స్త్రీ జననేంద్రియ వ్యవస్థ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
A pictorial illustration of the female reproductive system.


స్త్రీ జననేంద్రియ వ్యవస్థలో ఒక జత స్త్రీ బీజకోశాలు, బీజవాహికలు, గర్భాశయం, యోని, యోనిశీర్షం, కొన్ని అనుబంధ గ్రంధులు ఉంటాయి.