వికీపీడియా:సమావేశం/తెలుగు గ్రంథాలయం, వికీ ఎడిటధాన్ 2, హైదరాబాద్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియా తెలుగు గ్రంథాలయం ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న ఎడిటధాన్ వివరాలు

వివరాలు[మార్చు]

గోల్డెన్ త్రెషోల్డ్, వేదిక గల భవన సముదాయంలో గల సరోజిని నాయుడు గారి అప్పటి నివాసం


చర్చించే అంశాలు[మార్చు]

  • తెలుగు గ్రంథాలయం ప్రాజెక్ట్ ప్రగతి.
  • ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పనులు
  • తరువాత జరుపబోయే కార్యక్రమాలు

సమావేశం నిర్వాహకులు[మార్చు]

ఆసక్తి కలిగి పాల్గొను వికీపీడియన్లు[మార్చు]

నివేదిక[మార్చు]

పాల్గొన్న వికీపిడియన్లు[మార్చు]

చర్చించిన అంశాలు[మార్చు]

  • తెలుగు గ్రంథాలయం ప్రాజెక్టు పురోగతి
  • ఇప్పటి వరకూ జరిగిన గ్రంథాలయాల పనులు
  • కొత్తగా తెసుకోబోతున్న గ్రంథాలయాల వివరాలను తెలియచేయడం జరిగింది.

చేస్తున్న పనులు[మార్చు]

  • అన్నమయ్య గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తకజాబితాలలో అంతర్వికీలింకుల జోడింపు
  • వీరేశలింగ గ్రంథాలయ పుస్తక జాబితాకు అంతర్వికీ లింకుల జోడింపు
  • సూర్యరాయ గ్రంథాలయ పుస్తక జాబితాల అంతర్వికీ లింకుల జోడింపు

చిత్రమాలిక[మార్చు]