విషయ సూచిక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయసూచిక అనగా ఏదైన విషయమును గురించి ముందు క్లుప్తముగ వ్రాయుట. ఏ పుస్తకంలో అయినా మొదటి పేజీలో ఈ విషయసూచిక ఉంటుది. అది లోపల పేజీలలో ఏ విషయం ఎక్కడ ఉన్నదో తెలియ పరుస్తుంది. దీనిని ఆంగ్లములో 'Index' అంటారు. ఉదాహరణకి "చందమామ" పుస్తకంలో విషయసూచిక ఏ కథ ఏ పేజీలో ఉన్నదో తెలియ జేస్తుంది. ఈ విషయసూచిక లేకపోతే పుస్తకంలో ఏ అంశం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడం కష్టం అవుతుంది. అందువలన ఈ విషయసూచిక ప్రతి పుస్తకంలో ఉండ వలెను. విషయసూచిక లేకుండా అసలు పుస్తకాలే ఉండవు.

విషయ సూచిక ని ఆంగ్లములో 'Table Of Contents'అని కూడా అంటారు. ఉదాహరణ కి మన " వికీపీడియా "నే తీసుకోండి. దీని లో ఏదైన వ్యాసం గురించి చూస్తే ముందు గా "విషయ సూచిక" ఉంటుంది. దీనిని బట్టి మనం లోపల ఏమేమి ఉన్నవో ముందుగానే చూడవచ్చు.
ఇవీ చూడండి[మార్చు]