అమ్మ క్రొవ్విడి లింగరాజు ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1952 432 5.00
42933 నవల. 1894 అమ్మ మాక్సిం గోర్కీ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 232 45.00
42934 నవల. 1895 అమ్మ క్రొవ్విడి లింగరాజు దేశి కవితా మండలి, బెజవాడ 1946 318 6.00
42935 నవల. 1896 ఎవరిదీ అడవి మహాశ్వేతా దేవి, పోలు శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1985 288 20.00
42936 నవల. 1897 ఎవరిదీ అడవి మహాశ్వేతా దేవి, పోలు శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1985 288 20.00
42937 నవల. 1898 కట్టు బానిస మహాశ్వేతా దేవి, కొత్తపల్లి రవిబాబు మైత్రీ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1998 19 8.00
42938 నవల. 1899 శనీచరి మహాశ్వేతా దేవి, నిర్మలానంద జనసాహితి 9వ రాష్ట్ర మహాసభల ప్రచురణ 1999 144 35.00
42939 నవల. 1900 చోళీకే పీఛే మహాశ్వేతా దేవి, కలేకూరి ప్రసాద్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 45 10.00
42940 నవల. 1901 బషాయి టుడు మహాశ్వేతాదేవి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1997 151 25.00
42941 నవల. 1902 రుదాలి మహాశ్వేతాదేవి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 198 45.00
42942 నవల. 1903 ఒకతల్లి మహాశ్వేతాదేవి, సూరంపూడి సీతారాం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 158 5.00
42943 నవల. 1904 రాకాసికోర మహాశ్వేతాదేవి, సూరంపూడి సీతారాం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1982 170 6.00
42944 నవల. 1905 కళ్యాణ మంజీరాలు అమృతలాల్ నాగర్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 181 10.00
42945 నవల. 1906 రాకమ్మ కథ షీలా జర్ బ్రిగ్, రఘు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1988 153 10.00
42946 నవల. 1907 మృత్యుంజయుడు నిరంజన, సనగరం నాగభూషణం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1985 352 20.00
42947 నవల. 1908 మా కథ దొమితిల బాలియోస్ ది చుంగార, వేణు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 184 10.00
42948 నవల. 1909 రైలుబడి టెట్సుకో కురొయనాగి, ఎన్. వేణుగోపాల్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1988 158 15.00
42949 నవల. 1910 ఉక్కుపాదం జాక్ లండన్, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1986 224 10.00
42950 నవల. 1911 భూమి పుత్రిక ఎగ్నెస్ స్మెడ్లీ, ఓల్గా హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1985 218 10.00
42951 నవల. 1912 సాగరకన్య అనుపమ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 63 3.00
42952 నవల. 1913 భూమి ఎమిల్ జోలా హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 252 13.50
42953 నవల. 1914 బతుకంతా దేవనూర మహదేవ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 24 7.00
42954 నవల. 1915 అమ్మా నాన్నలకు ఆంటన్ సెమ్యొనోవిచ్ మకరెంకో, టి.ఎన్.వి. రమణమూర్తి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2002 199 45.00
42955 నవల. 1916 స్పార్టకస్ అకెళ్ళ కృష్ణమూర్తి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2008 224 50.00
42956 నవల. 1917 స్పార్టకస్ హోవర్డ్ ఫాస్ట్, రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1981 376 20.00
42957 నవల. 1918 మాస్టారూ గిజుభాయి, కామేశ్వరి బాలసాహితి బుక్ ట్రస్ట్ 1991 62 6.00
42958 నవల. 1919 పగటి కల గిజుభాయి, పోలు శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2008 84 40.00
42959 నవల. 1920 పగటి కల గిజుభాయి బగేకా, పోలు శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1989 138 7.50
42960 నవల. 1921 తల్లి-దండ్రుల తలనొప్పి గిజుభాయి బధేకా, పోలు శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2006 116 30.00
42961 నవల. 1922 తల్లి-దండ్రుల తలనొప్పి గిజుభాయి బధేకా, పోలు శేషగిరిరావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1989 160 11.75
42962 నవల. 1923 మీ ఒడిలో గిజుభాయి, కామేశ్వరి బాలసాహితి బుక్ ట్రస్ట్ 1992 44 7.00
42963 నవల. 1924 మీ ఒడిలో గిజుభాయి, కామేశ్వరి జన విజ్ఞాన వేదిక, నెల్లూరు 2002 44 10.00
42964 నవల. 1925 పంతులమ్మకు లేఖ నండూరు ప్రసాదరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1986 104 8.00
42965 నవల. 1926 పిల్లల పెంపకం కె. సురేష్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1998 68 15.00
42966 నవల. 1927 గిజూభాయి సమగ్రసాహిత్యం 1 ఎ.జి. యతిరాజులు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 261 80.00
42967 నవల. 1928 కూలి గింజలు తక్కళి శివశంకర పిళ్ళై, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1980 130 4.50
42968 నవల. 1929 కూలి గింజలు తక్కళి శివశంకర పిళ్ళై, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1985 96 10.00
42969 నవల. 1930 నల్ల చేపపిల్ల కథ సమద్ బెహరంఘీ, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 31 1.25
42970 నవల. 1931 దెయ్యాలున్నాయి జాగ్రత్త మహాశ్వేతా దేవి, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 35 1.00
42971 నవల. 1932 బతుకంతా దేవనూర మహదేవ, వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 40 1.50
42972 నవల. 1933 మీ పేరేమిటి గురజాడ అప్పారావు, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 44 1.25
42973 నవల. 1934 అనామకుడు జాక్ లండన్, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 30 1.00
42974 నవల. 1935 అనామకుడు జాక్ లండన్, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 30 1.00
42975 నవల. 1936 టాల్‌స్టాయ్ కథలు చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 47 1.25
42976 నవల. 1937 టాల్‌స్టాయ్ కథలు చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1984 47 1.25
42977 నవల. 1938 మా కథ దొమితిల బాలియోస్ ది చుంగార, వేణు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2003 192 50.00
42978 నవల. 1939 రక్తాశ్రువులు సిడ్నీ గోర్డన్, టెడ్ ఆలెన్, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 209 10.00
42979 నవల. 1940 రక్తాశ్రువులు సిడ్నీ గోర్డన్, టెడ్ ఆలెన్, సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1980 252 13.50
42980 నవల. 1941 చిత్రలేఖ భగవతీ చరణ్ వర్మ, లంక నారాయణరావు గుండిమెడాస్, ఏలూరు 1960 261 2.40
42981 నవల. 1942 చిత్రలేఖ భగవతీ చరణ్ వర్మ, లంక నారాయణరావు గుండిమెడాస్, ఏలూరు 1960 261 2.40
42982 నవల. 1943 ఎగిరే క్లాస్ రూం ఎరిక్ కాస్ట్ నెర్, బి.వి. సింగరాచార్య దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, చెన్నై 1971 223 3.00
42983 నవల. 1944 భగ్న మందిరం జి.టి. మాడ్‌ఖోల్‌కర్, కె. రఘునాథరావు గుప్తా బ్రదర్సు, విశాఖపట్టణము 1961 112 1.00
42984 నవల. 1945 కూలిన వంతెన థారన్‌టన్ వైల్డర్ దక్షిణ భాషా పుస్తక సంస్థ, చెన్నై 1958 164 5.00
42985 నవల. 1946 సూర్యుడి ఏడో గుర్రం ధర్మవీర్ భారతి, వేమూరి ఆంజనేయశర్మ కొండా శంకరయ్య, సికింద్రాబాద్ 1967 113 1.75
42986 నవల. 1947 కోకొరో సొసెకినట్సుమే, శ్రీనివాస చక్రవర్తి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1957 113 1.00
42987 నవల. 1948 మానవత్వం పి. కేశవదేవ్, జొ. వేంకటేశ్వరశాస్త్రి కళా సాహితి,చెన్నై 1968 95 1.25
42988 నవల. 1949 సంసారసాగరము పి.ఆర్. రాజమయ్యర్, శ్రీవాత్సవ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1958 328 10.00
42989 నవల. 1950 సంసారసాగరము పి.ఆర్. రాజమయ్యర్, శ్రీవాత్సవ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1958 328 10.00
42990 నవల. 1951 కుంజర యూధం బులుసు వేంకటరమణయ్య శివాజి ప్రెస్, శికింద్రాబాద్ 1959 164 6.00
42991 నవల. 1952 సిద్ధార్థ హిల్డా రోబ్నర్, బెల్లంకొండ రాఘవరావు యం. శేషాచలం అండ్ కో.చెన్నై 1957 145 1.25
42992 నవల. 1953 కడలి మీద కోన్ టికి థార్ హెయెర్డ్ హాల్ ప్రేమ్‌చంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1957 303 2.00
42993 నవల. 1954 దేశం ఏమైంది ఎలన్ పేటన్, రెంటాల గోపాలకృష్ణ దేశి కవితా మండలి, బెజవాడ 1958 551 4.50
42994 నవల. 1955 యంత్రశక్తితో తమాషాలు హెర్బర్ట్ మెకే, ఇస్మాయిల్ శాంతి సాహితి, ఏలూరు 1967 164 2.05
42995 నవల. 1956 మనస్సు తత్త్వం జి.డి. బొవాజ్, యస్. చంద్రశేఖరశర్మ ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1963 196 1.95
42996 నవల. 1957 ప్రపంచయాత్ర ప్రథమ భాగం కె.పి.ఎస్. మీనన్, వి. నారాయణరావు గుండిమెడాస్, ఏలూరు 1966 260 2.40
42997 నవల. 1958 ఇదా నాగరకత రాంగేయరాఘవ, బైరాగి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1960 135 1.25
42998 నవల. 1959 పిసినిగొట్టు మెలియర్, పి. సుందరరావు దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సన్సు, వరంగల్లు 1958 112 1.00
42999 నవల. 1960 ప్రజల్ని వేటాడే బెబ్బులులు జి మ్. కార్పెట్, సూరాబత్తుల సుబ్రహ్మణ్యం గుండిమెడాస్, ఏలూరు 1961 157 1.00
43000 నవల. 1961 హైదరాబాద్ నరభక్షకి కెన్నెత్ ఆండర్సన్, ఎన్.సి. వెంకటేశ్వర్లు సాహితీ కేంద్రం, తెనాలి 1964 181 1.80