సూర్యనారాయణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సూర్యనారాయణ అనగా హిందూ దేవుడు సూర్యుడు.


సూర్యనారాయణ పేరుతో కొందరు ప్రముఖులు: