వికీపీడియా చర్చ:చరిత్రలో ఈ రోజు/జూలై 18

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • 1986:గొపాలక్రి ష్ణ జన్మించాడు

ఎవరీ గోపాల క్రిష్ణ . వివరాలు లేవు. ఏ రంగంలోని వ్యక్తో వివరించండి. లేదంటే తొలగించండి. Talapagala VB Raju 07:23, 18 జూలై 2010 (UTC)

తొలగించాను. Chavakiran 07:59, 18 జూలై 2010 (UTC)