శ్యామయ్య అయ్యంగార్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్యామయ్య అయ్యంగార్ హైదర్ అలీ మరియు టిప్పు సుల్తాన్ వద్ద పనిచేసిన మంత్రి. ఇతను టిప్పు సుల్తాన్ వద్ద సమాచార మరియు రక్షక భట (పోలీస్) శాఖ మంత్రిగా పనిచేశాడు. ఇతను టిప్పు సుల్తాన్ కి వెన్నుపోటు పొడవడానికి ప్రయత్నించాడనే అనుమానంతో టిప్పు సుల్తాన్ ఇతన్ని గుడ్డివాడిని చేశాడు. టిప్పు సుల్తాన్ కి వెన్నుపోటు పొడవడానికి ప్రయత్నించినది మీర్ సాదిక్. ప్రమాదవశాత్తు టిప్పు సుల్తాన్ మీర్ సాదిక్ ని కాకుండా శ్యామయ్యని అనుమానించడం జరిగింది.