స్నెల్లెన్ చార్ట్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
దృశ్యమాన తీక్షణత అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే సాధారణ స్నెల్లెన్ చార్ట్

స్నెల్లెన్ చార్ట్ అనేది దృష్టి తీవ్రతను కొలవటానికి ఉపయోగించే ఒక కన్ను చార్ట్. డచ్ నేత్ర వైద్యులు హెర్మన్ స్నెల్లెన్ 1862 లో ఈ చార్టు అభివృద్ధి పరచటం వలన వీటికి తరువాత స్నెల్లెన్ చార్టులు అని నామకరణం చేయటం జరిగింది.[1] అనేక మంది నేత్ర వైద్యులు, దృష్టి శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు లాగ్‌మార్ చార్ట్ అని పిలవబడే మెరుగుపరచబడిన చార్టును ఉపయోగిస్తున్నారు.

History[మార్చు]

Snellen developed charts using symbols based in a 5x5 unit grid. The experimental charts developed in 1861 used abstract symbols.[1] Snellen's charts published in 1862 used alphanumeric capitals in the 5x5 grid. The original chart shows A, C, E, G, L, N, P, R, T, 5, V, Z, B, D, 4, F, H, K, O, S, 3, U, Y, A, C, E, G, L, 2.[2]

  1. H. Snellen, Probebuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe, Utrecht 1862.