శ్రద్ధాంజలి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • పెద్దవారెవరైన స్వర్గస్తులైనప్పుడు వారి గౌరవ సూచకంగా మనం శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తాము.