వివేకం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వివేకం (Wisdom) అనేది ప్రజలను, సంఘటనలను లేదా పరిస్థితులను లోతుగా అర్థం చేసుకోవటం మరియు ప్రత్యక్షముగా గ్రహించటం.