సహాయం:సూచిక/వికీపీడియా సముదాయం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
సహాయం:సూచికసహాయం:Contents
సహాయం:సూచిక
సహాయము:సూచిక
వికీపీడియా సమాజం
సముదాయ పందిరి

విస్తృతాభిప్రాయం

సాటివారి సమీక్ష
నిర్వాహకత్వ నామినేషన్లు

వివాద పరిష్కారం

Stay cool!
కొత్తవారిని ఆదరించండి
వివాద పరిష్కారం
మధ్యవర్తిత్వ విధానం

వార్తలు

సముదాయ పందిరి
మీడియాలో వికీపీడియా
Press releases
గణాంకాలు
మైల్ స్టోన్స్, తెలుగు వికీపీడియా మైలురాళ్ళు

నిర్వాహకులు

నిర్వాహకత్వ నామినేషన్లు
నిర్వాహకుల జాబితా
నిర్వహణ ప్రశ్నలు
నిర్వాహకులు చదవవలసిన జాబితా
అధికారులు
ఎన్నికలు
పేజీ సంరక్షణ

వికీపీడియా సంస్కృతి

వికీపీడియనులు: the people who contribute to వికీపీడియా::List of Wikipedians
వికీప్రాజెక్టులు: తమకు ఆసక్తి ఉన్న అంశాలపై కొందరు వ్యక్తులు కలిసి పనిచేసే వ్యాసాల సమూహం
The edit counter ("Interiot's tool")
వికీ పురస్కారాలు (బార్న్ స్టార్స్)