విశిష్ట నిరోధం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
A piece of resistive material with electrical contacts on both ends.

ప్రమాణ పొడవు, ప్రమాణ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం ఉన్న నమూనా వాహకపు నిరోధాన్ని విశిష్ట నిరోధం అంటారు.

సమీకరణము[మార్చు]

నిరోధ నియమాల నుండి

అనుపాత స్థిరాంకాన్ని తెలియ జేస్తుంది. దీనిని విశిష్ట నిరోధం అందురు.
నిరోధం, వాహక మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం.

ప్రమాణాలు[మార్చు]

== ఓం-మీటరు

వాహకత్వం[మార్చు]

విశిష్ట నిరోధం యొక్క గుణకార విలోమాన్ని వాహకత్వం అంటారు. దీనికి ప్రమాణాలు దీనిని గ్రీకు అక్షరమైన σ (సిగ్మా) తో సూచిస్తారు.

SI పద్ధతి లో ప్రమాణం లేదా సిమన్/మీటర్

కొన్ని పదార్థాల విశిష్ట నిరోధాలు మరియు వాహకత్వం విలువలు[మార్చు]

విశిష్ట నిరోధం, వాహకత్వం విలువలు
వరుస సంఖ్య పదార్థం/లోహం విశిష్ట నిరోధం
ρ (Ω•m) 200 C వద్ద
వాహకత్వం
σ (S/m) 200 C వద్ద
1 సిల్వర్ 1.59×10-8 6.30×107
2 రాగి 1.68×10-8 5.96×107
3 అల్యూమినియం 2.82×10-8 3.5×107
4 టంగస్టన్ 5.60×10-8 1.79×107
5 జింకు 5.90×10-8 1.69×107
6 నికెల్ 6.99×10-8 1.43×107
7 ఇనుము 1.0×10-7 11.00×107
8 ప్లాటినం 1.06×10-7 9.43×106
9 లెడ్ 1.43×10-7 6.99×106
10 మాంగనిన్ 4.82×10-7 2.07×106
యివి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]