శకునశాస్త్రము

వికీపీడియా నుండి
(శిఖినరసింహ శతకము నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

శకునశాస్త్రము అనే శిఖినరసింహ శతకమును నేదునూరి గంగాధరం రచించారు.

శకునాలు అంటే జరగబోయే భవిష్యత్తు ముందుగా అందించే సంజ్ఞ. కొందరు ఆధునికులు శకునాలు పట్టించుకోకున్నా శకునాలపై విస్తృతంగా నమ్మకాలు వ్యాపించివున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో శుభశకునాలు, దుశ్శకునాలు, శుభాశుభ సమయాలు, బల్లి, పక్షి, రంగుల శకునాలు మొదలైనవి ఎన్నింటినో ఇందులో విభాగించి వివరాలు అందించారు.

విషయసూచిక[మార్చు]

 • దేవతాప్రార్థన
 • శుభశకునములు
 • అపశకునములు
 • ప్రయాణదినములు
 • చేష్టా శకునములు
 • గౌళి పలుకులు
 • వాక్య శకునములు
 • రాహువుండు వారముల గడియల వివరము
 • నవగ్రహ గౌళి
 • తుమ్ముల శకునము
 • తొండపాటు శకునము
 • నలికీచుపాటు ఫలము
 • బల్లిజాతులు
 • బల్లిజాతుల కాలఫలములు
 • వారములందేర్పడు కాలములు
 • బల్లిపాటు తజ్జాతి తత్కాలఫలములు
 • సర్పదర్శన శకునము
 • పిల్లి శకునము
 • కుక్కల శకునము
 • నక్కల శకునము
 • గరుత్మంతుని శకునము
 • పాలపిట్ట శకునము
 • కాకుల శకునము
 • భారద్వాజపక్షి శకునము
 • సరస్వతిపులుగు శకునము
 • జాములదిశాఫలములు
 • అవయవముల అదురుపాటు ఫలములు
 • వైద్యవిషయశకునములు
 • ప్రాణిప్రభృతిశకునములు
 • సర్వజనావశ్యకములు
 • అపశకునశాంతి
 • సర్వలక్షణము
 • గౌరీపంచాంగము
 • పగటి ముహూర్తములు
 • రాత్రి ముహూర్తములు
 • తుమ్ములక్షణము
 • ప్రయాణదినములకు వారశూలలు
 • కరిదినములు
 • రాహుకాలము
 • గుళికకాలము

మూలాలు[మార్చు]