వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/గౌతమీ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -1

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

గౌతమీ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40

క్రమ సంఖ్య ఏక్సెస్ నెంబర్ క్లాస్ నెంబర్ పుస్తకం రచయిత పబ్లిషర్ ప్రచురణ ప్రదేశం సంవత్సరం పుటలు
1 GR1 294 రాజమహేంద్రి శ్రీ రామాయణ పటాలు శిష్ట్ల శ్రీనివాస్ దృశ్య కళా దీపిక విశాఖపట్నం 2003 223
2 GR3 294 తెలుగు సాహిత్యం నృత్య కళ కే.కుసుమా బాయ్ కే.కుసుమాబాయి హైదరాబాదు 2003 153
3 GR2 294 రాజమహేంద్రి శ్రీ రామాయణ పటాలు శిష్ట్ల శ్రీనివాస్ దృశ్య కళా దీపిక విశాఖపట్నం 2003 223
4 GR4 793 తెలుగు సాహిత్యం నృత్య కళ కే.కుసుమా బాయ్ కే.కుసుమాబాయి హైదరాబాదు 0 153
5 GR5 003 శ్రీ లక్ష్మీరామ తెలుగు నానర్ధ పదనిఘంటువు డా.పి.నరసింహా రెడ్డి విశాలాంద్ర హైదరాబాదు 2002 174
6 GR6 003 శ్రీ లక్ష్మీరామ తెలుగు నానర్ధ పదనిఘంటువు డా.పి.నరసింహా రెడ్డి విశాలాంద్ర హైదరాబాదు 2002 174
7 GR7 108 కాలంతో కదిలిన కవిత రసిక్ జి.అరుంధతి తిరుపతి 1997 355
8 GR8 108 కాలంతో కదిలిన కవిత రసిక్ జి.అరుంధతి తిరుపతి 1997 355
9 GR9 022 సామెతకథలు మినికథలు ఎల్.ఆర్ స్వామి ఎల్.ఆర్.స్వామి విశాఖపట్నం 2005 25
10 GR10 022 సామెతకథలు మినికథలు ఎల్.ఆర్ స్వామి ఎల్.ఆర్.స్వామి విశాఖపట్నం 2005 25
11 GR11 032 గోదావరి స్టేషన్ ఎల్.ఆర్ స్వామి ఎల్.ఆర్.స్వామి విశాఖపట్నం 2002 90
12 GR12 032 గోదావరి స్టేషన్ ఎల్.ఆర్ స్వామి ఎల్.ఆర్.స్వామి విశాఖపట్నం 2002 90
13 GR13 32 భూమికోసం నీటికోసం ఏ. పండరి నాథ్ ఏ. పండరినాద్ హైదరాబాదు 2004 274
14 GR14 032 భూమికోసం నీటికోసం ఏ. పండరి నాథ్ ఏ. పండరినాద్ హైదరాబాదు 2004 274
15 GR15 033 ఆలోచనలకు అక్షరరూపం గరిమెళ్ళ రవి సాహితి క్రియేషన్ రాజమండ్రి 2004 200
16 GR16 033 ఆలోచనలకు అక్షరరూపం గరిమెళ్ళ రవి సాహితి క్రియేషన్ రాజమండ్రి 2005 200
17 GR17 019 భారతీయ యజ్ఞ ధర్మ ప్రసంగము చక్రవర్తుల పద్మనాభశాస్త్రి సి.హెచ్.పి.ఎన్.శాస్త్రి రాజమండ్రి 2005 196
18 GR18 019 భారతీయ యజ్ఞ ధర్మ ప్రసంగము చక్రవర్తుల పద్మనాభశాస్త్రి సి.హెచ్.పి.ఎన్.శాస్త్రి రాజమండ్రి 2005 196
19 GR019 019 పాల్కురిజి సోమనాధుడి పండితరాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు ఉమాపతిరావు అక్కిరాజు రమాపతిరావు హైదరాబాదు 2002 206
20 GR20 019 పాల్కురికి సోమనాధుని పండితారాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు ఉమాపతిరావు అక్కిరాజు రమాపతిరావు హైదరాబాదు 2002 206
21 GR21 294 శ్రీ గోవిందా జ్ఞాన గీతం భక్తగోవిందం గోవిందం హైదరాబాదు 2003 123
22 GR22 294 శ్రీ గోవిందా జ్ఞాన గీతం భక్తగోవిందం గోవిందం హైదరాబాదు 2003 128
23 GR23 408 సరస్వతి నమస్తుభ్యం భక్తగోవిందంప్రభల జానకి పి.సరస్వతి డిల్లీ 2003 170
24 GR24 408 సరస్వతి నమస్తుభ్యం భక్తగోవిందంప్రభల జానకి పి.సరస్వతి డిల్లీ 2003 170
25 GR25 783 తాళ్ళపాక కవుల సంకీర్తనల్లో పుష్పభి వర్ణన పొన్నా లీలావతి తెలుగు సాహిత్య అద్యయన శాఖ రాజమండ్రి 2004 128
26 GR26 783 తాళ్ళపాక కవుల సంకీర్తనల్లో పుష్పభి వర్ణన పొన్నా లీలావతి తెలుగు సాహిత్య అద్యయన శాఖ రాజమండ్రి 2004 128
27 GR27 294 పాల్కురిజి సోమనాధుడి పండితరాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు ఉమాపతిరావు అక్కిరాజు రమాపతిరావు హైదరాబాదు 2002 229
28 GR28 294 పాల్కురిజి సోమనాధుడి పండితరాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు ఉమాపతిరావు అక్కిరాజు రమాపతిరావు హైదరాబాదు 2002 229
29 GR29 000 పాల్కురిజి సోమనాధుడి పండితరాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు ఉమాపతిరావు అక్కిరాజు రమాపతిరావు హైదరాబాదు 2002 150
30 GR30 294 పాల్కురిజి సోమనాధుడి పండితరాధ్య చరిత్ర అక్కిరాజు ఉమాపతిరావు అక్కిరాజు రమాపతిరావు హైదరాబాదు 2002 150
31 GR31 305 మాదిగవారి చరిత్ర తళ్ళు రిలబాన్ బాబు టి.ఆర్.బాబు హైదరాబాదు 2003 0
32 GR32 305 మాదిగవారి చరిత్ర తళ్ళు రిలబాన్ బాబు టి.ఆర్.బాబు హైదరాబాదు 2003 0
33 GR33 000 నో పేరు లేదు లేదు - 0 0
34 GR34 491 హింది తెలుగు శబ్ధ రత్నాకరము వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి విశాలాంద్ర హైదరాబాదు 2007 521
35 GR35 491 హింది తెలుగు శబ్ధ రత్నాకరము వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి విశాలాంద్ర హైదరాబాదు 2007 521
36 GR36 181 దివ్యజ్ఞాన తారక రాజయోగి తల్లాప్రగడ సుబ్బారావు జీవితం తత్వదర్శనం శ్రీ విరించి ఎన్.రంగనాధ దేశిక బెంగళూరు 0 218
37 GR37 000 దివ్యజ్ఞాన తారక రాజయోగి తల్లాప్రగడ సుబ్బారావు జీవితం తత్వదర్శనం శ్రీ విరించి ఎన్.రంగనాధ దేశిక బెంగళూరు 0 218
38 GR38 920 మన రచయితలు రచయిత్రులు కే.ఎస్.ఆర్.కే.వి.వి. ప్రసాద్ జగన్నాధ సాహితి సమాఖ్య నల్లజర్ల 2005 118
39 GR39 920 మన రచయితలు రచయిత్రులు కే.ఎస్.ఆర్.కే.వి.వి. ప్రసాద్ జగన్నాధ సాహితి సమాఖ్య నల్లజర్ల 2005 118
40 GR40 920 మన రచయితలు రచయిత్రులు కే.ఎస్.ఆర్.కే.వి.వి. ప్రసాద్ జగన్నాధ సాహితి సమాఖ్య నల్లజర్ల 2005 118
41 GR41 920 మన రచయితలు రచయిత్రులు కే.ఎస్.ఆర్.కే.వి.వి. ప్రసాద్ జగన్నాధ సాహితి సమాఖ్య నల్లజర్ల 2005 118
42 GR42 294 శ్రీ గోవింద ఆత్మ సంయమగీతము భగవద్గీత ఆత్మ సంయమ యోగము భక్తగోవిందం CENTRAL INSTITUTE OF INDIAN మైసూర్ 2003 132
43 GR43 019 భూమికోసం నీటికోసం ఏ. పండరి నాథ్ ఏ. పండరినాద్ హైదరాబాదు 2004 274
44 GR44 019 భూమికోసం నీటికోసం ఏ. పండరి నాథ్ ఏ. పండరినాద్ హైదరాబాదు 2004 294
45 GR45 408 తెలుగు కథ నాడు నేడు కోడూరి శ్రీరామమూర్తి కే.ఎస్.ఆర్.మూర్తి రాజమండ్రి 2005 190
46 GR46 408 తెలుగు కథ నాడు నేడు కోడూరి శ్రీరామమూర్తి కే.ఎస్.ఆర్.మూర్తి రాజమండ్రి 0 0
47 GR47 294 రాజమహేంద్ర రామాయణ పటాలు శిష్ట్ల శ్రీనివాస్ దృశ్య కళా దీపిక విశాఖపట్నం 2003 0
48 GR48 294 రాజమహేంద్ర రామాయణ పటాలు శిష్ట్ల శ్రీనివాస్ దృశ్య కళా దీపిక విశాఖపట్నం 2003 0
49 R49 021 గిరీష్ కర్నాడ్ భార్గవి రావు పాంచజన్య పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2005 0
50 GR50 021 గిరీష్ కర్నాడ్ భార్గవి రావు పాంచజన్య పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2005 0
51 GR51 009 తెలుగుసాహిత్యచరిత్ర కే.ఆర్.కే.మోహన్ కే.ఆర్.కే మోహన్ హైదరాబాదు 2004 77
52 GR52 009 తెలుగుసాహిత్యచరిత్ర కే.ఆర్.కే.మోహన్ కే.ఆర్.కే మోహన్ హైదరాబాదు 2004 77
53 GR53 821 పగలు గడిచిపోయే రసిక్ జి.అరుంధతి తిరుపతి 2003 52
54 GR54 821 పగలు గడిచిపోయే రసిక్ జి.అరుంధతి తిరుపతి 2003 52
55 GR55 408 తెలుగు కవుల పలుకులు పద్యాలు రసిక్ జి.అరుంధతి తిరుపతి 2005 30
56 GR56 408 తెలుగు కవుల పలుకులు పద్యాలు రసిక్ జి.అరుంధతి తిరుపతి 2005 39
57 GR57 190 రవళి సన్నిధానం నరసింహ శర్మ వి.ఎల్.ఎన్.వెంకటప్పయ్య హైదరాబాదు 1999 87
58 GR58 190 రవళి సన్నిధానం నరసింహ శర్మ వి.ఎల్.ఎన్.వెంకటప్పయ్య - 1999 87
59 GR59 133 నవీనామృతం సి.సుభాన్ రెడ్డి నవీన విద్యా సంస్థలు హైదరాబాదు 2005 146
60 GR60 133 నవీనామృతం సి.సుభాన్ రెడ్డి నవీన విద్యా సంస్థలు హైదరాబాదు 2005 146
61 GR61 032 కుంకుమ రేఖ కోడూరి లీలావతి దేవి కే.ఎస్.ఆర్.మూర్తి రాజమండ్రి 2004 85
62 GR62 032 కుంకుమ రేఖ కోడూరి లీలావతి దేవి కే.ఎస్.ఆర్.మూర్తి రాజమండ్రి 2004 85
63 GR63 000 అనురాడ పాఠాలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 0 0
64 GR64 079 అనురాడ పాఠాలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 2003 132
65 GR65 079 అనురాడ పాఠాలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 2003 132
66 GR66 079 అనురాడ పాఠాలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 2003 132
67 GR67 307 బడ్గా జంగం ధర్శిని ఎన్.ఆర్. వెంకటరత్నం ఎన్.విక్రాంత్ హైదరాబాదు 0 344
68 GR68 000 గుమ్మడివారి వంశ వృక్షం గుమ్మిది సత్యనారాయణ పేరు లేదు - 0 34
69 GR69 408 సాహితి జగతి కాలూరి హనుమంత రావు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాదు 1991 340
70 GR70 021 సీతాహరణం కాలూరి హనుమంత రావు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాదు 1989 0
71 GR71 923 నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బొష్ జానకి జాని సాహితి కాకినాడ 2004 113
72 GR73 181 యువత మెల్కోండి మీ శక్తిని తెలుసుకోండి స్వామి శ్రీకాంతానంద రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాదు 2004 154
73 GR74 004 వ్యాసగౌతమి తెలుగు సాహిత్య వ్యాసాలు బేతవోలు రామబ్రహ్మం విశాలాంద్ర - 2004 228
74 GR75 001 చరిత్ర హీనులు ముత్యాల రామమోహనరావు మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 2005 40
75 GR76 008 మరవరని మాటలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 0 0
76 GR77 923 సత్యశోధన లేక ఆత్మకథ గాంధీ గాంధీ హౌస్ అహమదాబాద్ 2004 77
77 GR78 032 పిల్లలకోసం తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర కే.ఆర్.కే.మోహన్ కే.ఆర్.కే మోహన్ హైదరాబాదు 2004 77
78 GR79 032 ఆటవిక రాజ్యం ఆర్.నటరాజన్ స్వామి ఎన్.రత్నాంజాన్ స్వామీ చెన్నై 2003 90
79 GR80 307 బడ్గా జంగం ధర్శిని ఎన్.ఆర్. వెంకటరత్నం ఎన్.విక్రాంత్ హైదరాబాదు 2002 344
80 GR81 320 కథాస్వామ్యం ఎల్.ఆర్ స్వామి సహృదయ సాహితి విశాఖపట్నం 1992 77
81 GR82 954 గుంటూరిజిల్లా సమగ్ర చరిత్ర సంస్కృతి ప్రాచీన మద్య యుగాలు 1788 ఎం. సోమేశ్వరరావు ఎన్.వి.నరసింహారావు గుంటూరు 2004 336
82 GR83 007 హాస్య లహరి తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువ భారతి కార్యాలయం హైదరాబాదు 2002 148
83 GR84 007 హాస్య లహరి తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువ భారతి కార్యాలయం హైదరాబాదు 2002 148
84 GR85 000 అనురాడ పాఠాలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 0 0
85 GR86 000 అనురాడ పాఠాలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE PUBLICATIONS హైదరాబాదు 0 0
86 GR87 181 ప్రజ్ఞానం విజ్ఞానం దమ్మావలం హనుమంతరావు రచయిత హైదరాబాదు 2004 431
87 GR89 294 పుణ్య భూమి భూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 0 199
88 GR88 294 శ్రీ రమణా శ్రమ లేఖలు నాగమ్మ సూరి అలకాపురి హైదరాబాదు 2002 0
89 GR90 070 పుణ్య భూమి భూదరాజు రాధాకృష్ణ ప్రాచీ పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2004 0
90 GR91 000 ఆయుర్వేద మార్తాండ యాదవజీ త్రికంజీ ఆచార్య కృత యోగా సంగ్రహము పమ్మి సత్యనారాయణ శాస్త్రి సమ్మి సత్యనారాయణ శాస్త్రి విజయవాడ 0 0
91 GR92 000 ఆయుర్వేద మార్తాండ యాదవజీ త్రికంజీ ఆచార్య కృత పమ్మి సత్యనారాయణ శాస్త్రి సమ్మి సత్యనారాయణ శాస్త్రి విజయవాడ 0 0
92 GR93 307 శాలివాహనాశకంలో గౌడులు కైపియతుల్లో గౌడనాడులు ననుమాస స్వామి సానుంస స్వామి హైదరాబాదు 2004 100
93 GR94 307 సలివహణశకంలో గౌడులు కైపియతుల్లో గౌడనాదులు ననుమాస స్వామి సానుంస స్వామి హైదరాబాదు 2004 100
94 GR95 032 తెలుగుసాహిత్యచరిత్ర కే.ఆర్.కే.మోహన్ కే.ఆర్.కే మోహన్ హైదరాబాదు 2004 77
95 GR96 032 తెలుగుసాహిత్యచరిత్ర కే.ఆర్.కే.మోహన్ కే.ఆర్.కే మోహన్ హైదరాబాదు 2004 77
96 GR97 398 జానపద విజ్ఞానంలో పరిశోధనలు సంక్షిప్త వివరణ ఆచార్య భక్తవత్సల రెడ్డి KARIYAVALTPOM తిరువనంతపురం 2004 290
97 GR98 397 జానపద విజ్ఞానంలో పరిశోధనలు సంక్షిప్త వివరణ ఆచార్య భక్తవత్సల రెడ్డి KARIYAVALTOM తిరువనంతపురం 2004 290
98 GR107 076 ప్రాచీనంద్ర సాహితి సంపద కే.ఎస్.ఆర్.కే.వి.వి. ప్రసాద్ కే.ఎస్.ఆర్.కే.వీ.వీ. ప్రసాద్ నల్లజర్ల 0 51
99 GR108 181 విద్యా అందం జీవితంనకు జే.కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి పౌండేషన్ చెన్నై 2002 122
100 GR109 181 స్వేచ్ఛ జే.కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి పౌండేషన్ చెన్నై 2002 231
101 GR110 181 ఈ విప్లవం అంతరంగంలో జే.కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి పౌండేషన్ చెన్నై 2004 0
102 GR111 181 స్వయజ్ఞానము జే.కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి పౌండేషన్ చెన్నై 2001 166
103 GR112 181 మన జీవితాలు జే.కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి పౌండేషన్ చెన్నై 2001 324
104 GR113 181 కృష్ణమూర్తి తత్వం జే.కృష్ణమూర్తి కృష్ణమూర్తి పౌండేషన్ చెన్నై 2002 205
105 GR114 032 కుంకుమ రేఖ కోడూరి లీలావతి దేవి కే.ఎస్.ఆర్.మూర్తి రాజమండ్రి 2004 85
106 GR115 408 తెలుగు కథ నాడు నేడు కోడూరి శ్రీరామమూర్తి కే.భారతి రాజమండ్రి 2005 190
107 GR116 021 ప్రేమా నీకు అభివందనం ప్రేమకి వందనం గార రామారావు శ్రీసాయిరాం పబ్లికేషన్స్ విశాఖపట్నం 2004 64
108 GR117 109 పద్యారామం బేతవోలు రామబ్రహ్మం బి.రామబ్రహ్మం రాజమండ్రి 2004 0
109 GR118 132 నలచరితము కావ్యము కాలూరి హనుమంత రావు కే.హనుమంతరావు హైదరాబాదు 1997 56
110 GR119 014 మేవాడ రాజవంశ చరితము కాలూరి హనుమంత రావు కే.హనుమంతరావు హైదరాబాదు 1995 71
111 GR121 032 ఆరు సారా కథలు రాచకొండ విశ్వనాధశాస్త్రి ఆర్.విశ్వనాధ శాస్త్రి హైదరాబాదు 1994 281
112 GR122 921 ఒక యోగి ఆత్మ కథ పరమహంస యోగానంద యోగద సత్సంగ్ సొసైటీ కలకత్తా 2004 0
113 GR123 004 సీతాగ్ని ప్రవేశం ఇతర వ్యాసాలు కాలూరి హనుమంత రావు ఇతర వ్యాసాలు హైదరాబాదు 2004 85
114 GR124 924 రావి శాస్త్రీయం రాచకొండ విశ్వనాధశాస్త్రి రాచకొండ ప్రచురణలు విశాఖపట్నం 1998 0
115 GR125 808 మరవరని మాటలు భూదరాజు రాధాకృష్ణ మీడియా హౌస్, MEDIA HOUSE హైదరాబాదు 2004 0
116 GR126 001 పన్నిటి చినుకులు దుగ్గిరాల రామారావు డా.రామారావు హైదరాబాదు 2002 57
117 GR127 132 కావ్య సంగ్రహమము కాలూరి హనుమంత రావు కే.హనుమంతరావు హైదరాబాదు 2004 0
118 GR128 032 నతిచరామి ఇతరకథలు కాలూరి హనుమంత రావు కే.హనుమంతరావు హైదరాబాదు 2004 157
119 GR129 000 రామాయణ పావని జానకి జాని జానకి జానీ కాకినాడ 0 0
120 GR130 000 అమ్మతో సంభాషణలు శ్రీపాద గోపాలకృష్ణమూర్తి ఎస్.గోపాలకృష్ణమూర్తి హైదరాబాదు 0 0
121 GR131 294 థి లాస్ట్ బ్రాహ్మిన్ రాణి శివ శంకర శర్మ పి.శివ శంకర శర్మ హైదరాబాదు 2002 241
122 GR132 132 రామ కథామృతం సామవేదం జానకి రామ శర్మ జానకి జానీ కాకినాడ 1995 0
123 GR147 000 శ్రీ రామకృష్ణ కథామృతం మహేంద్రనాథ గుప్త రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాదు 2000 516
124 GR146 000 మాతృశ్రీ జీవిత మహానధిలో తరంగాలు రాహి శ్రీ విశ్వ జ్ఞాన పరిషత్ గుంటూరు 2002 495
125 GR148 000 శ్రీ రామకృష్ణ కథామృతం మహేంద్రనాథ గుప్త రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాదు 2000 543
126 GR149 000 శ్రీ రామకృష్ణ కథామృతం మహేంద్రనాథ గుప్త రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాదు 2000 536
127 GR150 000 శ్రీ శారదాదేవి చరిత్ర స్వామి జ్ఞానానంద రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాదు 2003 391
128 GR151 000 శ్రీ శారదాదేవి చరిత్ర స్వామి జ్ఞానానంద రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాదు 2003 504
129 GR152 000 ఏపిపిఎస్సి కామర్స్ అండ్ అక్కౌంటెన్సి పి.కిరణ్ అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాదు 0 150
130 GR153 000 భారతదేశ చరిత్ర పేరు లేదు అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాదు 0 149
131 GR154 000 ప్రభుత్వ పాలనశాస్త్రం పి.కృష్ణ ప్రదీప్ అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాదు 0 708
132 GR158 000 జానపద విజ్ఞానంలో స్త్రీల ప్రాధాన్యం గెంజి అరుణ కరిష్మా పబ్లికేషన్స్ తిరుపతి 2003 108
133 GR159 000 జానపద విజ్ఞానంలో స్త్రీల ప్రాధాన్యం గెంజి అరుణ కరిష్మా పబ్లికేషన్స్ తిరుపతి 2003 108
134 GR160 001 చరిత్ర హీనులు ముత్యాల రామమోహనరావు రచిత రాజమండ్రి 2005 40
135 GR161 001 చరిత్ర హీనులు ముత్యాల రామమోహనరావు రచిత రాజమండ్రి 2005 40
136 GR162 000 బ్రతుకు తెరువులు గార రామారావు శ్రీసాయిరాం పబ్లికేషన్స్ విశాఖపట్నం 2004 45
137 GR163 000 విరించి శతకము రసిక్ జి.భానుమూర్తి తిరుపతి 1992 30
138 GR168 000 యేరు దాటితే గార రామారావు శ్రీసాయిరాం పబ్లికేషన్స్ విశాఖపట్నం 2004 12
139 GR169 000 శ్రీ రామ్ కవిత సంపుటి గార రామారావు శ్రీసాయిరాం పబ్లికేషన్స్ విశాఖపట్నం 2003 27
140 GR170 000 తెలుగు నవలసహిత్యంలో మనో విశ్లేషణ శ్రీనివాసమూర్తి కోడూరి విశాలాంద్ర - 2001 205
141 RR2684 000 నూతన పెద్ద బాల శిక్ష వజ్రపాని స్వాతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2006 204
142 GR173 000 గీత సుధ శ్రీ యస్పాల్ అఖిలభారత చక్ర సంఘం డిల్లీ 2005 350
143 RR2685 000 స్కూల్ విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ సుధామూర్తి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 56
144 GR174 000 ఆనందయోగము శ్రీయస్పాల్ అఖిలభారత చక్ర సంఘం డిల్లీ 2002 227
145 GR175 000 శ్రీ వ్యాస విలాస ప్రభండమ్ సి.వి. సుబ్బన్న శతావధాని సి.వి.సుబ్బన్న శతావధాని పొద్దుటూరు 2004 180
146 RR2686 000 గణితంలో పొడుపు కథలు సి.ఎస్.ఆర్.సి మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2006 112
147 GR176 000 శ్రీ వ్యాస విలాస ప్రభండమ్ సి.వి సుబ్బన్న సి.వి.సుబ్బన్న శతావధాని పొద్దుటూరు 2004 180
148 RR2687 000 సులభంగా సంస్కృతం నేర్చుకోండి ` టి. కృష్ణమాచారి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 80
149 RR2688 000 సులభంగా కన్నడం నేర్చుకో వీరభోగా వసంత్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 80
150 GR177 000 గోదా చరితము సుబ్రహ్మణ్యం చిల్లర కృష్ణ గీత మందిర్ మంచిర్యాల 0 46
151 RR2689 000 సులభంగా తమిళం నేర్చుకో కే.హేమ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 80
152 GR178 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర గ్రంథవాలి శ్రద్ధాంజలి పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 312
153 RR2690 000 సులభంగా ఇంగ్లిష్ నేర్చుకో ఎం. విశ్వనాధరాజు నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2006 96
154 GR179 000 శ్రీ గురుజి సంఘ సిద్దాంత కుంధనం పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 400
155 GR180 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర గ్రంథ ప్రభోధము పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 350
156 GR181 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర ప్రశిక్షణ పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 391
157 RR2691 000 చార్లీ చాప్లిన్ జీవిత సంగ్రహం బాస్కరరావు వాసిరెడ్డి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2002 90
158 GR182 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర దిశానిర్దేశనం పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 360
159 RR3692 000 జ్ఞాపక శక్తికి మార్గాలు వెంకటేశ్వర్లు జి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 556
160 GR183 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర రచనలు పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 367
161 GR184 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర లేఖవాలి పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 504
162 RR2693 000 పెళ్ళిగేల స్త్రీ పాత్ర లేని నవరస భరిత సంపూర్ణ హాస్యనాటక పాటుల మూర్తి జయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్ విజయవాడ 2000 36
163 GR185 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర లేఖవాలి -2 పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 479
164 GR186 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర ముఖర్జీ పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 408
165 RR2694 000 సుప్రసిద్ధుల జీవిత విశేషాలు జానుమద్ది హనుమత్సాస్త్రీ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 87
166 GR187 000 శ్రీ గురుజి సంఘర్ష పరంపర పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 360
167 RR2695 000 సోక్రటీస్ జీవిత చరిత్ర నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 84
168 GR188 000 శ్రీ గురుజి సమగ్ర భావసుధ పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 510
169 RR2696 000 అద్భుత లోకం చూపించే టెలిస్కోపే మైక్రో స్కోప్ వి.వి బాలకృష్ణ వనజ పబ్లికేషన్స్ ప్రకాశం జిల్లా 1995 36
170 GR189 00 శ్రీ గురుజి సంస్మరణ పేరు లేదు నవయుగ భారత ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2005 254
171 GR190 000 ఆలాపన వి.ఏ.కే. రంగారావు బద్రి పబ్లికేషన్స్ పొద్దుటూరు 2003 509
172 RR2697 000 సైన్స్ విజ్ఞాన సాహిత్యం మన శరీరం పరిరక్షణ మాల్యశ్రీ వనజ పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 80
173 GR191 000 ఆలాపన వి.ఏ.కే. రంగారావు బద్రి పబ్లికేషన్స్ పొద్దుటూరు 2003 509
174 RR2698 000 బాలానంద బొమ్మల పెంపుడు జంతువులు కిన్నెరా రూబెన్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 32
175 GR192 000 తెలుగు కథ నాడు నేడు కోడూరి శ్రీరామమూర్తి విశాలాంద్ర హైదరాబాదు 2005 190
176 RR2699 000 గణితకిరణం కే.అశోక్ చక్రవర్తి వనజ పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2000 150
177 GR193 000 వ్యాస గౌతమి బేతవోలు రామబ్రహ్మం అజో వైభో పౌండేషన్ USA 2004 228
178 RR2701 000 పిల్లల పేర్లు డిక్షనరీ రెంటాల గోపాలకృష్ణ వనజ పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 96
179 GR194 000 ప్రజ్ఞానం విజ్ఞానం దమ్మావలం హనుమంతరావు నవోదయ బుక్ హౌస్ హైదరాబాదు 2004 431
180 RR2702 000 సంపూర్ణ ఆరోగ్యసనములు రెంటాల గోపాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2006 120
181 GR195 000 లేటెస్ట్ టైలరింగ్ లేడీస్ డ్రెస్సెస్ కల్లూరి శైలబాల శ్రీ పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2002 80
182 RR2703 000 బాలానంద ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం జొన్నలగడ్డ రాధాకృష్ణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2000 62
183 GR196 000 చదువులు కొత్తదారులు రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ జన విజ్ఞాన వేదిక నెల్లూరు 2002 16
184 RR2704 000 బాలానంద ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం జొన్నలగడ్డ రాధాకృష్ణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2000 62
185 GR197 000 ఆకాశవాణి అందమైన అనుభవాలు కొట్ర మల్లిఖార్జున శర్మ విశ్వసాయి పబ్లికేషన్స్ సికింద్రాబాద్ 2002 136
186 RR2705 000 సైన్స్లో పొడుపు కథలు సి.ఎస్.ఆర్.సి మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 71
187 GR198 000 చదువుల ప్రయోగాలు అరవింద గుప్తా జన విజ్ఞాన వేదిక నెల్లూరు 2002 29
188 RR2706 000 పిల్లల ఆరోగ్యం కే.డి.ఆర్. ఉమామహేశ్వరరావు నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2000 130
189 GR199 000 వాజ్మయ పారిజాతము మంతెన సూర్యనారాయణరాజు ఎం, జి, సుబ్రహ్మణ్యరాజు హైదరాబాదు 2003 76
190 GR200 000 పోలాప్రగడ సత్యనారాయణ కథలు పేరు లేదు పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి విజయవాడ 2003 253
191 RR2707 000 వేద గణితము ముఖవ గుణకార భాఘర పద్ధతులు టి.డి.ఆర్. సత్యనారాయణ రాజు నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2006 64
192 RR2708 000 జవాహరలాల్ నెహ్రూ GOREL JIMYANIN విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 318
193 RR2709 000 మహనీయుల మంచి మాటలు 1535 సూక్తులు పి.రాజేశ్వరరావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2005 98
194 RR2710 000 కౌన్సిలింగ్ కబుర్లు బి.వి పట్టాభిరాం విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 180
195 RR2711 000 ఇంగ్లిష్ గ్రామర్ అతీసులభ పద్ధతిలో వి.సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2007 48
196 RR2712 000 జనరల్ నాలెడ్జ్ సుబ్బారావు వి.సూర్యావతి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 49
197 GR201 000 భలే మంత్రం వి.ఎల్.ఎం రంజని సాయిదీపిక పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 24
198 RR2713 000 శ్రీ చంద్ర కార్టూన్స్ నవ్వుల జల్లులు శ్రీ చంద్ర జైన్ రచయిత హైదరాబాదు 2000 107
199 RR2714 000 స్వాతంత్ర్య సమర వీరులు కాసుల ప్రతాపరెడ్డి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2006 174
200 RR2715 000 తెలుగు వెలుగులు పోనుగోలు కృష్ణారెడ్డి అమరావతి పబ్లికేషన్స్ గుంటూరు 2003 168
201 RR2716 000 జాతి వెలనులు రావేల సాంబశివరావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్ గుంటూరు 2003 168
202 RR2717 000 అరిస్టాటిల్ నిడమర్తి ఉమారాజరాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 1997 187
203 RR2718 000 జంతువుల మహా సభ శారదా అసోకవర్ధన్ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2002 12
204 RR2719 000 9 నుండి 15 సంవత్సరముల పిల్లల కోసం భగత్ సింగ్ మంగాటి తులసి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2006 38
205 RR2720 000 బాలల బొమ్మల భాగవతం పడాల రామారావు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2003 87
206 RR2721 000 సంపూర్ణ బాలల బొమ్మలపంచతంత్రం కథలు పడాల రామారావు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 153
207 GR202 000 ఇంటింటికి ఆధునిక వైద్య విజ్ఞాన్యామ్ అంతుపట్టణీజ్వరలు ఎస్.సమరం ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2003 124
208 RR2722 000 బాలానంద బొమ్మల రామాయణం పూర్ణానంద రంగనాధ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 96
209 RR2723 000 బాలానంధ బొమ్మల భారతం పూర్ణానంద రంగనాధ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 104
210 RR2724 000 ఎత్తుకు పై మెత్తు కే.సభా విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 31
211 GR203 000 సెక్స్ సైకోలోజీ వి.నాగేష్ ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2004 112
212 RR2725 000 జాబిల్లి పిల్లల కథలు కే.సభా విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 40
213 RR2726 000 నాట్య కళా ప్రపూర్ణ బళ్ళారి రాఘవ జానుమద్ది హనుమత్సాస్త్రీ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 53
214 RR2727 000 అమరజీవి కామ్రేడ్ తీగల సత్యనారాయణరావు గారి జీవిత చరిత్ర మాసాబత్తిని వెంకట మల్లు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 1997 40
215 RR2728 000 అల్లూరి సీతారామరాజు పడాల రామారావు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 1999 170
216 RR2729 000 తెలుగు పూట బాల గేయాలు నార్ల చిరంజీవి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 40
217 RR2730 000 మదర్ థెరీసా చవల నవీన్ అస్వయర్ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 169
218 RR2731 000 బుడుగు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2005 105
219 RR2732 000 బాపు కార్టూన్లు బాపు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2006 310
220 GR204 000 నవగ్రహస్తోత్రరత్నాలు శాంతి జపరి దినేనిధి దోశనివారణ సంచిక బల్లముడి సుబ్బారావు సిద్దాంతి భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ-2 2004 72
221 RR2733 000 బాపు కార్టూన్లు బాపు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 324 324
222 RR2734 000 బాలానంద బొమ్మల బేతాళ కథలు బూరెల సత్యనారాయణ మూర్తి రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ విజయవాడ 2004 30
223 RR2735 000 బాలానంద బొమ్మల అక్బర్ బీర్బల్ కథలు బూరెల సత్యనారాయణ మూర్తి రవీంద్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్ విజయవాడ 2004 80
224 RR2736 000 సర్వ కార్యసిద్ధికి శ్రీ సద్గురు సాయి చరిత్ర మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 128
225 GR205 000 వికలాంగులకు కంప్యూటరటెక్నాలోజీ కే. శేషగిరిరావు బిందు పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 96
226 RR2737 000 ఫోటోగ్రఫి నేర్చుకుందాం వి.వి బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 248
227 RR2738 000 సద్గురు సాయి వెంకయ్య స్వామి మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 79
228 GR206 000 కంప్యూటర్ల గుండెకాయ కే. శేషగిరిరావు బిందు పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 96
229 RR2739 000 సద్గురు సాయి గురు చరణాలు మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 80
230 RR2740 000 అడగండి చెబుతారు సాయిబాబు మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 80
231 RR2741 000 శ్రీ సద్గురు సాయి భక్తి లీలామృతము మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 78
232 RR2742 000 300 స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు మనంపాటి శ్రీనివాసరావు ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2005 338
233 GR207 000 మేజిక్ ట్రీక్కులుమీకోసం గరికపాటి శ్రీనివాస్ ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2005 67
234 RR2743 000 బాబా చెప్పిన శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా భగవద్గీత మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 77
235 RR2744 000 శ్రీ సాయి సత్యవ్రతం మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 78
236 GR208 000 పీకతో 52+1 ట్రీక్కులు BOS MEGICSTAR ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2005 67
237 RR2745 000 నేనుండ భయమేల షిర్డీ సాయిబాబా ఆశీస్సులు మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 80
238 RR2746 000 సర్వకార్య సిద్ధికి శ్రీ గురు దత్త చరిత్ర మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 80
239 RR2747 000 సద్గురు సాయి నిత్య ప్రార్ధనా స్తోత్రములు మెరుపుగంటి రామకృష్ణప్రసాద్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 80
240 RR2748 000 బాలానంద బొమ్మల ప్రసార సాధనాలు వి.వి బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 32
241 GR209 000 గెలుపుసరే బ్రతకడమేళ కే.ఎన్.వై.పతంజలి కే.ఎన్.వై.పతంజలి - 2003 107
242 RR2749 000 బాలానంద బొమ్మల ప్రయాణ సాధనాలు వి.వి బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 32
243 RR2750 000 ఫోటోగ్రఫీ మైక్రోఫిలిమ్ సినిమా వి.వి.బాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 32
244 RR2751 000 సులభంగా కంప్యూటర్ నేర్చుకో రాదామనోహరన్ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 41
245 RR2752 000 ప్రఖ్యాత భారతీయ తెలుగు శాస్త్రజ్ఞులు ఇంజనీర్లు వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 40
246 GR210 000 గార్డెనింగ్ మొక్కల పెంపకం మెలకువలు శక్తిధర్ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 47
247 RR2753 000 ప్రఖ్యాత భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులు వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 24
248 RR2754 000 బాలానంద బొమ్మల సుప్రసిద్ధ భారతీయులు ఇవటూరి దుర్గా మణిమేఖల నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 205 40
249 RR2755 000 బాలల బొమ్మల ప్రపంచ ప్రసిద్ధ వ్యక్తులు జీవిత విశేషాలు ఇవటూరి దుర్గా మణిమేఖల భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 32
250 RR2756 000 అందరికీ అవసరమైన అంతరిక్ష విజ్ఞానం వి.వి. బాలకృష్ణ. వనజ పబ్లికేషన్స్ ప్రకాశం 2000 46
251 GR211 000 సాధారణ సెక్స్ సమస్యలు - పరిష్కారాలు భూధరాజు శ్యాం సుందర్ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 104
252 RR2757 000 బాలల బొమ్మల ప్రపంచ స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు ఇవటూరి దుర్గా మణిమేఖల భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 40
253 RR2758 000 బాలల బొమ్మల రోదసీ యాత్రలు పూర్ణానంద రంగనాధ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 40
254 RR2759 000 బాలల బొమ్మల అనంతవిశ్వం అద్బుతలు పూర్ణానంద రంగనాధ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 40
255 RR2760 000 బాలల బొమ్మల పక్షుల ప్రపంచం చూద్దాం కాపాడుదాం పూర్ణానంద రంగనాధ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 40
256 GR212 000 స్వీయచరిత్ర కే.వి రంగారెడ్డి విగ్న సరోవర ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2003 235
257 RR2761 000 బాలల బొమ్మల అభయారణ్యం అడవులు ఉపయోగాలు పూర్ణానంద రంగనాధ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 40
258 RR2762 000 బాలానంద బొమ్మల శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు పూర్ణానంద రంగనాధ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 40
259 RR2763 000 బాలానంద బొమ్మల ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విజ్ఞాన శాస్త్ర దృవతారలు పూర్ణానంద రంగనాధ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 32
260 RR2764 000 బాలానంద బొమ్మల ప్రపంచ ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్తలు పూర్ణానంద రంగనాధ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 32
261 GR213 000 నాట్యశాస్త్ర ధర్పణము డి.వేణుగోపాలరావు ది.వేణుగోపాల్ ప్రచురణలు చెన్నై 2002 206
262 RR2765 000 మహనీయుల హితోక్తులు పి.రాజేశ్వరరావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2005 92
263 RR2766 000 మనోదర్పణం ఇండ్ల రామ సుబ్బారెడ్డి ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2001 0
264 RR2767 000 బాలానంద బొమ్మల గ్రహాలు నక్షత్రాలు తోకచుక్కలు మలయశ్రీ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2000 79
265 RR2768 000 విజ్ఞాన సర్వస్వ వైద్య నిఘంటువు ఇంగ్లిష్ ఇంగ్లిష్ తెలుగు జమ్మి కోనేటి రావు నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 454
266 GR214 000 బతుకుతాడు నేరెళ్ళ శ్రీనివాస గౌడ్ విశాల సాహిత్య పిలాసఫీ సొసైటీ హైదరాబాదు 2004 132
267 RR2769 000 సులభంగా హింది నేర్చుకో విశ్వనాధరాజు నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2006 96
268 RR2770 000 శతకమంజరి పేరు లేదు ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2004 500
269 RR2771 000 అల్ ఇన్ ఒన్ ఓంకార్ ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2005 318
270 GR215 000 రాయలసీమ స్వాతంత్ర్య సమర చరిత్ర సి.హెచ్.ఆచార్య స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర పరిశోధన సంస్థ హైదరాబాదు 2005 10
271 RR2772 000 ఆనందానికి 6 అడుగులు వి.నాగేష్ ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2004 263
272 RR2773 000 ఎమోషనల్ ఇంటలిసెన్స్ మెదడు కన్నా మనసు తెలివి కన్నా భావిద్వేగులు ఇండ్ల రామసుబ్బారెడ్డి ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2005 182
273 RR2774 000 మానసవీణ ఇండ్ల రామసుబ్బారెడ్డి ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2005 352
274 RR2775 000 హెల్త్ గైడ్ అల్లో సమ వైద్య సర్వస్వం జి.టి. ప్రభాకర్ ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2002 216
275 GR216 000 గొల్లపూడి కాశీనుజిరి కథలు మధిర సుబ్బన్న దీక్షిత కవి గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్స్ రాజమండ్రి 2005 440
276 RR2776 000 హెల్త్ హెల్త్ జి.టి. ప్రభాకర్ ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2000 345
277 RR2777 000 x క్లినిక్ డా.సమరం ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2003 264
278 GR217 000 గెలుపుసరేబతకడంఎలా కే.ఎన్.వై. పతంజలి కే.ఎన్.వై.పతంజలి - 2003 107
279 RR2778 000 హెచ్ ఐ వి ఎయిడ్స్ సమగ్ర విజ్ఞానం ఎయిడ్స్ లేని ప్రపంచం కోసం డా.సమరం ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2005 292
280 GR218 000 విద్యా పరిపూర్ణ వ్యతిత్వవికసము ఎం.జానకిరాం రామకృష్ణ సేవా సమితి కడప 2003 66
281 R2779 000 యోగా టుడే కే.మానికేశ్వరరావు ఋషి ప్రచురణలు విజయవాడ 2003 320
282 RR2780 000 తుస్సస్వామి జమ్మి కోనేటి రావు నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 64
283 GR219 000 భారతీయ భావాలు రంగారావు వడ్లమూడి GLOBAL YUMANIST SOCITY హైదరాబాదు 2003 153
284 RR2781 000 నవగ్రఘ స్తోత్ర రత్నాలు శాంతి జాపల్ల దానవీధి దోశనివారణ బల్లమూది సుబ్బారావు సిద్దాంతి భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 72
285 RR2782 000 శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర వారంరోజుల పాటు పారాయణ గ్రంథం వల్లి శ్రీదేవసేన భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 80
286 RR2783 000 శ్రీ సాయి అర్చనలు వల్లి శ్రీదేవసేన భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 80
287 GR220 000 సూర దలికనవల బూతం ముత్యాలు భూతం వీనుల, ముత్యాలు నల్గొండ 2004 104
288 RR2784 000 శ్రీ సాయి లీలలు ప్రశ్నలు వల్లి శ్రీదేవసేన భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 80
289 GR221 000 ఉష్ణోగ్రత ఆర్.సుదీర్ శ్రీ విజ్ఞాన్ పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 96
290 RR2785 000 శ్రీ సాయికి అంజలి శ్రీ సాయి హరతులు చాలీసా భజన గీతాలు వల్లి శ్రీదేవసేన భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 80
291 RR2786 000 1001 ఆణిముత్యాలు మహనీయులసూక్తులు కే.శ్రీనివాస కృష్ణ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 102
292 GR222 000 అబ్భురి చాటువులు అబ్బూరి రామకృష్ణారావు అబ్బూరి ట్రస్ట్ హైదరాబాదు 1995 86
293 RR2787 000 పుట్టగొడుగులు పెంపకం మెలకువలు లాభాలు కళ్యాణ్ భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 48
294 RR2788 000 అల్లం ఉల్లి వెల్లుల్లి జపధ గుణాలు చికిత్సలు గుడిపాటి ఇందిరా కామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 46
295 RR2789 000 గృహ వాస్తు చిట్కాలు వజ్రపాని భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 64
296 RR2790 000 టూరిస్టు గైడ్ 23 జిల్లాల సమగ్ర సమాచారం వజ్రపాని భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2004 96
297 GR223 000 లఘు నేర శాసనములు కేంద్ర మరియు ప్రాంతీయ పెండ్యాల సత్యనారాయణ స్నేహాల హౌస్ హైదరాబాదు 2003 188
298 RR2791 000 శ్రీలలితా విట్లు శ్రీరామ శివ కృష్ణ సహస్ర నమస్తోత్ర రత్నాలు భాగవతుల ఇందిరా కామేశ్వరి భరణి పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2005 96
299 GR224 000 చిగురు కొమ్మ భోమ్మ రెండోనవలికలు పి.సరళాదేవి శర్వాణి ప్రచురణలు విజయనగరం 2004 149
300 RR2792 000 ఇచ్చట ఉద్యోగాలు అమ్మబడును స్త్రీ పాత్రలేని సంపూర్ణ హాస్యనాటిక వెంకటేశ్వర్లు బైనబోయిన శ్రీకాంతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 38
301 RR2793 000 నీతో నీకు దిక్కేవారు వెంకటేశ్వర్లు బైనబోయిన శ్రీకాంతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 34
302 GR225 000 ప్రాథమిక విద్య కే.రాధాకృష్ణమూర్తి, లక్ష్మి నరసమ్మ నీల్ కమల్ పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2003 229
303 RR2794 000 అగ్ని జమదగ్ని నాటకం వెంకటేశ్వర్లు బైనబోయిన శ్రీకాంతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 110
304 GR226 000 స్త్రీల పాటలు పేరు లేదు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్స్ రాజమండ్రి 2004 176
305 RR2795 000 రావణాసురుడి పుర్రె స్త్రీ పాత్రలేని సంపూర్ణ హాస్య నాటక గోపి సత్యప్రకాష్ శ్రీకాంతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 44
306 RR2796 000 బలిసినోడిపక్కలో బక్కోడి పోటు గోపి సత్యప్రకాష్ శ్రీకాంతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 42
307 GR227 000 ననుట జీవితం వేటూరి రమ్య విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2003 99
308 RR2797 000 లయర్ల పాకిరావ్ గోపి సత్యప్రకాష్ శ్రీకాంతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 44
309 GR228 000 మట్టివాసనలు పంజాల జగన్నాధం పంజల పబ్లికేషన్స్ కరీంనగర్ 2004 120
310 RR2798 000 డాక్టర్ దిక్కుమాల్ గోపి సత్యప్రకాష్ శ్రీకాంతి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 48
311 RR2799 000 హాస్య దర్బార్ వజ్రపాని నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 103
312 RR2800 000 ఎంకి పాటల సుబ్బారావు నండూరి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 118
313 RR2801 000 నవ్వులు బులుసు వెంకట కామేశ్వరరావు నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2006 144
314 RR2802 000 లౌలీ జోక్స్ పి.వి.మురళీ కృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 184
315 RR2803 000 జోక్స్ వరల్డ్ శ్రీనివాసరావు గుత్తుల నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2005 162
316 GR229 000 మనషెకాధ్యమేధి సీనా బడరీనారాయణ శిష్టా ఇందు ప్రభ పటన్న 2001 164
317 RR2804 000 1001 వింతలు విచిత్రాలు డి.శ్రీనివాస కృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 135
318 RR2805 000 1001 జోక్స్ జోక్స్ జోక్స్ డి.శ్రీనివాస కృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2004 152
319 RR2806 000 నవరత్నాలు లీలావతి దేవి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 88
320 GR230 000 నేను నా రచనలు ఏ.అనసూయాదేవి వంగూరి పౌండేషన్ అమెరికా సికింద్రాబాద్ 2003 312
321 GR231 000 శ్రీ శివకర్ణ మృతవాక్య సి.ఏ.స్వరాజ్యలక్ష్మి సి.హెచ్.స్వరాజ్యలక్ష్మి హైదరాబాదు 2004 288
322 RR223 000 ఈ పొద్దు పూట పాట ఒబ్బిని సన్యాసిరావు రచయిత హైదరాబాదు 2004 120
323 RR224 000 ఆంధ్ర జాతి అక్షర సంపద తెలుగు పత్రికలు పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు ఎ, పీ. ప్రెస్ అనాటమీ హైదరాబాదు 2004 643
324 RR225 000 జైత యాత్ర మెహబూబ్ బుక్ రచయిత ఒంగోలు 2004 54
325 RR226 000 అభిపిక్తుడు ఆవస్తపాలు మెహబూబ్ బుక్ రచయిత ఒంగోలు 2004 84
326 RR227 000 శ్రీ రామాయణం కల్పవృక్షం మాడభూషి రాఘవ రాజ్యలక్ష్మి రచయిత హైదరాబాదు 2004 319
327 RR228 000 తెలుగు సాంఘిక చరిత్ర తెర్ల సత్యనారాయణ శర్మ రచయిత హైదరాబాదు 2004 192
328 RR229 000 మజిలీ శివలెంక రాజి రచయిత ఎల్లూరు 2004 72
329 RR230 000 అంతర్విక్షణం అనుమాండ్ల భూమయ్య రచయిత వరంగల్ 2004 127
330 RR231 000 సాహితి సౌరభం ప్రేస్వరం జగన్నాధం రచయిత వరంగల్ 2004 160
331 RR232 000 గ్రంథాలయ సేవా నిరతులు యోజనులు వెలగా వెంకటప్పయ్య రచయిత గుంటూరు 2004 272
332 RR233 000 ఆంధ్ర యోజనులు డా. రుక్మిణి రచయిత వరంగల్ 2004 183
333 RR234 000 రసధుని వై.కృష్ణకుమారి రచయిత్రి హైదరాబాదు 2004 50
334 RR235 000 కావ్యామృతం ఎస్.వి.రామారావు ఎస్.స్వయంప్రభ సికింద్రాబాద్ 2004 100
335 RR236 000 రెండుగుండెలు చప్పుడు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవసాహితి విజయవాడ 2004 160
336 RR237 000 ముక్తావరం పార్ధసారథి కథాల మినుగుర్లు ముక్తవరం పార్ధసారథి రచయిత హైదరాబాదు 2002 209
337 RR238 000 సల్లాపం గజళ్లు శివరామకృష్ణ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2003 99
338 RR239 000 జీవన స్పర్శ కథలు నల్లూరి రుక్మిణి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 175
339 RR240 000 అపర్ణ పి.సంపత్కుమార్ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 106
340 RR241 000 ధమ్మ పదం జే.ఎస్.రఘుపతిరావు గార్గి ఆత్మారామ శర్మ కొవ్వూరు 2004 118
341 RR242 000 తెలుగు సాహిత్యము విభన్న జి.విశ్వనాద్ రచయిత హైదరాబాదు 2004 83
342 RR243 000 తెలిమబ్బుల ఛాయ పి.చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ హైదరాబాదు 2004 136
343 RR244 000 ఓ ఉదయం దీర్ఘ కలిత మీసా ప్రభావతి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2002 55
344 RR245 000 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమ తెలుగు మహిళల పాత్ర మీసా ప్రభావతి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2003 436
345 RR246 000 బ్రహ్మణుడేవారు భక్తి జ్ఞాన ప్రభోద కథ సుమలు లక్కవరపు ఆదిలక్ష్మి ఆదిలక్ష్మి గుంటూరు 2003 43
346 RR247 000 సోమసుందర శిత్య దృక్పధం ఎన్. ఈశ్వర్ రెడ్డి రచయిత హైదరాబాదు 2004 285
347 RR248 000 నారాయణియం స్వర్గీయ కోవతి నారాయణ రావు స్వీయ చరిత్ర జి.వెంకటరామారావు కోదాటి నారాయణరావు ట్రస్ట్ హైదరాబాదు 2004 231
348 RR249 000 భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆత్మ కథ అక్కిరాజు రమాపతిరావు ఎ.రమాపతిరావు హైదరాబాదు 2004 79
349 RR250 000 వేద విజ్ఞానం వేదాంతం లక్ష్మిప్రసాదరావు స్వాతి బుక్స్ హైదరాబాదు 2004 141
350 RR251 000 శతపత్రము ఆత్మ కథ గడియారం రామకృష్ణ శర్మ నవోదయ హైదరాబాదు 2004 302
351 RR252 000 మీ కలలూ ఊహాలే విజయాలు బొబ్బా మురళీ కృష్ణ నవోదయ హైదరాబాదు 2004 154
352 RR253 000 రాగవల్లరి ఇంద్రగంటి జానకీబాల విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2003 198
353 RR254 000 అమ్మకి ఆదివారం లేదు? రంగనాయకమ్మ అరుణ పబ్లిషింగ్ హౌస్ విజయవాడ 2004 572
354 RR255 000 నమ్మకమా? నీకు నమస్కారం సత్య నవోదయ హైదరాబాదు 2004 219
355 RR256 000 ముక్తుడైన భక్తులు చల్లా విశ్వనాద్ రచయిత చెన్నై 2003 144
356 RR257 000 తెలుగు నిఘంటువులు ఒక అధ్యయనము గోవిందరాజుల ఉషారాణి రచయిత - 2004 395
357 RR258 000 నమ్మకున్న రాజ్యం కథలు శాంతి నారాయణ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 123
358 RR259 000 చలివేంద్రం కథాల సంపుటం జాతశ్రీ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 135
359 RR260 000 మాయా లాంతరు డా.చంద్రశేఖరరావు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 254
360 RR261 000 స్వయం వ్యక్త క్షేత్రాలు పోతురాజు వెంకట సుబ్బయ్య రచయిత కడప 2004 450
361 RR262 000 ఇనుప గజ్జెల తల్లి సింగమనేని నారాయణ విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 127
362 GR232 000 కెరటాలు ఫాతిమా షెహనాజ్ మానేరు రచయితల సంఘం శ్రీశైలం 2004 44
363 RR263 000 మరోసారి మరణిస్తున్న ఎన్టిఆర్ త్రిపురనేని మహారధి రచయిత హైదరాబాదు 2004 79
364 GR233 000 నార్ల రచనలు నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నార్ల కుటుంబ ప్రచురణలు హైదరాబాదు 2004 448
365 RR264 000 మంచుదీపల కథలు పెరుమాండ్ల శ్రీదేవి చామంతి పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2004 89
366 RR265 000 చీకటి పూలు చిలుకూరి దేవి పుత్ర జయంతి పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2004 111
367 GR234 000 ఏడువారాల సైన్స్ అద్భుత కథలు నారెళ్ళ లక్ష్మణరావు బుగ్గా రవి కుమార్ విజయవాడ 2002 80
368 GR235 000 చుక్కల్లాంటి చిన్నారులకు చక్కనైన పేర్లు సుజాత శ్రీ పబ్లికేషన్స్ రాజమండ్రి 2005 80
369 RR266 000 ఆనాటి చెలిమి ఒక కల కథలు ఆత్మలూరి విజయలక్ష్మి జయంతి పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2004 109
370 GR236 000 బెస్ట్ సైట్ కొత్తపల్లి బంగార్రాజు నాటవి విశాఖపట్నం 2004 50
371 RR267 000 దృశ్యా దృశ్యం సి.చంద్రలత విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 354
372 GR237 000 జీవన స్మృతులు సలీం శ్రీ రవితేజా పబ్లికేషన్స్ విజయవాడ 2001 264
373 RR268 000 టి పాయింట్ సంభాషణలు శ్రీనివాస్ పులుగు విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2004 120
374 GR238 000 జై సోమనాధ కే.ఎం.మున్షీ నవయుగ హైదరాబాదు 2002 288
375 GR239 000 తెలివైన తమాషాలు పేరు లేదు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్స్ రాజమండ్రి 2004 88
376 RR269 000 నిశాబ్ద విప్లవలుభారతీయ గ్రామ సాహిత్యల్లో స్త్రీలు మృణాళిని రచయిత హైదరాబాదు 2004 64
377 GR240 000 భారతీయ నారీమణులు సన్నదాది కామ శర్మ పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ న్యూడిల్లీ 2002 22
378 RR270 000 రెసిడెంకి పమనిక ముదిగొండ శివప్రసాద్ రచయిత హైదరాబాదు 2004 217
379 RR271 000 వసంత కోకిల అల్లూరి గౌరీ లక్ష్మి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2003 154
380 GR241 000 మన ఇస్టమ్ ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి విజయవాణి ప్రింటర్స్ చేడిపల్లి 2004 15
381 RR272 000 భూమి కోసం నీటి కోసం ఏ. పండరి నాథ్ రచయిత హైదరాబాదు 2004 274
382 GR242 000 బాలల బొమ్మల రామాయణం వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
383 RR273 000 పశు వ్యదులు హోమియో చికిత్స దంతు సత్యనారాయణ రచయిత కమ్మం 2003 145
384 GR243 000 బాలలబొమ్మల అల్లావుద్దీన్ అద్భుతదీపం వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
385 GR244 000 బాలల బొమ్మల పంచతంత్రం వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
386 GR245 000 బాలల బొమ్మల భారతము వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
387 RR274 000 టైమ్ మేనేజ్మెంట్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ సెరిస్ కందమనేని రాధాకృష్ణ నిహాల్ పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాదు 2003 236
388 GR246 000 బాలల బొమ్మల పరమానందయ్య శిష్యులు వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
389 RR275 000 యోగుల కథలు వి.వి.బాలకృష్ణ వి.బి.సౌమ్య హైదరాబాదు 2003 158
390 GR247 000 బాలల బొమ్మల మర్యాదరామన్న కథలు వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
391 RR276 000 హైదరాబాదు విమోచనోద్యమం ఏ. పండరి నాథ్ రచయిత హైదరాబాదు 2004 184
392 RR277 000 బృద్జట్ మండ్ల సత్యనారాయణ రచయిత గుంటూరు 2002 379
393 RR278 000 మనసు ప్రశ్న కథ సంపుటి సురక్షితమైన తాగు నీరు దామలూరి జయలక్ష్మి విశాలాంధ్ర హైదరాబాదు 2003 186
394 GR248 000 బాలల బొమ్మల ఆలీబాబా 40 దొంగలు వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
395 RR2808 000 గణిత శాస్త్రం ఆబ్జెక్టివ్ ప్రశ్నలు సమాధానాలు సి.ఎస్.ఆర్.సి మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2001 144
396 GR249 000 బాలల బొమ్మల జాతక కథలు వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
397 RR279 000 సురక్షితమైన తాగు నీరు పేరు లేదు బుక్స్ లైన్ హైదరాబాదు 2003 18
398 RR2809 000 గణిత సూత్రాలు సి.ఎస్.ఆర్.సి మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2002 156
399 GR250 000 బాలల బొమ్మల బేతాళ కథలు వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16
400 GR251 000 బాలల బొమ్మల భాగవతం వైశాలి ఋషి బుక్ హౌస్ విజయవాడ 2003 16