హిందూ మతము సృష్టి క్రమము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హిందూ మతము సృష్టి క్రమము ఓం ప్రథమముగా శివుడు జలములను పుట్టించాడు.

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

మూలాధారాలు[మార్చు]

  • Flood, Gavin D. (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press 
  • Khanna, Meenakshi (2007), Cultural History Of Medieval India, Berghahn Books 
  • Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar (2004), A History of India, Routledge 
  • Michaels, Axel (2004), Hinduism. Past and present, Princeton, New Jersey: Princeton University Press 
  • Misra, Amalendu (2004), Identity and Religion: Foundations of Anti-Islamism in India, SAGE 
  • Muesse, Mark William (2003), Great World Religions: Hinduism 
  • Muesse, Mark W. (2011), The Hindu Traditions: A Concise Introduction, Fortress Press 
  • Smart, Ninian (2003), Godsdiensten van de wereld (The World's religions), Kampen: Uitgeverij Kok 
  • Stein, Burton (2010), A History of India, John Wiley & Sons 

మూసలు[మార్చు]