వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/ఫిబ్రవరి 19

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒకే వ్యాసంలోని విభాగానికి లింకు

ఒక వ్యాసం చాలా విభాగాలు కలిగి పెద్దదిగా ఉందనుకోండి. అప్పుడు సందర్శకుడు ఏదైనా ప్రత్యేక విభాగానికి వెంటనే వెళ్ళాలంటే [[#ఇదే వ్యాసం లోని ఒక విభాగం]] అని మీ వ్యాసంలో చేర్చవచ్చు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా