వినాళగ్రంధులు, పోషకాహార, జీవక్రియ సంబంధిత వ్యాధులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

E00-E35 - వినాళ గ్రంధుల వ్యాధులు[మార్చు]

(E00-E07) థైరాయిడ్ గ్రంధి / థైరాయిడ్ హార్మోను[మార్చు]

(E10-E16) క్లోమము/ఇన్సులిన్ , గ్లూకాగోన్(Pancreas / Insulin, glucagon)[మార్చు]

(E10-E14)మధుమేహము (Diabetes mellitus)[మార్చు]

(E15-E16) గ్లూకోస్ క్రమీకరణ, క్లోమము యొక్క అంతర్గత స్రావము కి సంబంధించిన ఇతర అవకతవకలు (Other disorders of glucose regulation and pancreatic internal secretion)[మార్చు]

(E20-E21)పారాథైరాయిడ్ గ్రంధి / పిటిఎచ్ (Parathyroid gland / PTH)[మార్చు]

(E22-E23)పీయూష గ్రంధి / ఏడిఎచ్, ఆక్సిటోసిన్, జిఎచ్, ఏసిటిఎచ్, టిఎస్ఎచ్, ఎల్ఎచ్, ఎఫ్ఎస్ఎచ్,ప్రొలాక్టిన్ (Pituitary gland / ADH, oxytocin, GH, ACTH, TSH, LH, FSH, prolactin)[మార్చు]

(E24-E27)అధివృక్క గ్రంధి / ఆల్డోస్టిరోన్, కార్టిసోల్, ఎపినెఫ్రిన్, నోరెపినెఫ్రిన్ (Adrenal gland / Aldosterone, cortisol, epinephrine, norepinephrine)[మార్చు]

(E28-E30)జననేంద్రియములు / ఈస్ట్రోజెన్, ఏండ్రోజెన్స్, టెస్టోస్టిరోన్, వగైరా (Gonads / Estrogen, androgens, testosterone, etc.)[మార్చు]

(E31-E35) ఇతరములు[మార్చు]

E40-68 - పోషకాహార సంబంధిత రోగములు (Nutritional diseases)[మార్చు]

(E40-E46) పోషకాహార లోపము (Malnutrition)[మార్చు]

(E50-E64) ఇతర పోషకాహార లోపములు (Other nutritional deficiencies)[మార్చు]

(E65-E68) స్థూలకాయము, ఇతర హైపర్ ఎలిమెంటేషన్ (Obesity and other hyperalimentation)[మార్చు]

E70-E90 - జీవక్రియ సంబంధిత రోగములు (Metabolic diseases)[మార్చు]

(E70-E79)మాంసక్రుత్తులు,క్రొవ్వు పదార్ధములు, పిండి పదార్ధములు కి సంబంధించిన జీవక్రియ అవకతవకలు (Metabolic disorders of proteins, fats, and carbohydrates)[మార్చు]

(E70-E72) ఎమైనో ఆమ్లాలు (Amino-acids)[మార్చు]

(E73-E74) పిండి పదార్థములు[మార్చు]

(E75) క్రొవ్వు పదార్ధములు (Lipids)[మార్చు]

(E76-E78)సంయోగములు (Combinations)[మార్చు]

(E79-E90) ఇతర జీవక్రియ అవకతవకలు (Other metabolic disorders)[మార్చు]

కోప్రోపోర్ఫైరియ]](Erythropoietic coproporphyria) (ILDS E80.040)

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూస:Endocrine pathology మూస:Nutritional pathology మూస:Endocrine, nutritional and metabolic pathology