సామెతలు - ఋ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఋణ శేషము శత్రు శేషము వుండ కూడ దంటారు.[మార్చు]

ఋణము - వ్రణము ఒక్కటే[మార్చు]

ఋణ శేషము, వ్రణశేషము, శత్రుశేషమూ వుండరాదు[మార్చు]

ఋషీ మూలం, నదీ మూలం, స్త్రీమూలం విచారించరాదు[మార్చు]