వికీపీడియా:WikiProject Check Wikipedia/Translation

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
##############################
# తెలుగు వికీపీడియాలో ఉండే వివిధ లోపాలను పసిగట్టి సరిదిద్దుకునేందుకు ఎన్వికీ లోని "చెక్ వికీపీడియా ప్రాజెక్టు" తయారుచేసిన లోపాల జాబితా ఈ పేజీలో ఉంటుంది. వివిధ రకాల లోపాలు, అవి ఎదురైనపుడు ఉపకరణం ఎలాంటి సందేశాలను చూపాలి, ఆయా లోపాలను పరిష్కరించదగ్గ ఉపకరణాలు ఏవి, సంబంధిత వర్గాలు, మూసలు, సహాయం పేజీలూ ఏవి.. వంటి అనేక అంశాలు ఈ పేజీలో ఉంటాయి. WPCLEANER ఉపకరణంలో ఉన్న Check Wiki అనే అంశం ఈ పేజీ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఈ పేజీలో ఉన్న లోపాల జాబితాలో లోపాల సంఖ్య 500 తో మొదలయ్యే లోపాలను Check Wiki కనుక్కోలేదు. వాటిని WPCLEANER ఉపకరణమే నేరుగా కనుగొనగలదు. 
# ఈ పేజీలో మార్పు చేర్పులేమైనా చేసేముందు, వాటి గురించి దీని చర్చ పేజీలో చర్చించవలసినది. 
##############################
#########################
# metadata
#########################
 project=tewiki END
 category_001=[[వర్గం:వికీపీడియా నిర్వహణ|Check]]
[[వర్గం:వికీపీడియా శుద్ధి|*]]
[[వర్గం:వికీప్రాజెక్టులు|Check]]
[[వర్గం:Pages with ISBN errors|*]] END #for example: [[Category:Wikipedia]] 

#########################
# start text
#########################

 start_text_tewiki={{backlog}}{{shortcut|WP:CHECKWIKI|WP:WPCHECK}}
<div style="float:left">[[File:Yes check.svg|left|55px|చెక్ వికీపీడియా]]</div>
WikiProject '''Check Wikipedia''' aims to help to clean up the syntax of Wikipedia and to find some other errors. Dumps and new articles are run through a series of checks to produce lists for each check (numbered as per the [[#Summary|table]] below). The lists on this page are refreshed on a daily basis.

 స్క్రిప్టులో లోపాలుండవచ్చు. అలాగే, ఈ పేజీలో కనిపించే ప్రతి లోపమూ వాస్తవంగా లోపం కాకపోయే అవకాశం ఉంది కూడా. 

 END
#########################
# description
#########################

 description_text_tewiki=

 END


##############################
# PRIORITIES
##############################


# Conventions for English Checkwiki:
# High priority: error corrupts or distorts the content posted in Article
# Medium priority: improving the encyclopedic content or readability of the article
# Low priority: improving maintenance or MOS fixes (metadata, HTML ...)
#
# -2 Error removed
# -1 Uses default. On other wikis, enwiki settings are the default 
# 0 Error deactivated 
# 1 Top priority
# 2 Middle priority
# 3 Lowest priority

 top_priority_script=Top priority END
 top_priority_tewiki= END
 middle_priority_script=Middle priority END
 middle_priority_tewiki= END
 lowest_priority_script=Lowest priority END
 lowest_priority_tewiki= END


##############################
# ERROR DESCRIPTIONS
##############################

Errors 001 to 010[మార్చు]

 END
 error_001_prio_tewiki=3 END
 error_001_head_tewiki=మూసలో అవసరం లేని మూస అనే పదం ఉంది: END
 error_001_desc_tewiki=వ్యాసంలో ఉన్న ఒక మూసలో, అవసరం లేని "మూస:" అనే పదం ఉంది. ఉదాహరణ: {{మూస:reflist}}.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END

######

 error_002_prio_tewiki=1 END
 error_002_head_tewiki=తప్పు సింటాక్స్‌తో ట్యాగ్ END
 error_002_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_002_whitelist END
 error_002_desc_tewiki=The article contains one or more &lt;br&gt;, &lt;center&gt; or &lt;small&gt; tags with incorrect syntax. Also checks &lt;span/&gt; and &lt;div/&gt;, which are incorrect HTML5. For example:
<ul>
<li>&lt;/br&gt; (slash in front instead of the end)</li>
<li>&lt;br&#92;&gt; (backslash instead of slash)</li>
<li>&lt;br.&gt;</li>
</ul>
Use &lt;br&gt; (<a href="http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-br-element">HTML5</a>) or &lt;br /&gt; (<a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_br.asp">XHTML</a>) or remove the tag. Instead of the obsolete "clear" attribute use the {{clear}} template. See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#Other_obsolete_attributes">Wikipedia:HTML5#Other obsolete attributes</a>.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END
 error_002_anchor_templates_tewiki=
  Anchor|1 END
 error_002_clear_all_tewiki={{Clear}} END
 error_002_clear_left_tewiki={{Clear|left}} END
 error_002_clear_right_tewiki={{Clear|right}} END

#####

 error_003_prio_tewiki=1 END
 error_003_head_tewiki=మూలాలజాబితా లేదు END
 error_003_desc_tewiki=The article contains one or more &lt;ref&gt; tags, but is missing a reference list tag ({{reflist}} or &lt;references&nbsp;/&gt;). For details see <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Footnotes">Help:Footnotes</a>.<br>
<br>
The script recognizes most redirects to {{reflist}} on <a href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere/Template:Reflist&hidelinks=1&hidetrans=1">Special:WhatLinksHere/Template:Reflist</a>.<br>
<br>
MediaWiki includes these articles into <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Pages_with_incorrect_ref_formatting">Category:Pages with incorrect ref formatting</a> and displays an error message on the page.<br>
<br>
 సమస్య ఉంటే, కింది ఉపకరణాలు హెచ్చరిస్తాయి:<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_003_templates_tewiki=
  reflist
  refList
  ref-list
  refs
  reference list
  listaref
  footnotes
  list of botanists by author abbreviation footer
  MinorPlanetNameMeaningsFooter00
  MinorPlanetNameMeaningsFooter
  MinorPlanetNameMeaningsFooter10k
  SCOTUS-justice-listframe
  Airline codes page/bottom
  Ref list
  RE\s*[|}]
  Reference\s*[|}]
  Schubert's compositions \(references\)
  rfs
  మూలాల జాబితా
  మూలాలు
  మూలాలజాబితా END

#####

 error_004_prio_tewiki=2 END
 error_004_head_tewiki=HTML వచన స్టైల్ ఎలిమెంట్ &lt;a&gt; END
 error_004_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_004_whitelist END
 error_004_desc_tewiki=వ్యాసంలో HTML శైలి ఎలిమెంటు ఉంది lt;a&gt;. దాని స్థానంలో <a href="https://te.wikipedia.org/wiki/సహాయం:Wikitext">Wiki markup</a> ను వాడాలి. END

#####

 error_005_prio_tewiki=1 END
 error_005_head_tewiki=సరైన ముగింపు లేకుండా కామెంట్ ట్యాగ్ END
 error_005_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_005_whitelist END
 error_005_desc_tewiki=Comments, which start with "&lt;!--" need an ending "--&gt;". 
<br>
 సమస్య ఉంటే, కింది ఉపకరణాలు హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_006_prio_tewiki=-2 END
 error_006_head_tewiki=ప్రత్యేక అక్షరాలతో డిఫాల్ట్‌సార్ట్ END
 error_006_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_006_whitelist END
 error_006_desc_tewiki=Don't use special letters in the DEFAULTSORT.
In most cases, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/diacritic">diacritics</a> should generally be stripped, e.g.:
<ul>
<li>à, ä, ã, æ, ă → a</li>
<li>ö → o, ü → u, ß → ss</li>
<li>in svwiki and fiwiki, ÅÄÖåäö are allowed</li>
<li>in cswiki, čďěňřšťžČĎŇŘŠŤŽ are allowed</li>
<li>in dawiki and nowiki, ÆØÅæøå are allowed</li>
</ul>
See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:SORTKEY">Categorization#Sort keys</a> and <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MCSTJR">Namesort</a>, for more details.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలతో ఈ సమస్యను చాలావరకు పరిష్కరించవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_007_prio_tewiki=2 END
 error_007_head_tewiki=విభాగాల శీర్షికలన్నీ మూడు "=" లతో మొదలౌతున్నాయి END
 error_007_desc_tewiki=Checkwiki, మొట్టమొదటి శీర్షిక "=== XY ===" (&lt;h3&gt; శీర్షికను సృష్టించడం) తో మొదలైన సందర్భాల కోసం చూస్తుంది. అది "== XY ==" (&lt;h2&gt; శీర్షిక) తో మొదలవ్వాలి.<br>
<br>
దీనివలన విభాగాల శీర్షికలను వ్యవస్థీకరించడంలో సమస్యలు ఏర్పడడమే కాకుండా ([[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:శైలి#విభాగాలు, శీర్షికలు">విభాగాలు, శీర్షికలు</a>]] చూడండి), స్క్రీన్ రీడర్ల వంటి ఉపకరణాలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. ([[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]], <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a> పేజీలు చూడండి)<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలతో ఈ సమస్యను చాలావరకు పరిష్కరించవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

######

 error_008_prio_tewiki=1 END
 error_008_head_tewiki=శీర్షిక "=" తో ముగియాలి END
 error_008_desc_tewiki=A heading should end with an "=".<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరించవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_009_prio_tewiki=3 END
 error_009_head_tewiki=ఒకే లైన్‌లో బహుళ వర్గాలు END
 error_009_desc_tewiki=There is more than one category on a single line. Write only one per line; it is easier to read.
<br>
కింది ఉపకరణాలతో ఈ సమస్యను చాలావరకు పరిష్కరించవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_010_prio_tewiki=1 END
 error_010_head_tewiki=సరైన ముగింపు లేని చతురస్రాకార బ్రాకెట్లు END
 error_010_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_010_whitelist END
 error_010_desc_tewiki=Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;. <br>
<br>
Following tools can fix some of the problems:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> AWB has a feature "Highlight first unbalanced brackets if found" (in the Options menu) that moves the part of the page with the unmatched brackets to the lowest part of AWB's "edit box". This simplifies fixing them manually.</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

Errors 011 to 020[మార్చు]

 END
 error_011_prio_tewiki=0 END
 error_011_head_tewiki=HTML అనే ఎంటిటీలు END
 error_011_desc_tewiki=స్క్రిప్టు, <code>&amp;auml;</code> లేదా <code>&amp;ouml;</code> లేదా <code>&amp;uuml;</code> లేదా <code>&amp;szlig;</code> లేదా అలాంటి ఇతర క్యారెక్టర్లు ఉన్నట్లు గమనించింది. <a href="https://te.wikipedia.org/wiki/యూనికోడ్">యూనికోడ్</a> కారెక్టర్లను (äüöÄÜÖßåÅ…) వాడండి. <br>
<br>
పూర్తి జాబితా: <span style="font-size:larger";>ä ö ü ß å … " − ‾ ¢ £ € § † ‘ ’ · • © ® ™ ¿ ¡ æ ç ñ â á à ↓ ↑ ↵ → ← ↔</span><br>
<br>కింది ఉపకరణాలతో ఈ సమస్యల్లో చాలావాటిని పరిష్కరించవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_012_prio_tewiki=3 END
 error_012_head_tewiki=HTML జాబితా అంశాలు END
 error_012_desc_tewiki=వ్యాసంలో "&lt;ol&gt;", "&lt;ul&gt;" లేదా "&lt;li&gt;" వంటివి ఉన్నాయి. చాలా సందర్భాల్లో ఈ HTML-లాంటి ట్యాగులు వాడే బదులు మరింత సరళంగా ఉండే వికీ మార్కప్‌ను వాడవచ్చు. END

#####

 error_013_prio_tewiki=1 END
 error_013_head_tewiki=సరైన జోడీ లేని Math ట్యాగు END
 error_013_desc_tewiki="&lt;math&gt;" ఉంది గానీ, "&lt;/math&gt;" లేదు.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_014_prio_tewiki=1 END
 error_014_head_tewiki=సరైన జోడీ లేని Syntaxhighlight ట్యాగు END
 error_014_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_014_whitelist END
 error_014_desc_tewiki="&lt;syntaxhighlight ...&gt;" ఉంది గానీ, "&lt;/syntaxhighlight&gt;" లేదు. లేదా "&lt;source ...&gt;" ఉంది గానీ, "&lt;/source&gt;" లేదు.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు మూల సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_015_prio_tewiki=1 END
 error_015_head_tewiki=సరైన మ్యాచ్ లేకుండా Code ట్యాగ్ END
 error_015_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_015_whitelist END
 error_015_desc_tewiki=Found a "&lt;code&gt;" but no "&lt;/code&gt;".<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_016_prio_tewiki=3 END
 error_016_head_tewiki=యూనికోడ్ నియంత్రణ అక్షరాలు END
 error_016_desc_tewiki=The script found one or more invisible <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_control_characters">Unicode control characters</a>. For example:<br>
 <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-width_space">Zero-width space</a> (U+200B), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Left-to-right_mark">left-to-right mark</a> (U+200E), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Newline#Unicode">line separator</a> (U+2028), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark">byte order mark</a> (U+FEFF) or characters from <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Private_Use_Areas">private use areas</a>. This could be a problem inside an article.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a> (most errors)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END
 error_016_use_A0_tewiki=false END

#####

 error_017_prio_tewiki=3 END
 error_017_head_tewiki=వర్గం పునరుక్తి END
 error_017_desc_tewiki=ఈ వ్యాసంలో ఒకే వర్గం పేరు రెండుసార్లు వచ్చింది. ఒకే వర్గాన్ని వేరువేరు sortkeys తో రాసినంత మాత్రాన ప్రయోజనమేమీ ఉండదు.<br>
<br>
సార్ట్‌కీలలో తేడా ఏమీ లేకపోతే, కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_018_prio_tewiki=0 END
 error_018_head_tewiki=Category's first letter is small END
 error_018_desc_tewiki=The first letter of the category is small. It should be a big letter. If a user would scan a dump, and he needs to use the categories, then he'll be very happy if all the categories begin with a big letter.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_019_prio_tewiki=1 END
 error_019_head_tewiki=శీర్షిక ఒక "=" తో ప్రారంభమవుతుంది END
 error_019_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_019_whitelist END
 error_019_desc_tewiki=A heading starts with "= XY =". It should be "== XY ==".<br>This causes organisational problems (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:శైలి#విభాగాలు, శీర్షికలు">విభాగాలు, శీర్షికలు</a>]]), as well as accessibility problems, especially with screen readers. (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]] and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a>)<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరించవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_020_prio_tewiki=3 END
 error_020_head_tewiki=చనిపోయిన వారికి చిహ్నం END
 error_020_desc_tewiki=The article has a <code>&amp;dagger;</code> instead of †. This causes readability issues.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

Errors 021 to 030[మార్చు]

 END
 error_021_prio_tewiki=3 END
 error_021_head_tewiki=వర్గం: ఆంగ్లంలో END
 error_021_desc_tewiki=It is ok for the MediaWiki software, but a new Wikipedian maybe have a problem with the English language.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul>
Following tools can warn about the problem:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_022_prio_tewiki=3 END
 error_022_head_tewiki=ఖాళీలు ఉన్న వర్గాలు END
 error_022_desc_tewiki=The article has a category with a space (for example: [[&nbsp;&nbsp;వర్గం:ABC]] or [[వర్గం&nbsp;:&nbsp;ABC]]). MediaWiki has no problem with this, but if you write an external parser this is only one of your problems. Please fix it.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_023_prio_tewiki=1 END
 error_023_head_tewiki=సరైన ప్రతిరూపం లేకుండా Nowiki ట్యాగ్ END
 error_023_desc_tewiki=Found a "&lt;nowiki&gt;" but no "&lt;/nowiki&gt;".<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_024_prio_tewiki=1 END
 error_024_head_tewiki=సరైన ప్రతిరూపం లేకుండా Pre ట్యాగ్ END
 error_024_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_024_whitelist END
 error_024_desc_tewiki=Found a "&lt;pre&gt;" but no "&lt;/pre&gt;".<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_025_prio_tewiki=2 END
 error_025_head_tewiki=శీర్షిక వర్గీకరణ END
 error_025_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_025_whitelist END
 error_025_desc_tewiki=After a heading of level 1 (==), there should not be a heading of level 3 (====) (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:శైలి#విభాగాలు, శీర్షికలు">విభాగాలు, శీర్షికలు</a>]]). This also causes accessibility problems, especially with screen readers. (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]] and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a>)
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_026_prio_tewiki=3 END
 error_026_head_tewiki=HTML వచన శైలి మూలకం &lt;b&gt; (bold) END
 error_026_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_026_whitelist END
 error_026_desc_tewiki=Article contains a &lt;b&gt;. In most cases we should use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:Deviations">WP:Deviations</a>]]. <br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a> (most cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_027_prio_tewiki=0 END
 error_027_head_tewiki=యూనికోడ్ సింటాక్స్‌తో END
 error_027_desc_tewiki=The script found Unicode syntax like <code>&amp;#0000;</code> (decimal) or <code>&amp;#x0000;</code> (hexadecimal). It's difficult for average users to understand. Please use the <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a> characters.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_028_prio_tewiki=1 END
 error_028_head_tewiki=ముగింపు సరిగ్గా లేని పట్టిక END
 error_028_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_028_whitelist END
 error_028_desc_tewiki=Found no end of the table. "|}" generally needs to be added. MediaWiki generally displays the table despite the missing end, but content below the table gets mixed into the table. Where an infobox is more suitable than the table, the article's talk page could be tagged with {{newinfobox}}.<br>
<br>
Different markup for start and end : If wiki syntax "{|" is used to start the table, the end tag should be "|}". There are cases were a template can end a table, such as {{fb end}}. This is perfectly fine to do.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_028_templates_tewiki=
  {{CBB Schedule End}}
  {{CBB yearly record end
  {{Election box end
  {{end}}
  {{End box}}
  {{End table}}
  {{Fb cs footer
  {{Fb cl footer
  {{Fb disc footer
  {{Fb footer
  {{Fb kit footer
  {{Fb match footer
  {{Fb oi footer
  {{fb overall competition footer
  {{Fb r footer
  {{Fb rbr pos footer
  {{Fs end
  {{Ig footer
  {{Irish MEP table end}}
  {{Jctbtm
  {{LegendRJL
  {{NBA roster footer
  {{PBA roster footer
  {{PHL sports results footer
  {{S-end}}
  {{WNBA roster footer END

#####

 error_029_prio_tewiki=1 END
 error_029_head_tewiki=సరైన ప్రతిరూపం లేకుండా చిత్ర గ్యాలరీ END
 error_029_desc_tewiki=Found a "&lt;gallery&gt;" but no "&lt;/gallery&gt;".<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_030_prio_tewiki=-2 END
 error_030_head_tewiki=ప్రత్యామ్నాయ వివరణ లేని చిత్రం END
 error_030_desc_tewiki=The article has an image without a description. In order to provide good accessibility for everyone (e.g. blind people) a description for every image is needed. (See also <a href="http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html">W3C Techniques for WCAG 2.0</a>)
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

Errors 031 to 040[మార్చు]

 END
 error_031_prio_tewiki=3 END
 error_031_head_tewiki=HTML పట్టిక మూలకం END
 error_031_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_031_whitelist END
 error_031_desc_tewiki=Article contains a "&lt;table&gt;", "&lt;td&gt;", "&lt;th&gt;" or "&lt;tr&gt;" tag. In most cases we can use simpler wiki markup in place of these HTML-like tags. Depending on the contents, HTML tables may be easier to read, for a comparison see <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table#Comparison_of_table_syntax">Comparison of table syntax</a>.<br>
<br>
AutoEd can help to fix some of these, although generally the new table syntax needs to be further refined.
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END


#####

 error_032_prio_tewiki=1 END
 error_032_head_tewiki=లింక్ లో రెట్టింపు పైప్ END
 error_032_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_032_whitelist END
 error_032_desc_tewiki=Article contains a link like [[text|text2|text3]] (displays as <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/text">text2|text3</a>) or [[text||text3]] (displays as <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/text">|text3</a>)<br>
<br>
Following tools can correct or warn of the problem:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (fixes and warns some cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a> (fixes and warns some cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a> (warns some cases)</li>
</ul> END

#####

 error_033_prio_tewiki=0 END
 error_033_head_tewiki=HTML టెక్స్ట్ స్టైల్ ఎలిమెంటు &lt;u&gt; (క్రీగీత) END
 error_033_desc_tewiki=వ్యాసంలో ఒక &lt;u&gt; ఉంది. చాలా సందర్భాల్లో ఈ HTML-లాంటి ట్యాగులు వాడే బదులు మరింత సరళంగా ఉండే వికీ మార్కప్‌ను వాడవచ్చు. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/MOS:MARKUP">MOS:MARKUP</a>, <a href="http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-u-element">The u element in HTML5</a> లు చూడండి. AWB తో దీన్ని సరిచెయ్యలేరు.
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_034_prio_tewiki=1 END
 error_034_head_tewiki=మూస ప్రోగ్రామింగ్ అంశం END
 error_034_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_034_whitelist END
 error_034_desc_tewiki=Article contains a "#if:" or "#ifeq:" or "#switch:" or "#tag:" or "{{subst:" or "{{NAMESPACE}}" or "{{SITENAME}}" or "{{PAGENAME}}" or "{{FULLPAGENAME}}" or "{{{1}}}" (Parameter).<br>
<br>
This is may be due to many different reasons:
<ul>
<li>templates or infoboxes being substituted rather than transcluded (e.g. external links templates). Please restore the original infobox.</li>
<li>copy-paste creations of de-facto new infobox types. Please try to correct <i>all</i> affected pages, not just the ones on the list by actually creating a proper infobox in template space and then transcluding it.</li>
<li>attempted tweaking of the text of templates - particularly commonly stub templates. Please replace with more general / worse fitting ones as they do properly categorise things, or suggest a new stub type.</li>
<li>sometimes this caused when someone tries to use templates with three curly braces "{" instead of two, e.g. {{{Reflist}}} instead of {{Reflist}}</li>
</ul>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_034_templates_tewiki=
  __FORCETOC__ END


#####

 error_035_prio_tewiki=-2 END
 error_035_head_tewiki=వివరణ లేకుండా చిత్ర గ్యాలరీ END
 error_035_desc_tewiki=Article contains a gallery without image descriptions. END

#####

 error_036_prio_tewiki=3 END
 error_036_head_tewiki=తప్పు సింటాక్స్‌తో దారిమార్పు END
 error_036_desc_tewiki=Article contains something like "#దారిమార్పు = [[వ్యాసం పేజీ పేరు]]" లేదా "#REDIRECT = [[Target page]]". The equal sign is not correct. Correct is "#REDIRECT&nbsp;[[Target page]]". This also detect syntax such as:<br>
<br>
 #REDIRECT<br>
 [[Somepage]]<br>
<br>
(note the carriage return). Although this syntax functions, it is not recommended.<br>
<br>
Following tools can correct or warn of the problem:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (fixes and warns some cases)</li>
</ul> END

#####

 error_037_prio_tewiki=-2 END
 error_037_head_tewiki=DEFAULTSORT missing for titles with special letters END
 error_037_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_037_whitelist END
 error_037_desc_tewiki=The title has a special letter and in the article there is no {{DEFAULTSORT:}}.<br>
{{lifetime}} is not recognized by the script. Redirects are also listed if the redirect contains a category. See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:SORTKEY">Categorization#Sort keys</a> and <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MCSTJR">Namesort</a> for more details.<br>
<br>
Following tools can fix most of a problems:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_037_first_characters_tewiki=999 END

#####

 error_038_prio_tewiki=3 END
 error_038_head_tewiki=HTML వచన శైలి మూలకం &lt;i&gt; (italics) END
 error_038_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_038_whitelist END
 error_038_desc_tewiki=Article contains a &lt;i&gt;. In most cases should can use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:Deviations">WP:Deviations</a>]]. It is <i>not safe</i> for bots to do this because oftentimes these tags span multiple lines, which can cause problems if they are changed incorrectly.<br>
<br>
Following tools can correct or warn of the problem:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (fixes and warns some cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a> (warns some cases)</li>
</ul> END

#####

 error_039_prio_tewiki=3 END
 error_039_head_tewiki=HTML వచన శైలి మూలకం &lt;p&gt; END
 error_039_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_039_whitelist END
 error_039_desc_tewiki=Article contains a &lt;p&gt;. In most cases we should use simpler wiki markups in place of these HTML-like tags. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/MOS:MARKUP">MOS:MARKUP</a>]] and [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:Deviations">WP:Deviations</a>]] <br>
<br>
Due to a Wikimedia bug &lt;p&gt; tags have to be used in &lt;ref&gt; and various {{efn}} type templates. END

#####

 error_040_prio_tewiki=3 END
 error_040_head_tewiki=HTML వచన శైలి మూలకం &lt;font&gt; END
 error_040_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_040_whitelist END
 error_040_desc_tewiki=Article contains a &lt;font&gt;. చాలా సందర్భాల్లో ఈ HTML-లాంటి ట్యాగులు వాడే బదులు మరింత సరళంగా ఉండే వికీ మార్కప్‌ను వాడవచ్చు. The &lt;font&gt; tag is <a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp">deprecated in HTML5</a>, see <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#font">Wikipedia:HTML5#font</a> for replacements.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul> END

Errors 041 to 050[మార్చు]

 END
 error_041_prio_tewiki=3 END
 error_041_head_tewiki=HTML వచన శైలి మూలకం &lt;big&gt; END
 error_041_desc_tewiki=Article contains a &lt;big&gt;. చాలా సందర్భాల్లో ఈ HTML-లాంటి ట్యాగులు వాడే బదులు మరింత సరళంగా ఉండే వికీ మార్కప్‌ను వాడవచ్చు. The &lt;big&gt; tag is <a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_big.asp">deprecated in HTML5</a>, see <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#big">Wikipedia:HTML5#big</a> for replacements. END

#####

 error_042_prio_tewiki=3 END
 error_042_head_tewiki=HTML వచన శైలి మూలకం &lt;strike&gt; END
 error_042_desc_tewiki=Article contains a &lt;strike&gt;. This has been <a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_strike.asp">deprecated in HTML5</a> and &lt;s&gt; or &lt;del&gt; should be used instead. See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#strike">Wikipedia:HTML5#strike</a> for details.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_043_prio_tewiki=1 END
 error_043_head_tewiki=సరైన ముగింపు లేని మూస END
 error_043_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_043_whitelist END
 error_043_desc_tewiki=Found a template with "{{", but no corresponding "}}".<br>
;To do: generally, a set of closing <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces">braces</a> ("}}") need to be added in or after the string displayed below. Sometimes the opening braces can be removed all together.<br>
As templates break quite visibly when opening or closing braces are missing, frequently the broken templates listed below are citation templates.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (can fix some cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
# The following templates contents will not be checked for any errors
 error_043_templates_tewiki=
  code
  inline syntax END

#####

 error_044_prio_tewiki=3 END
 error_044_head_tewiki=బోల్డ్‌తో శీర్షిక END
 error_044_desc_tewiki=The heading is bold "== '''XY''' ==". It should be "== XY ==". Headings are already bold.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_045_prio_tewiki=3 END
 error_045_head_tewiki=మీడియావికీ లింక్ నకిలీ END
 error_045_desc_tewiki=Article contains duplicate interwiki links to another language. You can remove both of them if they are a duplicate of those present in Wikidata. See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Interlanguage_links">Help:Interlanguage links</a>.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (can fix some cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_046_prio_tewiki=1 END
 error_046_head_tewiki=సరైన ప్రారంభం లేని చతురస్రాకార బ్రాకెట్లు END
 error_046_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_046_whitelist END
 error_046_desc_tewiki=Different number of [[ and ]] brackets. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;.<br>
<br>
Generally, a bracket needs to be added or removed in the string displayed below.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (can fix some cases, give a warning for all cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_047_prio_tewiki=1 END
 error_047_head_tewiki=సరైన ప్రారంభం లేని మూస END
 error_047_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_047_whitelist END
 error_047_desc_tewiki=Found a template with "}}", but no corresponding "{{".<br>
<br>
;To do: generally, one or two opening <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces">braces</a> ("{") need to be added in or before the string displayed below. Sometimes the opening braces ("{{") can be removed all together. <br>
As templates break quite visibly when opening or closing braces are missing, frequently the broken templates listed below are citation templates.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలు ఈ సమస్య గురించి హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (can fix some cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_048_prio_tewiki=3 END
 error_048_head_tewiki=వచనంలో శీర్షిక లింక్ END
 error_048_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_048_whitelist END
 error_048_desc_tewiki=Found a link to the title inside the text. In the lead section of the article, please change this [[Title]] into '''Title''' (see also <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia/Archive 1#Title in text">Title in text</a>). However, do not make this change inside image maps, because doing so will cause errors. <br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END
 error_048_imagemap_tewiki=true END
 error_048_ignore_templates_tewiki=
  +CS1Templates
  +CS2Templates
 END

#####

 error_049_prio_tewiki=1 END
 error_049_head_tewiki=HTMLతో శీర్షిక END
 error_049_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_049_whitelist END
 error_049_desc_tewiki=Found a heading with HTML markup, e.g. &lt;h2&gt;Heading&lt;/h2&gt; in the text. Please use wikisyntax == Heading ==. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MOSHEAD">WP:MOSHEAD</a>]]. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;.<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_050_prio_tewiki=0 END
 error_050_head_tewiki=en dash or em dash END
 error_050_desc_tewiki=The article has a dash using HTML syntax. Instead of writing out <code>&amp;ndash;</code>, the Unicode character – should be used, and the written-out <code>&amp;mdash;</code> should be replaced with —. AutoEd will replace these. END

Errors 051 to 060[మార్చు]

 END
 error_051_prio_tewiki=3 END
 error_051_head_tewiki=చివరి శీర్షికకు ముందు ఇంటర్వికీ END
 error_051_desc_tewiki=Article contains a interwiki before the last heading. Interwikis should be written at the end of the article, or removed if they are a duplicate of those present in Wikidata. See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Interlanguage_links">Help:Interlanguage links</a>.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a> (warn)</li>
</ul> END

#####

 error_052_prio_tewiki=3 END
 error_052_head_tewiki=చివరి శీర్షికకు ముందు వర్గం END
 error_052_desc_tewiki=Categories are placed before the last section header. Categories should be placed at the end of the article before the interwikis. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Category">WP:CATEGORY</a>]]. This can be a sign that the article is somewhat mixed up (e.g. substituted navigation templates).<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a> (warn)</li>
</ul> END

#####

 error_053_prio_tewiki=3 END
 error_053_head_tewiki=చివరి శీర్షికకు ముందు మీడియావికీ లింక్ END
 error_053_desc_tewiki=Article contains a interwiki before the last category. Interwikis should be written at the end of the article, after the categories, or removed if they are a duplicate of those present in Wikidata. See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Interlanguage_links">Help:Interlanguage links</a>. This can be a sign that the article is somewhat mixed up (e.g. substituted navigation templates).<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a> (warn)</li>
</ul> END

#####

 error_054_prio_tewiki=3 END
 error_054_head_tewiki=జాబితాలో విచ్ఛిన్నం END
 error_054_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_054_whitelist END
 error_054_desc_tewiki=The article had a list, where one line had a break (&lt;br /&gt;) at the end of the line.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_055_prio_tewiki=3 END
 error_055_head_tewiki=రెట్టింపు HTML వచన స్టైల్ ఎలిమెంట్ &lt;small&gt; (small text) END
 error_055_desc_tewiki=Article contains double &lt;small&gt;&lt;small&gt; tags. In most cases we don't need this double tag. This causes problems with people who have trouble reading small print.<br>
<br>
Following tools can correct or warn of the problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (warn only)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a> (warn only)</li>
</ul> END

#####

 error_056_prio_tewiki=0 END
 error_056_head_tewiki=ASCII కళగా బాణం END
 error_056_desc_tewiki=The article has an arrow like "&lt;--" or "--&gt;" or "&lt;==" or "==&gt;". Write better this arrow with the Unicode "←" or "→" or "⇐" or "⇒". See <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Arrow (symbol)">Arrow (symbol)</a>. If it is sourcecode then use &lt;source&gt; or &lt;code&gt;. Also you can use &lt;math&gt; for mathematical formula.
<br>
Following tools can correct or warn of the problem:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a> (warn only)</li>
</ul> END


#####

 error_057_prio_tewiki=3 END
 error_057_head_tewiki=శీర్షిక ఒక న్యూన బిందువుతో ముగుస్తుంది END
 error_057_desc_tewiki=ఈ వ్యాసం లోని ఒక విభాగ శీర్షిక పేరుకు చివర కోలన్ ఉంది -"== శీర్షిక : ==" లాగ. ఈ కోలన్‌ను తీసేయవచ్చు.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_058_prio_tewiki=2 END
 error_058_head_tewiki=అన్ని శీర్షికలు పెద్ద అక్షరాలు END
 error_058_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_058_whitelist END
 error_058_desc_tewiki=One heading in this article has only capitalization "== HEADING IS BIG ==" (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MOSHEAD">WP:MOSHEAD</a>]]). Also, this heading has to have more than 10 characters, so a normal abbreviation like "== UNO ==" is not a problem.<br>
<br>
The cleanup tag for this is {{capitalization}}. The report lists a few false positives, such as titles of works.
<br>
Following tools can correct or warn of the problem:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_059_prio_tewiki=3 END
 error_059_head_tewiki=మూస విలువ విరామంతో ముగుస్తుంది END
 error_059_desc_tewiki=At the end of a value in a template there is a break. (For example: {{Template|name=Mr. King&lt;br/&gt;}}) This break should be inside the template but not in the value; you can delete this break. AutoEd can fix these.<br>
<br>
Following tools can correct some of the problems:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_059_templates_tewiki=
 Marriage
 Married
 Nihongo END

#####

 error_060_prio_tewiki=1 END
 error_060_head_tewiki=సమస్యతో కూడిన మూస పారామితులు END
 error_060_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_060_whitelist END
 error_060_desc_tewiki=ఓ మూస పరామితిలో మామూలుగా ఉండని క్యారెక్టర్లు ([|]:*) ఉన్నట్లుగా స్క్రిప్టు గమనించింది. దీనివలన సమస్య తలెత్తవచ్చు. ఉదాహరణ: {{Template| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}).<br> END

Errors 061 to 070[మార్చు]

 END
 error_061_prio_tewiki=3 END
 error_061_head_tewiki=విరామ చిహ్నాలకు ముందు ఉన్న మూలం END
 error_061_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_061_whitelist END
 error_061_desc_tewiki=మూలం తర్వత విరామ చిహ్నం (.,?:;!) ఉన్నట్లు స్క్రిప్టు గమనించింది. ఉదాహరణకు: "&lt;/ref&gt;." - విరామ చిహ్నాలు మూలానికి ముందు ఉండాలి. [[<a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:శైలి#మూలాలు - విరామ చిహ్నాలు">శైలి</a>]] చూడండి.<br>
<br>
కింది ఉపకరణాలతో ఈ సమస్యలను పరిష్కరించవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_061_force_separator_tewiki=true END
 error_061_templates_tewiki=
  sfn
  sfnb
  sfnm
  sfnp
  rp END

#####

 error_062_prio_tewiki=1 END
 error_062_head_tewiki=http:// లేకుండా URL END
 error_062_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_062_whitelist END
 error_062_desc_tewiki=A URL was found that contained no http://. Example: [en.wikipedia.org Wikipedia] END

#####

 error_063_prio_tewiki=3 END
 error_063_head_tewiki=HTML వచన స్టైల్ ఎలిమెంట్ &lt;small&gt; (small text) in ref, sub or sup END
 error_063_desc_tewiki=Article contains the tag &lt;small&gt; in a &lt;ref&gt; or &lt;sub&gt; or &lt;sup&gt; tag. Inside these tags we don't need a small text because the tag output is smaller than the standard. This causes problems with people who have trouble reading small print.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_064_prio_tewiki=3 END
 error_064_head_tewiki=లింక్ లింక్టెక్స్ట్కు సమానం END
 error_064_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_064_whitelist END
 error_064_desc_tewiki=A piped link has identical text before and after the pipe. AWB and AutoEd can usually fix these. MediaWiki displays [[link|link]] as [[link]].<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_065_prio_tewiki=3 END
 error_065_head_tewiki=చిత్రం వివరణ విరామంతో ముగుస్తుంది END
 error_065_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_065_whitelist END
 error_065_desc_tewiki=The script found in this article at the end of an image description the tag &lt;br /&gt;. You can delete this manual break.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_066_prio_tewiki=3 END
 error_066_head_tewiki=పూర్తి &lt;small&gt; ఇమేజ్ వివరణతో END
 error_066_desc_tewiki=The script found in the description of an image the &lt;small&gt; tag. The description is already set to 94% in the stylesheet. This causes problems with people who have trouble reading small print. This tag can be deleted.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_067_prio_tewiki=0 END
 error_067_head_tewiki=Reference after punctuation (see 61 instead) END
 error_067_desc_tewiki=The script found the reference after a punctuation. For example: ".&lt;ref&gt;" - The punctuation should stand after the references. END

#####

 error_068_prio_tewiki=0 END
 error_068_head_tewiki=ఇతర భాషకు లింక్ END
 error_068_desc_tewiki=The script found a link to another language, for example [[:is:Link]], in the article (not an interwiki-link). In many languages, this direct link inside the article is not allowed (for example in plwiki).<br>
<br>
See also: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:రచ్చబండ (పాలసీలు)#Attribution/GDFL and translations (and sourcing)">వికీపీడియా:రచ్చబండ (పాలసీలు)#Attribution/GDFL and translations (and sourcing)</a> END

#####

 error_069_prio_tewiki=2 END
 error_069_head_tewiki=తప్పు సింటాక్సుతో ఉన్న ISBN END
 error_069_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_069_whitelist END
 error_069_desc_tewiki=ISBN సింటాక్సులో సమస్య ఉన్నట్లు స్క్రిప్టు గుర్తించింది. మామూలుగా ISBN ఇలా ఉంటుంది: ISBN 3-8001-6191-5 లేదా ISBN 0-911266-16-X లేదా ISBN 978-0911266160. అంకెలు, స్పేసు, "-", "X"/"x" లు మాత్రమే ఉండాలి. స్పేసు, "-" లు కాకుండా 10 గాని 13 గానీ క్యారెక్టర్లు మాత్రమే ఉండాలి. ISBN-10: అని గాని ISBN-13 అని గానీ రాయకూడదు. ([[<a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:ISBN">వికీపీడియా:ISBN</a>]] చూడండి)<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END
 error_069_reason_tewiki=Can only contain digits, whitespaces, short dashes and « X » END

#####

 error_070_prio_tewiki=2 END
 error_070_head_tewiki=తప్పు సంఖ్యలతో ISBN END
 error_070_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_070_whitelist END
 error_070_desc_tewiki=The script checked the ISBN and found it not containing 10 or 13 characters. ISBN should have 10 or 13 characters. END
 error_070_reason_tewiki=ISBN should be 10 or 13 digit long and not {0} END

Errors 071 to 080[మార్చు]

 END
 error_071_prio_tewiki=2 END
 error_071_head_tewiki=X యొక్క తప్పు స్థానంతో ISBN END
 error_071_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_071_whitelist END
 error_071_desc_tewiki=The script checked the <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN">ISBNs</a> and found an ISBN where the character "X" is not at position 10. The character X is allowed only at position 10 and it represents a <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Checksum">checksum</a> of 10. Also see [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_invalid_ISBNs">Category:Articles with invalid ISBNs</a>]]. END
 error_071_reason_tewiki=ISBN has X character at the wrong position END

#####

 error_072_prio_tewiki=2 END
 error_072_head_tewiki=తప్పుడు తనిఖీలతో ISBN-10 END
 error_072_desc_tewiki=The script checked the ISBN and found a problem with the checksum in the ISBN-10. Also see [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_invalid_ISBNs">Category:Articles with invalid ISBNs</a>]]. END
 error_072_reason_tewiki=Computing the checksum gives {0}, not {1} END
 error_072_reason_no_range_tewiki=There's no ISBN range defined for this value END
 error_072_reason_reserved_tewiki=ISBN number is in a reserved range of numbers END

#####

 error_073_prio_tewiki=2 END
 error_073_head_tewiki=తప్పుడు తనిఖీలతో ISBN-13 END
 error_073_desc_tewiki=The script checked the ISBN and found a problem with the checksum in the ISBN-13. Also see [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_invalid_ISBNs">Category:Articles with invalid ISBNs</a>]]. END
 error_073_reason_tewiki=Computing the checksum gives {0}, not {1} END
 error_073_reason_no_range_tewiki=There's no ISBN range defined for this value END
 error_073_reason_reserved_tewiki=ISBN number is in a reserved range of numbers END

#####

 error_074_prio_tewiki=1 END
 error_074_head_tewiki=టార్గెట్ లేకుండా లింక్ END
 error_074_desc_tewiki=The script found a link with no target, for example [[|linktext]].<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_075_prio_tewiki=0 END
 error_075_head_tewiki=ఇండెంట్ జాబితా END
 error_075_desc_tewiki=The article has a list with an indented line (:* text). A list doesn't need an indent with ":". Use more "*" to indent the list. END

#####

 error_076_prio_tewiki=2 END
 error_076_head_tewiki=ఎన్ కోడెడ్ స్పేస్ తో లింక్ END
 error_076_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_076_whitelist END
 error_076_desc_tewiki=The script found a link with "%20" for space [[Link%20Link|Linktext]]. Please replace this %20 with a space. This can also be caused by some external links being surrounded by double brackets. END

#####

 error_077_prio_tewiki=0 END
 error_077_head_tewiki=పాక్షిక &lt;small&gt; తో చిత్రం వివరణ END
 error_077_desc_tewiki=The script found in the description of an image the &lt;small&gt; tag. The description is already set to 94% in the stylesheet. This causes problems with people who have trouble reading small print. This tag can be deleted. END

#####

 error_078_prio_tewiki=2 END
 error_078_head_tewiki=మూలాలజాబితా నకిలీలు END
 error_078_desc_tewiki=The script found in the article two &lt;references ...&gt;. In some cases, one can be deleted. In other cases, it may need to be changed to &lt;ref&gt;. END
 error_078_templates_tewiki=
  మూలాలజాబితా
  మూలాల జాబితా
  Refs
  మూలాలు
  reflist(?![^}]*group) END

#####

 error_079_prio_tewiki=-2 END
 error_079_head_tewiki=వివరణ లేని బాహ్య లింకు END
 error_079_desc_tewiki=The script found in the article an external link without description (for example: [http://www.wikipedia.org]). Please insert a description to this link like [http://www.wikipedia.org&nbsp;Wikipedia]. END

#####

 error_080_prio_tewiki=1 END
 error_080_head_tewiki=లైన్ బ్రేక్ తో బాహ్య లింక్ END
 error_080_desc_tewiki=The script found in the article an external link with a line break in the description. This can be due to a missing square bracket at the end of an external link, or a break in the title value in a citation parameter. This is a problem for the MediaWiki parser. Please delete the line break.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (మొత్తం అన్ని సందర్భాలకూ కాదు గానీ చాలా సందర్భాలకు)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

Errors 081 to 090[మార్చు]

 END
 error_081_prio_tewiki=0 END
 error_081_bot_tewiki=true END
 error_081_head_tewiki=మూలాలు నకిలీ END
 error_081_desc_tewiki=The script found two identical ref tags. Please use the format &lt;ref name="foo"&gt;Book ABC&lt;/ref&gt; for the first instance of the reference and the following times &lt;ref name="foo"&nbsp;/&gt;.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_082_prio_tewiki=0 END
 error_082_head_tewiki=Link to other wikiproject END
 error_082_desc_tewiki= END

#####

 error_083_prio_tewiki=2 END
 error_083_head_tewiki=శీర్షిక మూడు "=" తో ప్రారంభమవుతుంది మరియు తరువాత శీర్షిక రెండవ స్థాయితో ప్రారంభమవుతుంది END
 error_083_desc_tewiki=The first heading starts with "=== XY ===", but it should be "== XY ==" (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MOSHEAD">WP:MOSHEAD</a>]]). This also causes accessibility problems, especially with screen readers. (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]] and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a>)<br>
<br>
As there are also level "==" headings later in the article, only some levels need to be adjusted.
<br>
For articles without any level "==" headings, <a href="checkwiki.cgi?project=enwiki&view=only&id=7">see check 7</a>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_084_prio_tewiki=0 END
 error_084_head_tewiki=విభాగం ఖాళీగా ఉంది END
 error_084_desc_tewiki=There is a section between two headings without content.<br>
 Add a {{Empty section}} template<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a> (most, but not all cases)</li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_084_texts_tewiki=
 {{Empty section|date={{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}}} END

#####

 error_085_prio_tewiki=3 END
 error_085_head_tewiki=కంటెంట్ లేని ట్యాగ్ లు END
 error_085_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_085_whitelist END
 error_085_desc_tewiki=The script found a tag without content like &lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt; or &lt;gallery&gt;&lt;/gallery&gt;. This tag can be deleted. END

#####

 error_086_prio_tewiki=1 END
 error_086_head_tewiki=రెండు బ్రాకెట్లతో బాహ్య లింకు END
 error_086_desc_tewiki=The script found a link with two brackets to external source such as [[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]. External links only need one bracket. For example: [http://www.wikipedia.org&nbsp;Wikipedia].<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_087_prio_tewiki=0 END
 error_087_head_tewiki=అర్థ బిందువు లేని HTML పేరు గల ఎంటిటీలు END
 error_087_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_087_whitelist END
 error_087_desc_tewiki=The script found named entities (like <code>&amp;auml;</code>) without the semicolon.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_088_prio_tewiki=3 END
 error_088_head_tewiki=మొదటి స్థానంలో ఖాళీగా ఉన్న DEFAULTSORT END
 error_088_desc_tewiki=The script found a DEFAULTSORT with a blank at first position, like {{DEFAULTSORT:&nbsp;Doe,&nbsp;John}}.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_089_prio_tewiki=3 END
 error_089_head_tewiki=వాక్యాంశ బిందువు తరువాత ఖాళీ లేకుండా DEFAULTSORT END
 error_089_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_089_whitelist END
 error_089_desc_tewiki=The script found a DEFAULTSORT without a space after the comma, like {{DEFAULTSORT:DuBois,Lewis}}. This causes the article to be sorted as the first DuBois article. END

#####

 error_090_prio_tewiki=2 END
 error_090_head_tewiki=అంతర్గత లింక్ బాహ్య లింక్‌గా వ్రాయబడింది END
 error_090_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_090_whitelist END
 error_090_desc_tewiki=The script finds an external link that should be replaced with a wikilink. An example would be on enwiki [http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] should be written as [[Larry Wall]]. Script also finds references that use Wikipedia as a source.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul> END
 error_090_link_templates_tewiki=
  Cite journal|url|title END
 error_090_oldid_templates_tewiki=
  Oldid|page|oldid|label END
 error_090_history_templates_tewiki=
  History|1|2 END

Errors 091 to 100[మార్చు]

 END
 error_091_prio_tewiki=2 END
 error_091_head_tewiki=అంతర్వికీ లింకును బాహ్య లింకుగా వ్రాయడం లేదా మూలాలు గా ఉపయోగించడం. END
 error_091_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_091_whitelist END
 error_091_desc_tewiki=The script finds an external link that should be replaced with a interwiki link. An example would be on enwiki [http://fr.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] should be written as [[:fr:Larry Wall]]. Script also finds references that use Wikipedia as a source.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul> END
 error_091_link_templates_tewiki=
  Cite web|url|title END

#####

 error_092_prio_tewiki=0 END
 error_092_head_tewiki=నకిలీ శీర్షిక END
 error_092_desc_tewiki=The script found two headings with the same title. Consider renaming the one or merging the sections. END
 error_092_max_level_tewiki=3 END
 error_092_only_consecutive_tewiki=true END

#####

 error_093_prio_tewiki=2 END
 error_093_head_tewiki=రెండు http://తో బాహ్య లింక్ END
 error_093_desc_tewiki=The script found an external link that contains [http://http:// ...]. <br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_094_prio_tewiki=1 END
 error_094_head_tewiki=సరైన సరిపోలిక లేకుండా మూలాల ట్యాగ్‌లు END
 error_094_desc_tewiki=The script found references tags that didn't have the correct end or beginning tags.<br>
<br>
 సమస్య ఉంటే, కింది ఉపకరణాలు హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_095_prio_tewiki=3 END
 error_095_head_tewiki=వాడుకరి సంతకం లేదా వాడుకరి పేజీకు లింక్ END
 error_095_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_095_whitelist END
 error_095_desc_tewiki=An editor's signature or a link to User space was found. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:UPYES">WP:User pages</a>]] and [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:SIGNHERE">WP:Signatures</a>]]. END

#####

 error_096_prio_tewiki=2 END
 error_096_head_tewiki=మొదటి శీర్షిక తరువాత విషయసూచిక END
 error_096_desc_tewiki=TOC should be placed at the end of the lead section of the text, before the first section heading. Users of screen readers do not expect any text between the TOC and the first heading. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:TOC">WP:TOC</a>]]. END
 error_096_templates_tewiki=
  TOC hidden
  TOChidden
  TOC left
  TOCleft
  TOC middle
  TOCmiddle
  TOC right
  TOCright END

#####

 error_097_prio_tewiki=2 END
 error_097_head_tewiki=శీర్షికకి దాని తరువాత మరియు మొదటి శీర్షికకు ముందు వచనం ఉంది END
 error_097_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_097_whitelist END
 error_097_desc_tewiki=Screen readers don't process material the comes between the Table of Contents and first heading. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:TOC">WP:TOC</a>]]. END
 error_097_templates_tewiki=
  TOC hidden
  TOChidden
  TOC left
  TOCleft
  TOC middle
  TOCmiddle
  TOC right
  TOCright END

#####

 error_098_prio_tewiki=1 END
 error_098_head_tewiki=సరైన సరిపోలిక లేకుండా పాదాక్షరం [Subscript] ట్యాగ్ END
 error_098_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_098_whitelist END
 error_098_desc_tewiki=Subscripts, which starts with a "&lt;sub&gt;" tag needs an ending "&lt;/sub&gt;" tag. 
<br>
 సమస్య ఉంటే, కింది ఉపకరణాలు హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_099_prio_tewiki=1 END
 error_099_head_tewiki=సరైన మ్యాచ్ లేకుండా సూపర్ స్క్రిప్ట్ [Superscript] ట్యాగ్ END
 error_099_desc_tewiki=Superscripts, which starts with a "&lt;sup&gt;" tag needs an ending "&lt;/sup&gt;" tag.
<br>
 సమస్య ఉంటే, కింది ఉపకరణాలు హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_100_prio_tewiki=3 END
 error_100_head_tewiki=సరైన మ్యాచ్ లేకుండా ట్యాగ్ (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt; or &lt;li&gt;) జాబితా END
 error_100_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_100_whitelist END
 error_100_desc_tewiki=The script found list tags that didn't have the correct end or beginning tags. <br>
<br>
 సమస్య ఉంటే, కింది ఉపకరణాలు హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

Errors 101 to 110[మార్చు]

 END
 error_101_prio_tewiki=3 END
 error_101_head_tewiki=&lt;sup&gt; ట్యాగ్‌ల లోపల సాధారణ సంఖ్య [Ordinal number] కనుగొనబడింది END
 error_101_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_101_whitelist END
 error_101_desc_tewiki=Ordinal numbers should be in regular text, not inside &lt;sup&gt; tags.<br>
<br>
 సమస్య ఉంటే, కింది ఉపకరణాలు హెచ్చరిస్తాయి:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_102_prio_tewiki=2 END
 error_102_head_tewiki=తప్పుడు సింటాక్స్‌తో PMID END
 error_102_desc_tewiki=The script found a problem with PMID syntax. A normal PMID looks like PMID&nbsp;4957203. (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PMID">WP:PMID</a>]])<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_103_prio_tewiki=2 END
 error_103_head_tewiki=Pipe చమత్కార పదాలు వికీలింక్ లోపల END
 error_103_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_103_whitelist END
 error_103_desc_tewiki=The script found the <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words#Other">magicword</a> {{!}} inside a wikilink.<br>
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_104_prio_tewiki=2 END
 error_104_head_tewiki= పేరు లేదా చట్టవ్యతిరేక స్వభావంలో అసమతుల్య కోట్లు. END
 error_104_desc_tewiki=The script either found unbalanced quotes in a reference tag (example: &lt;ref name="ref 1&gt;) or an illegal character per [[WP:REFNAME]].
<br>
 కింది ఉపకరణాలతో ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దవచ్చు:
<ul>
<li><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/వికీపీడియా:AutoWikiBrowser">ఆటోవికీబ్రౌజరు (AWB)</a></li>
</ul> END

######

 error_105_prio_tewiki=1 END
 error_105_head_tewiki=శీర్షిక "=" తో ప్రారంభించాలి END
 error_105_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_105_whitelist END
 error_105_desc_tewiki=A heading should begin with a "=". END

######

 error_106_prio_tewiki=2 END
 error_106_head_tewiki=తప్పుడు సింటాక్స్‌తో ISSN END
 error_106_desc_tewiki=The script found a problem with ISSN syntax. A normal ISSN looks like ISSN 3895-2372 or 3957-957X. There must be a - between the numbers (don't use dashes). END

#####

 error_107_prio_tewiki=2 END
 error_107_head_tewiki=తప్పు సంఖ్యలతో ISSN END
 error_107_desc_tewiki=The script checked the ISSN and found it not containing 8 characters. ISSN should have 8 characters. END

#####

 error_108_prio_tewiki=2 END
 error_108_head_tewiki=తప్పుడు తనిఖీలతో ISSN END
 error_108_desc_tewiki=The script checked the ISSN and found a problem with the checksum in the ISSN. Also see [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_invalid_ISSNs">Category:Articles with invalid ISSNs</a>]]. END

#####

 error_109_prio_tewiki=1 END
 error_109_head_tewiki=Include ట్యాగ్ దోషం END
 error_109_desc_tewiki=The script found a problem with opening or closing tags for &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; or &lt;noinclude&gt; tags. END

#####

 error_110_prio_tewiki=0 END
 error_110_head_tewiki=Include ట్యాగ్ కనుగొనబడింది END
 error_110_desc_tewiki=The script found a &lt;includeonly&gt;, &lt;onlyinclude&gt; or &lt;noinclude&gt; tags. END

Errors 111 to 120[మార్చు]

 END
 error_111_prio_tewiki=0 END
 error_111_head_tewiki=మూలాలు చివరి మూలాలజాబితా తర్వాత END
 error_111_desc_tewiki=The script found a &lt;ref&gt; tag after the last &lt;references&gt; tag or reference template. END
 error_111_templates_tewiki=
  reflist
  ref-list
  refs
  reference list
  listaref
  footnotes
  list of botanists by author abbreviation footer
  MinorPlanetNameMeaningsFooter00
  MinorPlanetNameMeaningsFooter
  MinorPlanetNameMeaningsFooter10k
  SCOTUS-justice-listframe
  Airline codes page/bottom END


#####

 error_112_prio_tewiki=3 END
 error_112_head_tewiki=తప్పు లేదా క్షీణించిన CSS లక్షణాలు END
 error_112_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_112_whitelist END
 error_112_desc_tewiki=The script found bad or deprecated css atributes END

#####

 error_113_prio_tewiki=3 END
 error_113_head_tewiki=వికీలింక్ లో లైన్ బ్రేక్ లేదా &lt;br&gt; దోషం END
 error_113_desc_tewiki=The script found a line break inside a wikilink or a &lt;br&gt; tag at the end of a wikilink. END

Errors 501 to 510[మార్చు]

 END
##############################
# WPCLEANER ERROR DESCRIPTIONS
##############################

# error_501_prio_tewiki=0 END
# error_501_head_tewiki=Spelling and typography END
# error_501_desc_tewiki=Proposals for fixing spelling and typography based on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos">suggestions</a>. END 
# error_501_disable_regexp_tewiki=
# END
# error_501_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_503_prio_tewiki=0 END
 error_503_head_tewiki=Internal link in title END
 error_503_desc_tewiki=Internal link in title. END 
# error_503_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_504_prio_tewiki=0 END
 error_504_head_tewiki=Reference in title END
 error_504_desc_tewiki=Reference in title. END 
# error_504_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_505_prio_tewiki=0 END
 error_505_head_tewiki=Image without alternative description END
 error_505_desc_tewiki=Image without alternative description. END 
# error_505_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_506_prio_tewiki=0 END
 error_506_head_tewiki=Reference with a numeric name END
 error_506_desc_tewiki=Reference with a numeric name. END 
# error_506_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_507_prio_tewiki=0 END
 error_507_head_tewiki=Gallery without caption END
 error_507_desc_tewiki=Gallery without caption. END 
# error_507_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_508_prio_tewiki=0 END
 error_508_head_tewiki=Missing template END
 error_508_desc_tewiki=Missing template. END 
# error_508_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_509_prio_tewiki=0 END
 error_509_head_tewiki=Internal link could be compacted END
 error_509_desc_tewiki=Internal link could be compacted. END 
# error_509_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_510_prio_tewiki=0 END
 error_510_head_tewiki=Non working pipe trick END
 error_510_desc_tewiki=Non working pipe trick. END 
# error_510_bot_tewiki=true END

Errors 511 to 520[మార్చు]

 END
 error_513_prio_tewiki=3 END
 error_513_head_tewiki=బాహ్య లింక్ లోపల అంతర్గత లింక్ END
 error_513_desc_tewiki=Internal link inside external link. END 
 error_513_bot_tewiki=true END
 error_513_templates_tewiki=
 ISBN|||true
 OCLC|||true
 PD-notice|||true END
 error_513_template_params_tewiki=
 Cite web|title
 URL|2 END
# Sort alphabetically based on the last word
 error_513_texts_before_tewiki=
 &mdash;|true
 &ndash;|true
 a
 at
 published by
 reviewed by
 version translated by
 translated by
 by
 Dr.
 ed.
 feat.
 from
 in
 ''in''
 of
 on
 on site
 St.
 the
 &nbsp; END
 అనువాదకులు
 కూర్పు అనువాదకులు
 ప్రచురణ కర్త
 లో
 ''లో''
 సమీక్షకులు 
 error_513_texts_after_tewiki=
 ABC archive
 ABC
 accessed
 on
 [Pp]ublished by
 [Rr]etrieved
 సేకరించినది
 [pP]\.? *\d++
 (\d\d?+ *)?(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December|జనవరి|ఫిబ్రవరి|మార్చి|ఏప్రిల్|మే|జూన్|జూలై|ఆగస్టు|సెప్టెంబరు|అక్టోబరు|నవంబరు|డిసెంబరు) *\d\d\d\d
 (January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December|జనవరి|ఫిబ్రవరి|మార్చి|ఏప్రిల్|మే|జూన్|జూలై|ఆగస్టు|సెప్టెంబరు|అక్టోబరు|నవంబరు|డిసెంబరు) *\d\d?+
 (Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday|Sunday|సోమవారం|మంగళవారం|బుధవారం|గురువారం|శుక్రవారం|శనివారం|ఆదివారం)
 \d\d\d\d\-\d\d\-\d\d
 \d\d\-\d\d\-\d\d
 \d\d\d\d END
 error_513_links_first_tewiki=
 Academia Sinica
 Associated Press
 Australian Native Plants Society
 Baseball-Reference.com
 Delo (newspaper)
 Der Spiegel
 Inscriptiones Graecae
 James Grierson
 Lloyd's List
 Lloyd's Register
 Retrosheet
 The National Archives (United Kingdom) END
 error_513_links_last_tewiki=
 AllMusic
 Barcode of Life Data System
 Baseball America
 Baseball-Reference.com
 Consortium for the Barcode of Life
 ESPNcricinfo
 France Musique
 Holotype
 National Portrait Gallery
 PDF
 Society for American Baseball Research
 The New York Times END
 error_513_links_full_tewiki=
 Fauna Europaea|http://www.fauna-eu.org/ END

###########################################################################

 error_514_prio_tewiki=0 END
 error_514_head_tewiki=Missing named reference END
 error_514_desc_tewiki=Missing named reference. END 
# error_514_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_515_prio_tewiki=0 END
 error_515_head_tewiki=Title linked in text through redirect link END
 error_515_desc_tewiki=Title linked in text through redirect link. END 
# error_515_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_516_prio_tewiki=0 END
 error_516_head_tewiki=&lt;br /> tags in main namespace END
 error_516_desc_tewiki=&lt;br /> tags in main namespace. END 
# error_516_bot_tewiki=true END

###########################################################################

 error_518_prio_tewiki=0 END
 error_518_head_tewiki=&lt;nowiki&gt; tags in main namespace END
 error_518_desc_tewiki=&lt;nowiki&gt; tags are often not needed in main namespace. END 
# error_518_bot_tewiki=true END
 error_518_apostrophe_template_tewiki=' END
 error_518_asterisk_template_tewiki=asterisk END

###########################################################################

 error_520_prio_tewiki=0 END
 error_520_head_tewiki=Weird characters END
 error_520_desc_tewiki=Weird characters. END 
# error_520_bot_tewiki=true END

Errors 521 to 530[మార్చు]

 END
error_521_prio_tewiki=0 END
error_521_head_tewiki=మూసలలో తేదీ ఆకృతి END
error_521_desc_tewiki=Date format in templates END
error_521_bot_tewiki=true END
error_521_templates_tewiki=
 citation|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|c. yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy
 citation|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 citation|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 citation|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 citation|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 citation|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 citation|year|yyy|c. yyy|yyy–yyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite book|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|c. yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|'n.d.'
 cite book|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 cite book|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 cite book|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite book|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite book|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite book|year|yyy|c. yyy|yyy–yyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite document|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|MMM yyy – MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy
 cite document|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 cite document|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 cite document|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite document|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite document|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite document|year|yyy|yyy–yyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite encyclopedia|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite encyclopedia|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite encyclopedia|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite encyclopedia|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite episode|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 cite episode|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 cite episode|airdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|MMM yyyy|yyyy
 cite episode|date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|MMM yyyy|yyyy
 cite journal|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|MMM d – MMM d, yyy|MMM d, yyyy – MMM d, yyyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|MMM yyy – MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|d MMM yyyy – d MMM yyyy|Christmas yyyy|Winter yyyy–yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite journal|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite journal|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite journal|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite journal|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite journal|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite journal|year|yyy|yyy–yyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite magazine|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|MMM d – MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|MMM yyy – MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite magazine|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite magazine|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite magazine|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite magazine|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite magazine|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite magazine|year|yyyy|c. yyyy|yyyy–yyyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite map|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|c. yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite map|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite map|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite map|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite map|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite map|year|yyy|yyy–yyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite news|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|c. yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite news|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite news|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite news|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite news|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite news|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite news|year|yyy|yyy–yyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite report|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|c. yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|MMM d – MMM d, yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite report|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite report|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite report|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite report|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite report|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite report|year|yyyy|c. yyy|yyy–yyy|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 cite web|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|c. yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|MMM d – MMM d, yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite web|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite web|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd|{{date}}
 cite web|archive-date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite web|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite web|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite web|year|yyyy|c. yyy|yyy–yyy|'n.d.'|yyyya|yyyyb|yyyyc|yyyyd|yyyye|yyyyf|yyyyg|yyyyh
 Episode list|OriginalAirDate|d MMM yyy|MMM d, yyy|{{Start date}}
 Infobox album|Released|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Start date}}
 Infobox artist|birth_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy|c. yyy|{{Birth date}}|{{Birth-date}}|{{Birth date and age}}|{{bda}}|{{b-da}}|{{Birth-date and age}}|{{Birthdate and age}}|{{Birthdateandage}}|{{Birth year}}|{{Birth year and age}}|{{bya}}
 Infobox artist|death_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy|{{Death-date}}|{{Death date and age}}|{{Death year and age}}|{{dda}}|{{d-da}}|{{Death-date and age}}|{{Death date and given age}}
 Infobox concert tour|start_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|{{Start date}}
 Infobox concert tour|end_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|{{End date}}
 Infobox film|released|{{Film date}}
 Infobox officeholder|term_end|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{date}}
 Infobox officeholder|term_start|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{date}}
 Infobox person|birth_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|c. yyy|{{Birth based on age as of date}}|{{Birth date}}|{{Birth date and age}}|{{bda}}|{{Birth-date and age}}|{{Birthdate and age}}|{{Birthdateandage}}|{{Birth year and age}}|{{bya}}
 Infobox person|death_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Death date}}|{{Death date and age}}|{{Death year and age}}|{{Death date and given age}}
 Infobox single|Released|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Start date}}
 Infobox song|Released|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Start date}}
 IMJ-IAC|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 ITIS|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 Jewish Encyclopedia|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 London Gazette|date|d MMM yyyy
 MLCC|accessdate|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd
 MLCC|access-date|d MMM yyyy|MMM d, yyyy|yyyy-MM-dd END
error_521_months_tewiki=
 జనవరి
 ఫిబ్రవరి
 మార్చి
 ఏప్రిల్
 మే
 జూన్
 జూలై
 ఆగస్టు
 సెప్టెంబరు
 అక్టోబరు
 నవంబరు
 డిసెంబరు
 జన
 ఫిబ్ర
 మార్చి
 ఏప్రి
 మే
 జూన్
 జూలై
 ఆగ
 సెప్టెం
 అక్టో
 నవం
 డిసెం
 January
 February
 March
 April
 May
 June
 July
 August
 September
 October
 November
 December
 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 May
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Oct
 Nov
 Dec
 Spring
 Summer
 Autumn
 Fall
 Winter END

###########################################################################

error_522_prio_tewiki=0 END
error_522_head_tewiki=Empty title END
error_522_desc_tewiki=An empty title (like <code><nowiki>== &lt;nowiki /&gt; ==</nowiki></code>) has been detected. END
#error_522_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_523_prio_tewiki=0 END
error_523_head_tewiki=Duplicate image END
error_523_desc_tewiki=Duplicate image END
#error_523_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_524_prio_tewiki=3 END
error_524_head_tewiki=మూస కాల్స్లో డూప్లికేట్ వాదనలు END
error_524_desc_tewiki=Duplicate arguments in template calls END
#error_524_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_525_prio_tewiki=0 END
error_525_head_tewiki=Span tag END
error_525_desc_tewiki=Useless span tag END
#error_525_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_526_prio_tewiki=0 END
error_526_head_tewiki=Incorrect date link END
error_526_desc_tewiki=Incorrect link to a date, like [[1985|2005]] END
#error_526_bot_tewiki=true END
error_526_min_length_tewiki=3 END
error_526_max_length_tewiki=4 END
error_526_min_below_tewiki=2 END
error_526_min_above_tewiki=2 END

###########################################################################

error_527_prio_tewiki=3 END
error_527_head_tewiki=విభిన్న సారంతో మూలాలు END
error_527_desc_tewiki=Reference tags have the same name but different content END
error_527_bot_tewiki=true END
error_527_category_tewiki=Pages with duplicate reference names END

###########################################################################

error_528_prio_tewiki=0 END
error_528_head_tewiki=PMID magic link END
error_528_desc_tewiki=PMID magic links will be removed from MW END
# error_528_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_529_prio_tewiki=0 END
error_529_head_tewiki=ISBN magic link END
error_529_desc_tewiki=ISBN magic links will be removed from MW END
# error_529_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_530_prio_tewiki=0 END
error_530_head_tewiki=RFC magic link END
error_530_desc_tewiki=RFC magic links will be removed from MW END
# error_530_bot_tewiki=true END

Errors 531 to 540[మార్చు]

 END
error_531_prio_tewiki=0 END
error_531_head_tewiki=Reference inside reference END
error_531_desc_tewiki=Reference tags have been found inside an other reference tag END
# error_531_bot_tewiki=true END
# error_531_templates_tewiki= END

###########################################################################

error_532_prio_tewiki=0 END
error_532_head_tewiki=ఎండ్ ట్యాగ్ రాయబడలేదు END
error_532_desc_tewiki=An opening tag has no matching end tag. END
error_532_link_tewiki=Special:LintErrors/missing-end-tag END
error_532_bot_tewiki=true END
# error_532_templates_tewiki= END

###########################################################################

error_533_prio_tewiki=0 END
error_533_head_tewiki=Multi colon escape END
error_533_desc_tewiki=A link has been created with a multi colon escape like <tt>[[:Test|Test]]</tt>. END
error_533_link_tewiki=Special:LintErrors/multi-colon-escape END
error_533_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_534_prio_tewiki=0 END
error_534_head_tewiki=Bogus image options END
error_534_desc_tewiki=An image has been created with a bogus option. END
error_534_link_tewiki=Special:LintErrors/bogus-image-options END
error_534_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_535_prio_tewiki=0 END
error_535_head_tewiki=Tidy bug affecting font tags wrapping links END
error_535_desc_tewiki=Tidy bug affecting font tags wrapping links. END
error_535_link_tewiki=Special:LintErrors/tidy-font-bug END
error_535_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_536_prio_tewiki=0 END
error_536_head_tewiki=Tidy whitespace bug END
error_536_desc_tewiki=Tidy whitespace bug. END
error_536_link_tewiki=Special:LintErrors/tidy-whitespace-bug END
error_536_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_537_prio_tewiki=0 END
error_537_head_tewiki=Unclosed quotes in heading END
error_537_desc_tewiki=Unclosed quotes in heading. END
error_537_link_tewiki=Special:LintErrors/unclosed-quotes-in-heading END
error_537_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_538_prio_tewiki=0 END
error_538_head_tewiki=శీర్షిక తరువాత వైట్ స్పేస్ అక్షరాలు END
error_538_desc_tewiki=Whitespace characters after heading. END
#error_538_link_tewiki= END
error_538_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_539_prio_tewiki=0 END
error_539_head_tewiki=Misnested tags END
error_539_desc_tewiki=Misnested tags. END
error_539_link_tewiki=Special:LintErrors/misnested-tag END
error_539_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_540_prio_tewiki=0 END
error_540_head_tewiki=బోల్డ్/ఇటాలిక్ అనేది పదానికి అసంపూర్ణం END
error_540_desc_tewiki=Missing end bold/italic. END
error_540_link_tewiki=Special:LintErrors/missing-end-tag END
error_540_bot_tewiki=true END

Errors 541 to 550[మార్చు]

 END
error_541_prio_tewiki=0 END
error_541_head_tewiki=Obsolete tag END
error_541_desc_tewiki=Obsolete tag. END
error_541_link_tewiki=Special:LintErrors/obsolete-tag END
# error_541_bot_tewiki=true END
# error_541_center_templates_tewiki= END
# error_541_strike_templates_tewiki= END
 error_541_tt_templates_tewiki=
 mono|||generic template END

###########################################################################

error_542_prio_tewiki=0 END
error_542_head_tewiki=Empty ref tag END
error_542_desc_tewiki=Empty ref tag. END
# error_542_link_tewiki= END
# error_542_separator_tewiki= END
error_542_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_543_prio_tewiki=0 END
error_543_head_tewiki=బాహ్య లింకులో పైప్ చిహ్నం END
error_543_desc_tewiki=Pipe in external link. END
# error_543_link_tewiki= END
error_543_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_544_prio_tewiki=0 END
error_544_head_tewiki=Missing end template in a pair END
error_544_desc_tewiki=A template working as a pair has no end template. END 
# error_544_link_tewiki= END
# error_544_bot_tewiki=true END
# error_544_pair_templates_tewiki= END

###########################################################################

error_545_prio_tewiki=3 END
error_545_head_tewiki=క్షీణించిన పారామితులుతో మూస END
error_545_desc_tewiki=Template with deprecated parameter. END 
# error_545_link_tewiki= END
error_545_bot_tewiki=true END
error_545_categories_tewiki=
 Track listings with deprecated parameters END
error_545_template_groups_tewiki=
 CS1|Cite book
 Track|Soundtrack|Tlist|Track|Tracklist|Tracklisting|Track list|Track listing
 END
error_545_templates_tewiki=
 +CS1|accessdate,archivedate,archiveurl,booktitle,chapterurl,conferenceurl,contributionurl,displayauthors|Prefer the hyphenated form
 +CS1|episodelink,laydate,laysource,layurl,mailinglist,mapurl,nopp,notracking,origyear|Prefer the hyphenated form
 +CS1|publicationdate,publicationplace,sectionurl,serieslink,seriesno,timecaption,titlelink,transcripturl|Prefer the hyphenated form
 +CS1|authorlink,author1link,author2link,author3link,author4link,author5link,author6link,author7link,author8link,author9link,author10link|Prefer the hyphenated form
 +CS1|author11link,author12link,author13link,author14link,author15link,author16link,author17link,author18link,author19link,author20link|Prefer the hyphenated form
 +CS1|authorlink1,authorlink2,authorlink3,authorlink4,authorlink5,authorlink6,authorlink7,authorlink8,authorlink9,authorlink10|Prefer the hyphenated form
 +CS1|authorlink11,authorlink12,authorlink13,authorlink14,authorlink15,authorlink16,authorlink17,authorlink18,authorlink19,authorlink20|Prefer the hyphenated form
 +CS1|authormask,author1mask,author2mask,author3mask,author4mask,author5mask,author6mask,author7mask,author8mask,author9mask,author10mask|Prefer the hyphenated form
 +CS1|author11mask,author12mask,author13mask,author14mask,author15mask,author16mask,author17mask,author18mask,author19mask,author20mask|Prefer the hyphenated form
 +CS1|authormask1,authormask2,authormask3,authormask4,authormask5,authormask6,authormask7,authormask8,authormask9,authormask10|Prefer the hyphenated form
 +CS1|authormask11,authormask12,authormask13,authormask14,authormask15,authormask16,authormask17,authormask18,authormask19,authormask20|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editorlink,editor1link,editor2link,editor3link,editor4link,editor5link,editor6link,editor7link,editor8link,editor9link,editor10link|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editor11link,editor12link,editor13link,editor14link,editor15link,editor16link,editor17link,editor18link,editor19link,editor20link|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editorlink1,editorlink2,editorlink3,editorlink4,editorlink5,editorlink6,editorlink7,editorlink8,editorlink9,editorlink10|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editorlink11,editorlink12,editorlink13,editorlink14,editorlink15,editorlink16,editorlink17,editorlink18,editorlink19,editorlink20|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editor1mask,editor2mask,editor3mask,editor4mask,editor5mask,editor6mask,editor7mask,editor8mask,editor9mask,editor10mask|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editor11mask,editor12mask,editor13mask,editor14mask,editor15mask,editor16mask,editor17mask,editor18mask,editor19mask,editor20mask|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editormask1,editormask2,editormask3,editormask4,editormask5,editormask6,editormask7,editormask8,editormask9,editormask10|Prefer the hyphenated form
 +CS1|editormask11,editormask12,editormask13,editormask14,editormask15,editormask16,editormask17,editormask18,editormask19,editormask20|Prefer the hyphenated form
 +CS1|subjectlink,subject1link,subject2link,subject3link,subject4link,subject5link,subject6link,subject7link,subject8link,subject9link,subject10link|Prefer the hyphenated form
 +CS1|subject11link,subject12link,subject13link,subject14link,subject15link,subject16link,subject17link,subject18link,subject19link,subject20link|Prefer the hyphenated form
 +CS1|subjectlink1,subjectlink2,subjectlink3,subjectlink4,subjectlink5,subjectlink6,subjectlink7,subjectlink8,subjectlink9,subjectlink10|Prefer the hyphenated form
 +CS1|subjectlink11,subjectlink12,subjectlink13,subjectlink14,subjectlink15,subjectlink16,subjectlink17,subjectlink18,subjectlink19,subjectlink20|Prefer the hyphenated form
 +Track|writing_credits,lyrics_credits,music_credits|Module:Track listing determines this automatically
 END

error_545_replace_parameters_tewiki=
+CS1|authorfirst|author-first
+CS1|authorgiven|author-given
+CS1|authorlast|author-last
+CS1|authormask|author-mask
+CS1|authorsurname|author-surname
+CS1|booktitle|book-title
+CS1|chapterurl|chapter-url
+CS1|conferenceurl|conference-url
+CS1|contributionurl|contribution-url
+CS1|deadurl=yes|url-status=dead
+CS1|dead-url=yes|url-status=dead
+CS1|displayauthors|display-authors
+CS1|displayeditors|display-editors
+CS1|doi-broken|doi-broken-date
+CS1|doi-inactive-date|doi-broken-date
+CS1|editorfirst|editor-first
+CS1|editorgiven|editor-given
+CS1|editorlast|editor-last
+CS1|editorlink|editor-link
+CS1|editormask|editor-mask
+CS1|embargo|pmc-embargo-date
+CS1|episodelink|episode-link
+CS1|event-format|
+CS1|eventurl|
+CS1|event-url|
+CS1|interviewerlink|interviewer-link
+CS1|interviewermask|interviewer-mask
+CS1|last-author-amp|name-list-style=amp
+CS1|lastauthoramp|name-list-style=amp
+CS1|mailinglist|mailing-list
+CS1|mapurl|map-url
+CS1|name-list-format|name-list-style
+CS1|nocat|no-tracking
+CS1|no-cat|no-tracking
+CS1|nopp|no-pp
+CS1|notracking|no-tracking
+CS1|publicationdate|publication-date
+CS1|publicationplace|publication-place
+CS1|registration|url-access=registration
+CS1|sectionurl|section-url
+CS1|serieslink|series-link
+CS1|seriesno|series-no
+CS1|seriesnumber|series-number
+CS1|series-separator|
+CS1|subjectlink|subject-link
+CS1|subscription|url-access=subscription
+CS1|timecaption|time-caption
+CS1|titlelink|title-link
END

###########################################################################

error_546_prio_tewiki=0 END
error_546_head_tewiki=Article without categories END
error_546_desc_tewiki=Article without categories. END 
# error_546_link_tewiki= END
# error_546_bot_tewiki=true END
error_546_templates_tewiki=
 END

###########################################################################

error_547_prio_tewiki=0 END
error_547_head_tewiki=Empty list item END
error_547_desc_tewiki=Empty list item (like <code>*</code>). END 
# error_547_link_tewiki= END
# error_547_bot_tewiki=true END
error_547_templates_tewiki=
 END

###########################################################################

error_548_prio_tewiki=0 END
error_548_head_tewiki=Punctuation in link END
error_548_whitelistpage_tewiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_548_whitelist END
error_548_desc_tewiki=Punctuation in link (like <code>[[target|text,]]</code>). END 
# error_548_link_tewiki= END
# error_548_bot_tewiki=true END
error_548_ignore_links_tewiki=
 Bracket#Parentheses
 Bracket
 Colon (character)
 Colon (punctuation)
 Colon (typography)
 Comma
 Comma (punctuation)
 Decimal point
 Dot (character)
 Full stop
 Full stop (typography)
 Full-stop
 Fullstop
 Left parenthesis
 Parentheses
 Parenthesis
 Period (grammar)
 Period (punctuation)
 Period (punctuation mark)
 Period (typography)
 Period mark
 Right parenthesis
 Semicolon
 Semi colon
 Serial comma
 Triple parentheses
 END

###########################################################################

error_549_prio_tewiki=0 END
error_549_head_tewiki=Split link END
error_549_desc_tewiki=A link is split (like <code>[[target|te]][[target|xt]]</code>). END 
# error_549_link_tewiki= END
# error_549_bot_tewiki=true END

###########################################################################

error_550_prio_tewiki=0 END
error_550_head_tewiki=Link without text END
error_550_desc_tewiki=A link is without text (like <code>[[target| ]]</code> or <code>[[target|&lt;nowiki/&gt;]]</code>). END 
# error_550_link_tewiki= END
# error_550_bot_tewiki=true END

Errors 551 to 560[మార్చు]

 END
error_551_prio_tewiki=3 END
error_551_head_tewiki=ఖాళీ లైన్ END
error_551_desc_tewiki=A line is empty (like <code>''&lt;nowiki/&gt;</code>). END 
# error_551_link_tewiki= END
error_551_bot_tewiki=true END

error_552_prio_tewiki=3 END
error_552_head_tewiki=మూస }}} తో ముగుస్తుంది END
error_552_desc_tewiki=A template is ending with <code>}}}</code> instead of <code>}}</code>. END 
# error_552_link_tewiki= END
error_552_bot_tewiki=true END

error_553_prio_tewiki=3 END
error_553_head_tewiki=&lt;nowiki&gt; ట్యాగ్లు అంతర్గత లింక్ తరువాత ఉంటాయి. END
error_553_desc_tewiki=A &lt;nowiki&gt; tag is just after an internal link. END 
# error_553_link_tewiki= END
error_553_bot_tewiki=true END
error_553_suffixes_tewiki=
 s END
error_553_words_tewiki=
 and
 by
 from
 since
 that
 until END

error_554_prio_tewiki=3 END
error_554_head_tewiki=&lt;nowiki&gt; ట్యాగ్ &lt;gallery&gt; ట్యాగ్ లో ఉంది. END
error_554_desc_tewiki=A &lt;nowiki&gt; tag is in a &lt;gallery&gt; tag. END 
# error_554_link_tewiki= END
error_554_bot_tewiki=true END

error_555_prio_tewiki=0 END
error_555_head_tewiki=&lt;nowiki&gt; tags END
error_555_desc_tewiki=A &lt;nowiki&gt; tag is in the text. END 
# error_555_link_tewiki= END
# error_555_bot_tewiki=true END

error_556_prio_tewiki=0 END
error_556_head_tewiki=External link END
error_556_desc_tewiki=External link in the text of the article. END 
# error_556_link_tewiki= END
# error_556_bot_tewiki=true END
error_556_titles_tewiki= END
error_556_templates_tewiki= END

error_557_prio_tewiki=0 END
error_557_head_tewiki=Missing whitespace before a link END
error_557_desc_tewiki=A link is just after the preceding text. END 
# error_557_link_tewiki= END
# error_557_bot_tewiki=true END
error_557_prefixes_ok_tewiki=
 acetyl
 anti
 As
 bromo
 chloro
 cyano
 dehydro
 deoxy
 Di
 dichloro
 dihydrogen
 dimethyl
 diphenyl
 giga
 halo
 hydroxy
 i
 k
 kilo
 Li
 m
 mega
 methoxy
 micro
 milli
 mono
 n
 nano
 no
 non
 P
 penta
 pento
 poly
 tetra
 tetramethyl
 tri
 un END
#NOTE: some prefixes are not safe
# over: over[[lord]]
error_557_prefixes_exclude_tewiki=
 at
 born
 former
 Former
 from
 including
 of
 only
 see
 since
 starring
 the
 was
 with END

error_558_prio_tewiki=0 END
error_558_head_tewiki=Duplicated reference END
error_558_desc_tewiki=The same reference is used several times in the same group of references. END 
# error_558_link_tewiki= END
# error_558_bot_tewiki=true END

error_559_prio_tewiki=0 END
error_559_head_tewiki=Separator between ref tags END
error_559_desc_tewiki=An incorrect separator is used between consecutive ref tags. END 
# error_559_link_tewiki= END
# error_559_bot_tewiki=true END

error_560_prio_tewiki=0 END
error_560_head_tewiki=Duplicated attribute END
error_560_desc_tewiki=A tag has a duplicated attribute (like a ref tag with 2 group attributes). END 
# error_560_link_tewiki= END
# error_560_bot_tewiki=true END

Errors 561 to 570[మార్చు]

 END
error_561_prio_tewiki=0 END
error_561_head_tewiki=Redirect with the target as text END
error_561_desc_tewiki=An internal link [[redirect|target]] is using a redirect while displaying the target as text. END 
# error_561_link_tewiki= END
# error_561_bot_tewiki=true END

error_562_prio_tewiki=3 END
error_562_head_tewiki=వరుస &lt;nowiki&gt; ట్యాగ్లు. END
error_562_desc_tewiki=Consecutive &lt;nowiki&gt; tags. END 
# error_562_link_tewiki= END
# error_562_bot_tewiki=true END

error_563_prio_tewiki=0 END
error_563_head_tewiki=Unused parameters END
error_563_desc_tewiki=Template parameters are empty and not used. END 
# error_563_link_tewiki= END
# error_563_bot_tewiki=true END

error_564_prio_tewiki=0 END
error_564_head_tewiki=Unknown parameters END
error_564_desc_tewiki=Template parameters are unknown. END 
# error_564_link_tewiki= END
# error_564_bot_tewiki=true END

error_565_prio_tewiki=0 END
error_565_head_tewiki=&lt;nowiki&gt; tags END
error_565_desc_tewiki=&lt;nowiki&gt; tags between bold/italic formatting. END 
# error_565_link_tewiki= END
# error_565_bot_tewiki=true END

error_566_prio_tewiki=0 END
error_566_head_tewiki=&lt;abbr&gt; tags END
error_566_desc_tewiki=&lt;abbr&gt; tags should be replaced by templates for abbreviations. END 
# error_566_link_tewiki= END
# error_566_bot_tewiki=true END
error_566_templates_tewiki=
 abbr|1|2|<!-- Meaning -->
 tooltip|1|2|<!-- Meaning -->
 END
error_566_categories_tewiki=
 Abbreviation templates
 Military abbreviation templates
 Time and date abbreviation templates
 END

error_567_prio_tewiki=0 END
error_567_head_tewiki=Non-numeric formatnum arguments END
error_567_desc_tewiki=Formatnum with non-numeric arguments. END 
# error_567_link_tewiki= END
# error_567_bot_tewiki=true END
error_567_prefixes_tewiki=
 END
error_567_suffixes_tewiki=
 billion
 km
 million
 millions
 mm
 nights
 seats
 today
 tons
 US$
 END

error_569_prio_tewiki=0 END
error_569_head_tewiki=Non-breaking space END
error_569_desc_tewiki=Template argument name with non-breaking space. END 
# error_569_link_tewiki= END
# error_569_bot_tewiki=true END

error_570_prio_tewiki=0 END
error_570_head_tewiki=mw-content-ltr/rtl attribute without dir or lang attribute END
error_570_desc_tewiki=A tag uses class mw-content-ltr or mw-content-rtl without defining attribute dir or lang (cf. phab T287701). END 
# error_570_link_tewiki= END
# error_570_bot_tewiki=true END

Errors 571 to 580[మార్చు]

 END
error_571_prio_tewiki=0 END
error_571_head_tewiki=Cite tag in ref tag END
error_571_desc_tewiki=A cite tag is present in a ref tag. It's usually a bug due to CX2 failing to properly handle reference templates. END 
# error_571_link_tewiki= END
# error_571_bot_tewiki=true END

error_572_prio_tewiki=0 END
error_572_head_tewiki=Unknown value END
error_572_desc_tewiki=A template has an unknown value in one of its parameters. END 
# error_572_link_tewiki= END
# error_572_bot_tewiki=true END

error_573_prio_tewiki=0 END
error_573_head_tewiki=Non-breaking space END
error_573_desc_tewiki=Useless non-breaking space (<code>&amp;nbsp;</code>). END 
# error_573_link_tewiki= END
# error_573_bot_tewiki=true END

error_574_prio_tewiki=0 END
error_574_head_tewiki=Non-breaking space END
error_574_desc_tewiki=Useless non-breaking space (<code>\u00A0</code>). END 
# error_574_link_tewiki= END
# error_574_bot_tewiki=true END

error_575_prio_tewiki=0 END
error_575_head_tewiki=Non-breaking space END
error_575_desc_tewiki=Non-breaking space at the end of an internal link. END 
# error_575_link_tewiki= END
# error_575_bot_tewiki=true END

error_576_prio_tewiki=0 END
error_576_head_tewiki=Bogus image options END
error_576_desc_tewiki=An image has been created with a bogus option through a template parameter. END
error_576_link_tewiki=Special:LintErrors/bogus-image-options END
#error_576_bot_tewiki=true END

error_577_prio_tewiki=0 END
error_577_head_tewiki=DOI with incorrect syntax END
error_577_desc_tewiki=DOI with incorrect syntax. END
#error_577_link_tewiki= END
error_577_bot_tewiki=true END

Errors above 900[మార్చు]

 END
error_999_prio_tewiki=0 END
error_999_head_tewiki=WPC Test END
error_999_desc_tewiki=This is only a test for WPC. END 
# error_999_link_tewiki= END
# error_999_bot_tewiki=true END