వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -9

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

వీరేశలింగ కవి సమాజ గ్రంథాలయం పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

వీరేశలింగ గ్రంథాలయపు పుస్తకజాబితా యొక్క మొదటి భాగం

ప్రవేశసంఖ్య పరిచయకర్త గ్ర౦థకర్త ప్రచురణ కర్త ప్రచురణ తేది వెల
3201 The Wreek Tagore Mac millan&co, London 1961 5.5
3202 Gore " " 1961 5.5
3203 Sadhana " " 1961 3.5
3204 The post coffee " " 1961 2.75
3205 The Garriner " " 1961 3
3206 Mha Mahabharata C.rajagopalachari Bharatiya vidya book base Bhavan 1958 2
3207 Rmayana " " " 2
3208 శ్రీమదాంధ్రమహాభాగవతం-1వ సంపుటము పోతన వెంకట్రామ&కో,విజయవాడ 1950 5
3209 " -2వ సంపుటము " " 1959 5
3210 " -3వ సంపుటము " " 1947 5
3211 " -4వ సంపుటము " " 1961 5
3212 An Auto Biography Jawaharlal Nehru The Bodley Head 1958 14.4
3213 లోకబాంధవులు కొడవటి నరసింహం ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్ 1954 2
3214 బొబ్బిలియుద్ధం కోటగిరి వెంకటకృష్ణారావు త్రివేణి పబ్లిషర్స్ 1943 2
3215 The collected works of Mahatma Gandhi Volume-6 The Publications division The publications division 1961 9
3216 Story glimpses of Bapu Kaka Kalakar Navajivan publishing house, Ahmadabad 1960 2
3217 త్యాగరాజీయము దర్బా వెంకటశాస్త్రి భీమవరం 1960 1.25
3218 ఆత్మజ్ఞానము-విజ్ఞానము వినోబా సర్వసేవా సంఘ ప్రచురణ 1961 0.75
3219 స్త్రీశక్తి " " 1961 1.25
3220 రాజాజీరామాయణము శ్రీమాన్ రాజగోపాలాచారి వ్యాసప్రచురణాలయం, మద్రాసు 1931 2
3221 గోరింటాకు కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1931 5
3222 Modern Prose A.J.J.Rateliff Thomas Nelson 1957 3
3223 The Conquest of Happiness Bertrand Russell Avon Book Division 2.5
3224 Pavilion of women Pearl S.Buck Pocket Books 2.5
3225 Double Entry Book-Keeping Jansheel R.Battiloi Batloloi&co 1943 10
3226 యుగపురిషుడు వీరేశలింగం శ్రీకరి స్మారకొత్సవములు యువ ప్రెస్ పబ్లిక్గార్డెన్, హైదరాబాదు 1963 4
3227 డాక్టరు ముట్టురి రంగయ్య వెంకట్రామ&కో, విజయవాడ వెంకట్రామ&కో, విజయవాడ 1963 1
3228 శ్రీవివేకానందసంపూర్ణ గ్రంథావళి-సంపుటము1 శ్రీరామకృష్ణ ముద్రాక్షము శ్రీరామకృష్ణ మఠము 1961 5
3229 శ్రీవివేకానందసంపూర్ణ గ్రంథావళి-సంపుటము2 " " 1962 5
3230 శ్రీవివేకానందసంపూర్ణ గ్రంథావళి-సంపుటము3 " " 1961 5
3231 శ్రీవివేకానందసంపూర్ణ గ్రంథావళి-సంపుటము4 " " 1962 5
3232 గోరా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ శ్రీనిత్యకళ్యాణి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1961 8
3233 ఇంటా-బయట " " 1959 4.5
3234 త్యాగఫలం " " 1961 6
3235 రవీంద్రనాటకావాలి " జయంతి పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1961 5
3236 కంటకం " దేశిప్రెస్, విజయవాడ 1962 5
3237 సాధన " జయంతి పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1961 2.5
3238 నాజన్మభూమిగూ 3239 టాగూరు ఉత్తరాలు " విజయపబ్లిషింగ్ కంపెని, విజయవాడ 1961 2
3240 చీకటిగదిలోరాజు-సన్యాసి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రగ్రంధమాల, విజయవాడ 1961 2
3241 చిరంజీవిమానవుడు " " 1958 3
3242 కరుణ " " 1962 2
3243 కిరణ్మయి " నవభారతి ప్రెస్ 1961 1.5
3244 అరూవరత్నం " జయంతి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1961 1.75
3245 ఉత్తమయిల్లాలు " " 1961 1.5
3246 పసిపాపలదరహాసం " " 1961 1.5
3247 లేబరేటరీ " " 1961 1.5
3248 రవికిరణాలు " " 1961 1
3249 రవీంద్రదర్శనం రవీంద్రలలితకళాసమితి " 1961 1.5
3250 చిత్రలేఖ వినస్ " 1960 1.5
3251 చిలుకచదువు " రవీంద్రగ్రంధమాల,విజయవాడ 1961 0.75
3252 పరిత్యాగం " " 1961 0.75
3253 చిల్లుపేకరాజ్యం " " 1961 0.75
3254 రాజుగారికిరీటం " " 1961 0.75
3255 అమ్మమ్మానాకోకధచెప్పవు " " 1961 0.75
3256 కొత్తబొమ్మలు:పాతబొమ్మలు " " 1961 0.75
3257 చంద్రవంక " జయంతి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1961 0.5
3258 నదీతీరము " " 1961 0.5
3259 ఆకవిరాళ్ళు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1961 0.5
3260 వంటలు, పిండివంటలు-1వ భాగం మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 3
3261 " " 1962 2
3262 యమున జయశంకరప్రసాద్ విజయపబ్లిషింగ్ కంపెని, విజయవాడ 1961 5
3263 సైకతాలియం శ్రీనివాస్ శ్రీప్రచురణలు, ఏలూరు 1962 3
3264 నయనపదగామి వి.విజయలక్ష్మి శాంతి సాహితి, ఏలూరు 1962 1.5
3265 కెరటాలు ధనిష్ఠ వెంకటరత్న, విజయవాడ 1963 6.5
3266 అన్వేషిని మాధులి అకాడమి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 3.5
3267 నిష్క్రమణ వి.విజయలక్ష్మి విజయపబ్లికేషన్స్, కృష్ణాజిల్లా 1962 2.5
3268 చక్రభ్రమణం కోడూరి కౌసల్యాదేవి సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1962 5
3269 కృష్ణవేణి ముప్పాళ రంగనాయకమ్మ దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1962 3
3270 పేకమేడలు " " 1962 3
3271 ఆండాళ్ళమ్మగారు-పల్లెటూరు " నవభారత్,విజయవాడ 1962 1.75
3272 కదాగేయసుధానిధి నండూరి రామమోహనరావు నవీనగ్రంధమాల,విజయవాడ 1962 1.5
3273 ఎండమావులు కొడవటిగంటి సరస్వతిదేవి నవోదయ పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1962 2
3274 రంగస్ధలం కోడూరుపాటి సరస్వతిరామారావు శ్రీవాణీ ప్రచురణాలయం,విజయవాడ 1962 5
3275 రాజకీయభేతాళపంచవింశతిక ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ వెంకటరత్న,విజయవాడ 1962 4.5
3276 నూర్ జహ గోవిందవల్లభప౦త్ జయభారతి బుక్ డిపో,హైదరాబాదు 1962 3.25
3277 బాంధవి మాడభూషి నవభారత్ ప్రచురణ 1962 2
3278
3279 ఇంద్రధనుస్సు వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బారావు అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1962 1.75
3280 జీవనమాధుర్యం మునుపల్లె సరోజనిదేవి నవీనగ్రంధమాల,విజయవాడ " 5
3281 సీతస్వగతాలు శంకరమంచి సత్యం శాంతి సాహితి, ఏలూరు " 2
3282 సమరసుందరి యమ్.యస్.ఆచార్య ఉజ్వల ప్రచురణలు,కర్నూలు " 2
3283 తాగుబోతు వినుకొండ నాగరాజు జయభారత్ బుక్ డిపో, హైదరాబాదు " 1.5
3284 అందనిశిఖరాలు డి.మనోహర్ ఉజ్వల ప్రచురణలు,కర్నూలు 1961 2
3285 చరితార్దులు యం.యస్.ఆచార్య " 1961 2
3286 తీరినకోరిక బి.యన్.శాస్త్రి దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1962 1.5
3287 ఆశయాలు-అనుభవాలు కే.వసుంధరదేవి నాగార్జున బుక్ డిపో, హైదరాబాదు 1962 2.5
3288 దివ్యక్షేత్ర సందర్శనాలు ch.సత్యవతిదేవి వాణీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 4
3289 శిరీషకుసుమాలు శ్యామసుందరి క్వాలిటి పబ్లిషర్స్ 1962 3
3290 ప్రేమకానుక రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1961 1
3291 హ్లాదాని శీలా వీర్రాజు జయభారత బుక్ డిపో 1962 2.5
3292 కాశీఖండము-దావిప్రాశాస్యము బి.యన్.శాస్త్రి నాగార్జున బుక్ డిపో, హైదరాబాదు 1962 1.25
3293 Kathopamsad Swami Sarvananda Sri Ramakrishna Math 1956 1.5
3294 Ramayana C.rajagopalachari Bharatiya vidya book base Bhavan 1962 2.25
3295 Sacrifice Tagore Mac millan&co, London 1962 4.25
3296 Power and Morality Sorokin and London Bharatiya vidya book base Bhavan 1960 2
3297 Saint Joan Bernard Shaw Penguin Books 1959 2
3298 Sadhana Tagore Mac millan&co, London 1961 3
3299 Gitaanjali Tagore Mac millan&co, London 1962 3
3300 Evenings Near The Village of Dikanka Foreign Language Publishing Forign Languages pablith " 2
3301 hhhhh బందావన్ లాల్ వర్మ 1962 5
3302 శిక్షణ విచారధార వినోబా సర్వోదయ సాహిత్య ప్రజాసమితి,హైదరాబాదు 1958 5
3303 రామనామ చింతనం వినోబా సర్వసేవా సంఘ ప్రచురణ 1961 0.75
3304 సర్వోదయపాత్ర వినోబా " 1960 0.37
3305 శ్రీకృష్ణసంస్మరణం వినోబా " 1962 0.3
3306 బాబా వినోబా శ్రీకృష్ణ సత్తభల్ట్ " 1961 0.25
3307 చైనాభారత సంఘర్షణ-మనకర్తవ్యం వినోబా " 1963 0.25
3308 నిత్యప్రార్ధన శ్రీడాక్టరు వెంకటసూర్యనారాయణ కస్తూరి ఆప్టికల్స్ సర్వోదయ స్టోర్స్,తెనాలి 0.2
3309 శ్రీవివేకానంద సంపూర్ణ గ్రంధావళి-2వ సంపుటం శ్రీరామకృష్ణ మఠము 1962 5
3310 " -3వ సంపుటం " 1962 5
3311 " -7వ సంపుటం " 1963 5
3312 The Adventures of sherlockHolnes Sir Arthur Conan Dongle Popular Library 1960 2
3313 Tales and Parables of Sir Ramakrishna Sir Ramakrishna Math Sir Ramakrishna Math 1947 2.5
3314 Ba And Bapu Mukulabhai Kalesthi Navajivan publishing house, Ahmadabad 1962 1.5
3315 ప్రసూతి శిశుపోషణ డాక్టరు కొమర్రాజు అచ్చమాంబ కే.వినాయకరామ, విజయవాడ 1959 4
3316 Freedom From Fear Jawaharlal Nehru Gandhi swaraknidhi, New Delhi 1960 1
3317 disinteger Action:How to avent it? C.P.Rama swami Ayers Bharatiya vidya book base Bhavan 1961 0.75
3318 No 1.God is Truth M.K.GANDHI Bharatiya vidya book base Bhavan 1962 1.25
3319 No 2.Food forbthe soul do do 1962 1.25
3320 No 3.The Law of Love do do 1962 1.25
3321 No 4.The Science of Satyagraha do do 1962 1.25
3322 No 5.The Teaching of the gita do do 1962 1.25
3323 No 6.The message of Jesus Christ do do 1963 1.25
3324 డాక్టరు సి.ఆర్.రెడ్డి గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1963 7.5
3325 ఐన్ స్టయిన్ జీవితచరిత్ర కేతరిన్శ్ వెన్ను పరుర్ గుండమదాని, ఏలూరు 1959 2
3326 కామరాజ్ వల్లభనేని కాశీవిశ్వనాధం ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1968 1
3327 The gospel of remuneration M.K.GANDHI Navajivan publishing house, Ahmadabad 1961 0.35
3328 Democracy:Read and Deceptive do do 1961 0.8
3329 Varmasharma dharma do do 1962 0.5
3330 My god do do 1962 0.5
3331 Gift of gold do do 1963 0.4
3332 Co-operation do do 1963 0.75
3333 The End of An Epoch do do 1962 1
3334 The Big gdol do do 1963 0.75
3335 An Atheist with gandhi do do 1958 0.75
3336 Mahatma gandhi do do 1963 2.5
3337 Kasturba do do 1960 1.5
3338 శ్రీప్రభుదత్తజీ ప్రసంగము కందుర్తి వెంకటనర్సయ్య
3339 శ్రీరామకృష్ణప్రభ=ప్రత్యేకసంచిక
3340 దిగంతాలకవతల రాఘవ
3341 అభాగిని మునుపల్లె సరోజనిదేవి
3342 చిల్లిగవ్వ కొత్తలక్ష్మి రఘురామ్
3343 చిగురించినవిలువలు సింగరాజు లింగమూర్తి
3344 మహాత్మునిఅంతరంగము వెల్లాల ఉమామహేశ్వరరావు
3345 చీకటిమెట్లు రాఘవ
3346 హేమాహేమీలు జగజ్జనని వేదాతకవి
3347 నాకథ సులంకి యస్.యాసన్.రాయ్
3348 అతివ-అభిజాత్యము యామినీ సరస్వతి
3349 శివనిపల్లి చిరుత వన్నెత్ ఆంధ్రరన్
3350 చదువువెందుకు పుప్పాల
3351 మనుష్యులు-మనస్సులు మునిపల్లె సరోజనిదేవి
3352 జీవోత్పత్తి వికాశం
3353 ఆకర్షణలో అవస్వరాలు సింగరాజు సరోజనిదేవి
3354 విధివంచితము సింగరాజు లింగమూర్తి
3355 మధువుమాధుర్యం ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు
3356 యమపాశం
3357 పతితులు
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397 శృంగారవనం పగడాల హరిప్రసాదురావు ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1964 2
3398 కారణజన్ముడు జగం " " 2.75
3399 ఋణవిముక్తి బి.వి.వి.ఆర్.సుబ్బారావు " " 3
3400 నీతిపరులు తాళ్ళూరి నాగేశ్వరరావు జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ " 4
3401 కరుణించిన దేవత సీతా వీర్రాజు " " 4
3402 అంతరాంతకాలు మద్ద౦శెట్టి హనుమంతురావు " " 5
3403 మోడుగులాబి మండపాక రాజేశ్వరిశాస్త్రి " " 2.5
3404 నవజన్మ మద్దిపట్ల సూరి " " 3
3405 మానవుడువిజ్ఞానం మసూనా " " 5.5
3406 కరిమింగిన వెలగపండు రావూరి భరద్వాజ ఆదర్శ గ్రంధమండలి,విజయవాడ " 2.75
3407 ఆడవాళ్ళు పోలవరపు శ్రీహరిరావు " " 5.5
3408 మగతజీవి చివరచూపు శివరాజు సుబ్బలక్ష్మి " " 5.75
3409 ఒడ్డుకుచేరిన ఒంటికెరటం " " " 2.75
3410 ఎదిగీఎదగని మనుషులు వీరాజీ " " 6
3411 చేమమేసినకంచే ఇసుకపల్లి దేశి బుక్ డిస్త్రిబ్యుటర్స్,విజయవాడ " 3
3412 కాగితపుపడవలు డి.రామలింగం దేశికవితామండలి, విజయవాడ " 3
3413 ముగపోయిన ప్రకృతి ఐ.వి.యస్. అచ్యుతవల్లి ఆదర్శ గ్రంధమండలి,విజయవాడ " 3
3414 చదరంగం ముత్తరాజు సుబ్బారావు అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ " 6
3415 వసుధ కుమారి వీరపనేని సరోజనిదేవి " " 5
3416 చెరసాల శ్రావణిశ్రీ జనతా ప్రచురణాలయం,విజయవాడ 1964 3
3417 రక్తభూమి " " " 3
3418 జీవితబంధం వాళ్ళురి నాగేశ్వరరావు ప్రభాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి " 3
3419 ఆశయాలు-ఆవేదనలు మసూనా ట్రేడ్సుమన్ పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ " 2
3420 పరిసరాలు ప్రభావాలు ఎల్లోరా సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ " 6
3421 కపాలమండల బంకింబాబు విజయసారధి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ " 2.5
3422 దేశబంధుచిత్తరంజనదాసు దంటు కృష్ణమూర్తి సర్వోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1965 2.5
3423 హితశ్రీకథలు హితశ్రీ ప్రభాత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1964 5
3424 విజయా-శారదా ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు " 1964 3
3425 చైత్రరధం జి.వి.కృష్ణారావు ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1963 3.5
3426 కావ్యజగత్తు " " " 2
3427 శాంతి వీరమాచినేని సరోజనిదేవి అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ " 2.5
3428 చదువు-సంస్కారాలు పి.యన్.శర్మ ఆదిశంకర బుక్ డిపో,హైదరాబాదు 1964 3.5
3429 తార కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1962 1.5
3430 స్నేహసంభందాలు వీరమాచినేని సరోజనిదేవి 1963 2
3431 తత్వవేత్తలు-1 గోపిచంద్ దేశి కవితామండలి,విజయవాడ 1960 10
3432 తత్త్వవేత్తలు-2 " " " 10
3433 ఫ్లేటోఆదర్శరాజ్యం జి.వి.కృష్ణారావు సాహిత్య అకాడమి, న్యూఢిల్లీ 1962 10
3434
3435 రామకృష్ణశాస్త్రి కథలు మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1963 7.5
3436 బుచ్చిబాబు కథలు-సంపుటం2 బుచ్చిబాబు " " 5
3437 " -సంపుటం4 " " " 6
3438 కాబందరి విద్వాన్ విశ్వం అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1962 10
3439 రఘువంశము " " " 4.5
3440 శిశుపాలవధం " " 1963 5
3441 దశకుమారచరిత్ర " " 1962 4
3442 కిరాతార్జునీయం " " " 4.5
3443 ఉదబిందువులు జి.వి.కృష్ణారావు " 1964 5
3444 మన్యంలోవిప్లవం రాధాకృష్ణమూర్తి ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1964 4
3445 Rash Behari Basu 16.25
3446 వరకట్నం నంబూరి సుబ్బారావు 3
3447 తప్పేవరిది? " 3
3448 మనుష్యులు-మమతలు " 3
3449 శ్రీమధ్బగవద్గితా పెన్మెత్స సీతాదేవి
3450 కొల్లేరు చింతలపాటి ప్రసాదమూర్తిరాజు
3451 జయయాధేయ రాహుల్ సా౦కృత్యాయన్ విశాలాంద్ర ప్రచురణాలయం,విజయవాడ 1962 3
3452 As America Reverends Jawaharlal Nehru UNITED STATES INFORMATION SERVICE United states information service 1964 2
3453 President Kennedy speaks Kennedy do " 2
3454 Tagore and America J.L.Dles do " 2
3455 Tagore visits the united states UNITED STATES INFORMATION SERVICE do " 1
3456 Disrashi Andhra Mangroves Blocks&smfild, London 1948 5
3457 Hungry stories and other stories Ravindranath Tagore Mac millan&co, London 1963 4.75
3458 A Bunch of old Letters Jawaharlal Nehru Asia publishing House, Bombay 1958 15
3459 A Study of Nehru Edited by Rabiq Ziakaria A Times of India publication 1960 15
3460 Jawaharlal Nehru Homage Publication division Publication division 1964 2.5
3461 మనలాల్ బహదూర్ అంబటిపూడి సెంకిపల్లె, విజయవాడ 1964 0.7
3462 విజ్ఞానం-విశేషాలు సి.వి.రామన్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు 1964 1.5
3463 శాస్త్రీయ విజ్ఞానం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1963 1.5
3464 రవీంద్రుని రష్యాలేఖలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ do 1961 1
3465 నవభారత విద్యాపునర్నిర్మాణము జకీర్ హుస్సేన్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్టు 1965 1.25
3466 క్విట్ కామన్వెల్త్ భునేష్ గుప్త విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1965 1
3467 మార్కిస్టు-లెవినిస్టు మూలసూత్రాలు-1వ భాగం కంభంపాటి సత్యనారాయణ " 1963 2.8
3468 " -2వ భాగం " " 1963 3
3469 " -3వ భాగం " " 1963 2
3470 " -4వ భాగం " " 1964 2.25
3471 " -5వ భాగం " " 1965 4
3472 మధురజీవితం గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య దేశి బుక్ డిస్త్రిబ్యుటర్స్,విజయవాడ 1964 3
3473 బాబా నెహ్రు విష్ణుకాంత పాడేయ్ ప్రాగ్జ్యోటి పబ్లికేషన్స్,ఏలూరు 1963 2
3474 భారతరత్న బొమ్మల శాస్త్రిత బూర్గుల సత్యనారాయణమూర్తి హనుమాన్ ట్రేడర్స్ 1966 2
3475 భారతరత్న పండిత జవహరలాల్ నెహ్రు ఆర్.యస్.మూర్తి బాలాజీ పబ్లికేషన్స్,సికింద్రాబాద్ 1965 1
3476 జల్తారు జాబిలీ శ్రీవాత్సవ కల్యాణి పబ్లికేషన్స్,తెనాలి 1960 2
3477 తెలంగాణ పల్లెపాటలు-పిల్లలపాటలు బి.రామరాజు చందానారాయణశ్రేష్టి 1960 0.9
3478 ముద్దుపాటలు నేజండ్ల సాంబశివరావు సాహితి కేంద్రం,తెనాలి 1963 1.5
3479 పిల్లలబొమ్మల సంపూర్ణ రామాయణం రేవళ్ళ సూర్యనారాయణ రామమోహన్ బుక్ డిపో,సికింద్రాబాద్ 1963 1.5
3480 పిల్లల బొమ్మల బాలాజీ do do 1963 2
3481 పిల్లల బొమ్మల భక్తరామదాసు చరిత్ర do do 1963 1.5
3482 బాలుర బొమ్మల శకుంతల దాశరధి రంగాచార్యులు శ్రీరామా బుక్ డిపో,సికింద్రాబాద్ 1960 0.75
3483 బాలురబొమ్మల మాళవిక-అగ్నిమిత్రుడు do do 1964 0.75
3484 బాలురబొమ్మల ఊర్వశి-విక్రముడు do do 1961 0.6
3485 బాలల బొమ్మల తిమ్మరుసు వేదుల కామేశ్వరరావు చందానారాయణశ్రేష్టి 1963 0.75
3486 బాలల బొమ్మల సింద్ బాద్ యాత్రలు do do 1982 0.75
3487 బాలలబొమ్మల చాణక్య బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి do 1964 2
3488 బాలలబొమ్మల తెనాలిరామకృష్ణ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు do 1966 2.5
3489 బాలల బొమ్మల జైమినీ భారతము లింగా నాగభూషణం గుప్త do 1965 2
3490 అత్తగారి కధలు భానుమతి రామకృష్ణ ఎం.శేషాచలం&కంపెని 1966 2.5
3491 నెహ్రు సూక్తులు కె.రమేశ్ ఉదయ భాస్కర పబ్లిషర్స్,విజయవాడ 1964 2.5
3492 సమగ్రఆంద్రసాహిత్యం-1వ సంపుటం ఆరుద్ర యం.శేషాచలం&కో,మద్రాసు 1965 2
3493 " -2వ సంపుటం " " 1965 5
3494 " -3వ సంపుటం " " 1960 5
3495 " -4వ సంపుటం " " 1965 5
3496 " -5వ సంపుటం " " 1965 5
3497 " -6వ సంపుటం " " 1965 5
3498 " -7వ సంపుటం " " 1965 5
3499 " -8వ సంపుటం " " 1965 5
3500 " -9వ సంపుటం " " 1965 5
3501 రాజేంద్రప్రసాద్ ఆత్మకథ రాజేంద్రప్రసాద్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 20
3502 క్షంతవ్యులు సి.బి.రావు ఆదర్శగ్రంధమండలి, విజయవాడ 1965 5
3503 ఉమర్ ఖయాం లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1965 5
3504 ఎదురుగాలి తాళ్లూరి నాగేశ్వరరావు శ్రీపద్మాపబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 4
3505 మానవుడువిజ్ఞానం మసూనా జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1964 5.5
3506 సౌభాగ్యవతి కొలకలూరి విజయసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 4
3507 భాగ్యవతి ఆర్.రామచంద్రరావు కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 4
3508 నాగబంధం దోనేపూడి రాజారావు విజయసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 5
3509 భారతదేశపు జలదారములు, ఎద్యుచ్చక్తం ప్రాజెక్టులు కె.వి.కమలారావు వాహని ప్రచురణలు 1965 7
3510 ఆంతర్యాలు-అనుబంధాలు తారక జనతా ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1964 4
3511 లోతుగుండెలు భాగవతుల రాధాకృష్ణమూర్తి ఆదిశంకర బుక్ డిపో, హైదరాబాదు 1964 6
3512 మారేలోకం కప్పగంతులు మురళికృష్ణ క్వాలిటి పబ్లిషర్స్ 1964 4.5
3513 దూరతీరాలు వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బారావు అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1965 5
3514 లోకమంతానాదే ఆరిగపూడి do 1964 3
3515 స్నేహవల్లరి మాచిరాజు రాజేశ్వరమ్మ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 4
3516 ఆడవాళ్ళు పోలవరపు శ్రీహరిరావు ఆదర్శగ్రంధమండలి, విజయవాడ 1964 5.5
3517 నవ్యాంద్రభవ్యజీవనులు వల్లభనేని రంగాదేవి ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1965 3
3518 మహోజ్వలవిప్లవజ్వాలలు do do 1964 7.5
3519 నవ్యాంధ్రదివ్యజీవనులు do do 1964 7.5
3520 పాకుడురాళ్ళు రావూరి భరద్వాజ ఆదర్శగ్రంధమండలి, విజయవాడ 1965 15
3521 హెలినా విశ్వనాధ సత్యనారాయణ ఉమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 5
3522 వేదావతి do do 1964 5
3523 రంగభూమి ప్రేమచంద్ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1965 13.5
3524 విస్మృతయాత్రికుడు రాహుల్ సా౦కృత్యాయన్ do 1965 7
3525 రసతరంగిణి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఉదయశంకర పబ్లిషర్స్ 1965 3.5
3526 రాజీనామా సిద్దాని నాగభూషణం యువజన సంఘం 1962 2
3527 మంజీరగాధ మరుపూరు కోదండరామిరెడ్డి అపర్ణ, నెల్లూరు 1964 3.5
3528 బిరాభత్రసాల్ కేతవరపు రామకృష్ణశాస్త్రి భవానీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1958 5
3529 ఛంఘిజ్ఖాన్ తెన్నేటి సూరి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1961 4.5
3530 శ్రీసర్వోత్తమజీవితము మాదల వీరభద్రరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రంథాలయ సంఘం, విజయవాడ 1965 10
3531 ఆంధ్రలోనాటకం-నాటకరంగం డాక్టరు ఆచార్య ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1965 8
3532 జీవసుసందేశం టాల్ స్టాయ్ అంత్యోదయ మండలి, కడపజిల్లా 1966 1.35
3533 దేశభక్తజీవితచరిత్ర మాడల వీరభద్రరావు దేశీభక్త శ్రీకొండ వెంకటప్పయ్య 1966 3
3534 Saslrija lajipatiray New right publishers, new Delhi 1966 2.5
3535 Iswar bhadra Vijayanagar Benoy ghose Publications division 1965 2
3536 Kasturi Ramya igngur V.K.Narasimhan do 1963 2.5
3537 Talking of Gandhi Francis Watson gandhi smarak nidhi, new Delhi 1965 1.5
3538 NEHRU in his own words Ramnarayana bhandhary Navajivan publishing house, Ahmadabad 1964 4
3539 బాలలబొమ్మల వీరేశలింగంపంతులు కె.ఆదినారాయణమూర్తి సి.యన్.శ్రేష్టి, హైదరాబాదు 1966 3
3540 ప్రపంచరత్నం ఇందిరాగాంధీ నదీరా కొండవల్లి వీరవెంకయ్య, రాజమండ్రి 1966 2.5
3541 మనము-మనదేహస్దితి-1వ భాగం డాక్టరు గాలి బాలసుందరరావు మధురా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1964 10
3542 " -2వ భాగం " " 1965 5
3543 " -3వ భాగం " " 1966 6
3544 మూగజీవులు వల్లబ్ అన్నపూర్ణా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1967 5
3545 తెగినగాలిపటాలు సీతంరాజు వెంకటేశ్వరరావు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1966 3
3546 స్విక్వతి నూగురి శాంతాదేవి ఉజ్వల పబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1966 3.5
3547 భార్యభర్తలు తాళ్లూరి నాగేశ్వరరావు నేతాజీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 5
3548 శిథిలరధాలు దోనేపూడి రాజారావు do 1966 7
3549 తుమ్మెద-సంపెంగ ఇచ్ఛాపురపు జగన్నాథరావు do 1966 3.5
3550 నవ్యా౦ద్రభవ్యజీవనులు వల్లభనేని రంగాదేవి ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1965 3
3551 బంగారుపత్రము వల్లభనేని రంగాదేవి ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1966 2
3552 టిప్పుసుల్తాన్ పి.రామారావు do 1966 6
3553 గోదావరినవ్వింది కందుకూరి లింగరాజు do 1966 6
3554 ప్రణయరాజ్యం జగం do 1966 5
3555 విరిగిన విగ్రహాలు హిరా లాల్ మోలియా do 1966 5
3556 దూరతీరాలు వడ్డాది శ్రీవెంకటేశ్వరపబ్లిషర్స్, విజయనగరం 6.5
3557 రాతిగుండెలు అభిలాష నిర్మలశ్రీపబ్లికేషన్స్, గన్నవరం 1966 6.5
3558 సమర్పణ నూగురి శాంతాదేవి ఉజ్వల పబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1967 2.5
3559 కృష్ణకాంత పెమ్మిరాజు భానుమూర్తి శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 1966 3
3560 సింహాద్రి-యూ.ఎల్.ఏ. తిపిర్నేని మణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 3.5
3561 ఆదర్శాలు సీతంరాజు వెంకటేశ్వరరావు శ్రీకాంత్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1966 3.5
3562 డాక్టరమ్మ కేరా ప్రజాప్రచురణలు, ఏలూరు 1966 4
3563 విజయనగరసామాజికచరిత్ర పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు శ్రీరంగనాధా పబ్లికేషన్స్, కడప 1966 8
3564 శివతాండవము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు do 1966 7
3565 మనంమిగిలేం కందుకూరి లింగరాజు సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1965 5
3566 అయిదురెళ్ళు కుమారి మందరపు లలిత do 1965 5
3567 తైమూర్ఖాన్ శర్వాణి ప్రజాసాహిత్య పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1966 10
3568 శ్రీమంతులు కొడాలి గోపాలరావు ఉదయ సాహితి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 2.5
3569 ఒకేకుటుంబం పింగళ నాగేంద్రరావు ఆర్యశ్రీప్రచురనాలయ౦, మద్రాసు 1.5
3570 గులాబిపూసింది ముప్పాల రంగనాయకమ్మ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1966 5
3571 రాగవర్ధని రాఘవ ఉజ్వలపబ్లిషర్స్, కర్నూలు 1966 5
3572 రాధాక్ కె.వసుంధరాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 4.5
3573 గాజుబొమ్మలు గంటి వెంకటరమణ " 1966 3
3574 భారతస్వాతంత్ర్యసంగ్రామము ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి ఆంద్రబుక్ హౌస్,హైదరాబాదు 1964 3
3575 స్వాతంత్ర్యసమరయోధులు వల్లభనేని కాశివిశ్వనాదం ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1962 1
3576 మరుగనబద్దమాణిక్యాలు ప్రభుదర్శి do 1966 2.5
3577 ప్రభువులు దయచేశారు శర్మ ఆంద్రబుక్ హౌస్,హైదరాబాదు 3
3578 తెగినతీగలు డి.ప్రమీలాకుమారి అమరసాహితి,హైదరాబాదు 1966 5
3579 జీవనయాత్ర m.సులోచన శ్రీధనలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 8
3580 సంపెంగపొదలు సి. ఆనందారామం అమరసాహితి,హైదరాబాదు 1964 3.5
3581 కశ్యప్మార్ వందేమాతరం వీరభద్రరావు సంగలసాహిత్యప్రకాశము,హైదరాబాదు 1965 3.5
3582 వైటిమినులు డా.గాలి బాలసుందరరావు ఆదర్శగ్రంధమండలి,విజయవాడ 1966 1.4
3583 వింతఅగ్నిగోళం డి.యస్.హేలసి do 1965 2
3584 జీవనకణపరిశీలన రాబర్టు నార్నర్ చెంబర్సు ప్రజాప్రచురణలు,ఏలూరు 1965 8
3585 సజీవభూప్రపంచం పేటరుఫార్స్ do 1965 3
3586 నేరాలు N.కృష్ణాస్వామి దక్షిణాభాషా పుస్తక సంస్ద,మద్రాసు 1960 1.35
3587 ప్రేమలూ,పెళ్ళిళ్ళు మాదిరెడ్డి సులోచన విజయసారధి పబ్లికేషన్స్,విజయవాడ 1966 5
3588 వెల్లువలోపూచికపుల్లలు భాస్కరభట్ల కృష్ణారావు ఆధునిక గ్రంధమండలి,హైదరాబాదు 1960 3
3589 అభయప్రదానము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు రాజశేఖర బుక్ డిపో 1962 5
3590 విశ్వదర్శనము రాజురత్నాచార్యులు సంఘసాహిత్యప్రకాశనము,హైదరాబాదు 1966 5
3591 నెహ్రు ఉపన్యాసాలు జాస్తి జగన్నాధం రవిప్రచురణలు,విజయవాడ 1962 5
3592 The collected working of mahatma Gandhi vol-9 M.K.GANDHI The publication division 1963 9
3593 " vol-10 do do 1963 9
3594 " vol-11 do do 1964 9
3595 " vol-12 do do 1964 9
3596 " vol-13 do do 1964 9
3597 " vol-14 do do 1965 9
3598 " vol-15 do do 1965 9
3599 " vol-16 do do 1965 9
3600 " vol-17 do do 1965 9