వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెవికీ-ఐఐఐటి/నమూనా వ్యాసాలు/వేగా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మూస:Infobox star

వేగా మన భూమికి 7.6787 కాంతి సంవత్సరాల (Light years) దూరంలో ఉన్న ఒక నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రం Lyr అనే నక్షత్రాల కూటమికి (constellation) చెందుతుంది.

ఈ నక్షత్రముని హె.వై.జి90979 గా కూడా గుర్తిస్తారు.

ఈ నక్షత్రముకి అనేక హోదాలు ఉన్నాయి. ఈ నక్షత్ర ఫ్లామ్‌స్టీడ్ సంఖ్య (flamsteed number):3.0, బేయర్ హోదా (bayer designation):Alp గా ధ్రువీకరించారు.

వివరాలు

[మార్చు]
   ఖగోళశాస్త్రంలో, కుడి ఆరోహణ (Right Ascension) మరియు కుడి క్షీణత (Right declination) భూమి యొక్క ఉపరితలంపై రేఖాంశం మరియు అక్షాంశం ఏమిటి అనేవి చెపుతాయి. కుడి ఆరోహణ తూర్పు/పడమర దిశకు (రేఖాంశం వంటిది) అనుగుణంగా ఉంటుంది, అయితే కుడి క్షీణతఅక్షాంశం వంటి ఉత్తర/దక్షిణ దిశలను కొలుస్తుంది. ప్రస్తుత యుగం (epoch), విషువత్తు ప్రకారం (equinox), నక్షత్రం కుడి ఆరోహణ (right ascension) 18.61564 ఇంకా దాని కుడి క్షీణత (right declination) 38.783692. భూమి యొక్క భూమధ్యరేఖ అక్షాంశం నుంచి చూసినట్టు ఐతే, నక్షత్ర కార్తీయ నిర్దేశాంకములు 0.960565, -5.908009,  4.809731 గా గుర్తింపబడినది. నక్షత్ర చలనం, వేగం ఆధారంగా, దీని కార్టీసియన్ వేగం (cartesian velocity) నిర్దేశాంకములు 4.76e-06, 1.734e-05, 5.9e-07 గా ధ్రువీకరించారు.

భూమి నుండి చూసిన యెడల, నక్షత్ర ప్రకాశం (apparent magnitude) 0.03 గా కనిపించును, అదే 10 పార్సెక్‌లు దూరం నుండి చుసిన యెడల, దాని ప్రకాశం ([absolute magnitude]) 0.604 గా కనిపించును. ఈ నక్షత్రం A0Vvar రకానికి (spectral type) చెందినది. సూర్యుడి కన్నా 49.93441887 రెట్లు కాంతివంతమైన నక్షత్రం. ఇది 1 అనే బహుళ నక్షత్రాల వ్యవస్థ కూటమి (multi-star system) కి చెందిన నక్షత్రం. 90979 అనే నక్షత్రం, ఈ బహుళ నక్షత్రాల వ్యవస్థకు చెందిన మరో నక్షత్రం.

మూలాలు

[మార్చు]

1. ఈ వివరములు [ https://github.com/astronexus/HYG-Database | ] అనే వెబ్సైటు నుండి సేకరించబడినవి.