సహాయం:సూచిక/సంప్రదించడం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
సహాయం:సూచికసహాయం:Contents
సహాయం:సూచిక
సహాయము:సూచిక
సంప్రదించు పద్ధతులు
సంప్రదింపుల కేంద్రం, మీకు దొరకని వ్యాసం లేదా సమాచారం గురించి అడగేందుకు. కోరిన వ్యాసాలు పేజీ కూడా చూడండి.
సహాయ కేంద్రం వికీపీడియా గురించి, ఇక్కడ దిద్దుబాట్లు ఎలా చెయ్యాలనే విషయం గురించి ప్రశ్నించేందుకు.
కొత్తవారికి సహాయం, ఏం చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో తెలియని కొత్తవారి కోసం.
ప్రతి వ్యాసానికి ఒక చర్చా పేజీ ఉంటుంది. — ఆ వ్యాసం గురించిన చర్చను చదివేందుకు, దానిలో పాల్గొనేందుకు దాని చర్చ టాబును నొక్కండి.
సాధారణ ఫిర్యాదులు, వికీపీడియా డిజైను సమస్యల గురించి, దాన్ని మెరుగుపరచే మార్గాల గురించి చర్చించేందుకు.
రచ్చబండ, సాంకేతిక, విధాన పరమైన చర్చల వేదిక

సంప్రదింపుల కోసం

మమ్మల్ని కలవండి
చర్చాపేజీలు
సభ్యుని పేజీలు
బేబెల్ – బహు భాషా వికీపండితులు, ఇంగ్లీషులో
వికీపీడియా మెయిలింగు జాబితాలు
Chat with other users on IRC (#wikipedia-te)
రచ్చబండ: వార్తలు | పాలసీలు | సాంకేతికము | ప్రతిపాదనలు | సహాయము | ఇతరత్రా
Bug reports and feature requests
వికీపీడియనులు
మెటా: the site that organizes all the Wikimedia projects
Instant Messaging

వార్తలు, విశేషాల కోసం

సముదాయ పందిరి – వికీపీడియాలో జరిగే పనులకు మూలస్థానం
తెవికీ వార్త(తెవికీ ఇజైన్)
The Signpost – వికీపీడియా వార్తాపత్రిక, ఇంగ్లీషులో
వికీపీడియా వార్తలు, ఇంగ్లీషులో
మీడియాలో వికీపీడియా
Wikizine, వికీమీడియా ప్రాజెక్టుల గురించిన న్యూస్ లెటరు
Press releases
గణాంకాలు
Milestones
Regional notice boards