శాంతిసప్తకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

"శాంతి సప్తకం" అనగా, శాంతి పర్వం మొదలుకొని స్వర్గారోహణ పర్వం వరకు గల ఏడు పర్వాలను "శాంతి సప్తకం" అని అంటారు. అవి ఏవనగా, 1. శాంతి పర్వం 2. అనుశాసనిక పర్వం 3. అశ్వమేథ పర్వం 4. ఆశ్రమవాస పర్వం 5 మౌసలపర్వం 6. మహాప్రస్థానిక పర్వం 7. స్వర్గారోహణ పర్వం