స్థిరాంకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్థిరాంకం (Constant) అనగా మారకుండా స్థిరంగా ఉండే సంఖ్య.