సామాజిక సేవా సంస్థలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సమాజము లోని ఆర్థికముగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి, వికలాంగులకు, సహాయార్ధులకు, ఆర్థికముగా బలపడిన అన్ని వర్గాల లోని సమసమాజ నిర్మాణ వాదులు సంస్థలుగా ఏర్పడి తమవంతు సేవలను అందిస్తూ "మానవ సేవే మాధవ సేవ"గా భావించే సంస్థలను సామాజిక సేవా సంస్థలు అంటారు.

ప్రముఖ సామాజిక సేవా సంస్థలు[మార్చు]

అంతర్జాతీయ సామాజిక సేవా సంస్థలు[మార్చు]

మిలిండా పౌండేషన్[మార్చు]

రోటరీ క్లబ్[మార్చు]

లయన్సు క్లబ్[మార్చు]

వాసవీ క్లబ్


జాతీయ సామాజిక సేవా సంస్థలు[మార్చు]

రాష్ట్ర సామాజిక సేవా సంస్థలు[మార్చు]

ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సామాజిక సేవా సంస్థలు[మార్చు]