వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 26

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంకొన్ని చిట్కాలు వ్రాయండి


ఇప్పుడు వస్తున్న చిట్కాలు వట్టి సుత్తి అనిపిస్తున్నదా? ఇంతకంటే మంచివి, వ్రాయదగినవి, చాలా ఉన్నాయా? స్వాగతం. దయచేసి మీకు తెలిసిన చిట్కాలను ఇతర వికీపీడియన్లతో పంచుకోండి. వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు - పేజీ చూడండి. వాటిలో ఎర్ర లింకులున్న తేదీలకు ఇంకా చిట్కాలు తయారు కాలేదు. ఆ (ఖాళీ) పేజీలను తెఱచి క్రొత్త చిట్కాలు వ్రాయండి.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా