హార్మోనికా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
16-hole chrom 10-hole diatonic.jpg
A 16-hole chromatic (top) and 10-hole diatonic harmonica
Other instrument
వర్గీకరణ
Hornbostel–Sachs classification412.132
(Free-reed aerophone)
DevelopedEarly 19th century
Playing range
For 64-reeds (16-holes) chromatic harmonica: C below Middle C (C) to the D above C5; slightly over 4 octaves
Related instruments
melodeon, melodica, Yu
More articles
List of harmonicists

హార్మోనికా ను భారతదేశంలో మౌత్ ఆర్గాన్ అని పిలుస్తారు. దీనికి ఫ్రెంచ్ హార్ప్ అని కూడా పిలుస్తారు. 

మూలాలు[మార్చు]