వికీపీడియా:శైలి/వ్యాస పరిచయం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియా వ్యాసానికి పరిచయ విభాగం (ప్రవేశిక అని కూడా అంటారు) విషయసూచికకు, మొదటి శీర్షికకు ముందు వస్తుంది. ఈ విభాగం వ్యాసానికి పరిచయంగానూ, అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాల సంగ్రహం/సారాంశంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది వార్తా కథనాల శైలిలోని లీడ్ పేరాగ్రాఫ్ కాదు.

వ్యాస పరిచయ విభాగం వ్యాసంలో ఎక్కువశాతం పాఠకులు మొట్టమొదటగా చదివే విభాగం. వ్యాస పాఠకుల్లో చాలామంది ఈ పరిచయం మాత్రమే చదువుతారు. మంచి పరిచయం మిగతా వ్యాసాన్ని చదివేందుకు గాను వ్యాస పాఠకులకు ఆసక్తి రేకెత్తిస్తుంది. ఐతే అది మిగతా వ్యాసంలోని సమాచారం గురించి చెప్పీ చెప్పకుండా టీజ్ చేస్తూండే వార్తా కథనాల శైలిలో మాత్రం ఉండకూడదు. పరిచయం విభాగాన్ని స్పష్టంగా, సులభ గ్రాహ్యమైన శైలిలో తటస్థ దృక్కోణంతో రాయాలి.

వ్యాస విషయం మొత్తానికి సంక్షిప్త సారాంశంగా వ్యాస పరిచయం నిలవాల్సి ఉంటుంది. వ్యాస పరిచయంలో విషయాన్ని గుర్తించి, నేపథ్యాన్ని స్థాపించి, వ్యాసం విషయ ప్రాధాన్యత (నోటబిలిటీ) ఎందుకు కలిగివుందో వివరించి, వ్యాసానికి సంబంధించిన ప్రధానమైన వివాదాలతో సహా అన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన పాయింట్లను ప్రస్తావించాలి.[1] వ్యాసానికి గల విషయ ప్రాధాన్యత (నోటబిలిటీ) మొదటి కొన్ని వాక్యాల్లో స్పష్టమవుతుంది. వ్యాసం అంశానికి ఆయా సంగతులు ఎంత ముఖ్యం అన్నదాన్ని బట్టి వ్యాస పరిచయంలో నమ్మదగ్గ, ప్రచురితమైన మూలాల ఆధారంగా ముఖ్యమైన విషయాలను రాయాలి. ప్రాథమిక వాస్తవాలను తప్పించి, మిగతా వ్యాసంలో ప్రస్తావించని సంగతులేవీ వ్యాస పరిచయంలో ఉండకూడదు.

వ్యాస పరిచయం చక్కగా రాసి, అవసరమైన చోట మూలాలు ఇచ్చిన నాలుగు పేరాలకు మించి ఉండకూడదన్నది ఓ సాధారణమైన బండగుర్తు.

ఉల్లేఖనలు[మార్చు]

ప్రవేశిక, నిర్ధారత్వానికి, జీవిత చరిత్ర వ్యాసాల విధానానికి, ఇతర వికీపీడియా విధానాలకూ అనుగుణంగా ఉండాలి.

Notes[మార్చు]

  1. Do not violate WP:Neutral point of view by giving undue attention to less important controversies in the lead section.