వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/మార్చి 19

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొలకలు

ఏదైనా ఒక ముఖ్యమైన వ్యాసం తెవికీలో లేదు. కానీ మీకు దాని గురించి చాలా కొద్ది సమాచారం మాత్రమే తెలుసు. మీకు తెలిసిన సమాచారం కేవలం రెండే లైన్లైనా సరే వ్యాసాన్ని రాసేయవచ్చు. కాకపోతే వ్యాసం మొదట్లో {{మొలక}} అనే మూస చేర్చండి. ఇలా చేర్చడం వలన అది మొలకల వర్గంలోకి చేరుతుంది. ఎంకెవరైనా వికీపీడియన్లు దానిని గురించి మరింత సమాచారం చేరుస్తారు.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా