సహాయం చర్చ:లింకు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బొద్దు అక్షరాలుమా ఊరు మా ఉరు పేరు దర్దెపల్లి.

       మా ఊరి గ్రామదెవత పేరు దండెమ్మ.