సయ్యద్ రహమతుల్లా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సయ్యద్ రహమతుల్లా : తెలుగు పత్రికా రంగంలో అడుగు పెట్టిన తొలి ముస్లిం. 1842 జూన్ 8 న మద్రాసులో "వర్తమాన తరంగిణి " అనే వార పత్రిక స్థాపించాడు.

  • మొదటి పత్రికలో ఆయన రాసిన మాటలు:"మేము మిక్కిలి ధనవంతులము కాము.ఆంధ్ర భాశ్హ యందు మిక్కిలి జ్ఞానము గలవారమూ కాము.హిందువుల యొక్క స్నేహమునకు పాత్రులమై తద్వారా ప్రతిశ్హ్ట పొందవలెననే తాత్పర్యము చేత నూరార్లు వ్యయపడి ముద్రాక్షరములు మొదలగు పనిముట్లను సంపాదించి ఈ పత్రికను ఉదయింపజేయడమునకు కారకులమైతిమి"

బాహ్య లింకులు[మార్చు]