వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 12

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాసాల తొలగింపు

వికీపీడీయాలో మీరు సంచరిస్తున్నపుడు మీకు కొన్ని అవసరం లేనివి అర్థం లేని వ్యాసాలు కనిపించ వచ్చు. అప్పుడు మీరు వాటికి {{తొలగించు|కారణం}} అని చేరిస్తే ఎవరైనా నిర్వాహకులు వాటిని చూసి తొలిగిస్తారు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా