సంతోషం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సంతోషం మనసులో కలిగే ఒకవిధమైన భావన.