వృత్తలేఖిని

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒక దూలం వృత్తలేఖిని, ఒక సాధారణ వృత్తలేఖిని
కచ్చితమైన వ్యాసార్థమును సెట్ చేసుకొని నిర్వహించుటకు ఉపయోగించే థంబ్‌స్క్రూ (బ్రొటనవేలు ఉపయోగించి విప్పగల మర) వృత్తలేఖిని

వృత్తలేఖిని (Compass - drawing tool) అనేది వృత్తాలు లేదా చాపాలు గీసేందు కోసం ఉపయోగించే ఒక సాంకేతిక రేఖాలేఖన పరికరం.