విశ్రాంతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Public parks were initially set aside for recreation and leisure.

విశ్రాంతి లేదా విరామం (Rest or Leisure) శరీరానికి సంబంధించిన స్థితి.